HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

1.00 A játék céljai.


1.01 A baseball két egyenként kilenc játékosból álló, vezetőedző irányítása alatt levő csapatok közötti, zárt pályán e szabályok szerint, egy vagy több bíró bíráskodása mellett játszott játék.

1.02 Mindkét csapatnak a győzelem a célja, úgy hogy több pontot szerez mint az ellenfél.

1.03 A mérkőzés győztese az a csapat lesz, amely e szabályok szerint, a nagyobb számú pontot szerzi egy lejátszottnak számító mérkőzés befejeztével.

1.04 A JÁTÉKTÉR. A pályát az alábbi útmutatások alapján kell lefektetni, az 1. és 2. ábrák kiegészítésével.

A belső pálya (infield) egy 90 láb (27,43 m) oldalhosszúságú négyzet. A külső pálya (outfield) a négyzet két oldalának meghosszabbításával kapott két alapvonal (foul line) közötti terület, mint az 1. ábrán látható. A távolság a hazai base‑től (home base) a legközelebbi kerítésig, lelátóig vagy más akadályig az érvényes területen legalább 250 lábnak (76,20 m) kell lennie. 320 vagy több lábnyi (97,54 m) távolság az alapvonalak mentén, és 400 vagy több láb (121,92 m) a középkülső pálya felé ajánlatos. A belső pályát úgy kell szintezni, hogy a base vonalak és a hazai tányér (home plate) egy szintben legyenek. A dobógumi (pitcher’s plate) 10 hüvelykkel (25,4 cm) legyen a hazai tányér szintje felett. A lejtés mértéke egy 6 hüvelykkel (15,2 cm) a dobógumi előtti ponttól egy hazai tányér felé 6 lábra (183 cm) levő pontig 1 hüvelyk legyen 1 láb távolságonként, és az ilyen lejtési fokozatnak egységesnek kell lennie. A belső és külső pálya, a határvonalakat is beleértve az érvényes terület és minden más terület érvénytelen terület.

Kívánatos, hogy a hazai base‑től a dobógumin keresztül a kettes base felé meghúzott vonal kelet-északkeleti irányú legyen.

Javasolt, hogy a távolság a hazai tányértól a hátsó akadályig (backstop), és a base-vonalaktól a legközelebbi kerítésig, lelátóig vagy más akadályig az érvénytelen területen 60 láb (18,29 m) vagy több legyen. Lásd az 1.sz. ábrát.

Miután a kiinduló base helyzete meghatározásra került, mérj acélszalaggal 127 láb 3/8 hüvelyket (38,82 m) a kívánt irányba a kettes base elhelyezéséhez. A hazai base‑től mérj 90 lábat az egyes base felé; a kettes base‑től mérj 90 lábat az egyes base felé; e vonalak metszéspontja határozza meg az egyes base‑t. A hazai base‑től mérj 90 lábat a hármas base felé; a kettes base‑től mérj 90 lábat a hármas base felé; e vonalak metszéspontja határozza meg a hármas base‑t. A távolság az egyes base és hármas base között 127 láb 3/8 hüvelyk. Minden hazai base‑től tett mérést attól a ponttól kell végezni, ahol az egyes és hármas base-ek vonalai metszik egymást.

Az elkapóhelyet, az ütőhelyeket, a segédedző helyeket, a három-láb vonalakat egyes base-nél és a következő ütő helyeit az 1.sz. és 2.sz. ábrán bemutatott módon kell lefektetni.

Az alapvonalakat és az ábrákon folyamatos fekete vonalakkal jelzett minden más játékvonalat nedves oltatlan mésszel, krétával vagy más fehér anyaggal kell megjelölni.

Az ábrákon bemutatott fűvonalak és távolságok azok, amelyeket sok pályán használnak, de nem kötelezőek és minden klubnak meg kell határoznia a pályája füves és kopár területeinek méretét és formáját.

MEGJEGYZÉS (a) Bármelyik pályán, amit egy professzionális klub 1958. június 1-je után épít, 325 lábnyi (99,06 m) minimális távolságot kell biztosítani a hazai base‑től a legközelebbi kerítésig, lelátóig vagy más akadályig a pálya jobb oldali vagy bal oldali alapvonalain, és 400 lábnyi minimális távolságot a középkülső pálya felé.

(b) Meglevő pályát nem szabad átalakítani 1958. június 1-je után olyan módon, hogy csökkentik a távolságot a hazai base‑től a foul oszlopokig és a középkülső pálya kerítésig a fenti (a) bekezdésben meghatározott minimum alá.

1.05 A hazai base‑t egy ötoldalú fehérített gumilap jelezze. Ez egy 17 hüvelykes (43,2 cm) oldalhosszúságú négyzet legyen két sarkát eltávolítva úgy, hogy egyik széle 17 hüvelyk hosszú, a két szomszédos oldal 8 1/2 hüvelyk (21,6 cm) és a megmaradó két oldal 12 hüvelykes (30,5 cm) és olyan szögbe állítva, hogy csúcsot képezzen. Úgy kell ezt beállítani a földbe, hogy a csúcs a hazai base‑től egyes base és hármas base felé kiterjedő vonalak metszéspontjában legyen; a 17-hüvelykes széle nézzen a dobógumi felé, és a két 12-hüvelykes széle egybeessen az egyes és hármas base vonalakkal. A hazai base felső széleit le kell faragni és a base‑t a föld szintjére kell lerögzíteni a föld felszínével. (Lásd a D rajzot a 2.sz. ábrán.)

1.06 Az egyes, kettes és hármas base‑t fehér vászontáskákkal kell jelezni, amik biztosan a földre vannak rögzítve, ahogy a 2.sz. ábra jelzi. Az egyes és hármas base táskáknak teljesen a belső pályán belül kell lenniük. A kettes base táskát a kettes base-re kell központosítani. A táskáknak 15 hüvelykes (38,1 cm) négyzeteknek kell lenniük, nem kevesebb mint három és nem több mint öt hüvelyk vastagságúnak, és puha anyaggal kitömve.

1.07 A dobógumi egy szögletes gumilap legyen, 24-szer 6 hüvelyk (61 × 15,2 cm) nagyságú. Az 1.sz. és a 2.sz. ábra alapján kell letenni a földbe úgy, hogy a dobógumi és a hazai base (a hazai tányér hátsó pontja) közötti távolság 60 láb 6 hüvelyk legyen.

1.08 A hazai csapatnak kell kispadokat biztosítani, egyet-egyet a hazai és a vendégcsapatnak. Az ilyen padok nem lehetnek 25 lábnál (7,62 m) közelebb az alapvonalakhoz. Fedettnek kell lenniük és zártnak hátul és oldalt.

1.09 A labda olyan gömb, amit parafa, gumi vagy hasonló anyag köré tekert fonállal alakítanak ki, beborítva két csík fehér lóbőrrel vagy tehénbőrrel, szorosan összevarrva. A súlya nem lehet kevesebb 5 és nem lehet több 5 1/4 unciánál (142-149 g) és a kerülete nem lehet kevesebb 9 és nem lehet több 9 1/4 hüvelyknél (22,9-23,5 cm).

1.10 (a) Az ütő egy sima, kerek bot, legvastagabb részénél 2 3/4 hüvelyknél (7 cm) nem nagyobb átmérőjű és hosszában nem több mint 42 hüvelyk (106,7 cm). Az ütőnek egyetlen darab tömör fának kell lennie.

MEGJEGYZÉS: Rétegelt vagy kísérleti ütő nem használható professzionális mérkőzésen (akár bajnoki szezonban akár bemutató mérkőzésen) amíg a gyártó jóváhagyást nem nyert a Szabály Bizottságtól a tervéről és gyártási módszereiről.

(b) Csészés ütők. Az ütő végén max. 1 hüvelyk mélységű befaragás engedélyezett és az átmérője nem lehet szélesebb 2 hüvelyknél és nem lehet kevesebb 1 hüvelyknél. A bemetszésnek kerekítettnek kell lennie, idegen anyag hozzáadása nélkül.

(c) Az ütő nyele, nem több mint 18 hüvelyk (45,7 cm) hosszúságban a végétől beborítható vagy kezelhető bármilyen anyaggal a fogás javítására. Bármely ilyen anyag ami a 18 hüvelykes határon túl húzódik, az ütő mérkőzésről eltávolítását eredményezi.

MEGJEGYZÉS: Ha a bíró felfedezi, hogy az ütő nem felel meg a (c) pontnak, egy korábbi időpont amikor az ütőt használták a játékban nem lehet alap az ütőjátékos out‑nak ítéléséhez, vagy a mérkőzésről kiállításához.

(d) Színes ütő nem használható professzionális mérkőzésen, kivéve ha jóváhagyta a Szabály Bizottság.

1.11 (a)(1) Egy csapat minden játékosának egyenszerelést kell viselnie, színében, állapotában és stílusában azonosat és minden játékos szerelésének hátán legalább 6 hüvelyk (15,2 cm) magas szám legyen. (2) Egy alsó ing bármely látható részének egyformán egyszínűnek kell lennie a csapat összes játékosánál. Bármely játékosnak a dobón kívül lehetnek számok, betűk, jelvények az alsó ing ujjához erősítve. (3) Olyan játékosnak, akinek a szerelése nem egyezik a csapattársaiéval, nem engedhető meg hogy részt vegyen egy mérkőzésen.

(b) Egy liga előírhatja, hogy (1) minden csapat saját megkülönböz-tető szerelést hordjon minden alkalommal, vagy (2) hogy minden csapatnak két öltözékkészlete legyen, fehér a hazai mérkőzésekre és egy különböző színű az idegenbeli mérkőzésekre.

(c)(1) Az ujjhosszak változhatnak az egyes játékosoknál, de minden egyéni játékos ingujjának körülbelül ugyanolyan hosszúnak kell lennie. (2) Semelyik játékos sem viselhet rongyos, rojtos vagy repedt ingujjat.

(d) Egyetlen játékos sem rögzíthet a ruhájához attól különböző színű szalagot vagy más anyagot.

(e) Az öltözék semelyik része sem tartalmazhat olyan mintát, ami utánozza vagy emlékeztet a baseball labda formájára.

(f)  Üveggombok és fényezett fém nem használható a szerelésen.

(g) Játékosok nem rögzíthetnek semmit a cipőjük orrához vagy sar-kához, kivéve a közönséges cipőpatkót vagy spitz-vasat. A golf- vagy futócipőkhöz hasonló hegyes spike cipők nem viselhetők.

(h) Az öltözék semmilyen része nem tartalmazhat kereskedelmi hir-detésekkel kapcsolatos felvarrót vagy mintát.

(i)  Egy liga előírhatja, hogy a tagcsapatainak szerelése tartalmazza a játékosok nevét a hátukon. A családnéven kívüli bármely névhez a Liga Elnökének a hozzájárulása szükséges. Ha alkalmazzák ezt, egy csapat minden szerelésén rajta kell lennie a játékosai nevének.

1.12 Az elkapó viselhet bőr kétujjas kesztyűt, melynek átmérője nem több mint 38 hüvelyk (96,5 cm), és a tetejétől az aljáig nem több mint 15 és fél hüvelyk (39,4 cm). Az ilyen határérték magába foglal minden fűzést vagy bármilyen bőrpántot vagy szegélyt, amit a kesztyű külső szélére erősítenek. A kesztyű hüvelykujj része és ujjrésze közötti tér nem haladhatja meg a hat hüvelyket (15,2 cm) a kesztyű tetejénél valamint a négy hüvelyket (10,2 cm) a hüvelykujj-elágazás alapjánál. A zseb nem lehet több hét hüvelyknél (17,8 cm) a tetején keresztül vagy hat hüvelyknél több a tetejétől a hüvelykujj-elágazás alapjáig. A zseb lehet fűzés vagy bőralagutakon keresztüli fűzés, vagy bőr középrész amely lehet kiterjesztése a tenyérnek, fűzéssel kapcsolva a kesztyűhöz és úgy összeállítva, hogy ne haladja meg a fent említett mértékek bármelyikét.

1.13 Az egyes védő (first baseman) viselhet bőr kesztyűt vagy kétujjas kesztyűt, amely nem hosszabb tizenkét hüvelyknél (30,5 cm) a tetejétől az aljáig és nem több mint nyolc hüvelyk (20,3) széles a tenyéren keresztül, a hüvelykujj-elágazás alapjától a kesztyű külső széléig mérve. A kesztyű hüvelykujj része és az ujjrésze közötti tér nem haladhatja meg a négy hüvelyket a kesztyű tetejénél valamint a három és fél hüvelyket (8,9 cm) a hüvelykujj-elágazás alapjánál. A kesztyűt úgy kell összeállítani, hogy ez a tér állandóan kötött legyen és ne lehessen nagyítani, kiterjeszteni, szélesíteni vagy mélyíteni bármilyen anyag, eljárás, stb. használatával. A kesztyű zsebe nem lehet több mint öt hüvelyk (12,7 cm) a tetejétől a hüvelykujj-elágazás aljáig. A zseb lehet fűzés vagy bőralagutakon keresztüli fűzés, vagy bőr középrész amely lehet kiterjesztése a tenyérnek, fűzéssel kapcsolva a kesztyűhöz és úgy összeállítva, hogy ne haladja meg a fent említett mértékek bármelyikét. A zsebet nem szabad becsavart vagy beburkolt fűzőből kialakítani vagy kimélyíteni háló típusú csapdává. A kesztyű bármilyen súlyú lehet.

1.14 Minden védő, az egyes védőn és az elkapón kívül, többujjas bőrkesztyűt használhat vagy viselhet. A kesztyű méretére vonatkozó adatokat a kesztyű elülső vagy labdafogadó oldalán kell mérni. Az eszközt vagy mérőszalagot úgy kell elhelyezni, hogy érintkezzen a mért dolog felszínével vagy adott részlettel és kövessen minden körvonalat a folyamat során. A kesztyű nem lehet hosszabb 12 hüvelyknél (30,5 cm) a 4 ujj bármelyikének hegyétől a labdazseben át a kesztyű alsó széléig vagyis a sarkáig. A kesztyű szélessége nem lehet több 7 3/4 (19,7 cm) hüvelyknél, az első ujj alapjának belső öltésétől, a többi ujjak töve mentén a kesztyű kisujjszélének külső széléig mérve. A hüvelykujj és az első ujj közötti elágazásnak nevezett rész kitölthető bőrfonattal vagy hátsó megállítóval. A fonat kialakítható kétszálas normál bőrből, hogy teljesen bezárja az elágazás-területet, vagy kialakítható bőrből készült csatornák sorozatából, vagy bőrlapok sorozatából vagy fűző bőrszíjakkal. A zsebet nem szabad becsavart vagy beburkolt fűzőből kialakítani vagy kimélyíteni háló típusú csapdává. Amikor a fonat befedi a teljes elágazás-területet, a fonatot ki lehet alakítani úgy, hogy rugalmas legyen. Amikor több szelvényből állítják össze, azokat össze kell kapcsolni. Ezek a szelvények nem lehetnek úgy kialakítva, hogy megengedjenek horpadást kialakulni a szelvényoldalak görbületeiben. A fonatot úgy kell megcsinálni, hogy korlátozza az elágazás nyílásának méretét. Az elágazás nyílása nem lehet több mint 4 1/2 hüvelyk (11,4 cm) a tetejénél, nem több mint 5 3/4 hüvelyk (14,6 cm) mély és az aljánál 3 1/2 hüvelyk (8,9 cm) széles lehet. Az elágazás nyílása nem lehet több 4 1/2 hüvelyknél egy ponton sem a teteje alatt. A fonatot mindkét oldalon, és az elágazás tetején és alján is biztosítani kell. A összekapcsolást bőr fűzéssel kell végezni, ezeket a kapcsolatokat kell biztosítani. Ha megnyúlnak vagy lazává válnak, igazítani kell azokat a megfelelő állapothoz. A kesztyű bármilyen súlyú lehet.

1.15 (a) A dobó kesztyűjének egyszínűnek kell lennie, beleértve az összes öltést, fűzést és fonást. A dobó kesztyűje nem lehet fehér vagy szürke.

(b) Egyetlen dobó sem erősíthet a kesztyűjéhez a kesztyűtől külön-böző színű idegen anyagot.

1.16 A Professzionális Ligáknak át kell venniük a következő szabályt a sisakok használatára vonatkozóan:

(a) Minden játékosnak használnia kell valamiféle védősisakot amikor ütésnél van.

(b) A Nemzeti Szövetség Ligáiban szereplő minden játékosnak dupla fülvédős sisakot kell használnia amikor ütésnél van.

(c) Minden Major League-be belépő játékosnak az 1983-as bajnoki szezontól kezdve viselnie kell egy szimpla fülvédős sisakot (vagy a játékos választása szerint egy dupla fülvédős sisakot), kivéve azok a játékosok akik a Major League-ben voltak az 1982-es bajnoki szezonban és akik, ahogy abban a szezonban rögzítették, megtagadták a szimpla fülvédős sisak viselését.

(d) Minden elkapónak viselnie kell elkapó védősisakot, miközben védekeznek a pozíciójukban.

(e) Minden ütőszedő fiúnak vagy lánynak védősisakot kell viselnie teendőinek ellátása közben.

Ha a bíró észreveszi ezen szabályok megsértését, utasítania kell annak kijavítására. Ha a szabálytalanságot nem szüntetik meg a bíró megítélése szerinti méltányos időn belül, a bíró kiállítja a vétkest a mérkőzésről, és fegyelmi eljárás javasolható ha szükséges.

1.17 A játékfelszerelések, beleértve de nem kizárólag a base-ek, dobógumi, labda, ütők, szerelés, elkapó kesztyű, egyes base kesztyű, belső és külső védők kesztyűi és védősisakok, amint azok e szabályban részletezve vannak, nem tartalmazhatnak jogtalan reklámot a termékről. A gyártó általi rajzoknak bármely ilyen terméken ízlésesnek kell lenniük a gyártó logojának méretére és tartalmára vagy a cikk típusnevére vonatkozóan. Ezen 1.17 Bekezdés rendelkezései csak professzionális ligákra vonatkoznak.

MEGJEGYZÉS: Azon gyártóknak akik újszerű változtatásokat terveznek a baseball felszerelésekben professzionális baseball ligák számára, elő kell azt terjesztenie a Hivatalos Baseball Szabályok Bizottságának a gyártás előtt.  

Szólj hozzá!

2.00 - Kifejezések meghatározása.


(A 2.00 szabály minden meghatározása betűrendben van felsorolva.)

ABBAHAGYOTT MÉRKŐZÉS (called game) egy olyan, amelyben bármely ok miatt, a főbíró beszünteti a játékot.

AKADÁLYOZÁS (obstruction) egy védő cselekedete aki, miközben nem birtokolja a labdát és nem a labda lekezelésének folyamata közben van, gátolja bármely futó haladását.

Ha egy védő egy dobott labda megkapását várja és a labda repülés közben van közvetlenül a védő felé és eléggé közel hozzá, úgyhogy el kell foglalnia a pozícióját a labda fogadásához, akkor lehet őt "a labda lekezelésének folyamata közben" levőnek tekinteni. Az teljesen a bírói megítélésre tartozik, hogy a védő a lekezelés folyamata közben van-e. Miután egy védő kísérletet tett a labda lekezelésére és elvétette, ő már nem lehet tovább a labda "lekezelésének folyamata" közben. Például: egy belső védő vetődik egy pattant labdára és a labda túlmegy rajta és ő továbbra is a földön fekszik feltartva a futó haladását, akkor ő nagy valószínűséggel akadályozta a futót.

BALL egy dobódobás, amely nem érinti az ütőzónát és az ütőjátékos nem üt rá.

Ha a dobás érinti a földet és keresztülpattan az ütőzónán, az egy "ball". Ha egy ilyen dobás érinti az ütőjátékost, meg kell neki adni az egyes base‑t. Ha az ütő rálenget egy ilyen dobásra két strike után, a labda nem lehet elkapott a 6.05 (c) és 6.09 (b) szabály céljai miatt. Ha a játékos megüt egy ilyen dobást, a rákövetkező esemény ugyanaz lesz, mintha repülés közben ütötte volna meg a labdát.

BALL-OK MIATTI SÉTA (base on balls) egy ütőjátékosnak odaítélt egyes base aki, az ütésnél töltött ideje alatt, négy dobást fogad az ütőzónán kívül.

BASE a négy pont egyike, amelyeket meg kell érintenie egy futónak, hogy pontot szerezzen; általánosabban a vászonzsákokra és a gumitányérokra alkalmazzák, amelyek a base-pontokat jelzik.

BASE-EDZŐ (base coach) szerelésbe öltözött csapattag, aki a segédedző helyen helyezkedik el egyes vagy hármas base-nél, hogy irányítsa az ütőt és a futókat.

BELSŐ VÉDŐ (infielder) egy védő aki a belső pályán foglal el egy pozíciót.

BESZORÍTÁS (run-down) a védelem cselekedete megpróbálva kiejtetni egy futót base-ek között.

BUNT egy megütött labda melyre nem lengetnek, hanem az ütőt szándékosan a labda útjába teszik és lassan érintik a belső pályán belülre.

BÜNTETÉS (penalty) ezen szabályok alkalmazása egy szabálytalan esetet követően.

DOBÁS (throw) a labda mozgatása kézzel és karral egy adott cél felé, amelyet mindig meg kell különböztetni a dobódobástól (pitch).

DOBÓ (pitcher) az a védő aki arra van jelölve, hogy az ütő felé dobja a labdát.

DOBÓDOBÁS (pitch) a dobó által az ütő felé dobott labda.

A labda minden más átadása egyik játékostól a másiknak, az dobott labda (thrown ball).

DÖNTETLEN MÉRKŐZÉS (tie game) egy lejátszottnak számító mérkőzés, melyet akkor hagynak abba, amikor mindkét csapatnak azonos számú pontja van.

DUGOUT (lásd a KISPAD definícióját.)

DUPLA JÁTÉK (double play) a védelem olyan játéka amelyben két támadó játékos kiesik folyamatos akció eredményeként, feltéve hogy nincs hiba a kiejtetések között.

(a) A kényszerítő dupla játék az, amelyben mindkét kiejtetés kényszerítő játék.

(b) A fordított kényszerítő dupla játék az, amikor az első out kényszerítő játék és a második out-ot egy olyan futón csinálják meg, akinek a futáskényszere megszűnt az első out miatt.

A fordított kényszerítő dupla játék példái: futó egyesen, egy out, az ütő az egyes védőhöz pattant labdát üt, aki rálép az egyes base-re (egy out), és a kettes védőhöz vagy beállóshoz (shortstop) dob a második out végett (érintéses akció). Egy másik példa: a base-ek tele vannak, nincs out; az ütő hármas védőhöz üt guruló labdát, aki rálép a hármas base-re (egy out), aztán dob az elkapóhoz a második out végett (érintéses akció).

DUPLAMECCS (double-header) két szabályosan betervezett vagy újra kiírt mérkőzés, melyeket közvetlenül egymás után játszanak.

ELJÁTSZOTT MÉRKŐZÉS (forfeited game) egy mérkőzés amelyet a főbíró befejezettnek jelent ki a vétlen csapat javára 9-0 eredménnyel, a szabályok megszegése miatt.

ELKAPÁS (catch) egy védő cselekedete amellyel a kezében vagy a kesztyűjében biztonsággal birtokába keríti a repülés közben levő labdát és szorosan tartja azt; feltéve, hogy nem használja a sapkáját, védőfelszerelését, zsebét vagy öltözékének bármely más részét a birtokba vételkor. Az nem elkapás azonban, ha a labda érintésével egyidejűleg vagy közvetlenül utána összeütközik egy játékossal vagy fallal, vagy ha ő elesik, és ennek az ütközésnek vagy esésnek a következtében elejti a labdát. Az nem elkapás, ha egy védő érint egy magas labdát, amely aztán eltalálja a támadó csapat egy tagját vagy egy bírót, és azután kapja el egy másik védekező játékos. Ha a védő megcsinálta az elkapást és elejti a labdát az elkapást követő dobás végzése közben, a labdát elkapottnak kell megítélni. Az elkapás érvényességének megalapozásához a védőnek elég hosszan kell tartania a labdát, hogy bizonyítsa a labda feletti teljes uralmát és hogy a labda elengedése önkéntes és szándékos.

Az elkapás érvényes ha a labdát végül bármely védő megtartja, még ha először kipattan is, vagy egy másik védő fogja meg mielőtt a földet érintené. A futók elhagyhatják a base‑t abban a pillanatban amikor az első védő érinti a labdát. A védő átnyúlhat kerítésen, gáton, kötélen vagy másféle elválasztó vonalon hogy megcsinálja az elkapást. Ráugorhat egy gát tetejére, vagy vászonra amely érvénytelen területen lehet. Zavarás nem vehető figyelembe amikor a védő kerítés, gát, kötél vagy lelátó fölé nyúl, hogy elkapja a labdát. A saját kockázatára teszi ezt.

Ha egy elkapást megkísérlő védőt a kispad szélénél "megtartanak" és megkímélnek egy nyilvánvaló eleséstől bármely csapat játékosai és az elkapást megcsinálja, azt helyben kell hagyni.

ELKAPÓ (catcher) az a védő aki a hazai base mögött foglal helyet.

ELKAPÓHELY (catcher's box) az a terület amelyen belül az elkapónak állnia kell, amíg a dobó el nem dobja a labdát.

ÉLŐ LABDA (live ball) az a labda amely játékban van.

ÉRINTÉS (touch) Érinteni egy játékost vagy bírót azt jelenti, hogy valami vagy valaki érinti a testének, öltözetének vagy felszerelésének bármely részét.

ÉRVÉNYES LABDA (fair ball) egy megütött labda amely megáll az érvényes területen a hazai vagy egyes base között, vagy a hazai és hármas base között, vagy amely pályán belüli vagy feletti területen van amikor a külső pályára pattan elhagyva az egyes vagy hármas base‑t, vagy amely érinti az egyes, kettes vagy hármas base‑t, vagy amely miközben pályán belüli vagy feletti területen van, érinti egy bíró vagy játékos személyét, vagy az, amely miközben a pálya feletti területen van, elhagyja a játékteret repülés közben.

Az érvényes magas labdát a labda és az alapvonal (beleértve a jelzőoszlopot) relatív helyzetéhez képest kell megítélni, és nem az szerint, hogy a védő érvényes vagy érvénytelen területen van-e amikor érinti a labdát.

Ha egy magas labda az érvényes pályán ér földet a hazai és egyes base, vagy a hazai és hármas base között, és aztán érvénytelen területre pattan anélkül, hogy érintene játékost vagy bírót és mielőtt elhagyná az egyes vagy hármas base‑t, az egy foul ball. Ha egy magas labda egyes vagy hármas base-en vagy az mögött ér földet és aztán pattan érvénytelen területre, az egy érvényes ütés.

Növekvő számú klubok emelnek már magas jelzőoszlopokat a kerítés vonalában, a rúd mellett húzódó drótfonattal az érvényes területen a kerítés felett, hogy lehetővé tegye a bíróknak pontosabban megítélni az érvényes és az érvénytelen labdákat.

ÉRVÉNYES TERÜLET (fair territory) a játéktér része az alapvonalakon belül és azokat is beleértve, a hazai base‑től a hazafutás kerítés aljáig és függőlegesen felfelé. Minden alapvonal az érvényes területen van.

ÉRVÉNYTELEN TERÜLET (foul territory) a játéktér része az alapvonalakon kívül egészen a kerítésig és függőlegesen felfelé.

FELFÜGGESZTETT MÉRKŐZÉS (suspended game) egy abbahagyott mérkőzés amit egy későbbi napon kell befejezni.

FOUL BALL vagy ÉRVÉNYTELEN LABDA egy megütött labda amely megáll az érvénytelen területen a hazai és egyes base között, vagy a hazai és hármas base között, vagy amely túlpattan egyes vagy hármas base-en az érvénytelen területen vagy az felett, vagy amely először a pályán kívül esik le egyes vagy hármas base-en túl, vagy az, amely miközben érvénytelen területen vagy az felett van, érinti egy bíró vagy játékos személyét, vagy bármilyen a természetes talajtól idegen tárgyat.

Egy magas foul ball-t a labda és az alapvonal (beleértve a jelzőoszlopot) relatív helyzetéhez képest kell megítélni, és nem az szerint, hogy a védő érvénytelen vagy érvényes területen van-e amikor érinti a labdát.

Egy megütött labda amit védő nem érint és a dobógumit találja el és visszapattan érvénytelen területre a hazai és egyes base vagy a hazai és hármas base között, az egy foul ball.

FOUL ÉRINTÉS (foul tip) egy megütött labda amely egyenesen és közvetlenül az elkapó kezeibe megy és szabályosan elkapják. Nem lehet foul érintés ha nem kapják el és minden foul érintés amit elkaptak az strike, és a labda játékban van. Nem lehet elkapás, ha pattanás volt, kivéve ha a labda először az elkapó kesztyűjét vagy kezét érintette.

FUTÓ (runner) egy támadó játékos aki bármelyik base felé halad, vagy érinti vagy visszatér oda.

GYORS DOBÁS (quick return) olyan dobódobás amit szándékosan a nem-egyensúlyban levő ütőjátékos megfogásáért dobnak. Ez egy szabálytalan dobás.

HALOTT LABDA (dead ball) játékon kívüli labda a mérkőzés szabályok szerinti átmeneti felfüggesztődése miatt.

HAZAI CSAPAT (home team) az a csapat akinek a pályáján játszák a mérkőzést, vagy ha a mérkőzést semleges pályán játszák, a hazai csapatot közös megegyezés alapján jelölik ki.

HIVATALOS JEGYZŐKÖNYV-VEZETŐ (official scorer) lásd a 10.00 Szabályt.

"IDŐ" ("time") a bíró bejelentése a játék szabályos megszakításáról, amely közben a labda halott.

INFIELD FLY egy érvényes magas labda (nem számítva a vízszintes ütést és a megkísérelt buntot) amelyet egy belső védő elkaphat közönséges erőfeszítéssel, amikor egyes és kettes, vagy egyes, kettes és hármas base foglalt, mielőtt két out lenne. A dobót, elkapót és bármely külső védőt aki az akciókor a belső pályán helyezkedik el, belső védőnek kell tekinteni e szabály céljából.

Amikor nyilvánvalóan látszik, hogy egy megütött labda Infield Fly lesz, a bírónak azonnal be kell mondania, hogy "Infield Fly" a futók javára. Ha a labda az alapvonalak közelében van, a bírónak azt kell mondania, hogy "Infield Fly, ha érvényes."

A labda élő és a futók haladhatnak azzal a veszéllyel, hogy a labdát elkapják, vagy visszaérinthetnek és haladhatnak miután a labdát érintették, ugyanúgy mint bármelyik magas labda esetén. Ha az ütés foul ball lesz, ugyanúgy kell tekinteni, mint bármelyik érvénytelen labdát.

Ha egy bemondott Infield Fly-t hagynak érintetlenül leesni a földre és érvénytelenre pattan mielőtt elhagyná az egyes vagy hármas base‑t, az egy foul ball. Ha egy bemondott Infield Fly érintetlenül leesik a földre az alapvonalon kívül és bepattan mielőtt elhagyná az egyes vagy hármas base‑t, az egy Infield Fly.

Az infield fly szabálynál a bírónak azt kell felmérnie, hogy a labdát közönséges esetben le tudta volna-e kezelni egy belső védő - és nem valamiféle önkényes határvonal alapján, mint a fűvonal vagy a base-vonalak. A bírónak infield fly-t kell ítélnie, még akkor is ha egy külső védő kezeli a labdát, ha a bíró megítélése szerint a labdát ugyanolyan könnyen lekezelhette volna egy belső védő is. Az infield fly semmilyen értelemben nem tekinthető kérelem akciónak. A bíró megítélésének kell határozni, és a döntést azonnal meg kell hozni.

Amikor az infield fly szabályt bemondják, a futók haladhatnak saját kockázatukra. Ha egy infield fly szabálykor a belső védő szándékosan elejt egy érvényes labdát, a labda játékban marad a 6.05. (l) Szabály rendelkezései ellenére. Az infield fly szabály elsőbbséget élvez.

"JÁTÉK" ("play") a bíró utasítása a játék megkezdésére vagy a folytatására bármelyik halott labdát követően.

JÁTÉKRÉSZ (inning) a mérkőzés azon része amelyen belül a csapatok felváltva támadnak és védekeznek egyszer és amelyben három kiejtetés van mindegyik csapat részéről. Mindegyik csapat ütésnél töltött ideje egy fél-játékrész.

KÉNYSZERÍTŐ JÁTÉK (force play) vagy TOLÁS egy olyan akció amelyben egy futó a szabályok szerint elveszti a jogát hogy elfoglaljon egy base‑t az ütő futóvá válása miatt.

Az ilyen akcióval kapcsolatos zavar megszűnik, ha szem előtt tartjuk hogy gyakran a "kényszerítő" szituáció megszűnik az akció közben. Példa: Ember az egyesen, egy out, a labdát pontosan az egyes védőhöz ütik, aki érinti a base‑t és az ütő-futó out. A tolás megszűnik abban a pillanatban és a kettesre haladó futót érinteni kell. Ha futó lett volna hármason vagy kettesen és bármelyik közülük pontot szerezne a kettesen történő érintés-out előtt, a pont számít. Ha az egyes védő kettesre dobott volna és a labdát azután játszák egyesre, az akció a kettesen kényszerítő-out lenne, a második out, és a visszadobás egyesre a dobó előtt a harmadik out lenne. Abban az esetben nem lehet pontot elérni.

Példa: Nem kényszerítő-out. Egy out. Futó egyesen és hármason. Az ütő flyout lesz. Két out. A hármason levő futó visszaérint és pontot szerez. A futó egyesen megpróbál visszaérni mielőtt a védő dobása elérné az egyes védőt, de nem jut vissza időben és out lesz. Három out. Ha, a bíró megítélése szerint, a futó hármasról megérintette a hazai base‑t mielőtt a labdát megtartották az egyesen, a pont számít.

KÉRELEM (appeal) egy védőjátékos cselekedete amivel a támadó csapat szabálytalanságát állítja.

KISPAD (bench) vagy DUGOUT a játékosoknak, cseréknek és más szerelésbe öltözött csapattagoknak fenntartott ülőalkalmatosságok, amikor ők nem aktívan elfoglaltak a játéktéren.

KLUB (club) egy személy vagy csoport akik a csapat személyzetének összegyűjtéséért, a játéktér és a szükséges eszközök biztosításáért, és a csapat ligabeli képviseletéért felelősek.

KÜLSŐ VÉDŐ (outfielder) egy védő aki elfoglal egy pozíciót a külső pályán, amely a játéktérnek a hazai base‑től legtávolabbi területe.

LEJÁTSZOTTNAK SZÁMÍTÓ MÉRKŐZÉS (regulation game) Lásd a 4.10 és 4.11 Szabályokat.

A LIGA (the league) klubok egy csoportja akiknek a csapatai egymással játszanak egy előre meghatározott tervezet alapján, e szabályok szerint a liga bajnoki címért.

A LIGA ELNÖKE (the league president) érvényesíti a hivatalos szabályokat, határoz a szabályokkal kapcsolatos vitákban és dönt a megóvott mérkőzésekről. A liga elnöke megbírságolhatja vagy felfüggesztheti bármelyik játékost, edzőt, vezetőedzőt vagy bírót ezen szabályok megszegéséért, saját belátása szerint.

MAGAS LABDA (fly ball) egy megütött labda, amely magasra megy a levegőben repülés közben.

MEGÉRINTÉS (tag) egy védő cselekedete miközben testével érint egy base‑t és biztosan és szorosan tartja a labdát a kezében vagy a kesztyűjében; vagy megérint egy futót a labdával, vagy a labdát tartó kezével vagy kesztyűjével, miközben biztosan és szorosan tartja a labdát a kezében vagy a kesztyűjében.

MEGÍTÉLT (adjudged) a bíró által hozott megítélési döntés.

MEGTORPANÁS (balk) a dobó szabálytalan cselekedete amikor futó vagy futók vannak base-en, feljogosítva minden futót, hogy előrehaladjon egy base‑t.

OUT egyike a támadó csapat elleni három szükséges kiejtetésnek az ütésnél töltött idejük közben.

PATTANT LABDA (ground ball) egy megütött labda amely a földhöz közel gurul vagy pattog.

PONT (run / score) egy támadó játékos eredménye aki ütőből futóvá lesz és érinti az egyes, kettes, hármas és a hazai base‑t ebben a sorrendben.

REPÜLÉS KÖZBEN (in flight) egy ütött vagy dobott labdát jelent amely még nem érintette a földet vagy valami más tárgyat a védőn kívül.

"SAFE" a bíró kijelentése, hogy egy futó jogosult egy base-re amelyre törekedett.

SEGÉDEDZŐ (coach) szerelésbe öltözött csapattag, akit a vezetőedző jelöl ki hogy elvégezzen olyan feladatokat amelyeket a vezetőedző kijelöl, mint például, de nem kizárólag a base-edző szerepének betöltése.

SET POZÍCIÓ (set position) egyike a két szabályos, dobó által használható pozíciónak.

STRIKE egy szabályos dobódobás amikor a bíró annak ítéli és

(a) Az ütő ráüt és elvéti;

(b) Nem ütnek rá és a labda bármely része áthalad az ütőzóna bármely részén;

(c) Az ütő érvénytelenre üti amikor kettőnél kevesebb strike-ja van;

(d) Érvénytelenre buntolják;

(e) Érinti az ütőjátékost miközben az lendít rá;

(f)  Érinti az ütőjátékost repülés közben az ütőzónában; vagy

(g) Foul érintés lesz belőle.

SZABÁLYOS (legal) e szabályoknak megfelelő.

SZABÁLYTALAN (illegal) e szabályokkal ellentétes.

SZABÁLYTALAN DOBÁS (illegal pitch)  (1) az ütő felé dobott labda amikor a dobó támaszkodó lába nem érintkezik a dobógumival; (2) egy gyors dobás. A szabálytalan dobás amikor futók vannak base-en, az megtorpanás.

SZEMÉLY (person) a játékos vagy bíró személye a testének, öltözékének vagy felszerelésének bármely részét jelenti.

SZOROS JÁTÉK (squeeze play) egy olyan akciót jelző kifejezés, amikor egy csapat futója a hármas base-ről pontot próbál szerezni bunt segítségével.

TÁMADÓ (offense) az ütésnél levő csapat, vagy a csapat bármelyik játékosa.

TÁMASZKODÓ LÁB (pivot foot) a dobónak az a lába, amely érintkezik a dobógumival miközben ő dobja a labdát.

TOLÁS (Lásd a KÉNYSZERÍTŐ JÁTÉK definícióját.)

TRIPLA JÁTÉK (triple play) a védelem olyan játéka amelyben három támadó játékos kiesik folyamatos akció eredményeként, feltéve hogy nincs hiba a kiejtetések között.

TÚLCSÚSZÁS (overslide) egy támadó játékos cselekedete amikor a becsúszása egy base-re, kivéve amikor a hazairól egyes base-re halad, olyan lendületű hogy elveszíti az érintkezését a base-zel.

TÜZÉRSÉG (battery) a dobó és az elkapó.

ÜTŐ-FUTÓ (batter-runner) egy kifejezés, amely azt a támadó játékost azonosítja, aki éppen befejezte ütésnél töltött idejét, addig amíg kiejtetik őt vagy amíg az akció amelyben futóvá vált befejeződik.

ÜTŐHELY (batter's box) az a terület amelyen belül az ütőjátékosnak állnia kell az ütésnél töltött ideje alatt.

ÜTŐ(JÁTÉKOS) (batter) egy támadó játékos aki elfoglalja helyét az ütőhelyen.

ÜTŐZÓNA (strike zone) az a hazai tányér feletti terület, amelynek a felső határa a vállak teteje és az öltözék nadrágjának teteje közötti vízszintes vonal, és az alsó szint a térdek tetejénél meghúzott vonal. Az ütőzónát a játékos testtartása szerint kell megállapítani, miközben ő fel van készülve lengetni egy dobott labdára.

VAD DOBÓDOBÁS (wild pitch) az, ami olyan magas, olyan alacsony, vagy olyan széles a tányértól hogy az elkapó nem tudja lekezelni közönséges erőfeszítéssel.

VÉDELEM (defense or defensive) a pályán levő csapat vagy annak bármely játékosa.

VÉDŐ (fielder) bármelyik védekező játékos.

VÉDŐ VÁLASZTÁSA (fielder's choice) egy védő cselekedete, aki lekezel egy érvényes "pattant" labdát, és ahelyett hogy egyes base-re dobna hogy kiejtse az ütő-futót, másik base-re dob megpróbálva kiejtetni egy korábbi futót. A kifejezést jegyzőkönyv-vezetők is használják (a) az ütő-futó haladásának magyarázatára aki egy vagy több ráadás base‑t ér el amikor a védő, aki lekezeli az ütését egy előző futót akar kiejtetni; (b) egy futó haladásának magyarázatára (ami nem lopás vagy hiba) miközben egy védő egy másik futót próbál kiejtetni; (c) egy futó haladásának magyarázatára, melyet csak a védekező csapat közönye miatt tesz meg. (Nem megvédett lopás).

VESZÉLYBEN (in jeopardy) egy kifejezés ami azt jelzi, hogy a labda játékban van és egy támadó játékos kiejthető.

A VEZETŐEDZŐ (the manager) egy személy, akit a klub jelöl ki, hogy felelős legyen a csapat cselekedeteiért a pályán, és hogy képviselje a csapatot a bíróval és az ellenfél csapatával való kommunikációban. Egy játékos kinevezhető vezetőedzőnek.

(a) A klubnak meg kell neveznie a vezetőedzőt a liga elnökének vagy a főbírónak a mérkőzés betervezett kezdési ideje előtt nem kevesebb mint 30 perccel.

(b) A vezetőedző jelezheti a bírónak, hogy bizonyos szabályok által előírt kötelezettségeket átruházott egy játékosnak vagy edzőnek, és az ilyen kijelölt képviselőnek minden cselekedete hivatalos lesz. A vezetőedzőnek mindig felelnie kell a csapata viselkedéséért, a hivatalos szabályok betartásáért és a bírók tiszteletben tartásáért.

(c) Ha a vezetőedző nem jelöli ki a helyettesítőjét távozás előtt, a főbírónak kell kijelölnie egy csapattagot csere-vezetőedzőnek.

VISSZAÉRINTÉS (retouch) egy futó cselekedete amikor visszatér egy base-re, mivel a szabályok megkövetelik.

VÍZSZINTES ÜTÉS (line drive) egy megütött labda, amely élesen és közvetlenül az ütőről egy védő felé tart anélkül, hogy érintené a földet.

WIND-UP POZÍCIÓ (wind-up position) egyike a két szabályos, dobó által használható pozíciónak.

ZAVARÁS (interference)

(a) A támadó zavarás az ütésnél levő csapat cselekedete, amely zavarja, akadályozza, gátolja, feltartja vagy összezavarja bármelyik védőt aki akciót akar csinálni. Ha a bíró out‑nak nyilvánítja az ütőt, ütő-futót vagy futót zavarás miatt, minden más futónak vissza kell mennie arra a base-re amelyet, a bíró megítélése szerint, szabályosan megérintett a zavarás idejéig, kivéve ha e szabályok máshogy rendelkeznek.

Abban az esetben ha az ütő-futó nem érte el az egyes base‑t, minden futónak a dobó dobása idején elfoglalt base-re kell visszatérnie.

(b) Védekező zavarás egy védő cselekedete amely gátol vagy akadályoz egy ütőt a dobódobás megütésében.

(c) Bírói zavarás történik (1) Amikor egy bíró feltartja, gátolja vagy akadályozza az elkapó dobását aki megkísérel megakadályozni egy ellopott base‑t, vagy (2) Amikor egy érvényes labda érint egy bírót az érvényes területen mielőtt elhagyna egy védőt.

(d) Nézői zavarás történik amikor egy néző kinyúl a lelátóról, vagy a játéktérre megy, és megérint egy élő labdát.

Bármilyen zavaráskor a labda halott.  

Szólj hozzá!

3.00 - Mérkőzés előtti intézkedések.


3.01 Mielőtt elkezdődik a mérkőzés a bírónak -

(a) Minden olyan szabály szigorú betartását meg kell követelnie, amely a játékeszközöket és a játékosok felszerelését írja elő;

(b) Meg kell győződnie, hogy minden vonalat (vastag vonalak az 1. és 2. sz. ábrákon) mésszel, krétával vagy más, a földtől vagy fűtől jól megkülönböztethető fehér anyaggal megjelöltek;

(c) Kapnia kell a hazai csapattól egy készlet szabályos labdát, olyan számban és fajtában, amelyet a liga elnöke hitelesít a hazai csapat részére. Minden labdát a liga elnökének aláírásával ellátott lepecsételt csomagban kell tartani, és a pecsétet nem szabad feltörni közvetlenül a mérkőzés ideje előttig, amikor a bíró felbont minden csomagot, hogy megvizsgáljon minden labdát és eltávolítsa az írását. A bíró lesz az egyedüli eldöntője a játékban használt labdák megfelelő állapotának;

(d) Meg kell győződnie, hogy a hazai csapatnak van legalább egy tucat szabályos tartalék labdája, amelyek azonnal rendelkezésre állnak használatra, ha szükség van rájuk;

(e) Magánál kell tartania legalább két váltás-labdát és ennek a készletnek a feltöltését el kell várnia szükség szerint a mérkőzés folyamán. Ezeket a váltás-labdákat kell játékba hozni, amikor -

(1) Egy labdát kiütöttek a játéktérről vagy a közönség közé;

(2) Egy labda elszíneződött vagy alkalmatlanná vált további használatra;

(3) A dobó kér egy ilyen váltás-labdát.

A bíró nem adhat váltás-labdát a dobónak, amíg egy akció be nem fejeződött és a korábban használt labda halott. Miután egy dobott vagy ütött labda kimegy a játéktérről, a játékot nem szabad folytatni másik labdával addig, amíg a futók el nem érték azt a base‑t amelyre jogosultak. Egy játékterületről kiütött hazafutás után, a bíró addig nem adhat új labdát a dobónak vagy elkapónak, amíg a hazafutást ütő játékos nem keresztezi a hazai tányért.

3.02 Egyetlen játékos sem színezheti el vagy rongálhatja meg a labdát azzal, hogy földdel, gyantával, parafinolajjal, édesgyökérrel, csiszolópapírral, dörzspapírral vagy más idegen anyaggal dörzsöli.

BÜNTETÉS: A bíró magához kéri a labdát és a szabálytalankodót kiállítja a mérkőzésről. Abban az esetben, amikor a bíró nem tudja megállapítani a tettest és a dobó eldob egy ilyen elszínezett vagy megrongált labdát az ütő felé, a dobót kell azonnal kiállítani a mérkőzésről és automatikusan fel kell függeszteni tíz napra.

3.03 Egy játékos vagy játékosok cserélhetők a mérkőzés folyamán bármikor, ha a labda halott. A cserejátékos a lecserélt játékosnak a pozícióján üt a csapat ütősorrendjében. Az egyszer lecserélt játékos nem térhet vissza arra a mérkőzésre. Ha egy játékos a játékos-vezetőedző helyén áll be a mérkőzésre, a vezetőedző attól kezdve odamehet a segédedző vonalakhoz, saját belátása szerint. Ha a védekező csapat két vagy több cserejátékosa ugyanakkor áll be a mérkőzésre, a vezetőedzőnek azonnal ki kell jelölnie a főbíró felé ezen játékosok helyeit a csapat ütősorrendjében, mielőtt elfoglalnák pozícióikat védőkként, és a főbíró értesíti a hivatalos jegyzőkönyv-vezetőt. Ha ezt az információt nem adják meg azonnal a főbírónak, ő fel lesz hatalmazva, hogy kijelölje a cserék helyeit az ütősorrendben.

Egy dobó csak egyszer cserélhet másik pozícióra ugyanazon játékrész közben; vagyis a dobónak nem engedhető meg, hogy elfoglaljon egy dobótól különböző pozíciót egynél többször ugyanabban a játékrészben.

Bármely játékosnak, kivéve egy sérült játékos helyett becserélt dobót, öt bemelegítő dobást kell megengedni. (Lásd a 8.03 Szabályt a dobókra vonatkozóan.)

3.04 Egy játékos akinek a neve rajta van a csapatának az ütősorrendjén, nem lehet a csapatának másik tagja helyett cserefutó.

Ez a szabály az úgynevezett udvariassági futók használatának kiküszöbölését hivatott szolgálni. A mérkőzés egyetlen játékosának sem engedhető meg, hogy udvariassági futóként szerepeljen egy csapattárs helyett. Semelyik játékos, aki a mérkőzésen szerepelt és lehozták egy csere helyett, nem térhet vissza udvariassági futóként. Bármely, a felállásban nem szereplő játékost, ha futóként használják, akkor becserélt játékosnak kell tekinteni.

3.05 (a) A főbíró részére a 4.01 (a) és 4.01 (b) Szabályban leírtak szerint átadott ütősorrendben megnevezett dobónak dobnia kell az első ütőhöz vagy bármely csereütőhöz amíg az ilyen ütőt kiejtetik vagy eléri az egyes base‑t, kivéve ha a dobó sérülést szenved vagy megbetegszik, amely a főbíró megítélése szerint alkalmatlanná teszi őt a dobásra.

(b) Ha a dobót lecserélik, a cseredobónak dobnia kell az azután ütésnél levő ütőnek, vagy bármely csereütőnek amíg az ilyen ütőt kiejtetik vagy eléri az egyes base‑t, kivéve ha a dobó sérülést szenved vagy megbetegszik, amely a főbíró megítélése szerint alkalmatlanná teszi őt dobókénti további játékra.

(c) Ha helytelen csere történik a dobónál, a bíró visszaküldi a helyes dobót a mérkőzésre, amíg e szabály rendelkezései végrehajtódnak. Ha a helytelen dobót engedik dobni, bármilyen akció amit ez eredményez szabályos lesz. A helytelen dobó helyes dobóvá válik amint megcsinálta első dobását az ütő felé, vagy amint bármelyik futót kiejtették.

Ha egy vezetőedző megpróbál lecserélni egy dobót a 3.05 (c) Szabály megsértésével, a bírónak jeleznie kell a szabálytalan csapat vezetőedzője felé, hogy azt nem teheti meg. Ha a főbíró véletlenül elnézte és kihirdette a bejövő helytelen dobót, ezután is korrigálnia kell a helyzetet mielőtt a helytelen dobó dobna. Amint a helytelen dobó dobódobást végez, ő lesz a megfelelő dobó.

3.06 A vezetőedzőnek azonnal értesítenie kell a főbírót bármely cseréről és meg kell mondania a főbírónak a cserejátékos helyét az ütősorrendben.

A lecserélt játékosok a csapatukkal maradhatnak a kispadon vagy bemelegíthetnek dobókat. Ha egy vezetőedző becserél egy másik játékost maga helyett, ő folytathaja csapatának irányítását a kispadról vagy a segédedző helyről. A bírók nem engedhetik meg azt, hogy a lecserélt játékosok akik a kispadon maradhattak, bármilyen megjegyzést tegyenek az ellenfél bármely játékosára, vezetőedzőjére vagy a bírókra.

3.07 A főbíró, miután értesítették őt, azonnal bejelent vagy bejelentet minden cserét.

3.08 (a) Ha egy cseréről nem történik bejelentés, a cserejátékost akkor kell a mérkőzésre beálltnak tekinteni, amikor -

(1) Ha dobó, elfoglalja helyét a dobógumin;

(2) Ha ütő, elfoglalja helyét az ütőhelyen;

(3) Ha védő, eléri azt a pozíciót amit az általa lecserélt védő rendszerint elfoglal és megkezdődik a játék;

(4) Ha futó, átveszi annak a futónak a helyét akit lecserélt.

(b) Bármely fent említett nem-bejelentett cserejátékos által vagy ellen csinált bármilyen akció szabályos lesz.

3.09 Szerelésbe öltözött játékosok nem szólíthatnak meg nézőket és nem vegyülhetnek el nézők között, illetve nem ülhetnek a lelátón a mérkőzés előtt, alatt és után. Vezetőedző, segédedző vagy játékos nem szólíthat meg egyetlen nézőt sem a mérkőzés előtt vagy alatt. Szembenálló csapatok játékosai nem barátkozhatnak semmikor miközben szerelésbe vannak öltözve.

3.10 (a) A hazai csapat vezetőedzője lesz az egyetlen eldöntője annak, hogy a mérkőzést elkezdjék-e nem megfelelő időjárási viszonyok vagy a pálya alkalmatlan állapota miatt, kivéve egy duplameccs második mérkőzésén. KIVÉTEL: Bármely liga bármikor felhatalmazhatja az elnökét, hogy felfüggessze e szabály alkalmazását arra a ligára a bajnoki szezonjának utolsó heteiben, hogy biztosítva legyen a bajnokság eldöntése minden évben megfelelő időben. Amikor egy mérkőzés elhalasztása és lehetséges elmaradása egy bajnoki szezon végső sorozatában bármely két csapat között érintheti a liga bármelyik csapatának végső állását, az elnök a liga bármely csapatának kérésére átveheti az e szabály által a hazai csapat vezetőedzőjének biztosított felhatalmazást.

(b) Az első mérkőzés főbírója lesz az egyedüli eldöntője annak, hogy egy duplameccs második mérkőzését ne kezdjék el nem megfelelő időjárási viszonyok vagy a pálya alkalmatlan állapota miatt.

(c) A főbíró lesz az egyedüli eldöntője annak, hogy a játékot mikor kell felfüggeszteni egy mérkőzés közben nem megfelelő időjárási viszonyok vagy a pálya alkalmatlan állapota miatt; hogy a játékot mikor kell folytatni egy ilyen felfüggesztés után; és hogy a mérkőzést mikor kell befejezni egy ilyen felfüggesztés után. Nem szabad befejeznie a mérkőzést amíg legalább 30 perc el nem telik azután, hogy felfüggesztette a játékot. Meghosszabbíthatja a felfüggesztést mindaddig míg úgy hiszi, hogy van esély a játék folytatására.

A főbírónak minden esetben meg kell próbálnia befejezni a mérkőzést. A felhatalmazása a játék folytatására egy vagy több, egyenként akár 30 perces felfüggesztéseket követően teljes lesz és csak akkor szabad beszüntetnie a mérkőzést, amikor már nem látszik lehetőség a befejezésére.

3.11 Egy duplameccs mérkőzései között, vagy akármikor ha a játékot felfüggesztik a pálya alkalmatlansága miatt, a főbíró írányítása alá kerülnek a pályakarbantartók és segédek a pálya játékra alkalmassá tételének céljából.

BÜNTETÉS: Ennek megszegéséért a főbíró eljátszottnak ítélheti a mérkőzést a vendégcsapat javára.

3.12 Amikor a bíró felfüggeszti a játékot, "Idő"-t kell bemondania. A bíró "Játék" kiáltására a felfüggesztődés megszűnik és a játék folytatódik. Az "Idő" és "Játék" bemondások között a labda halott.

3.13 A hazai csapat vezetőedzője előadja a főbírónak és az ellenfél vezetőedzőjének az általa szükségesnek tartott pályaszabályokat a nézők pályára benyúlására, a tömegbe dobott vagy ütött labdákra, és minden más eshetőségre vonatkozóan. Ha ezek a szabályok elfogadhatóak az ellenfél vezetőedzőjének, akkor szabályosak lesznek. Ha ezek a szabályok elfogadhatatlanok az ellenfél vezetőedzőjének, akkor a főbírónak kell kitalálni és megkövetelni bármilyen különleges pályaszabályt, amit szükségesnek gondol a pályafeltételek miatt, melyek nem mondhatnak ellent a hivatalos játékszabályoknak.

3.14 A támadó csapat tagjainak minden kesztyűt és más felszerelést le kell vinniük a pályáról a kispadba, amíg az ő csapatuk van ütésnél. Felszerelés nem hagyható a pályán letéve, sem érvényes, sem érvénytelen területen.

3.15 Semmilyen személyt sem lehet a pályára engedni a mérkőzés alatt, kivéve a szerelésbe öltözött játékosokat és edzőket, vezetőedzőket, a hazai csapat által felhatalmazott fotósokat, bírókat, egyenruhában levő rendőröket és őröket vagy a hazai klub más alkalmazottait. A pályán tartózkodásra itt felhatalmazott bármely személy (kivéve a mérkőzésen szereplő támadó csapat tagjait, vagy edzőt a segédedző helyen, vagy egy bírót) általi szándéktalan zavarás esetén a labda élő és játékban van. Ha a közbeavatkozás szándékos, a labda halott lesz a zavarás pillanatában és a bíró kivet olyan büntetéseket, amelyek a véleménye szerint semlegesítik a zavarást.

MEGJEGYZÉS: Lásd a 7.11 Szabályt a fent kivételezett egyénekre vonatkozóan, ezenkívül lásd a 7.08 (b) Szabályt.

A szándékos vagy szándéktalan zavarás kérdését a személy cselekvése alapján kell eldönteni. Például: egy ütőszedő, labdaszedő, rendőr, stb. aki megpróbálja elkerülni, hogy a dobott vagy ütött labda érintse őt, de a labda mégis eltalálja, ő szándéktalan zavarás részese lenne. Ha azonban belerúg a labdába vagy felveszi vagy ellöki, az szándékos zavarásnak számít, függetlenül attól, mi lehetett a gondolata.

AKCIÓ: Az ütő a beállóshoz üt, aki lekezeli a labdát de vadul dob az egyes védőn túlra. Az egyes base-nél levő támadó segédedző, elkerülendő hogy a labda eltalálja, a földre esik és az egyes védő útban, hogy visszaszerezze a vadul dobott labdát, belefut a segédedzőbe; az ütő-futó végül hármas base-en köt ki. Az a kérdés, hogy a bírónak zavarást kell-e ítélnie a segédedző részéről. Ez a bíró megítélése szerinti lesz és ha a bíró úgy érezte, hogy a segédedző mindent megtett amit tudott, hogy elkerülje az akció zavarását, akkor nem kell zavarást ítélni. Ha úgy tűnt a bírónak, hogy a segédedző nyilvánvalóan csak úgy tett, hogy próbál nem közbeavatkozni, akkor a bírónak zavarást kell ítélni.

3.16 Amikor nézői zavarás van bármely dobott vagy ütött labdával, a labda halott lesz a zavarás pillanatában és a bírónak ki kell osztani olyan büntetéseket amelyek a véleménye szerint érvénytelenítik a zavarás tettét.

ELFOGADOTT ELBIRÁLÁS: Ha nézői zavarás egyértelműen megakadályoz egy védőt egy magas labda elkapásában, az ütőt out‑nak kell ítélni.

Különbség van olyan labda között, amit kidobtak vagy kiütöttek a lelátóra és érint egy nézőt, így játékon kívül kerül, még ha visszapattan is a pályára, és az között, hogy egy néző bemegy a pályára vagy átnyúl egy gát felett, alatt vagy azon keresztül és érint egy játékban levő labdát vagy érint illetve másképpen zavar egy játékost. Az utóbbi eset nyilvánvalóan szándékos és úgy kell kezelni, mint szándékos zavarást ahogy a 3.15 Szabályban áll. Az ütőt és futókat oda kell küldeni ahol a bíró megítélése szerint lettek volna ha nem történt volna zavarás.

Zavarásnak nem lehet helyt adni amikor egy védő átnyúl egy kerítés, korlát, kötél felett vagy lelátóra, hogy elkapjon egy labdát. Saját kockázatára teszi ezt. Azonban ha egy néző kinyúlna az ilyen kerítés, korlát vagy kötél játéktér oldalára és nyíltan megakadályozza, hogy a védő elkapja a labdát, akkor az ütőjátékost out‑nak kell ítélni a néző zavarása miatt.

Példa: Futó hármas base-en, egy out és az ütő magas labdát üt mélyen a külső pályára (érvényes vagy érvénytelen területen). A néző tisztán zavarja a külső védőt, aki megkísérli elkapni a magas labdát. A bíró out‑nak ítéli az ütőt nézői zavarás miatt. A labda halott a bemondás pillanatában. A bíró úgy határoz, hogy a távolság miatt ameddig a labdát ütötték, a futó hármas base-en pontot szerzett volna az elkapás után ha a védő elkapta volna a labdát amit zavartak, ezért a futót megengedi befutni. Nem lehet ez az eset, ha az ilyen magas labdát a hazai tányértól rövid távolságra zavartak.

3.17 Mindkét csapat játékosainak és cseréinek korlátozniuk kell magukat a csapatuk kispadján belülre, kivéve ha ténylegesen részt vesznek a játékban vagy készülnek bemenni a mérkőzésre, vagy segédedzősködnek egyes vagy hármas base-nél. Játékosokat, cseréket, vezetőedzőket, segédedzőket, edzőket és ütőszedőket kivéve senki sem foglalhatja el a kispadot egy mérkőzés közben.

BÜNTETÉS: Ennek megszegéséért a bíró, figyelmeztetés után, kiküldheti a szabálytalankodót a pályáról.

A sérültek listáján levő játékosoknak részt szabad venni mérkőzés előtti tevékenységben és a kispadon ülni a mérkőzés közben, de nem vehetnek részt semmilyen tevékenységben a mérkőzés alatt, mint pl. egy dobó bemelegítése, stb. Sérült játékosoknak nem megengedett felmenni a játékfelületre semmikor és semmilyen célból a mérkőzés közben.

3.18 A hazai csapatnak kell a rend fenntartásához elegendő rendőri védelmet biztosítani. Ha egy személy vagy személyek bemennek a játéktérre egy mérkőzés közben és bármilyen módon zavarják a játékot, a vendégcsapat megtagadhatja a játékot amíg a pályát megtisztítják.

BÜNTETÉS: Ha a pályát nem tisztítják meg méltányos időn belül, amely semmilyen esetben sem lehet 15 percnél kevesebb azután, hogy a vendégcsapat megtagadta a játékot, a bíró eljátszottnak ítélheti a mérkőzést a vendégcsapat javára.  

Szólj hozzá!

4.00 - Egy mérkőzés kezdése és befejezése.


4.01 Kivéve ha a hazai csapat korábban bejelentést tett, hogy a mérkőzést elhalasztották vagy a kezdése később lesz, a bírónak vagy bíróknak öt perccel a mérkőzés kezdetének ideje előtt be kell menniük a pályára és egyenesen a hazai tányérhoz kell menniük ahol találkoznak a szembenálló csapatok vezetőedzőivel.

Egymásutánban -

(a) Először a hazai vezetőedző odaadja az ütősorrendjét a főbírónak, két példányban.

(b) Azután a vendég vezetőedző odaadja az ütősorrendjét a főbírónak, két példányban.

(c) A főbírónak meg kell győződnie arról, hogy az összetartozó ütősorrendek eredetije és másolata azonos, azután átad egy másolatot mindegyik ütősorrendből az ellenfél vezetőedzőjének. A bíró által megtartott ütősorrend lesz a hivatalos ütősorrend. Az ütősorrendek bíró általi átadása, megalapozza az ütősorrendeket. Azután egyik vezetőedző sem cserélhet, csak ha ezen szabályok lehetővé teszik.

(d) Amint a hazai csapat ütősorrendjét átadják a főbírónak, a bírók szava dönt a pályán és attól a pillanattól fogva egyedüli joguk eldönteni, mikor maradjon félbe, függesztődjön fel vagy folytatódjon egy mérkőzés az időjárás vagy a játéktér állapota miatt.

Az ütősorrendbeli nyilvánvaló hibákra, melyeket a főbíró észrevesz mielőtt bemondja a "Játék"-ot a mérkőzés kezdéséhez, fel kell hívni a vétkes csapat vezetőedzőjének vagy csapatkapitányának figyelmét, úgy hogy a javítást el lehessen végezni mielőtt a mérkőzés elkezdődik. Például ha a vezetőedző figyelmetlenségből csak nyolc embert sorolt fel az ütősorrendben, vagy két ugyanolyan családnevű játékost is felsorolt, de azonosító kezdőbetű nélkül és a hibákat észreveszi a bíró mielőtt bemondja, hogy "Játék", ki kell javíttatnia az ilyen hibákat mielőtt bemondja a "Játék"-ot a mérkőzés megkezdéséhez.

4.02 A hazai csapat tagjai elfoglalják védekező pozícióikat, a vendégcsapat első ütője elfoglalja helyét az ütőhelyen, a bíró bemondja hogy "Játék" és a mérkőzés elkezdődik.

4.03 Amikor a labdát játékba hozzák egy mérkőzés kezdetekor és annak folyamán, minden védőnek az elkapót kivéve az érvényes területen kell lennie.

(a) Az elkapó közvetlenül a tányér mögött helyezkedjen el. Ő elhagyhatja a pozícióját bármikor, hogy elkapjon egy dobódobást vagy akciót csináljon, kivéve amikor az ütőnek szándékos sétát adnak, az elkapónak mindkét lábbal az elkapóhely vonalain belül kell lennie amíg a labda el nem hagyja a dobó kezét.

BÜNTETÉS:Balk.

(b) A dobónak, miközben a labdát az ütőhöz dobja, a szabályos pozíciójában kell lennie;

(c) A dobót és elkapót kivéve bármelyik védő bárhol elhelyezkedhet az érvényes területen;

(d) Az ütőt vagy egy befutni próbáló futót kivéve, támadó játékos nem keresztezheti az elkapó vonalait amikor a labda játékban van.

4.04 Az ütősorrendet követni kell az egész mérkőzésen, kivéve ha egy játékost lecserélnek egy másikra. Abban az esetben a cserejátékos átveszi a lecserélt játékos helyét az ütősorrendben.

4.05 (a) A támadó csapatnak el kell helyeznie két base-edzőt a pályán az ütésnél töltött ideje közben, egyet az egyes base és egyet a hármas base közelében.

(b) A base-edzők száma kettőre korlátozott és (1) a csapat szerelésében kell lenniük, (2) mindenkor a segédedző helyen kell maradniuk.

BÜNTETÉS: A szabálytalan base-edzőt ki kell állítani a mérkőzésről és el kell hagynia a játékteret.

Általános gyakorlat sok éve, hogy néhány segédedző kiteszi az egyik lábát a segédedző helyről vagy a vonal fölé áll vagy másképpen van kissé a segédedző hely vonalain kívül. Ez a segédedző nem tekintendő a helyén kívülinek, hacsak az ellenfél vezetőedzője nem panaszkodik, és azután a bírónak szigorúan meg kell követelnie minden segédedzőtől (mindkét csapatban), hogy maradjanak mindenkor a segédedző helyen.

Szintén általános gyakorlat, hogy a segédedző akinek a base-énél akció van, kilép a segédedző helyről hogy jelezze a játékosnak a becsúszást, továbbmenést vagy egy base-re visszatérést. Ez megengedhető ha a segédedző nem zavarja a játékot semmilyen módon.

4.06 (a) Vezetőedző, játékos, csere, edző vagy ütőszedő, akár a kispadról, segédedző helyről, a játéktéren vagy máshol,  soha -

(1) Nem uszíthat vagy próbálhat uszítani, szóban vagy mutoga-tással tüntetést a nézőktől;

(2) Nem használhat olyan szavakat, amelyek bármely módon utalnak vagy rossz fényt vetnek az ellenfél játékosaira, egy bíróra vagy bármely nézőre;

(3) Nem mondhat be "Idő"-t és nem használhat bármilyen más szót vagy kifejezést vagy követhet el olyan cselekvést amikor a labda élő és játékban van, amivel az a nyilvánvaló szándéka, hogy megtorpanást követtessen el a dobóval.

(4) Nem teremthet szándékos érintkezést a bíróval bármilyen formában.

(b) Védő nem foglalhat el pozíciót az ütő látási vonalában, és szándékos sportszerűtlen céllal nem viselkedhet olyan módon, hogy elvonja az ütő figyelmét.

BÜNTETÉS: A szabálytalankodót ki kell állítani a mérkőzésről, el kell hagynia a játékteret és ha megtorpanást csináltak, azt érvényteleníteni kell.

4.07 Amikor egy vezetőedzőt, játékost, segédedzőt vagy edzőt kiállítanak a mérkőzésről, neki azonnal el kell hagynia a pályát és nem vehet további részt a játékban. A klubházban kell maradnia vagy átöltözik utcai ruhába és vagy elhagyja a baseball parkot vagy helyet foglal a nagylelátón, messze a csapata kispadjának és a melegítőhelynek a közelségétől.

Ha egy vezetőedző, segédedző vagy játékos fel van függesztve, ő nem lehet a kispadon vagy a sajtópáholyban a mérkőzés ideje alatt.

4.08 Amikor egy kispad tagjai heves nemtetszést mutatnak egy bírói döntés ellen, a bírónak először figyelmeztetést kell adnia, hogy az ilyen rosszallás szűnjön meg. Ha az ilyen cselekvés folytatódik -

BÜNTETÉS: A bíró a tetteseket a kispadról a klubházba utasítja. Ha nem tudja megállapítani a tettest, megtisztíthatja a padot minden cserejátékostól. A szabálytalan csapat vezetőedzője csak arra lesz felhatalmazva, hogy a mérkőzésen cseréhez szükséges játékosokat visszahívja a pályára.

4.09 HOGYAN SZEREZ PONTOT EGY CSAPAT.

(a) Egy pontot kell számítani minden alkalommal, amikor egy futó szabályosan előrehalad és érinti egyes, kettes, hármas és a hazai base‑t mielőtt három ember kiesne és befejeződne a játékrész. KIVÉTEL: Pont nem számít, ha egy futó olyan akcióban jut a hazai base-re amelyben a harmadik out-ot megcsinálják (1) az ütő-futón mielőtt megérinti az egyes base‑t; (2) bármelyik tolás miatt kiesett futón; vagy (3) egy előző futón akit azért ítélnek out‑nak, mert nem érintette meg az egyik base‑t.

(b) Amikor a győztes pontot megszerzik egy lejátszottnak számító mérkőzés utolsó fél-játékrészében, vagy egy ráadás játékrész (extra inning) végében, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos vagy bármilyen más akció eredményeként amikor tele vannak a base-ek, amely előretolja a hármason levő futót, a bíró nem nyilváníthatja befejezettnek a mérkőzést, amíg a hármas base-ről előretolt játékos meg nem érinti a hazai base‑t és az ütő-futó nem érinti az egyes base‑t.

Olyan kivétel lehet, hogy szurkolók futnak be a pályára és fizikailag meggátolják, hogy a futó megérintse a hazai tányért vagy hogy az ütő megérintse az egyes base‑t. Ilyen esetekben, a bíróknak oda kell ítélniük a base‑t a futónak a szurkolók akadályozása miatt.

BÜNTETÉS: Ha a hármason levő futó nem halad előre és nem érinti a hazai base‑t méltányos időn belül, a bírónak érvényteleníteni kell a pontot, out‑nak ítélni a szabálytalan játékost és elrendelni a játék folytatását. Ha mielőtt két out lenne, az ütő-futó nem halad előre és nem érinti az egyes base‑t, a pont számítani fog, de a szabálytalan játékost out‑nak kell ítélni.

Elfogadott elbírálás: Pont nem szerezhető olyan akció közben amikor a harmadik out-ot megcsinálják az ütő-futón mielőtt ő érinti az egyes base‑t. Példa: Egy out, Kiss van kettesen, Kovács egyesen. Az ütő, Tóth biztosat üt. Kiss pontot szerez, Kovács kiesik a hazadobástól. Két out. De Tóth kihagyta az egyes base‑t. A labdát egyesre dobják, kérelmet intéznek és Tóth out lesz. Három out. Mivel Kiss olyan akcióban keresztezte a tányért amelyben a harmadik out-ot az ütő-futón csinálták mielőtt érintette volna az egyes base‑t, Kiss pontja nem számít.

Elfogadott elbírálás: A következő futókat nem érinti egy előző futó tette, kivéve ha két out van.

Példa: Egy out. Kiss van kettesen, Kovács egyesen és az ütő, Tóth hazafutást üt a pályán belülre. Kiss nem érinti meg a hármast útban a tányér felé. Kovács és Tóth pontot szereznek. A védelem tartja a labdát hármason, kérelmet intéz és Kiss out lesz. Kovács és Tóth pontjai számítanak.

Elfogadott elbírálás: Két out, Kiss van kettesen, Kovács egyesen és az ütő, Tóth hazafutást üt a pályán belülre. Mind a három pont bejön, de Kiss kihagyta a hármas base‑t és kérelemre out‑nak ítélik. Három out. Kovács és Tóth pontjait érvénytelenítik. Nincs pont az akcióban.

Elfogadott elbírálás: Egy out, Kiss hármason van, Kovács kettesen. Az ütő, Tóth flyout lesz a középkülső pályán. Két out. Kiss pontot szerez az elkapás után és Kovács pontot szerez egy hazai tányérhoz menő rossz dobás miatt. De Kisst kérelemre úgy bírálják el, hogy elhagyta a hármas base‑t a dobás előtt és out lesz. Három out. Nincs pont.

Elfogadott elbírálás: Két out, base-ek tele, az ütő hazafutást üt a kerítés felett. Az ütőt kérelemre out‑nak ítélik az egyes base kihagyása miatt. Három out. Egy pont sem számít.

Itt egy általános leírás, ami érvényes:

Amikor egy futó kihagy egy base‑t és egy védő tartja a labdát egy kihagyott base-en, vagy a futó által eredetileg elfoglalt base-en ha egy magas labdát elkaptak, és kérelmet intéz bírói döntéshez, a futó out lesz, amikor a bíró helyben hagyja a kérelmet; minden futó pontot szerezhet ha lehetséges, kivéve hogy két out esetén egy futó abban a pillanatban kiesik ahogy elvéti a táskát, ha egy kérelmet helyben hagynak, ami a következő futók vonatkozását illeti.

Elfogadott elbírálás: Egy out, Kiss hármason van, Kovács egyesen és Tóth flyout lesz a jobbkülső pályán. Két out. Kiss visszaérint és pontot szerez az elkapás után. Kovács megpróbált visszatérni egyesre, de a jobb külsős (right fielder) dobása előbb a base-re ért. Három out. De Kiss pontot szerzett mielőtt a dobás ami megfogta Kovácsot odaért volna egyes base-re, így Kiss pontja számít. Ez nem volt kényszerítő akció.

4.10 (a) Egy lejátszottnak számító mérkőzés kilenc játékrészből áll, kivéve ha meghosszabbodik döntetlen eredmény miatt vagy megrövidül (1) mert a hazai csapatnak nincs szüksége a kilencedik játékrészének a felére vagy annak egy részére, vagy (2) mert a bíró abbahagyatja a mérkőzést. KIVÉTEL: A Nemzeti Szövetség ligái alkalmazhatnak olyan szabályt, hogy egy duplameccs egyik vagy mindkét mérkőzése hét játékrész hosszúságú legyen. Ilyen mérkőzéseken e szabályok bármelyike amelyik a kilencedik játékrészre vonatkozik, a hetedik játékrészre fog vonatkozni.

(b) Ha az eredmény döntetlen kilenc befejezett játékrész után, a játék folytatódik amíg (1) a vendégcsapat több összes pontot szerzett mint a hazai csapat egy befejezett játékrész végén, vagy (2) a hazai csapat megszerzi a győztes pontot egy befejezetlen játékrészben.

(c) Ha egy mérkőzést abbahagynak, lejátszottnak számító mérkőzés lesz:

(1) Ha öt játékrész be lett fejezve;

(2) Ha a hazai csapat több pontot szerzett négy vagy négy és egy töredék fél-játékrész alatt, mint ahányat a vendégcsapat szerzett öt befejezett fél-játékrész alatt;

(3) Ha a hazai csapat egy vagy több pontot szerez az ötödik játékrésze aljában és kiegyenlíti az eredményt.

(d) Ha mindkét csapatnak ugyanannyi pontja van amikor a mérkőzés befejeződik, a bíró "Döntetlen mérkőzés"-nek (Tie Game) nyilvánítja.

(e) Ha egy mérkőzést abbahagynak mielőtt lejátszottnak számítana, a bíró "Érvénytelen mérkőzés"-nek (No Game) nyilvánítja.

(f)  Esőnapok nem fogadhatók el bármilyen lejátszottnak számító vagy felfüggesztett mérkőzésen, amely elérte vagy túlhaladt a 4.10 (c)-ben leírt ponton.

4.11 Egy lejátszottnak számító mérkőzés eredménye a mindkét csapat által szerzett pontok összes száma abban a pillanatban amikor a mérkőzés befejeződik.

(a) A mérkőzés véget ér amikor a vendégcsapat befejezi kilencedik játékrészének a felét ha a hazai csapat vezet.

(b) A mérkőzés véget ér amikor a kilencedik játékrész befejeződik, ha a vendégcsapat vezet.

(c) Ha a hazai csapat a kilencedik játékrészének az aljában (vagy döntetlen után egy ráadás játékrész aljában) szerzi meg a győztes pontot, a mérkőzés azonnal befejeződik amikor a győztes pontot megszerzik. KIVÉTEL: Ha a mérkőzés utolsó ütője hazafutást üt a pályán kívülre, az ütő-futó és minden base-en levő futó pontot szerezhet, a base futás szabályai szerint, és a mérkőzés befejeződik amikor az ütő-futó megérinti a hazai tányért.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Az ütő hazafutást üt a pályán kívülre és megnyeri a mérkőzést a kilencedik vagy ráadás játékrész utolsó felében, de out‑nak ítélik, mert megelőz egy korábbi futót. A mérkőzés azonnal befejeződik amikor a győztes pont befut.

(d) Az abbahagyott mérkőzés befejeződik abban a pillanatban, amikor a bíró beszünteti a játékot. KIVÉTEL: Ha a mérkőzést abbahagyják amikor egy játékrész folyamatban van és mielőtt befejezik azt, a mérkőzés FELFÜGGESZTETT mérkőzéssé válik a következő szituációk bármelyikében:

(1) A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy kiegyenlítse az állást és a hazai csapat nem szerzett pontot;

(2) A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy megszerezze a vezetést és a hazai csapat nem egyenlített ki és nem vette vissza a vezetést.

A Nemzeti Szövetség ligái átvehetik a következő szabályt is a felfüggesztett mérkőzésekre vonatkozóan a fenti 4.11 (d)(1) és (2) pontok mellett. (Ha egy Nemzeti Szövetségi Liga átveszi ezt, a 4.10 (c) (d) és (e) nem vonatkozik a mérkőzéseikre.):

(3) A mérkőzés nem vált lejátszottnak számítóvá (4 1/2 játékrész ha a hazai csapat vezet, vagy 5 játékrész ha a vendégcsapat vezet vagy döntetlen).

(4) Bármely lejátszottnak számító mérkőzés, amit időjárás, kijárási tilalom vagy más ok miatt állítanak meg.

(5) Ha egy mérkőzést felfüggesztenek mielőtt lejátszottnak számítana és egy másik rendesen betervezett mérkőzés előtt folytatják, a rendesen betervezett mérkőzés hét játékrészre lesz korlátozva.

(6) Ha egy mérkőzést felfüggesztenek miután lejátszottnak számít és egy másik rendesen betervezett mérkőzés előtt folytatják, a rendesen betervezett mérkőzés kilenc játékrészes lesz.

KIVÉTEL: A fenti (3), (4), (5) és (6) szakaszok nem vonatkoznak két csapat közötti utolsó betervezett mérkőzésre a bajnoki szezon vagy a liga rájátszása közben.

Bármelyik, két csapat közötti utolsó betervezett mérkőzés előtt nem befejezett felfüggesztett mérkőzés a bajnoki szezonban, abbahagyott mérkőzéssé válik.

4.12 FELFÜGGESZTETT MÉRKŐZÉSEK.

(a) Egy ligának át kell vennie a következő okok miatt megszakított mérkőzések későbbi időpontbeli befejezésével foglalkozó szabályokat:

(1) Törvény által előírt kijárási tilalom;

(2) A liga szabályok által megengedhető időkorlát;

(3) A világítás hibája vagy a hazai csapat által kezelt pályán levő gépi berendezés rossz működése. (A pályán levő gépi berendezés magába foglalja az automatikus vízhatlan ponyvát vagy vízelvezető berendezést).

(4) Sötétség, amikor törvény tiltja a lámpák bekapcsolását.

(5) Időjárás, ha egy mérkőzést abbahagynak amikor egy játékrész folyamatban van és mielőtt befejeznék, és a következő szituációk egyike áll fenn:

(i)  A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy kiegyenlítse az állást és a hazai csapat nem szerzett pontot;

(ii) A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy megszerezze a vezetést és a hazai csapat nem egyenlített ki és nem vette vissza a vezetést.

(b) Az ilyen mérkőzéseket felfüggesztett mérkőzéseknek nevezzük. Semelyik kijárási tilalom, időjárás, vagy időkorlát miatt abbahagyott mérkőzés sem lehet felfüggesztett kivéve ha elég sokáig eljutott, hogy lejátszottnak számító legyen a 4.10 Szabály rendelkezései alapján. A 4.12 (a)(3) vagy (4) rendelkezései szerint abbahagyott mérkőzés felfüggesztett lesz a kezdete után bármikor.

MEGJEGYZÉS: Az időjárás és hasonló körülményeknek - 4.12 (a)(1-5) - elsőbbsége lesz annak meghatározásakor, hogy egy abbahagyott mérkőzés felfüggesztett legyen-e. Egy mérkőzést csak akkor lehet felfüggesztett mérkőzésnek tekinteni ha az (a) Szakaszban kifejtett öt (5) ok egyike miatt állítják le. Bármelyik lejátszottnak számító mérkőzés, amit időjárás miatt hagynak abba amikor az eredmény döntetlen (kivéve ha a 4.12 (a)(5)(i)-ben körvonalazott szituáció áll fenn), az egy döntetlen mérkőzés és újra kell játszani teljességében.

(c) Egy felfüggesztett mérkőzést a következők alapján kell folytatni és befejezni:

(1) Közvetlenül a két csapat közötti következő betervezett szimpla mérkőzés előtt ugyanazon a pályán; vagy

(2) Közvetlenül a két csapat közötti következő betervezett duplameccs előtt ugyanazon a pályán, ha szimpla mérkőzés nem maradt a tervezetben; vagy

(3) Ha egy városban a két csapat közötti utolsó betervezett napon függesztik fel, az ellenfél klubjának pályájára helyezik át és ott játszák ha lehetséges;

(i)  Közvetlenül a következő betervezett szimpla mérkőzés előtt, vagy

(ii) Közvetlenül a következő betervezett duplameccs előtt, ha szimpla mérkőzés nem maradt a tervezetben.

(4) Ha egy felfüggesztett mérkőzést nem folytatnak és fejeznek be a két klubnak betervezett utolsó napon, az abbahagyott mérkőzés lesz.

(d) A felfüggesztett mérkőzést az eredeti mérkőzés felfüggesztődésének pontjától kell folytatni. Egy felfüggesztett mérkőzés befejezése az eredeti mérkőzésnek a folytatása. Mindkét csapat felállásának és ütősorrendjének pontosan ugyanannak kell lennie, mint a felfüggesztés pillanatának felállása és ütősorrendje, a cseréről rendelkező szabályok figyelembe vételével. Bármely játékos lecserélhető olyan játékossal aki nem volt a mérkőzésen a felfüggesztés előtt. Felfüggesztés előtt lecserélt játékos nem térhet vissza a felállásba.

Egy játékos, aki nem volt a klubbal, amikor a mérkőzést felfüggesztették, használható cserének, még ha olyan játékos helyét vette is át, aki nincs már a klubbal és nem felelne meg a feltételeknek, mert lecserélték mielőtt a mérkőzést felfüggesztették.

Ha közvetlenül egy felfüggesztett mérkőzés beszüntetése előtt egy cseredobót bejelentettek, de nem ejtett ki ellenfelet és nem dobott amíg az ütő futóvá vált, az ilyen dobó, amikor a felfüggesztett mérkőzést később folytatják, kezdheti a mérkőzés folytatódó szakaszát, de nem kötelező neki. Azonban ha nem kezd, úgy tekintik hogy lecserélték és nem használható azon a mérkőzésen.

(e) Esőnapok nem fogadhatók el bármilyen lejátszottnak számító vagy felfüggesztett mérkőzésen, amely elérte vagy túlhaladt a 4.10 (c)-ben leírt ponton.

4.13 A DUPLAMECCSEK SZABÁLYOZÁSA.

(a)(1) Csak két bajnoki mérkőzés játszható egy napon. Egy felfüggesztett mérkőzés befejezése nem szegi meg ezt a szabályt.

(2) Ha két mérkőzést terveznek lejátszani egy belépődíjért egy napon, az első mérkőzés lesz a rendesen betervezett mérkőzés arra a napra.

(b) Egy duplameccs első mérkőzésének kezdete után, azt a mérkőzést be kell fejezni mielőtt a duplameccs második mérkőzése elkezdődik.

(c) A duplameccs második mérkőzése huszonöt perccel azután kezdődik, hogy az első mérkőzést befejezték, kivéve ha hosszabb (harminc percet nem meghaladó) szünetet hirdet ki a főbíró és bejelenti a szembenálló vezetőedzőknek az első mérkőzés végén. KIVÉTEL: Ha a liga elnöke jóváhagyta a hazai csapat kérését a mérkőzések közötti hosszabb szünetre valamilyen különleges esemény miatt, a főbírónak ki kell hirdetnie az ilyen hosszabb szünetet és be kell jelentenie a szembenálló vezetőedzőknek. Az első mérkőzés főbírója lesz az időmérő, a mérkőzések közötti szünetet ellenőrizve.

(d) A bírónak el kell kezdenie a duplameccs második mérkőzését ha egyáltalán lehetséges és a játék folytatódik amíg a pályaviszonyok, helyi időkorlátozások és az időjárás megengedi.

(e) Amikor egy rendesen betervezett duplameccs kezdése késlekedik bármilyen ok miatt, bármely elkezdett mérkőzés a duplameccs első mérkőzése.

(f)  Amikor egy újrakiírt mérkőzés része egy duplameccsnek, az újrakiírt mérkőzés a második lesz, és az első mérkőzés lesz a rendesen aznapra betervezett mérkőzés.

4.14 A főbírónak el kell rendelnie a pályavilágítás bekapcsolását amikor véleménye szerint a sötétség veszélyessé teszi a természetes fénynél történő további játékot.

4.15 Egy mérkőzés eljátszottnak ítélhető az ellenfél csapatának, amikor egy csapat -

(a) Nem jelenik meg a pályán, vagy amikor a pályán van, megtagadja a játék elkezdését öt percen belül, miután a bíró "Játék"-ot mond be a mérkőzés kezdetére kijelölt órában, kivéve ha ez az elkésett megjelenés a bíró megítélése szerint elkerülhetetlen;

(b) Olyan taktikát alkalmaz, amelyet érzékelhetően a mérkőzés feltartására vagy megrövidítésére terveznek;

(c) Megtagadja a játék folytatását egy mérkőzés folyamán, kivéve ha a mérkőzést felfüggesztette vagy beszüntette a bíró;

(d) Nem folytatja a játékot felfüggesztés után egy percen belül azután, hogy a bíró "Játék"-ot mondott;

(e) A bíró figyelmeztetése után, akarattal és makacsul megszegi a játék bármelyik szabályát;

(f)  Nem engedelmeskedik méltányos időn belül a bíró utasítására egy játékos mérkőzésről kiállítására vonatkozóan;

(g) Nem jelenik meg egy duplameccs második mérkőzésére az első mérkőzés végét követő húsz percen belül, kivéve ha az első mérkőzés főbírója meghosszabbította a szünet idejét.

4.16 Egy mérkőzést eljátszottnak kell ítélni az ellenfél csapata javára, ha miután felfüggesztették, a pályakarbantartók nem teljesítik a bíró utasításait a pálya felkészítésére vonatkozóan a játék folytatásához.

4.17 Egy mérkőzést eljátszottnak kell ítélni az ellenfél csapata javára, ha egy csapat képtelen kiállni vagy megtagadja kilenc játékos felállítását a pályán.

4.18 Ha a bíró eljátszottnak nyilvánít egy mérkőzést, írott jelentést kell továbbítania a liga elnökének huszonnégy órán belül, de az ilyen továbbítás elmulasztása nem érinti az eljátszás tényét.

4.19 MÉRKŐZÉSEK MEGÓVÁSA. Minden ligának alkalmaznia kell egy mérkőzés megóvásának eljárásáról rendelkező szabályokat, amikor egy vezetőedző azt állítja, hogy egy bírói döntés ellentétes ezekkel a szabályokkal. Sohasem engedhető meg óvás a bíró megítélési döntései ellen. Minden megóvott mérkőzésen a liga elnökének a döntése végleges lesz.

Ha fennáll is az, hogy a kifogásolt döntés sértette a szabályokat, a mérkőzés újrajátszását nem szabad elrendelni, kivéve ha a liga elnökének véleménye szerint a szabálysértés komolyan befolyásolta a tiltakozó csapat nyerési esélyeit.

Mindahányszor egy vezetőedző megóv egy mérkőzést a szabályok állítólagos rossz alkalmazása miatt, az óvás nem vehető figyelembe, csak ha a bíróknak közlik ezt amikor az óvás tárgyát képző akció megtörténik, mielőtt a következő dobódobást elvégzik vagy egy futót kiejtetnek. Egy mérkőzést befejező akcióban keletkező tiltakozást be lehet nyújtani a következő napon déli 12 óráig a Liga Hivatalában.  

Szólj hozzá!

5.00 - A labda játékba hozása. Élő labda.


5.01 A mérkőzés kezdetére kijelölt időpontban a bírónak be kell mondania, hogy "Játék."

5.02 Miután a bíró "Játék"-ot mond, a labda élő és játékban van és játékban marad mindaddig amíg szabályok szerinti ok miatt, vagy a bíró játékot felfüggesztő "Idő" kiáltása miatt, a labda halottá válik. Amíg a labda halott, játékos nem ejthető ki, a base-ek között nem lehet futni és pont nem szerezhető, kivéve hogy futók haladhatnak egy vagy több base‑t olyan események eredményeként amelyek akkor történtek amikor a labda élő volt (mint például, de nem kizárólag egy megtorpanás, túldobás, zavarás, vagy egy hazafutás vagy más labda, amit kiütöttek a játéktérről).

Amennyiben egy labda részlegesen szétjönne egy mérkőzésen, az játékban van amíg az akció be nem fejeződik.

5.03 A dobónak dobnia kell a labdát az ütő felé, aki dönthet úgy, hogy megüti a labdát, vagy hogy nem próbálkozik vele, ahogy neki tetszik.

5.04 A támadó csapat célja hogy az ütőjátékosából futó legyen, és hogy a futói haladjanak.

5.05 A védekező csapat célja hogy megakadályozza a támadó játékosok futóvá válását, és hogy megakadályozza haladásukat a base-ek körül.

5.06 Amikor egy ütőjátékos futóvá válik és szabályosan megérint minden base‑t, ő egy pontot szerez a csapatának.

A szabályosan elért pont nem érvényteleníthető a futó utólagos tetteivel, mint például, de nem kizárólag egy próbálkozással visszatérni hármas base-re abban a hitben, hogy egy magas labda elkapása előtt elhagyta a base‑t.

5.07 Amikor három támadó játékost szabályosan kiejtetnek, az ő csapatuk foglalja el a pályát és az ellenfél csapata lesz a támadó csapat.

5.08 Ha egy dobott labda véletlenül érint egy base-edzőt, vagy egy dobódobás vagy más dobott labda érint egy bírót, a labda élő és játékban van. Azonban, ha a segédedző beleavatkozik egy dobott labdába, a futó out.

5.09 A labda halottá válik, és a futók haladnak egy base‑t, vagy visszatérnek a base-ükre kiejtetés lehetősége nélkül, amikor -

(a) Egy dobódobás érint egy ütőjátékost, vagy az öltözékét, miközben ő szabályos ütési pozíciójában van; futók továbbhaladnak, ha tolják őket.

(b) A hazai tányér bíró zavarja az elkapó dobását, futók nem haladhatnak.

MEGJEGYZÉS: a zavarást figyelmen kívül kell hagyni ha az elkapó dobása kiejti a futót.

(c) Megtorpanást követnek el; a futók továbbhaladnak; (Lásd Büntetés 8.05)

(d) Egy labdát szabálytalanul ütnek meg; a futók visszatérnek.

(e) Egy érvénytelen labdát nem kapnak el; futók visszatérnek. A bíró nem hozathatja a labdát játékba amíg minden futó vissza nem érintette a base-ét.

(f)  Egy érvényes labda érint egy futót vagy bírót az érvényes területen mielőtt érintene egy belső védőt beleértve a dobót is, vagy érint egy bírót mielőtt elhagyna egy belső védőt a dobót nem számítva.

Ha egy érvényes labda érint egy belső pályán működő bírót miután túlpattant a dobó mellett vagy felett, az egy halott labda. Ha egy ütött labdát egy védő eltérít az érvényes területen és eltalál egy futót vagy bírót még repülés közben, és aztán kapja el egy belső védő, az nem lehet elkapás, de a labda játékban marad.

Ha egy érvényes labda a védőn átmegy vagy mellette elmegy, és közvetlenül mögötte érint egy futót, vagy futót érint miután egy belső védő eltérítette, a labda játékban van és a bírónak nem szabad a futót out‑nak nyilvánítani. Ilyen döntések meghozásakor a bírónak bizonyosnak kell lennie abban, hogy a labda a védőn átment vagy mellette ment el, és más belső védőnek nem volt esélye akciót csinálni a labdával; futók továbbhaladnak, ha tolják őket;

(g) Egy dobódobás beleszorul a bíró vagy az elkapó maszkjába vagy felszerelésébe, és játékon kívül marad, futók haladnak egy base‑t.

Ha egy foul érintés eltalálja a bírót és egy védő elkapja a visszapattanáskor, a labda halott és az ütőjátékos nem ítélhető out‑nak. Ugyanez a helyzet, ha egy ilyen foul érintés beleszorul a bíró maszkjába vagy más felszerelésébe.

Ha egy harmadik strike (ami nem foul érintés) túlmegy az elkapón és eltalál egy bírót, a labda játékban van. Ha egy ilyen labda visszapattan és egy védő elkapja mielőtt a labda a földet érintené, az ütőjátékos nem out egy ilyen elkapás miatt, de a labda játékban marad és az ütő kiejthető egyes base-en, vagy megérinthető a labdával, hogy out legyen.

Ha egy dobódobás beleszorul a bíró vagy az elkapó maszkjába vagy felszerelésébe és játékon kívül marad harmadik strike vagy negyedik ball esetén, akkor az ütő jogosult az egyes base-re és minden futó halad egy base‑t. Ha a számlálás az ütőnek kevesebb mint három ball, a futók haladnak egy base‑t.

(h) Bármilyen szabályos dobódobás érint egy futót aki pontot próbál szerezni; futók továbbhaladnak.

5.10 A labda halottá válik amikor a bíró bemondja, hogy "Idő." A főbírónak akkor kell "Idő"-t mondania,

(a) Amikor a megítélése szerint időjárás, sötétség vagy hasonló körülmények lehetetlenné teszik a játék közvetlen folytatását;

(b) Amikor a világítás hibája nehézzé vagy lehetetlenné teszi, hogy a bíró követni tudja a játékot;

MEGJEGYZÉS: A ligák alkalmazhatnak saját szabályozást a világítás hibája miatt félbeszakadt mérkőzésekre vonatkozóan.

(c) Amikor egy baleset alkalmatlanná tesz egy játékost vagy bírót;

(1) Ha egy futót ért baleset olyan, hogy megakadályozza, hogy egy neki járó base-re továbbmenjen, mint egy pályán kívülre ütött hazafutás esetén, illetve egy vagy több base megkapásakor, egy cserefutónak meg kell engedni hogy befejezze az akciót.

(d) Amikor egy vezetőedző "Idő"-t kér hogy cseréljen, vagy hogy játékosai egyikével tanácskozzon.

(e) Amikor a bíró meg akarja vizsgálni a labdát, tanácskozni akar bármelyik vezetőedzővel, vagy bármilyen hasonló ok miatt.

(f)  Amikor egy védő, miután elkap egy magas labdát, elesik a kispadban vagy lelátóban, vagy átesik köteleken a tömegbe amikor a nézők a pályán vannak. Ami a futókat érinti, a 7.04 (c) rendelkezései érvényesek.

Ha egy védő az elkapás után belép a kispadra, de nem esik el, a labda játékban van és a futók továbbmehetnek a saját kockázatukra.

(g) Amikor a bíró elrendeli egy játékos vagy bármely más személy kiállítását a mérkőzésről.

(h) E szabály (b) és (c)(1) bekezdéseiben leírt esetek kivételével, a bírók nem mondhatnak be "Idő"-t amíg egy akció folyamatban van.

5.11 Miután a labda halott, a játék akkor folytatódik, amikor a dobó elfoglalja a helyét a dobógumin egy új labdával vagy ugyanazzal a labdával a birtokában és a hazai tányér bíró bemondja, hogy "Játék." A tányér-bírónak be kell mondania a "Játék"-ot amint a dobó elfoglalja a helyét a gumin a labdával a birtokában.  

Szólj hozzá!

6.00 - Az ütőjátékos

 

6.01 (a) A támadó csapat minden tagjának abban a sorrendben kell ütnie, ahogy a neve szerepel a csapatának az ütősorrendjében.

(b) Minden játékrész első ütője az első játékrészt követően az a játékos lesz, akinek a neve követi az utolsó olyan játékosét, aki a szabályok szerint befejezte ütésnél töltött idejét az előző játékrészben.

6.02 (a) Az ütőnek el kell foglalnia pozícióját az ütőhelyen azonnal, amikor az ő ütési ideje van.

(b) Az ütőnek nem szabad elhagynia az ütőhelyi pozícióját miután a dobó Set pozícióba kerül vagy elkezdi a windup-ot.

BÜNTETÉS: Ha a dobó dob, a bíró bemondja a "Ball"-t vagy "Strike"-ot, amely eset fennáll.

Az ütő azzal a kockázattal hagyja el az ütőhelyet, hogy strike-ot kap és bemondják, kivéve ha kéri a bírót, hogy mondjon "Idő"-t. Az ütőnek nincs szabadságában kedvére be- és kilépni az ütőhelyről.

Amint egy ütő elfoglalta pozícióját az ütőhelyen, nem engedhető meg neki, hogy azért lépjen ki a helyéről, hogy használja a gyanta- vagy fenyőkátrány-rongyot, kivéve ha áll a játék, vagy a bírók megítélése szerint, az időjárási viszonyok indokolttá teszik a kivételt.

A bírók nem mondhatnak be "Idő"-t az ütő vagy bármelyik csapattagjának kérésére amint a dobó elkezdte a windup-ot vagy set pozícióba került, még ha az ütő azt állítja is, hogy "por ment a szemébe", "bepárásodott a szemüvege", "nem kapta meg a jelet", vagy bármely más ok miatt.

A bírók engedélyezhetik az ütő "Idő" kérését, amint ő az ütőhelyen van, de a bírónak ki kell küszöbölnie, hogy ütők kisétálgassanak a helyükről ok nélkül. Ha a bírók nem elnézőek, az ütők meg fogják érteni, hogy ők az ütőhelyen vannak és ott is kell maradniuk amíg a labdát nem dobják.

Ha egy dobó késlekedik miután az ütő a helyén van és a bíró úgy érzi, hogy a késlekedés nem indokolt, megengedheti hogy az ütő átmenetileg kilépjen a helyéről.

Ha miután a dobó elkezdi a windup-ot vagy set pozícióba kerül és van futó, és a dobó azért nem viszi végig a dobását mert az ütő kilépett a helyéről, azt nem szabad megtorpanásnak ítélni. Mind a dobó, mind az ütő megsértette a szabályt és a bírónak időt kell bemondania, ezután mind a dobó, mind az ütő "tiszta lappal" indul.

(c) Ha az ütő nem foglalja el a helyét az ütőhelyen az ütési ideje alatt, a bírónak el kell rendelnie, hogy a dobó dobjon, és "Strike"-ot kell bemondania minden ilyen dobásra. Az ütő elfoglalhatja a pozícióját bármely ilyen dobás után, és a szokásos ball és strike számlálás folytatódik, de ha nem foglalja el a megfelelő pozícióját mielőtt három strike-ot bemondanak, őt out‑nak kell ítélni.

6.03 Az ütőjátékos szabályos pozíciója mindkét lábbal az ütőhelyen belül van.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Az ütőhelyet meghatározó vonalak az ütőhelyen belül vannak.

6.04 Egy ütő akkor fejezte be a szabályok szerint az ütési idejét, amikor kiejtették vagy futóvá válik.

6.05 Az ütő out amikor -

(a) Az érvényes vagy érvénytelen magas labdáját (ami nem foul érintés) szabályosan elkapja egy védő;

(b) Egy harmadik strike-ot szabályosan elkap az elkapó;

A "szabályosan elkap" azt jelenti, hogy az elkapó  kesztyűjében van mielőtt a földet érintené. Az nem elkapás, ha a labda beleszorul az öltözékébe vagy felszerelésébe; vagy ha érinti a bírót és a visszapattanó labdát kapja el az elkapó.

Ha egy foul érintés először az elkapó kesztyűjét találja el, aztán továbbmegy és mindkét kézzel a testnek vagy mellvédőnek szorítva kapják el, mielőtt a labda érintené a földet, az egy strike, és ha a harmadik strike, akkor az ütő out. Ha megfogják a labdát a testhez vagy mellvédőhöz szorítva, azzal a feltétellel lehet elkapás, hogy a labda először az elkapó kesztyűjét vagy kezét érte.

(c) Egy harmadik strike-ot nem kap el az elkapó amikor egyes base foglalt mielőtt két out lenne;

(d) Érvénytelen labdát buntol a harmadik strike-ra;

(e) Bemondják az Infield Fly-t;

(f)  Megpróbál megütni egy harmadik strike-ot és a labda érinti őt;

(g) Az érvényes labdája érinti őt mielőtt érintene egy védőt;

(h) Miután üt vagy buntol egy érvényes labdát, az ütője érinti a labdát másodszor is az érvényes területen. A labda halott és futók nem haladhatnak. Ha az ütő-futó leejti az ütőjét és a labda az ütőnek gurul az érvényes területen és a bíró megítélése szerint nem volt szándékos a labda útjába avatkozás, akkor a labda élő és játékban van;

Ha egy ütő eltörik és egy része az érvényes területen van és eltalálja egy megütött labda vagy az ütő egy része eltalál egy futót vagy védőt, a játék folytatódik és nincs zavarás. Ha egy megütött labda eltalálja egy törött ütő részét a pályán kívül, az egy foul ball.

Ha egy egész ütőt bedobnak az érvényes területre és az zavar egy védőjátékost, aki akciót próbál csinálni, a zavarást meg kell ítélni, akár szándékos akár nem.

Olyan esetekben, amikor az ütősisakot véletlenül eltalálja egy ütött vagy dobott labda, a labda játékban marad ugyanúgy, mintha nem találta volna el a sisakot.

Ha egy megütött labda eltalál egy ütősisakot vagy bármely más, a természetes földtől idegen tárgyat miközben a pályán kívül van, az egy foul ball és a labda halott.

Ha a bíró véleménye szerint szándékosság van a futó részéről, hogy zavarjon egy ütött vagy dobott labdát azáltal, hogy leejti a sisakot vagy a labdára dobja, akkor a futó out, a labda halott és a futók visszatérnek a szabályosan megérintett utolsó base-re.

(i)  Miután üt vagy buntol egy érvénytelen labdát, szándékosan eltéríti a labda útját bármilyen módon, mialatt egyes base-re fut. A labda halott és a futó vagy futók visszatérnek az eredeti base-ükre;

(j)  Egy harmadik strike után vagy miután ütött egy érvényes labdát, őt vagy az egyes base‑t megérintik mielőtt ő érintené az egyes base‑t;

(k) Hazai base-ről egyes base-re futásánál a távolság második felében, miközben a labdát egyes base felé játszák, ő kifut a három-láb vonalon kívülre (a jobb oldalára), vagy az alapvonalon belülre (a bal oldalára), és a bíró megítélése szerint zavarja ezzel a védőt, aki fogadja a dobást egyes base-en; kivéve hogy kifuthat a három-láb vonalon kívülre (a jobb oldalára), vagy az alapvonalon belülre (a bal oldalára), hogy kikerüljön egy védőt aki lekezel egy ütött labdát;

(l)  Egy belső védő szándékosan elejt egy magas labdát vagy vízszintes ütést, ha egyes, egyes és kettes, egyes és hármas, vagy egyes, kettes és hármas base foglalt mielőtt két out lenne. A labda halott és a futó vagy futók visszatérnek az eredeti base-ükre.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Ebben a helyzetben az ütő nem out, ha a belső védő érintetlenül leesni hagyja a labdát, kivéve amikor az Infield Fly szabály érvényes.

(m) Egy előző futó, a bíró megítélése szerint, szándékosan zavar egy védőt aki megpróbál elkapni egy dobott labdát vagy dobni egy labdát megpróbálva befejezni bármilyen akciót;

E szabály célja az, hogy büntesse a támadó csapat szándékos, indokolhatatlan sportszerűtlen tettét, amikor a futó elhagyja a base-vonalat azzal a nyilvánvaló céllal, hogy ledöntse a főembert egy dupla játékban, ahelyett hogy megpróbálná elérni a base‑t. Nyilvánvalóan ez egy bíró megítélése szerinti dolog.

(n) Két out van, futó hármason, az ütőnek két strike-ja van és a futó megpróbálja ellopni a hazai base‑t egy szabályos dobáson és a labda eltalálja a futót az ütőzónában. A bírónak "Harmadik Strike"-ot kell mondania, az ütő out és a pont nem számít; ha nincs még két out, a bíró bemondja a "Harmadik Strike"-ot, a labda halott és a pont számít.

6.06 Az ütő out szabálytalankodás miatt, amikor -

(a) Megüt egy labdát egyik vagy mindkét lábával teljesen az ütőhelyen kívül állva.

Ha egy ütő érvényes vagy érvénytelen labdát üt miközben az ütőhelyen kívül van, out‑nak kell bemondani. A bíróknak különös figyelemmel kell lenniük az ütő lábainak pozíciójára ha olyankor próbálja megütni a labdát, amikor szándékosan sétáltatják. Az ütő nem ugorhat vagy léphet ki az ütőhelyről hogy megüsse a labdát.

(b) Átlép egyik ütőhelyről a másikba, miközben a dobó dobási pozícióban van;

(c) Zavarja az elkapó labdakezelését vagy dobását azzal, hogy kilép az ütőhelyről vagy bármely más mozdulatot tesz amely gátolja az elkapó játékát a hazai base-nél. KIVÉTEL: Az ütő nem lesz out, ha bármelyik továbbhaladni próbáló futót kiejtetik, vagy ha a pontot szerezni próbáló futót out‑nak mondják be az ütő zavarása miatt.

Ha az ütő zavarja az elkapót, a tányér-bírónak "zavarás"-t kell bemondania. Az ütő kiesett és a labda halott. Semelyik játékos sem haladhat ilyen zavarás közben (támadó zavarás) és minden futónak vissza kell térnie az utolsó base-re amelyet, a bíró megítélése szerint, szabályosan megérintett a zavarás ideje előtt.

Ha azonban az elkapó akciót csinál és egy haladni próbáló futót kiejtetnek, úgy kell venni mintha valójában nem lett volna zavarás és az a futó lesz out - nem az ütő. Bármelyik másik futó, aki akkor base-en van továbbhaladhat, mivel az elbírálás az, hogy nincs tényleges zavarás ha egy futót kiejtetnek. Abban az esetben a játék megy tovább, éppúgy mintha semmilyen szabálytalanság nem lett volna bemondva.

Ha egy ütő ráüt egy labdára és elvéti és olyan erősen lenget, hogy körbeviszi az ütőjét és a bíró szerint szándék nélkül eltalálja az elkapót vagy a labdát a háta mögött a visszalendülésnél, mielőtt az elkapó biztosan tartaná a labdát, azt csak strike-nak kell mondani (nem zavarásnak). A labda halott lesz azonban, és futók nem haladhatnak az akcióban.

(d) Használ vagy megpróbál használni egy olyan ütőt, amelyet a bíró véleménye szerint megváltoztattak vagy megbabráltak olyan módon, hogy javítsák a távolságfaktorát vagy hogy szokatlan hatást gyakoroljon a labdára. Ez magába foglal olyan ütőket, amit megtöltenek, lapítanak, megszegelnek, üregessé tesznek, barázdálnak, vagy olyan anyaggal kenik be, mint paraffinolaj, viasz, stb.

Semmilyen haladás a base-ek között nem engedhető meg és bármelyik out vagy out-ok az akció közben érvényesek lesznek.

Azonkívül, hogy out‑nak ítélik, a játékost ki kell állítani a mérkőzésről és további büntetéseknek is elébe nézhet, amit a Liga Elnöke határoz meg.

6.07 SORON KÍVÜL ÜTÉS.

(a) Az ütőt out‑nak kell ítélni kérelemre, amikor elmulasztja az ütést a megfelelő sorrendjében és egy másik ütő befejez egy ütésnél töltött időt az ő helyében.

(1) A helyes ütő elfoglalhatja a helyét az ütőhelyen bármikor, mielőtt a helytelen ütő futóvá válik vagy kiesik, és minden ball és strike beszámítódik a megfelelő ütő ütési idejébe.

(b) Amikor egy helytelen ütő futóvá válik vagy kiesik, és a védekező csapat kérelmet intéz a bíróhoz bármelyik csapat következő ütője felé végzett első dobódobás előtt, vagy bármilyen akció vagy megkísérelt akció előtt, a bírónak (1) a megfelelő ütőt out‑nak kell nyilvánítania; és (2) semlegesíteni bármilyen haladást vagy pontot, amit a helytelen ütő ütése miatt, vagy a helytelen ütő base-re jutása miatt szereztek, biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen.

MEGJEGYZÉS: Ha egy futó továbbhalad miközben a helytelen ütő van ütésnél, ellopott base, megtorpanás, vad dobódobás vagy túlment labda miatt, az ilyen haladás szabályos.

(c) Amikor egy helytelen ütő futóvá válik vagy kiesik, és egy dobódobást dobnak bármelyik csapat következő ütőjének mielőtt kérelmet intéznének, a helytelen ütő ezáltal a helyes ütővé válik, és az ütésnél töltött idejének eredménye szabályos lesz.

(d)(1) Amikor a helyes ütőt out‑nak ítélték mert elmulasztotta a sorrendben ütést, a rákövetkező ütő lesz az új ütő, akinek a neve követi azét, akit out‑nak ítéltek; (2) Amikor egy helytelen ütő a helyes ütővé válik, mert nem intéznek kérelmet a következő dobódobás előtt, a következő ütő az lesz, akinek a neve követi az így érvényesített helytelen ütőét. Abban a pillanatban, hogy egy helytelen ütő tevékenysége szabályossá válik, az ütősorrend továbbmegy attól a névtől, amely az érvényesített helytelen ütőt követi.

A bírónak nem szabad egyetlen személy figyelmét sem arra irányítani, hogy helytelen ütő tartózkodik az ütőhelyen. Ezt a szabályt arra tervezték, hogy mindkét csapat játékosaitól és vezetőedzőitől állandó éberséget követeljen meg.

Két alapvető dolgot kell szem előtt tartani: Amikor egy játékos soron kívül üt, a helyes ütő az out‑nak ítélt játékos. Ha egy helytelen ütő üt és eléri a base‑t vagy kiesik és nem intéznek kérelmet a következő ütő felé végzett dobódobás előtt, vagy bármilyen akció vagy megkísérelt akció előtt, a helytelen ütőt úgy tekintik, hogy a megfelelő sorrendben ütött és megalapozza az őt követő sorrendet.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS

A soron kívül ütéskor felmerülő különféle szituációk illusztrálására, tételezzünk fel egy következő első-játékrészbeli ütősorrendet:

Antal - Biró - Ceglédi - Dobos - Erdős - Fodor - Gáti - Hajdú - Imrei.

1. AKCIÓ. Biró üt. 2 ball és 1 strike számláláskor (a) a támadó csapat felfedezi a hibát vagy (2) a védekező csapat kérelmet intéz a bíróhoz. ELBÍRÁLÁS: Mindegyik esetben Antal felváltja Birót, és a számlálás nála 2 ball és 1 strike.

2. AKCIÓ. Biró üt és duplát ér el. A védekező csapat kérelmet intéz (a) azonnal vagy (b) egy Ceglédinek végzett dobódobás után. ELBÍRÁLÁS: (a) Antalt out‑nak ítélik és Biró a következő ütő, (b) Biró marad kettesen és Ceglédi a megfelelő ütő.

3. AKCIÓ. Antal sétál. Biró sétál. Ceglédi ütésén Biró kiesik. Erdős üt Dobos helyén. Miközben Erdős ütésnél van, Antal pontot szerez és Ceglédi kettesre ér egy vad dobódobás miatt. Erdős egyesen kiesik, Ceglédit hármasra juttatva. A védekező csapat kérelmet intéz (a) azonnal vagy (b) egy Dobosnak végzett dobódobás után. ELBÍRÁLÁS: (a) Antal pontja számít és Ceglédi jogosult a kettes base-re, mivel ezek a haladások nem a helytelen ütő ütése vagy egyesre jutása miatt voltak. Ceglédinek vissza kell mennie kettesre, mert a haladását hármasra az eredményezte, hogy a helytelen ütő megütött egy labdát. Dobost out‑nak ítélik és Erdős a következő ütő; (b) Antal pontja számít és Ceglédi hármason marad. A megfelelő ütő Fodor.

4. AKCIÓ. A base-ek tele vannak és két out, Hajdú üt Fodor helyén és triplát ér el, három pontot behozva. A védekező csapat kérelmet intéz (a) azonnal vagy (b) egy Gátinak végzett dobódobás után. ELBÍRÁLÁS: (a) Fodor out és egyik pont sem ér. Gáti lesz a második játékrész kezdő ütője; (b) Hajdú marad hármason és három pontot szereznek. Imrei a megfelelő ütő.

5. AKCIÓ. A fönti 4.(b) akció után Gáti folytatja az ütést. (a) Hajdút megérintik a hármas base mellett a harmadik outként, vagy (b) Gáti flyout lesz és nem történik kérelem. Ki lesz a második játékrész megfelelő kezdő ütője? ELBÍRÁLÁS: (a) Imrei. Ő akkor lett a megfelelő ütő amint az első dobódobás Gáti felé szabályossá tette Hajdú tripláját; (b) Hajdú. Amikor nem intéztek kérelmet, az első dobódobás az ellenfél kezdő ütőjének szabályossá tette Gáti ütési idejét.

6. AKCIÓ. Dobos sétál és Antal jön ütni. Dobos helytelen ütő volt, és ha kérelmet intéznek az Antal felé végzett első dobódobás előtt, akkor Antal out, Dobos lejön a pályáról és Biró a megfelelő ütő. Nincs kérelem és dobnak Antalnak. Dobos sétája így szabályos, ezzel Erdős válik a megfelelő ütővé. Erdős felválthatja Antalt bármikor, mielőtt Antal kiesik vagy futóvá válik. Ő nem teszi ezt. Antal flyout lesz, és Biró jön ütéshez. Antal helytelen ütő volt, és ha kérelmet intéznek a Biró felé végzett első dobódobás előtt, Erdős lesz out és Fodor a megfelelő ütő. Nincs kérelem, és dobnak Birónak. Antal out-ja most már szabályos, és a megfelelő ütő Biró. Biró sétál. Ceglédi a megfelelő ütő. Ceglédi flyout lesz. Most Dobos a megfelelő ütő, de ő kettesen van. Ki a következő ütő? ELBÍRÁLÁS: A megfelelő ütő Erdős. Amikor a megfelelő ütő base-en van, ő kimarad, és a következő ütő válik a megfelelő ütővé.

6.08 Az ütő futóvá válik és jogosult az egyes base-re a kiejtetés lehetősége nélkül (feltéve hogy előrehalad és megérinti az egyes base‑t), amikor

(a) Négy "ball"-t bemondott a bíró;

Egy ütőnek aki jogosult az egyes base-re egy ball-ok miatti séta után, egyes base-re kell mennie és megérintenie a base‑t mielőtt más futókat előretolna. Ez akkor áll fenn, amikor tele van a pálya és akkor, amikor cserefutót állítanak be a mérkőzésre.

Ha haladás közben a futó azt hiszi, hogy akció van és túlcsúszik a base-en mielőtt vagy miután érinti azt, ő kiejthető ha egy védő megérinti. Ha nem érinti meg a base‑t, amelyre jogosult és megpróbál attól a base‑től továbbhaladni, akkor ő kiejthető ha érintik őt vagy a base‑t amit kihagyott.

(b) Érinti őt egy dobó által dobott labda amelyet nem próbál megütni, kivéve ha (1) A labda az ütőzónában van amikor érinti az ütőjátékost, vagy (2) A játékos nem tesz kísérletet, hogy elkerülje a labda érintését.

Ha a labda az ütőzónában van amikor érinti az ütőjátékost, azt strike-nak kell ítélni, akár próbálja elkerülni a játékos, akár nem. Ha a labda az ütőzónán kívül van amikor érinti a játékost, ball-nak kell ítélni, ha nem tesz kísérletet, hogy elkerülje az érintést.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Amikor az ütőjátékost érinti egy dobódobás, amely nem jogosítja fel egyes base-re, a labda halott és semelyik futó sem haladhat.

(c) Az elkapó vagy bármely védő zavarja őt. Ha akció követi a zavarást, a támadók vezetőedzője jelezheti a bírónak, hogy a zavarás büntetésének elutasítása mellett dönt és elfogadja az akciót. Ilyen elhatározást azonnal meg kell hozni az akció végén. Azonban, ha az ütő egyes base-re ér biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és minden más futó legalább egy base‑t haladt, a játék továbbmegy a zavarásra történő hivatkozás nélkül.

Ha bemondják az elkapó zavarását egy akció közben, a bírónak engednie kell a játék folytatódását, mert a vezetőedző úgy dönthet, hogy elfogadja az akciót.

Ha egy ütő-futó elvétette az egyes base‑t, vagy egy futó kihagyja a neki következő base‑t, őt úgy kell tekinteni, hogy elérte a base‑t, ahogy azt a 7.04 (d) Szabály megjegyzése kifejti.

Példák akciókra, amelyek elfogadása mellett dönthet a vezetőedző:

1. Futó hármason, egy out, az ütő magas labdát üt a külső pályára, amelyen a futó pontot szerez de bemondták az elkapó zavarását. A támadók vezetőedzője dönthet úgy, hogy elfogadja a pontot és out‑nak mondatja az ütőt vagy a futót hármason tartatja és az ütő megkapja az egyes base‑t.

2. Futó kettes base-en. Az elkapó zavarja az ütőt amikor az a pályára buntolja a labdát, a futót hármas base-re küldve ezzel. A vezetőedző inkább akarhatja, hogy futó legyen hármason és egy out az akcióból, minthogy futó legyen kettesen és egyesen. Olyan esetekben, amikor a vezetőedző azt akarja, hogy a "zavarás" büntetése érvényesüljön, a 6.08 (c)-t az alábbi módon kell értelmezni:

Ha az elkapó (vagy bármely más védő) zavarja az ütőt, az ütő megkapja az egyes base‑t. Ha ilyen zavaráskor egy futó pontot próbál szerezni lopással vagy szoros játékkal hármas base-ről, a labda halott és a futó hármasról pontot szerez és az ütő megkapja az egyes base‑t. Ha az elkapó olyankor zavarja az ütőt, amikor futó nem próbál pontot szerezni szoros játékkal vagy lopással, akkor a labda halott, az ütő megkapja az egyes base‑t és a továbbtolt futók haladhatnak. A futók, akik nem próbálnak lopni és nem tolják őket, azon a base-en maradnak amit elfoglaltak a zavarás idején.

Ha az elkapó zavarja az ütőt mielőtt a dobó eldobja a labdát, azt nem kell az ütő zavarásának tekinteni a 6.05 (c) Szabály szerint. Ilyen esetekben a bírónak "Idő"-t kell mondania, a dobó és az ütő ezután "tiszta lappal" indulnak.

(d) Egy érvényes labda érint egy bírót vagy futót az érvényes területen, mielőtt érintene egy védőt.

Ha egy érvényes labda akkor érint egy bírót miután túlhaladt egy védőn a dobót nem számítva, vagy érintett egy védőt a dobót is beleszámítva, a labda játékban van.

6.09 Az ütő futóvá válik amikor -

(a) Érvényes labdát üt;

(b) A bíró által bemondott harmadik strike-ot nem kapják el, feltéve hogy (1) egyes base nem foglalt vagy (2) egyes base foglalt és két out van.

Amikor egy ütő futóvá válik egy harmadik strike esetén, amit nem kapott el az elkapó és elindul a kispad vagy a pozíciója felé, és aztán veszi észre a helyzetét és megpróbálja elérni az egyes base‑t, ő nem out kivéve ha őt vagy az egyes base‑t érintik mielőtt eléri az egyes base‑t. Ha azonban eléri a kispadot vagy annak lépcsőit, akkor azután már nem próbálhat meg egyes base-re menni és out lesz.

(c) Egy érvényes labda, miután túlhaladt egy védőn a dobót nem számítva, vagy miután érinti egy védő a dobót is beleszámítva, érint egy bírót vagy futót az érvényes területen;

(d) Egy érvényes magas labda átmegy egy kerítés felett vagy a lelátóra a hazai base‑től 250 láb (76,2 m) távolságra vagy messzebbre. Egy ilyen ütés feljogosítja az ütőt egy hazafutásra miután szabályosan megérintett minden base‑t. Egy érvényes magas labda amely a hazai base‑től 250 lábnál közelebbi ponton hagyja el a játékteret, csak arra jogosítja fel az ütőt, hogy kettes base-ig haladjon;

(e) Egy érvényes labda, miután érinti a földet, kipattan a lelátóra vagy egy kerítésen keresztül, felett vagy alatt, egy eredmény-jelzőn keresztül vagy alatt, vagy bozóton illetve a kerítésen levő kúszónövényen keresztül vagy alatt kimegy, amely esetben az ütő és a futók két base haladására lesznek jogosultak;

(f)  Bármely érvényes labda, amely vagy a föld érintése előtt vagy utána, egy kerítésen keresztül vagy alatt, egy eredményjelzőn keresztül vagy alatt, a kerítésen levő nyíláson keresztül, vagy bozóton illetve a kerítésen levő kúszónövényen keresztül kimegy, vagy amely beleszorul egy kerítésbe vagy eredményjelzőbe, amely esetben az ütő és a futók két base haladására lesznek jogosultak;

(g) Bármely pattanó érvényes labdát eltérít egy védő a lelátóra, vagy egy pályán belüli vagy kívüli kerítés fölé vagy alá, amely esetben az ütő és a futók két base haladására lesznek jogosultak;

(h) Bármely érvényes magas labdát eltérít a védő a lelátóra, vagy a kerítés fölött érvénytelen területre, amely esetben az ütő két base haladására lesz jogosult; de ha érvényes területen térítik el a lelátóra vagy a kerítés fölött, az ütő jogosult lesz egy hazafutásra. Azonban, ha egy ilyen érvényes magas labdát a hazai base‑től 250 lábnál közelebb térítenek el, az ütő csak két base-re lesz jogosult.

6.10 Bármely liga dönthet úgy, hogy használja a Kijelölt Ütő (designated hitter) Szabályt.

(a) A DH-szabályt használó és nem használó ligák klubjainak ligaközi mérkőzésén a szabályt a következőképpen kell használni:

1. World Series vagy bemutató mérkőzésen, a szabályt a hazai csapat gyakorlata szerint használják vagy nem használják.

2. All-Star mérkőzéseken a szabály csak akkor használható, ha mindkét liga és mindkét csapat úgy egyezik meg.

(b) A Szabály a következőkről rendelkezik:

Egy ütőt ki lehet jelölni ütésre a kezdő dobó és minden későbbi dobó helyett bármely mérkőzésen úgy, hogy az másképpen nem érinti a dobó(k) státuszát a mérkőzés alatt. A dobó helyetti kijelölt ütőt a mérkőzés előtt ki kell választani és rá kell írni a bírónak leadott felállási lapokra. A kezdő felállásban megnevezett kijelölt ütőnek legalább egyszer ütéshez kell állnia, kivéve ha az ellenfél csapata dobót cserél.

Nem kötelező, hogy egy klub ütőt jelöljön a dobó helyett, de ha nem tesznek így a mérkőzés előtt, az kizárja a kijelölt ütő használatát arra a mérkőzésre.

A kijelölt ütőhöz használható csereütő (pinch hitter). A kijelölt ütő helyetti bármelyik csereütő kijelölt ütővé válik. Egy lecserélt kijelölt ütő semmilyen minőségben sem térhet vissza a mérkőzésre.

A kijelölt ütő használható védekezésre, folytatva az ütést az ütősorrend ugyanazon pozíciójában, de a dobónak ütnie kell azután a lecserélt védekező játékos helyén, kivéve ha több csere is történt, és a vezetőedzőnek akkor ki kell jelölnie a helyeiket az ütősorrendben.

Egy futót be lehet cserélni a kijelölt ütő helyett és a futó átveszi a kijelölt ütő szerepét. A kijelölt ütő nem lehet cserefutó.

A kijelölt ütő le van "láncolva" az ütősorrendben. Többszörös cserével nem lehet megváltoztatni a kijelölt ütő ütésbeli sorrakerülését.

Amint a mérkőzés dobóját átcserélik a dombról egy másik védekező pozícióba, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére.

Amint egy csereütő üt az ütősorrend bármelyik játékosa helyett és aztán beáll a mérkőzésre dobni, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére.

Amint a mérkőzés dobója üt egyszer a kijelölt ütő helyett, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére. (A mérkőzés dobója csak a kijelölt ütő helyett lehet csereütő.)

Amint egy kijelölt ütő elfoglal egy védekező pozíciót, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére. A kijelölt ütő cseréjét nem kell bejelenteni, amíg a kijelölt ütő sorra nem kerül ütésre.  

Szólj hozzá!

7.00 - A futó


7.01 Egy futó megszerzi a jogot egy nem-foglalt base-re amikor érinti azt mielőtt out lenne. Ő azután jogosult arra, amíg ki nem esik vagy kénytelen szabaddá tenni egy másik futónak akinek a szabály szerint jár az a base.

Ha egy futó szabályosan megszerzi egy base jogcímét, és a dobó felveszi a dobási pozícióját, a futó nem térhet vissza egy korábban elfoglalt base-re.

7.02 Haladásakor a futónak meg kell érintenie egyes, kettes, hármas és a hazai base‑t sorrendben. Ha visszatérési kényszere van, újra kell érintenie minden base‑t fordított sorrendben, kivéve ha a labda halott az 5.09 Szabály bármelyik rendelkezése szerint. Ilyen esetekben a futó közvetlenül az eredeti base-re mehet.

7.03 Két futó nem foglalhat el egy base‑t, de ha két futó érint egy base‑t miközben a labda élő, a későbbi futó out lesz ha megérintik. A korábbi futó jogosult a base-re.

7.04 Minden futó az ütőt nem számítva kiejtetés lehetősége nélkül haladhat egy base‑t amikor -

(a) Megtorpanás volt;

(b) Az ütő kiejtetés lehetősége nélküli haladása kényszeríti a futót a base szabaddá tételére, vagy amikor az ütő üt egy érvényes labdát amely érint egy másik futót vagy a bírót mielőtt az ilyen labdát érintette egy védő, vagy az túlhaladt rajta, ha a futót továbbtolják;

Egy futó akit továbbtolnak kiejtetés lehetősége nélkül, csak saját veszélyére mehet túl azon a base-en, amelyre jogosult. Ha egy ilyen továbbtolt futót kiejtetnek a harmadik out-ként mielőtt egy szintén továbbtolt korábbi futó érinti a hazai tányért, a pont számítani fog.

Akció. Két out, tele a pálya, az ütő sétál, de a futó kettesről túlbuzgó és túlfut hármas base-en hazafelé és kiérintik az elkapó dobásával. Még ha két out van is, a pont számít azon nézet miatt, hogy a pontot hazatolta a ball-ok miatti séta és hogy minden futónak csak annyit kellett tennie, hogy továbbmenjen és érintse a következő base‑t.

(c) Egy védő, miután elkap egy magas labdát beesik egy kispadba vagy lelátóra, vagy átesik köteleken egy tömegbe amikor a nézők a pályán vannak.

Egy védő vagy elkapó benyúlhat, beléphet vagy bemehet a kispadba egyik vagy mindkét lábbal hogy elkapást csináljon, és ha megtartja a labdát, az elkapásnak helyt kell adni. A labda játékban van.

Ha a védő vagy elkapó, miután szabályos elkapást csinált, beesne egy lelátóra, nézők közé vagy a kispadba, vagy elesik a kispadban miután szabályos elkapást csinált, akkor a labda halott és a futók haladnak egy base–t kiejtetés lehetősége nélkül.

(d) Miközben megpróbál ellopni egy base‑t, az ütőt zavarja az elkapó vagy bármely más védő.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy futó jogosult egy base-re kiejtetés lehetősége nélkül, miközben a labda játékban van, vagy bármely szabály szerint amelyben a labda játékban van miután a futó továbbhaladt arra a base-re amelyre jogosult, és a futó nem érinti meg a base‑t amelyre jogosult mielőtt megpróbál továbbmenni a következő base-re, akkor a futó eljátsza a mentességét a kiejtetés lehetősége alól, és ő kiejthető a base vagy a futó érintésével, mielőtt visszatér a kihagyott base-re.

7.05 Minden futó, az ütő-futót is beleértve a kiejtetés lehetősége nélkül haladhat

(a) A hazai base-re pontot szerezve, ha egy érvényes labda kimegy a játéktérről repülés közben és a futó szabályosan érint minden base‑t; vagy ha egy érvényes labdát, amely a bíró megítélése szerint kiment volna a játéktérről repülés közben, eltéríti egy védő olyan cselekedete, hogy eldobja a kesztyűjét, sapkáját, vagy öltözékének bármely részét;

(b) Három base‑t, ha egy védő szándékosan érint egy érvényes labdát a sapkájával, maszkjával vagy szerelésének bármelyik, a megfelelő helyétől eltávolított részével. A labda játékban van és az ütő továbbmehet a hazai base-re saját kockázatára;

(c) Három base‑t, ha egy védő szándékosan egy érvényes labda felé dobja a kesztyűjét és érinti azt. A labda játékban van és az ütő továbbmehet a hazai base-re saját kockázatára;

(d) Két base‑t, ha egy védő szándékosan érint egy dobott labdát a sapkájával, maszkjával vagy szerelésének bármelyik, a megfelelő helyétől eltávolított részével. A labda játékban van;

(e) Két base‑t, ha egy védő szándékosan egy dobott labda felé dobja a kesztyűjét és érinti azt. A labda játékban van;

A (b-c-d-e) alkalmazásakor az eldobott kesztyűnek vagy levett sapkának vagy maszknak, stb. érintenie kell a labdát. Nincs büntetés, ha a labdát nem érintik.

A (c-e) pontokbeli büntetést nem szabad olyan védő ellen felhozni, akinek a kesztyűjét leviszi a kezéről az ütött vagy dobott labda ereje, vagy amikor a kesztyűje lerepül a kezéről, amikor nyilvánvalóan egy szabályos elkapásra tesz erőfeszítést.

(f)  Két base‑t, ha egy érvényes labda a lelátóra pattan vagy eltérítik oda az egyes vagy hármas base alapvonalain kívül; vagy ha pályakerítésen keresztül vagy alatt, eredményjelzőn keresztül vagy alatt, vagy bozóton illetve a kerítésen levő kúszónövényen keresztül vagy alatt kimegy; vagy ha beleszorul ilyen kerítésbe, eredményjelzőbe, bozótba vagy kúszónövénybe;

(g) Két base‑t, amikor nincsenek nézők a játéktéren és egy dobott labda bemegy a lelátóra, egy kispadba (akár visszapattan a labda a pályára, akár nem), vagy egy pályakerítés felett vagy alatt, vagy a hátsó akadály feletti védőháló lejtős részére, vagy a nézőket védő drótháló szemei között marad. A labda halott. Amikor az ilyen vad dobás a belső védők első akciója, a bírót ilyen base-ek odaítélésekor a futóknak a dobódobás idején elfoglalt pozíciója vezérelje; minden más esetben a bírót a futóknak a vad dobás idején elfoglalt pozíciója vezérelje;

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Ha minden futó, az ütő-futót is beleértve haladt legalább egy base‑t amikor egy belső védő vad dobást csinál a dobódobás utáni első akcióban, az odaítélést a futóknak a vad dobás idején elfoglalt helyzete vezérelje.

Bizonyos körülmények között nem lehetséges egy futónak két base‑t odaítélni. Példa: Futó egyesen. Az ütő rövid fly-t üt a jobbkülső pályára. A futó megáll egyes és kettes között, az ütő továbbfut egyesről és mögé ér. A labda leesik. A külső védő egyesre dobáskor a lelátóra dobja a labdát.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Mivel, amikor a labda halott, futó nem haladhat azon a base-en túl amelyre jogosult, az eredetileg egyes base-en levő futó hármasra megy és az ütő csak kettes base-ig juthat.

A "vad dobás ideje" azt jelenti, amikor a dobás valójában elhagyta a védő kezét és nem azt, amikor a dobott labda földet érint, túlmegy egy labdát fogadó védőn vagy kimegy játékon kívül a lelátóra.

Az ütő-futó pozíciója amikor a vad dobás elhagyta a védő kezét a kulcs a base-ek odaítélésének eldöntésekor. Ha az ütő-futó nem érte el az egyes base‑t, az ítélet két base a dobódobás idejétől minden futónak. Annak eldöntése, hogy az ütő-futó elérte-e az egyes base‑t a dobás előtt, az egy megítélési döntés.

Ha egy szokatlan akció adódik, ahol egy belső védő első dobása lelátóra vagy kispadba megy, de az ütő nem lett futó (mint hogy az elkapó bedobja a labdát a lelátóra megpróbálva megfogni a futót, aki a hármasról próbál befutni túlment labda vagy vad dobódobás után) a két base odaítélése a futók dobáskori pozíciójától legyen. (A 7.05 (g) szabály célja miatt az elkapó belső védőnek tekintendő.)

AKCIÓ. Futó az egyes base-en, az ütő a beállóshoz üt egy labdát, aki kettes base-re dob, túl későn hogy elkapja a futót, és a kettes védő az egyes base felé dob miután az ütő keresztezte az egyes base‑t. Elbírálás - A futó kettesen pontot szerez. (Ebben az akcióban, csak akkor kapja meg az ütő-futó a hármas base‑t, ha túl van egyes base-en amikor a dobást csinálják.)

(h) Egy base‑t, ha az ütőnek dobott labda vagy a dobó dobóhelyről base-re dobott labdája egy futó megfogására, kimegy a lelátóra vagy egy kispadba, vagy egy pályakerítés illetve hátsó akadály felett vagy azon keresztül. A labda halott;

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Amikor egy vad dobódobás vagy túlment labda az elkapón átmegy vagy mellette elmegy, vagy eltérül az elkapón és közvetlenül a kispadba, lelátóra, vagy bármilyen területre megy ahol a labda halott, egy base‑t kell odaítélni. Akkor is egy base‑t kell megadni, ha a dobó, miközben érintkezik a gumival, base-re dob és a dobás közvetlenül a lelátóra megy, vagy bármilyen területre ahol a labda halott.

Ha azonban a dobódobás vagy dobott labda az elkapón átmegy vagy mellette elmegy illetve egy védőn megy át és a játéktéren marad, és azután a kispadba, lelátóra vagy más területre rúgják vagy eltérítik ahol a labda halott, a base-ek odaítélése két base lesz a futóknak a dobáskor elfoglalt pozíciójától.

(i)  Egy base‑t, ha egy ütő futóvá válik egy Negyedik Ball vagy Harmadik Strike esetén, amikor a dobódobás túlmegy az elkapón és beleszorul a bíró maszkjába vagy felszerelésébe.

Ha az ütő olyan vad dobódobás miatt válik futóvá amikor a futók jogosultak egy base haladására, az ütő-futó csak egyes base-re lesz jogosult.

Az a tény, hogy egy futó megkap egy base‑t vagy base-eket kiejtetés lehetősége nélkül, nem mentesíti a kötelezettség alól, hogy meg kell érintenie a megkapott base‑t és minden közbeeső base‑t. Például: az ütő üt egy pattant labdát, amelyet a belső védő a lelátóra dob, de az ütő-futó kihagyta az egyes base‑t. Őt out‑nak lehet ítélni kérelemre az egyes base kihagyása miatt miután a labda játékba került, még akkor is ha neki "odaítélték" a kettes base‑t.

Ha egy futó visszatérni kényszerül egy base-re egy elkapás után, újra kell érintenie az eredeti base‑t még akkor is, ha valamilyen pálya-szabály vagy más szabály miatt, további base-eket kap meg. Visszaérinthet miközben a labda halott és az odaítélés azután történik az eredeti base‑től számítva.

7.06 Amikor akadályozás történik, a bírónak "Akadályozás"-t (Obstruction) kell bemondania vagy jeleznie.

(a) Ha az akadályozott futón csinálnak akciót, vagy ha az ütő-futót akadályozzák mielőtt érinti az egyes base‑t, a labda halott és minden futó haladhat a kiejtetés lehetősége nélkül arra a base-re, amelyet elért volna a bíró megítélése szerint, ha nem lett volna akadályozás. Az akadályozott futónak legalább egy base jár azon túl, amit utoljára szabályosan megérintett az akadályozás előtt. Bármely előző futó, akit az akadályozás büntetéseként odaítélt base-ek miatt továbbtolnak, továbbhaladhat a kiejtetés lehetősége nélkül.

Amikor az akciót egy akadályozott futón csinálják, a bírónak ugyanolyan módon kell az akadályozást jeleznie, ahogy az "Idő"-t bemondja, mindkét kézzel a feje fölött. A labda azonnal halott, amikor ezt a jelet adják; azonban ha egy dobott labda repülés közben van mielőtt a bíró bemondaná az akadályozást, a futóknak a vad dobások alapján kell odaítélni a base-eket, ahogy azokat odaítélnék ha nem történne akadályozás. Olyan akcióban ahol egy futó beszorult kettes és hármas base között és akadályozta a hármas védő a hármasra futásában miközben a dobás a levegőben volt, és az ilyen dobás bemegy a kispadba, az akadályozott futónak a hazai base‑t kell odaítélni. Bármely más base-en levő futó szintén két base‑t kapna attól a base‑től amit utoljára szabályosan megérintett mielőtt az akadályozást bemondták.

(b) Ha nem csinálnak akciót az akadályozott futón, a játék folytatódik, amíg további esemény már nem lehetséges. A bírónak azután "Idő"-t kell mondania és kiszabni olyan büntetéseket, ha szükséges, amely a megítélése szerint érvényteleníti az akadályozás tettét.

A 7.06 (b) alapján, amikor a labda nem halott akadályozás esetén és egy akadályozott futó túlhalad azon a base-en, amely a bíró megítélése szerint megkapott volna mert akadályozták, ő a saját veszélyére teszi ezt és ki lehet érinteni. Ez egy megítélési döntés.

MEGJEGYZÉS: Az elkapónak a labda birtoklása nélkül nincs joga elállni a pontot szerezni próbáló futó útját. A base-vonal a futóhoz tartozik, és az elkapó csak akkor lehet ott, ha lekezel egy labdát vagy amikor már a kezében van a labda.

7.07 Ha egy futó hármasról próbál befutni szoros játék vagy lopás útján és az elkapó vagy bármely más védő a hazai base-re vagy az elé lép a labda birtoklása nélkül, vagy érinti az ütőjátékost vagy az ütőjét, a dobónak megtorpanást kell ítélni, az ütő megkapja az egyes base‑t a zavarás miatt és a labda halott.

7.08 Bármely futó out amikor -

(a)(1) Több mint három láb távolságra kifut a base-ek közötti egyenes vonaltól hogy elkerülje a megérintést, kivéve ha azért tesz így, hogy elkerülje egy védő zavarását aki megütött labdát kezel le; vagy (2) egyes base érintése után, elhagyja a base-vonalat, láthatóan feladva az erőfeszítését, hogy érintse a következő base‑t;

Bármely futó aki az egyes base elérése után elhagyja a base-vonalat a kispadja vagy a pozíciója felé, mert azt hiszi, hogy nincs további akció, out‑nak nyilvánítható ha a bíró a futó cselekedetét úgy ítéli meg, hogy a base-ek közötti futás erőfeszítéseit feladja. Bár egy out-ot bemondanak, a labda játékban marad ami a többi futót illeti.

Ez a szabály kiterjed a következő és hasonló akciókra is: Kettőnél kevesebb out, döntetlen állás a kilencedik játékrész aljában, az ütő kiüti a labdát a pályáról a győztes pontért, a futó egyesről túlmegy a kettesen és azt hiszi, hogy a hazafutás automatikusan megnyerte a meccset és keresztülvág a belső pályán a kispadja felé miközben az ütő-futó körbefut a base-eken. Ebben az esetben a base-futót out‑nak ítélnék "a következő base érintésére irányuló erőfeszítéseinek feladása miatt" és az ütő-futónak megengedik a körbefutását a base-eken, hogy érvényessé tegye a hazafutását. Ha két out van, a hazafutás nem számítana (lásd a 7.12 Szabályt). Ez nem kérelem akció.

AKCIÓ. Egy futót, aki azt hiszi, hogy out lett érintés miatt egyes vagy hármas base-nél, elindul a kispad felé és halad egy megfelelő távolságot továbbra is azt jelezve a tettével, hogy ő out, be kell mondani out‑nak a base-ek elhagyása miatt.

A fenti két akcióban a futókat úgy tekintik, hogy ténylegesen a base-vonalat hagyják el és máshogy kezelik őket, mint az ütőt aki strikeout lett a leírtak szerint.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Amikor egy ütő egy nem elkapott harmadik strike esetén válik futóvá, és elindul a kispadja vagy pozíciója felé, elmehet egyes base-re bármikor, mielőtt belépne a kispadba. A kiejtetéséhez a védelemnek érintenie kell őt vagy egyes base‑t, mielőtt ő érintené az egyes base‑t.

(b) Szándékosan zavar egy dobott labdát; vagy gátol egy védőt, aki akciót próbál csinálni a megütött labdával;

A futót, akit úgy ítéltek meg, hogy gátolt egy védőt aki akciót próbál csinálni egy megütött labdával, out lesz, akár szándékos volt akár nem.

Ha azonban a futó érintkezik egy szabályosan elfoglalt base-zel amikor gátolja a védőt, őt nem lehet out‑nak ítélni, kivéve ha a bíró megítélése szerint az ilyen gátolás szándékos, akár érvényes akár érvénytelen területen történik. Ha a bíró szándékosnak jelenti ki a gátolást, a következő büntetés vonatkozik erre: Kettőnél kevesebb out esetén, a bírónak mind a futót mind az ütőt out‑nak kell nyilvánítania. Két out esetén a bírónak az ütőt kell out‑nak nyilvánítania.

Ha egy hármas és a hazai base közötti beszorításkor, a követő futó továbbment és hármas base-en áll amikor a beszorított futót out‑nak ítélik támadó zavarás miatt, a bírónak vissza kell küldeni a hármason álló futót a kettes base-re. Ugyanez az elv érvényesül ha beszorítás van kettes és hármas base között és egy követő futó elérte a kettest (az indoklás az, hogy futó nem haladhat egy zavarásos akcióban és egy futót addig tekintjük úgy, hogy elfoglal egy base‑t, amíg szabályosan el nem éri a rákövetkező base‑t).

(c) Megérintik, miközben a labda élő és a futó base-en kívül áll. KIVÉTEL: Egy ütő-futót nem lehet kiérinteni miután túlfutott vagy túlcsúszott egyes base-en ha azonnal visszatér a base-re;

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: (1) Ha egy futó érintkezése elmozdít egy base‑t a helyzetéből, azon a futón annál a base-nél nem csinálható akció ha biztosan elérte a base‑t.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: (2) Ha egy base kimozdul a helyzetéből egy akció közben, ugyanabban az akcióban bármelyik következő futót úgy kell tekinteni, hogy érint vagy elfoglal egy base‑t, ha a bíró véleménye szerint, érinti vagy elfoglalja az elmozdult táska által jelölt pontot.

(d) Nem érinti vissza a base-ét miután egy érvényes vagy érvénytelen labdát szabályosan elkaptak, mielőtt őt vagy a base-ét megérinti egy védő. Őt nem lehet out‑nak ítélni a base visszérintésének elmulasztása miatt az első rákövetkező dobódobás után, vagy bármilyen akció vagy megkísérelt akció után. Ez egy kérelem akció;

A futóknak nem kell visszaérinteni egy foul érintés esetén. Lophatnak foul érintés esetén. Ha egy úgynevezett érintést nem kapnak el, közönséges foul ball lesz. A futók azután visszatérnek a base-ükre.

(e) Nem éri el a következő base‑t mielőtt egy védő érinti őt vagy a base‑t, miután haladni kényszerült az ütő futóvá válása (tolás) miatt. Azonban, ha egy későbbi futót kiejtetnek toláskor, a kényszer megszűnik és a futót kell érinteni, hogy kiessen. A tolás megszűnik, amint a futó érinti a base‑t, ahová kénytelen haladni, és ha túlfut vagy túlcsúszik a base-en, a futót érinteni kell a kiejtetéshez. Azonban, ha a továbbtolt futó miután érintette a base‑t, visszaindul bármilyen okból az utoljára elfoglalt base felé, a tolás visszaáll, és ő újra kiejthető ha a védelem érinti a base‑t amelyre őt tolták;

AKCIÓ. Futó egyesen és három ball az ütőnek: A futó lopni kezd a következő dobáson, ami a negyedik ball, de miután érinti a kettest, túlcsúszik vagy túlfut azon a base-en. Az elkapó dobása megfogja őt mielőtt vissza tudna térni. Az elbírálás szerint a futó out. (A tolás megszűnt.)

A túlcsúszási és túlfutási szituációk az egyes base-en kívüli base-eken adódnak. Például, mielőtt két out lenne és futó van egyesen és kettesen, vagy egyes-kettes-hármason, a labdát egy belső védőhöz ütik, aki megpróbálja a dupla játékot. Az egyesen levő futó megelőzi a dobást kettes base-re, de túlcsúszik a base-en. A továbbítás megtörténik egyesre és az ütő-futó out. Az egyes védő, látva hogy a futó kettesen nincs a base-en, visszadob kettesre és a futót megérintik a base-en kívül. Eközben futók értek be. A kérdés az: Kényszerítő játék-e ez? Megszűnt-e a tolás amikor az ütő-futó out lett egyesen? Számítanak-e az akció közben elért pontok, amik beértek mielőtt a harmadik out-ot megcsinálták amikor a futót érintették kettesnél? Válasz: A pontok számítanak. Ez nem kényszerítő játék. Ez érintéses akció.

(f)  Érinti egy érvényes labda az érvényes területen mielőtt a labda érintett vagy túlhaladt egy védőn. A labda halott és egyetlen futó sem szerezhet pontot, és futók nem haladhatnak, kivéve a továbbtolt futók. KIVÉTEL: Ha egy futó érinti a base-ét, amikor érinti őt egy Infield Fly, ő nem out, viszont az ütő out;

Ha két futót érint ugyanaz az érvényes labda, csak az első futó out, mert a labda azonnal halott.

Ha egy futót érint egy Infield Fly amikor nem érinti a base-ét, mind a futó mind az ütő out.

(g) Megpróbál pontot szerezni olyan akcióban, amelyben az ütő zavarja az akciót a hazai base-nél mielőtt két out lenne. Két out esetén az ütő kiesik a zavarással és a pont nem számít;

(h) Megelőz egy korábbi futót mielőtt az a futó out lenne;

(i)  Miután szabályosan birtokba vett egy base‑t, fordított sorrendben fut a base-ek között a védelem összezavarásának vagy a mérkőzés nevetségessé tételének céljából. A bírónak azonnal "Idő"-t kell bemondania és out‑nak nyilvánítani a futót;

Ha egy futó érint egy nem foglalt base‑t és aztán úgy gondolja, hogy a labdát elkapták vagy megtévesztik, hogy visszatérjen az utoljára érintett base-re, ő kiejthető a base-re visszafutás közben, de ha eléri a korábban elfoglalt base‑t, akkor nem ejthető ki, amíg érintkezik a base-zel.

(j)  Nem tér vissza azonnal egyes base-re miután túlfutott vagy túlcsúszott azon a base-en. Ha megpróbál kettesre futni, kiesik ha megérintik őt. Ha miután túlfutott vagy túlcsúszott egyes base-en, elindul a kispad felé, vagy a pozíciója felé és nem tér vissza azonnal egyes base-re, ő out lesz kérelemre, amikor őt vagy a base‑t megérintik;

A futó aki érinti a base‑t túlfutás közben és safe-nek ítélte a bíró, a 4.09 (a) Szabály szándéka szerint ő "elérte az egyes base‑t" és bármely pont, ami beér egy ilyen akcióban, az számít, még ha egy futó később a harmadik out lesz is mert nem tért vissza "azonnal", ahogy a 7.08 (j) Szabály kitér rá.

(k) A hazai base-re futás vagy csúszás közben, nem érinti a hazai base‑t és nem tesz kísérletet, hogy visszatérjen a base-re, amikor egy védő a kezében tartja a labdát és érinti a hazai base‑t, és kérelmet intéz a bíróhoz az ítélet meghozására.

Ez a szabály csak akkor érvényesül, amikor a futó útban van a kispad felé és az elkapótól azt kívánná meg, hogy üldözőbe vegye. Ez nem vonatkozik arra a közönséges akcióra, amikor a futó elvéti a base‑t és aztán azonnal erőfeszítést tesz, hogy érintse azt mielőtt megérintenék. Abban az esetben meg kell érinteni a futót.

7.09 Zavarás egy ütő vagy futó részéről az, amikor -

(a) Egy harmadik strike után gátolja az elkapót aki próbálja megjátszani a labdát;

(b) Miután érvényes labdát üt vagy buntol, az ütője érinti a labdát másodszor is az érvényes területen. A labda halott és futók nem haladhatnak. Ha az ütő-futó eldobja az ütőjét és a labda nekigurul az ütőnek az érvényes területen és a bíró megítélése szerint nem volt szándékosság a labda útjába avatkozásban, akkor a labda élő és játékban van;

(c) Szándékosan eltéríti egy érvénytelen labda útját bármely módon;

(d) Mielőtt két out lenne és futó van hármas base-en, az ütő gátol egy védőt aki a hazai base-en akciót próbál csinálni; a futó out;

(e) A támadó csapat bármely tagja vagy tagjai bármelyik base körül állnak vagy gyülekeznek, amelyre egy futó halad, hogy összezavarják, gátolják, vagy növeljék a védők nehézségeit. Az ilyen futó out‑nak ítélendő a csapattársának vagy csapattársainak zavarása miatt;

(f)  Bármely ütő vagy futó akit éppen kiejtettek, gátol vagy feltart egy rákövetkező akciót, amit egy futón csinálnak. Az ilyen futó out‑nak ítélendő a csapattársának zavarása miatt;

Ha az ütő vagy egy futó továbbra is halad miután kiejtették, egyedül e tette miatt nem tekinthető a védőket összezavarónak, gátlónak vagy feltartónak.

(g) Ha a bíró megítélése szerint egy futó szándékosan és akarattal zavar egy megütött labdát vagy egy védőt, aki a megütött labda lekezelését végzi, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megakadályozzon egy dupla játékot, akkor a labda halott. A bíró out‑nak ítéli a futót zavarás miatt és out‑nak ítéli az ütő-futót is a csapattársának tette miatt. Semmi esetre sem érhető el base vagy pont egy futó ilyen cselekedete esetén.

(h) Ha a bíró véleménye szerint egy ütő-futó szándékosan és akarattal zavar egy megütött labdát vagy egy védőt, aki a megütött labda lekezelését végzi, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megakadályozzon egy dupla játékot, akkor a labda halott. A bíró out‑nak ítéli az ütő-futót zavarás miatt és out‑nak ítéli azt a futót is aki a hazai base-hez legközelebb került, függetlenül attól, hogy a dupla játék hol lett volna lehetséges. Semmi esetre sem érhető el base ilyen zavarás esetén.

(i)  A bíró megítélése szerint, a base-edző hármas base-nél, vagy egyes base-nél, a futó érintésével vagy megtartásával fizikailag segít neki a hármas vagy egyes base-re visszatéréskor vagy annak elhagyásakor.

(j)  Amikor futó van hármason, a base-edző elhagyja a helyét és bármilyen módon dobást kényszerít ki egy védőtől;

(k) A hazai base-ről egyes base-re futásánál a távolság második felében, miközben a labdát egyes base felé játszák, ő kifut a három-láb vonalon kívülre (a jobb oldalára), vagy az alapvonalon belülre (a bal oldalára), és a bíró megítélése szerint zavarja ezzel a védőt, aki fogadja a dobást egyes base-en, vagy megpróbál lekezelni egy megütött labdát;

A három-láb sávot jelző vonalak részei annak a "sávnak" de a helyes értelmezés az, hogy a futó mindkét lábának a három-láb "sávon" belül vagy a "sávot" jelölő vonalakon kell lennie.

(l)  Nem kerüli el a védőt, aki megpróbál lekezelni egy megütött labdát, vagy szándékosan zavar egy dobott labdát, feltéve hogy ha két vagy több védő próbál lekezelni egy megütött labdát, és a futó érintkezésbe kerül egyikükkel vagy közülük többel, a bírónak kell meghatároznia, melyik védőnek jár e szabály előnye, és nem nyilváníthatja out‑nak a futót azért, mert érintkezésbe kerül egy másik védővel, mint akit a bíró meghatároz az ilyen labda kezelésére jogosultnak;

Amikor az elkapó és az egyesre menő ütő-futó érintkeznek amikor az elkapó lekezeli a labdát, általában nincs szabálytalanság és semmit nem kell ítélni. A labdát lekezelni próbáló védő általi "Akadályozást" csak nagyon kirívó és erőszakos esetekben kell megítélni, mert a szabályok neki biztosítják az út jogát, de természetesen ez az "út joga" nem jogosítvány arra, hogy például szándékosan elgáncsoljon egy futót, még ha a labdát kezeli is. Ha az elkapó kezeli a labdát és az egyes védő vagy a dobó akadályoz egy egyesre menő futót, az "akadályozást" be kell mondani és a futónak odaítélni az egyes base‑t.

(m) Egy érvényes labda érinti őt az érvényes területen mielőtt érintene egy védőt. Ha egy érvényes labda a védőn átmegy vagy mellette elmegy, és közvetlenül mögötte érint egy futót, vagy futót érint miután egy belső védő eltérítette, a labda játékban van és a bírónak nem szabad a futót out‑nak nyilvánítani mert érintette egy megütött labda. Ilyen döntés meghozásakor a bírónak bizonyosnak kell lennie abban, hogy a labda a védőn átment vagy mellette ment el, és más belső védőnek nem volt esélye akciót csinálni a labdával. Ha a bíró véleménye szerint, a futó szándékosan és akarattal belerúg egy ilyen ütött labdába, amit a belső védő elvétett, akkor a futót out‑nak kell ítélni zavarás miatt.

A ZAVARÁS BÜNTETÉSE: A futó out és a labda halott.

7.10 Bármely futót out‑nak kell bemondani kérelemre, amikor -

(a) Miután egy magas labdát elkaptak, nem érinti vissza az eredeti base-ét mielőtt őt vagy az eredeti base‑t megérintik;

A "visszaérintés" ebben a szabályban azt jelenti, hogy vissza kell lépni és a base érintéséből elindulni miután a labdát elkapták. Egy futónak nem engedhető meg, hogy lendületből induljon egy base mögötti pozícióból.

(b) Amikor a labda játékban van, miközben továbbhalad vagy visszatér egy base-re, nem érint meg minden base‑t sorrendben, mielőtt őt vagy a kihagyott base‑t megérintik.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: (1) Futó nem térhet vissza egy kihagyott base‑t érinteni, miután egy következő futó pontot szerzett. (2) Amikor a labda halott, futó nem térhet vissza egy kihagyott base‑t érinteni vagy egy olyat amit elhagyott, miután továbbment és megérintett egy kihagyott base-en túli base‑t.

AKCIÓ. (a) Az ütő kiüti a labdát a pályáról vagy pályaszabályok szerinti duplát üt és kihagyja az egyes base‑t (a labda közben halott) - ő visszatérhet egyes base-re kijavítani a hibáját mielőtt érinti a kettest, de ha megérinti a kettest, nem térhet vissza egyesre és ha a védekező csapat kérelmet intéz, őt out‑nak ítélik egyesen.

AKCIÓ. (b) Az ütő a beállóshoz üt egy labdát, aki vad dobást csinál a lelátóra (a labda halott) - az ütő-futó kihagyja az egyes base‑t, de a kettest odaítélik neki a túldobás miatt. Még ha a bíró odaítélte is a futónak a kettes base‑t a túldobás miatt, a futónak érintenie kell az egyest mielőtt továbbmegy kettes base-re.

Ezek kérelem akciók.

(c) Túlfut vagy túlcsúszik egyes base-en és nem tér vissza a base-re azonnal, és őt vagy a base‑t megérintik;

(d) Nem érinti meg a hazai base‑t és nem tesz kísérletet, hogy visszatérjen arra a base-re, és a hazai base‑t megérintik.

E szabály szerinti bármely kérelmet meg kell tenni a következő dobódobás vagy bármely akció vagy megkísérelt akció előtt. Ha a szabálytalanság olyan akcióban történik, amely befejez egy fél-játékrészt, a kérelmet addig kell megtenni amíg a védekező csapat elhagyja a pályát.

A kérelmet nem lehet akciónak vagy megkísérelt akciónak értelmezni.

Egymást követő kérelmeket nem lehet intézni egy futó ellen ugyanannál a base-nél. Ha a védekező csapat az első kérelemkor hibát vét, egy második kérelmet ugyanazon futónál, ugyanannál a base-nél nem engedélyezhet a bíró. (A "hibát véteni" kifejezés szándék szerinti értelme az, hogy a védekező csapat a kérelemkor játékon kívül dobta a labdát. Például, ha a dobó egyes base-re dobott, hogy kérelmet tegyen és a lelátóra dobta a labdát, akkor második kérelmet nem lehet helyben hagyni.)

A kérelem akciók megkívánják, hogy a bíró felismerjen egy látszólagos "negyedik out"-ot. Ha a harmadik out-ot olyan akcióban csinálják meg, amelyben egy kérelem akciót helyben hagynak egy újabb futónál, a kérelem akció döntése elsőbbséget élvez az out meghatározásában. Ha egynél több kérelem van olyan akcióban, amely befejez egy fél-játékrészt, a védelem dönthet annak az out‑nak az elfogadásáról, amely előnyös a számára. E szabály céljából, a védekező csapat akkor hagyta el a pályát, amikor a dobó és minden belső védő elhagyta az érvényes területet, útban a kispad vagy klubház felé.

Ha két futó érkezik a hazai base-re körülbelül ugyanakkor és az első futó elvéti a hazai tányért, de a második futó szabályosan megérinti a tányért, az első futót out‑nak mondják be kérelemre. Ha két out van és az első futót kiérintik a próbálkozása közben, hogy visszajöjjön és megérintse a base‑t vagy out‑nak ítélik kérelemre, akkor úgy kell tekinteni, hogy kiejtették őt mielőtt a második futó pontot szerzett, és ő a harmadik out. A második futó pontja nem fog számítani, ahogy a 7.12 Szabály leírja.

Ha egy dobó megtorpanást követ el kérelem közben, ez a tett akció lesz. A kérelmet tisztán kérelemnek kell szánni, vagy egy játékos szóbeli kérése által, vagy olyan cselekvéssel, amely félreérthetetlenül jelzi a kérelmet a bírónak. Egy játékos, aki szándéktalanul rálép a base-re labdával a kezében, nem alkot kérelmet. Idő nem adható amikor kérelmet intéznek.

7.11 A támadó csapat játékosai, edzői vagy bármely tagja szabaddá kell, hogy tegyen bármilyen teret (beleértve mindkét kispadot) amire egy védőnek szüksége van, aki lekezelni próbál egy ütött vagy dobott labdát.

BÜNTETÉS: Zavarást kell ítélni és az ütőt vagy futót, akin az akciót csinálják out‑nak kell nyilvánítani.

7.12 Kivéve ha két out van, egy következő futó státuszát nem érinti, hogy egy előző futó nem érint meg vagy nem érint vissza egy base‑t. Ha kérelemre az előző futó a harmadik out lesz, egyik őt követő futó sem szerezhet pontot. Ha egy ilyen harmadik out egy kényszerítő játék eredménye, sem előző sem következő futók nem szerezhetnek pontot.  

Szólj hozzá!

8.00 - A dobó.


8.01 Szabályos dobás végrehajtás. Két szabályos dobási pozíció van, a Windup (felhúzás) Pozíció és a Set (beállítás) Pozíció, és bármelyik pozíció bármikor használható.

A dobóknak a gumin állva kell fogadni a jeleket az elkapótól.

A dobók szabaddá tehetik a gumit miután megkapták a jeleiket de nem léphetnek gyorsan a gumira, hogy dobjanak. Ezt a bíró "gyors dobás"-nak bírálhatja el. Amikor a dobó szabaddá teszi a gumit, le kell engednie kezeit a teste mellé.

A dobóknak nem szabad megengedni, hogy szabaddá tegyék a gumit minden egyes jel megkapása után.

(a) A Windup Pozíció. A dobónak az ütővel szemben kell állnia, a teljes támaszkodó lába a dobógumin, vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb szabad. Ebből a pozícióból a labdának az ütőhöz dobásával kapcsolatos bármilyen természetes mozdulat kötelezi őt a dobásra megszakítás vagy változtatás nélkül. Nem szabad felemelnie egyik lábat sem a földről, kivéve hogy a labda tényleges eldobásakor az ütő felé, tehet egy lépést hátrafelé és egy lépést előre a szabad lábával.

Amikor egy dobó mindkét kézzel tartja a labdát a teste előtt, a teljes támaszkodó lába a dobógumin, vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb szabad, akkor őt Windup Pozícióban levőnek kell tekinteni.

A dobónak lehet az egyik lába, nem a támaszkodó láb, a gumin kívül és kívánság szerinti távolságban a vonal mögött, amely kiterjesztése a dobógumi hátsó szélének, de nem lehet a dobógumi egyik oldala mellett sem.

A "szabad" lábával a dobó tehet egy lépést hátrafelé és egy lépést előre, de semmilyen körülmények között sem léphet akármelyik oldalra, vagyis akár a gumi egyes base akár a hármas base oldalára.

Ha egy dobó mindkét kézzel tartja a labdát a teste előtt, a teljes támaszkodó lába a dobógumin, vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb szabad, akkor őt Windup Pozícióban levőnek kell tekinteni.

Ebből a pozícióból neki szabad:

(1) eldobni a labdát az ütőnek, vagy

(2) ellépni és base-re dobni megpróbálva elcsípni egy futót, vagy

(3) szabaddá tenni a gumit (ha ezt teszi a kezeit le kell engednie a teste mellé).

A gumi szabaddá tételekor a dobónak a támaszkodó lábával kell ellépnie és nem először a szabad lábával.

Nem mehet át set vagy stretch (nyújtózás) pozícióba - ha ezt teszi, az egy megtorpanás.

(b) A Set Pozíció. A Set Pozíciót akkor jelzi a dobó, amikor az ütővel szemben áll a teljes támaszkodó lábával a dobógumin vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb a dobógumi előtt van, a labdát mindkét kezében tartja a teste előtt és mozdulatlan helyzetbe kerül. Ilyen Set Pozícióból eldobhatja a labdát az ütőnek, base-re dobhat vagy leléphet hátrafelé a dobógumiról a támaszkodó lábával. Mielőtt felvenné a Set Pozíciót, a dobó dönthet úgy, hogy végez bármilyen előkészületi mozdulatot, mint például azt, ami "nyújtózásként" ismert. De ha így dönt, Set Pozícióba kell kerülnie mielőtt eldobja a labdát az ütőnek. Miután felveszi a Set Pozíciót, a labdának az ütőhöz dobásával kapcsolatos bármilyen természetes mozdulat kötelezi őt a dobásra változtatás vagy megszakítás nélkül.

A set pozícióba kerülés előkészületeként, a dobó egy kezének a teste mellett kell lennie; ebből a pozícióból kell átmennie a set pozíciójába ahogy az a 8.01 (b) szabályban meg van határozva, megszakítás nélkül és egyetlen folyamatos mozdulattal.

A gumival érintkező láb teljes szélessége a gumin kell, hogy legyen. A dobó nem dobhat a gumi hátulja mellől, ha csak a lába széle érinti a gumit.

A dobónak, a nyújtózást követően, kötelező (a) mindkét kézben tartani a labdát a teste előtt és (b) mozdulatlan helyzetbe kerülni. Ezt meg kell követelni. A bíróknak figyelniük kell ezt. A dobók állandóan megkísérlik kijátszani a szabályt hogy így próbálják base-en tartani a futókat és azokban az esetekben amikor a dobó elmulasztja a mozdulatlan helyzetbe kerülést, amit a szabályok megkövetelnek, a bírónak azonnal be kell mondania a "balk"-ot.

(c) Bármikor a dobó előkészületi mozdulatai közben amíg a természetes dobómozdulata nem kötelezi őt a dobásra, odadobhatja a labdát akármelyik base-re, feltéve hogy közvetlenül annak a base-nek az irányába lép mielőtt eldobja a labdát.

A dobónak lépnie kell "a dobás előtt". Egy hirtelen dobás amit követ a lépés a base felé, az megtorpanás.

(d) Ha a dobó szabálytalan dobást hajt végre amikor a base-ek nem foglaltak, azt ball-nak kell bemondani, kivéve ha az ütő eléri az egyes base‑t biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen.

Azt a labdát ami kicsúszik a dobó kezéből és áthalad az alapvonalon, ball-nak kell mondani; máskülönben nem számító dobásnak (no pitch) kell bemondani. Ez megtorpanás lenne ha emberek vannak base-en.

(e) Ha a dobó elveszi a támaszkodó lábát a dobógumi érintéséből úgy, hogy hátralép azzal a lábával, ő ezzel belső védővé válik és ha vadul dob abból a pozícióból, azt ugyanúgy kell tekinteni mint a vad dobásokat bármely más belső védőtől.

A dobó, miközben a gumin kívül van, bármelyik base-re dobhat. Ha vadul dob, az egy belső védő dobása és a következményeket a védő által dobott labdával foglalkozó szabályok határozzák meg.

8.02 A dobónak nem szabad -

(a)(1) A dobókezét érintkezésbe hozni a szájával vagy ajkaival amíg a dobó gumit körülvevő "18 láb körben" van. KIVÉTEL: Feltéve, hogy mindkét vezetőedző hozzájárul, a bíró a hideg időben játszott mérkőzés kezdete előtt, megengeheti a dobónak, hogy a kezére leheljen.

BÜNTETÉS: A szabály ezen részének megsértéséért a bírónak azonnal ball-t kell mondania. Azonban, ha a dobás megtörténik és az ütő eléri az egyes base‑t biztos ütés, hiba, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és semelyik másik futó sem esik ki mielőtt legalább egy base‑t haladna, a játéknak folytatódnia kell a szabálytalanság említése nélkül. Ismételt szabálytalankodók ki vannak téve a liga elnöke által meghatározott bírságnak.

(2) Bármilyen fajta idegen anyagot adni a labdához;

(3) ráköpni a labdára, bármelyik kézre vagy a kesztyűjére;

(4) megdörzsölni a labdát a kesztyűjén, testén vagy ruháján;

(5) megrongálni a labdát bármilyen módon;

(6) eldobni azt, amit "fénylő" labdának, "köpött" labdának, "sár" labdának vagy "dörzs" labdának neveznek. A dobó természetesen megdörzsölheti a labdát a puszta kezei között.

BÜNTETÉS: A 8.02 (a)(2-6) szabály bármely részének megsértéséért a bírónak:

(a) A dobást ball-nak kell mondania, figyelmeztetni a dobót és bemondatni a hangosbemondó rendszeren a cselekvés okát.

(b) Ugyanannak a dobónak ugyanazon a mérkőzésen elkövetett második szabálytalansága esetén a dobót ki kell zárni a játékból.

(c) Ha egy akció követi a bíró által bemondott szabálytalanságot, a támadó csapat vezetőedzője jelezheti a tányér bírónak, hogy az akció elfogadása mellett döntött. Ilyen elhatározást azonnal meg kell tenni az akció végén. Azonban ha az ütő eléri az egyes base‑t biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és semelyik másik futó sem esik ki mielőtt legalább egy base‑t haladna, a játéknak folytatódnia kell a szabálytalanság említése nélkül.

(d) Még ha a támadó csapat az akció elfogadása mellett dönt is, a szabálytalanságot akkor is meg kell jegyezni és az (a) és (b)-beli büntetések továbbra is élnek.

(e) A bíró az egyedüli eldöntője annak, hogy e szabály bármely része ellen vétettek-e.

Minden bírónak hordania kell magával egy hivatalos gyantatáskát. A főbíró felelős a gyantatáska elhelyezéséért a dobógumi mögött a földön. Ha a labda bármikor eltalálja a gyantatáskát, játékban marad. Eső vagy nedves pálya esetén a bíró utasíthatja a dobót, hogy hordja a gyantatáskát a csípőzsebében. A dobó használhatja a gyantatáskát arra a célra, hogy gyantát tegyen a puszta kezére vagy kezeire. Sem a dobó, sem akármelyik másik játékos nem piszkíthatja be a labdát a gyantatáskával; valamint sem a dobónak, sem akármelyik másik játékosnak nem engedhető meg, hogy gyantát tegyen a kesztyűjére vagy bepiszkítsa a szerelésének bármely részét a gyantatáskával.

(b) A testén vagy birtokában tartania bármilyen idegen anyagot. Ezen (b) bekezdés ilyen megszegéséért a büntetés a mérkőzésről való azonnali kizárás legyen.

(c) Szándékosan feltartani a mérkőzést azzal, hogy a labdát az elkapótól különböző játékosokhoz dobja, amikor az ütő a helyén van, kivéve egy futó kiejtetésének megkísérlésekor.

BÜNTETÉS: Ha a dobó, miután a bíró figyelmeztette, megismétel egy ilyen cselekedetet, ki kell állítani a mérkőzésről.

(d) Szándékos dobás egy ütőjátékosra.

Ha a bíró megítélése szerint ilyen szabályszegés történik, a bíró eldöntheti, hogy:

1. Kizárja a dobót, vagy a vezetőedzőt és a dobót a mérkőzésről, vagy

2. figyelmeztetheti mindkét csapat dobóját és vezetőedzőjét, hogy egy újabb ilyen dobás annak a dobónak és a vezetőedzőnek az azonnali kizárását (vagy eltávolítását) fogja eredményezni.

Ha a bíró megítélése szerint a körülmények szükségessé teszik, mindkét csapat hivatalosan "figyelmeztethető" a mérkőzés előtt vagy bármikor a mérkőzés közben.

(A liga elnökök további eljárást indíthatnak a 9.05 szabályban biztosított felhatalmazás által.)

Egy ütőjátékos feje felé dobni nem sportemberhez méltó és igen veszélyes. Ezt mindenkinek el kell ítélnie. A bíróknak habozás nélkül érvényesíteniük kell ezt a szabályt.

8.03 Amikor a dobó elfoglalja helyét minden játékrész kezdetekor, vagy amikor felvált egy másik dobót, meg kell engedni neki nyolcnál nem több felkészülő dobást az elkapónak, amely alatt a játék felfüggesztődik. Ilyen felkészülő dobások nem tarthatnak tovább egy percnél. Ha egy váratlan vészhelyzet miatt egy dobót a mérkőzésre be kell állítani bemelegítés lehetősége nélkül, a főbírónak meg kell engednie neki annyi dobást, amenyit a bíró szükségesnek tart.

8.04 Amikor a base-ek nem foglaltak, a dobónak el kell dobnia a labdát az ütő felé 20 másodpercen belül miután megkapja a labdát. Ahányszor csak feltartja a dobó a mérkőzést e szabály megszegésével, a bírónak "Ball"-t kell ítélnie.

E szabály célja a szükségtelen késleltetések elkerülése. A bíró ragaszkodjon ahhoz, hogy az elkapó azonnal visszadobja a labdát a dobónak, és hogy a dobó elfoglalja a helyét a gumin azonnal. A dobó általi nyilvánvaló késleltetést azonnal büntetnie kell a bírónak.

8.05 Ha van futó, vagy futók, megtorpanás az amikor -

(a) A dobó, miközben érinti a gumit, bármilyen olyan mozdulatot tesz, ami természetszerűen azonosítható a dobással és nem fejezi be a végrehajtást;

Ha egy balkezes vagy jobbkezes dobó a szabad lábát a dobógumi hátsó széle mögé lendíti, ő kénytelen az ütő felé dobni, kivéve ha kettes base-re dob egy elfogásos akcióban.

(b) A dobó, miközben érinti a gumit, dobást tettet egyes base-re és nem fejezi be a dobást;

(c) A dobó, miközben érinti a gumit, nem lép közvetlenül egy base felé mielőtt dobna arra a base-re;

Ez megköveteli a dobótól, hogy miközben érinti a gumit, közvetlenül egy base felé lépjen mielőtt arra a base-re dobna. Ha egy dobó kifordul vagy kicsavarodik a szabad lábán anélkül, hogy ténylegesen lépne vagy ha megfordítja a testét és a lépés előtt dob, az egy megtorpanás.

A dobónak közvetlenül egy base felé kell lépni mielőtt dobna arra a base-re, de ez nem követeli meg tőle, hogy dobjon (kivéve egyes base-re) azért mert lép. Lehetséges az, ha futók vannak egyesen és hármason, hogy a dobó hármas felé lépjen és ne dobjon, pusztán hogy visszaijessze a futót hármasra; aztán látva, hogy a futó egyesen elindul kettesre, megfordul, egyes base felé lép és dob. Ez szabályos. Azonban, amikor futó van egyesen és hármason, a dobó miközben érintkezik a gumival, hármas felé lép és aztán azonnal és gyakorlatilag ugyanazzal a mozdulattal körbefordul és egyes base-re dob, ez nyilvánvalóan kísérlet az egyesen levő futó megtévesztésére, és ilyen mozdulattal gyakorlatilag lehetetlen közvetlenül egyes base felé lépni az egyesre dobás előtt, és az ilyen mozdulatot megtorpanásnak kell ítélni. Természetesen, ha a dobó lelép a gumiról és aztán tesz ilyen mozdulatot, az nem megtorpanás.

(d) A dobó, miközben érinti a gumit, nem foglalt base-re dob vagy dobást tettet, kivéve akció végzése céljából;

(e) A dobó szabálytalan dobást csinál;

A gyors dobás az szabálytalan dobás. A bíróknak azt kell gyors dobásnak megítélni, amelyet akkor dobnak, mielőtt az ütő elfogadhatóan beállt volna az ütőhelyre. Ha futók vannak base-en, a büntetés megtorpanás; ha nincs futó base-en, egy ball. A gyors dobás veszélyes és nem szabad megengedni.

(f)  A dobó olyankor dobja a labdát az ütőjátékos felé, amikor nem néz szembe vele;

(g) A dobó bármilyen mozdulatot tesz, ami természetszerűen kapcsolatba hozható a dobásával miközben nem érinti a dobógumit;

(h) A dobó szükségtelenül késlelteti a mérkőzést;

(i)  A dobó, a labda birtoklása nélkül rááll vagy terpeszben föléáll a dobóguminak vagy miközben a gumin kívül van dobódobást tettet;

(j)  A dobó, miután szabályos dobási pozícióba került, leveszi egyik kezét a labdáról, kivéve a tényleges dobódobáskor vagy base-re dobáskor;

(k) A dobó, miközben érinti a gumit, véletlenül vagy szándékosan elejti a labdát;

(l)  A dobó, amikor szándékos sétát ad, olyankor dob amikor az elkapó nincs az elkapóhelyen;

(m) A dobó Set pozícióból dob anélkül, hogy mozdulatlan helyzetbe kerülne.

BÜNTETÉS: A labda halott és minden futó halad egy base‑t a kiejtetés lehetősége nélkül, kivéve ha az ütő egyesre ér biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és minden más futó legalább egy base‑t haladt, amely esetben a játék folytatódik a megtorpanásra történő hivatkozás nélkül.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Olyan esetekben, ahol a dobó megtorpanást csinál és vadul dob, akár egy base-re akár hazai tányér felé, egy futó vagy futók haladhatnak azon a base-en túl, amelyre jogosultak, a saját kockázatukra.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Egy futó, aki elvéti az első base‑t amelyre halad és akit kérelemre out‑nak ítélnek, e szabály céljából úgy kell tekinteni, mint aki haladt egy base‑t.

A bíróknak nem szabad elfelejteniük, hogy a megtorpanás szabály célja, hogy megakadályozza a dobót a futó szándékos megtévesztésében. Ha kétség adódik a bíróban, a dobó "szándéka" kell hogy döntő legyen. Azonban bizonyos dolgokat fejben kell tartani:

(a) A terpeszállásban állást a dobógumi fölött a labda nélkül, azt megtévesztési szándéknak kell értelmezni és megtorpanásnak ítélni.

(b) Amikor futó van egyesen a dobó tehet egy teljes fordulatot, egyes base felé habozás nélkül, és kettesre dobhat. Ezt nem kell foglalatlan base-re dobásnak értelmezni.

8.06 A professzionális ligáknak át kell venniük a következő szabályt a vezetőedző vagy segédedző dobóhoz tett látogatásaira vonatkozóan:

(a) Ez a szabály korlátozza az utak számát, amit egy vezetőedző vagy segédedző tehet bármely dobóhoz bármely játékrészen belül; (b) Ugyanahhoz a dobóhoz ugyanabban a játékrészben tett második út, ennek a dobónak az automatikus lecserélését eredményezi; (c) A vezetőedzőnek vagy segédedzőnek tilos második utat tennie a dombra amíg ugyanaz az ütő van ütésnél, de (d) ha egy csereütőt behoznak ezen ütő helyett, a vezetőedző vagy segédedző tehet második utat a dombra, de le kell cserélnie a dobót.

A vezetőedző vagy segédedző akkor fejezte be a látogatását a dombon, amikor elhagyja a dobógumit körülvevő 18-láb kört.

Ha a vezetőedző vagy segédedző az elkapóhoz vagy belső védőhöz megy és az a játékos azután a dombra megy vagy a dobó jön hozzá a pozíciójára mielőtt közbeeső akció történne (dobódobás vagy más akció), az ugyanaz lesz mintha a vezetőedző vagy segédedző ment volna a dombra.

Minden e szabály kijátszására vagy megkerülésére tett kísérlet a vezetőedző vagy segédedző által, aki az elkapóhoz vagy egy belső védőhöz megy és aztán az a játékos a dombra megy tanácskozni a dobóval, az dombhoz tett utat képez.

Ha a segédedző a dombra megy és lecseréli a dobót, és aztán a vezetőedző megy a dombra beszélni az új dobóval, az egy utat képez annál az új dobónál abban a játékrészben.

Olyan esetben, amikor a vezetőedző megtette az első útját a dombra és aztán visszatér másodszor is a dombra ugyanabban a játékrészben, ugyanannál a dobónál és ugyanaz az ütő van ütésnél, miután a bíró figyelmezteti hogy nem térhet vissza a dombra, a vezetőedzőt ki kell állítani a mérkőzésről és a dobótól meg kell követelni, hogy dobjon annak az ütőnek amíg ő kiesik vagy base-re jut. Miután az ütőt kiejtették, vagy futóvá vált, akkor ezt a dobót le kell cserélni a mérkőzésről. A vezetőedzőt figyelmeztetni lehet, hogy a dobóját le kell majd cserélni miután dobott egy ütőnek, hogy bemelegíttessen egy cseredobót.

A cseredobónak meg kell engedni nyolc előkészületi dobást vagy még többet, ha a bíró megítélése szerint a körülmények indokolttá teszik.  

Szólj hozzá!

9.00 - A bíró


9.01 (a) A liga elnökének ki kell neveznie egy vagy több bírót, aki ténykedik a liga bajnoki mérkőzéseken. A bírók felelősek lesznek a mérkőzés lefolyásáért ezen hivatalos játékszabályoknak megfelelően, valamint a fegyelem és rend megtartásáért a pályán a mérkőzés alatt.

(b) Minden bíró a liga és a professzionális baseball képviselője, így fel van hatalmazva és kötelező neki érvényesíteni e szabályok mindegyikét. Minden bírónak jogosultsága van utasítani egy játékost, segédedzőt, vezetőedzőt vagy klub tisztviselőt vagy alkalmazottat, hogy tegyen meg vagy tartózkodjon bármitől ami kihat e szabályok alkalmazására és hogy érvényesítse az előírt büntetéseket.

(c) Minden bírónak jogosultsága van dönteni bármely kérdésben, amellyel e szabályok nem foglalkoznak.

(d) Minden bírónak jogosultsága van kizárni bármelyik játékost, segédedzőt, vezetőedzőt vagy cserejátékost a döntések elleni tiltakozás, illetve sportszerűtlen viselkedés vagy beszéd miatt, és hogy leküldje az ilyen kizárt személyt a pályáról. Ha egy bíró olyankor zár ki egy személyt amikor akció van folyamatban, a kizárás nem lép hatályba amíg abban az akcióban további játék már nem lesz lehetséges.

(e) Minden bírónak jogosultsága van a saját belátása szerint leküldeni a pályáról (1) bármely személyt akinek a kötelességei engedélyezik neki a jelenlétet a pályán, mint pl. pályaszemélyzet tagjai, jegyszedők, fotósok, újságírók, közvetítő stáb tagjai, stb. és (2) bármely nézőt vagy más személyt aki nem jogosult a pályán lenni.

9.02 (a) Bármely bírói döntés amely megítéléssel kapcsolatos, mint például, de nem kizárólag, hogy egy megütött labda érvényes-e vagy érvénytelen, hogy egy dobódobás strike vagy ball, vagy hogy egy futó safe vagy out, végleges lesz. Semelyik játékos, vezetőedző, segédedző vagy cserejátékos sem tiltakozhat bármely ilyen megítélési döntés ellen.

(a) Az, hogy játékosok akik a védelemben vagy base-en elfoglalt pozíciójukat elhagyva, vagy vezetőedzők illetve segédedzők a kispadot vagy a segédedző helyet elhagyva vitatkoznak BALL-okon vagy STRIKE-okon, nem engedhető meg. Figyelmeztetni kell őket ha elindulnak a tányér felé az ítélet ellen tiltakozni. Ha tovább folytatják, ki kell őket küldeni a mérkőzésről.

(b) Ha indokolt kétely merül fel, hogy egy bírói döntés ellentétben állhat a szabályokkal, a vezetőedző fellebbezhet a döntés ellen és kérheti, hogy helyes döntést hozzanak. Az ilyen fellebbezést csak ahhoz a bíróhoz lehet intézni, aki meghozta a vitatott döntést.

(c) Ha egy döntést megfellebbeznek, a döntést hozó bíró kérhet másik bírótól információt mielőtt végső döntést hozna. Semelyik bíró sem kritizálhat, másíthat meg vagy avatkozhat bele egy másik bíró döntésébe kivéve ha az azt meghozó bíró kéri erre.

(c) A vezetőedző vagy az elkapó kérheti a tányér bírót, hogy kérdezze meg a társát segítségért egy fél lengetéskor amikor a hazai tányér bíró ballnak ítéli a dobást, de akkor nem amikor a dobást strike-nak ítélték. A vezetőedző nem panaszkodhat, hogy a bíró helytelen ítéletet hozott, csak arra hogy nem kérdezte meg a társa segítségét. A pályabíróknak fel kell készülniük a tányér bíró kérésére és gyorsan válaszolni. Vezetőedzők nem kifogásolhatnak ball vagy strike ítéletet azt színlelve, hogy egy fél lengetésről kérnek információt.

Egy fél lengetésre kérelem csak ball ítélet esetén tehető és amikor kérelmet intéznek, a tányér bírónak jeleznie kell egy base bíró felé az ő megítéléséért a fél lengetésről. Ha a base bíró strike-nak ítélné a dobást, akkor a strike ítélet érvényesül.

A futóknak ébereknek kell lenniük arra a lehetőségre, hogy a base bíró a tányér bíró kérésére megfordíthat egy ball ítéletet strike ítéletté, amely esetben a futó a kiejtetés veszélyében van az elkapó dobásától. Szintúgy az elkapónak is ébernek kell lennie a base lopás esetén ha egy ball ítéletet strike-ra módosít a base bíró a tányér bíró kérésére.

A labda játékban van egy fél lengetésre tett kérelem közben.

Fél lengetés esetén, ha a vezetőedző kijön vitatkozni az egyes vagy hármas base bíróval és ha miután figyelmeztették, ő továbbra is vitatkozik, ki lehet állítani mivel ő már egy bemondott ball vagy strike miatt vitatkozik.

(d) Bíró nem cserélhető le egy mérkőzés közben, kivéve ha sérült vagy beteg lesz.

9.03 (a) Ha csak egy bíró van, neki teljes a hatásköre a szabályok alkalmazásában. Elfoglalhat bármilyen pozíciót a pályán, amely lehetővé teszi hogy ellássa teendőit (általában az elkapó mögött, de néha a dobó mögött ha vannak futók).

(b) Ha két vagy több bíró van, az egyik a kijelölt főbíró lesz és a többiek pályabírók.

9.04 (a) A főbírónak az elkapó mögött kell állnia. (Őt általában a tányér bírónak nevezik.) A teendői a következők:

(1) Teljes irányítást és felelősséget vállal a mérkőzés megfelelő igazgatására;

(2) Bemondja és számolja a ball és strike dobásokat;

(3) Bemondja és jelzi az érvényes és érvénytelen labdákat, kivéve azokat melyeket általánosan a pályabírók mondanak be;

(4) Meghoz minden döntést az ütőjátékossal kapcsolatban;

(5) Meghoz minden döntést, kivéve azokat melyek általánosan a pályabíróknak vannak fenntartva;

(6) Dönt, hogy mikor lesz a mérkőzés eljátszott;

(7) Ha időkorlát lett megadva, kihirdeti ennek tényét és a megadott időt mielőtt a mérkőzés elkezdődik;

(8) Informálja a hivatalos jegyzőkönyv-vezetőt a hivatalos ütősorrendről, és kérésre a felállásbeli és ütősorrendbeli bármely változásról;

(9) Kihirdet bármilyen különleges pályaszabályt, a saját belátása szerint.

(b) Egy pályabíró elfoglalhat bármely pozíciót a pályán, amelyről úgy gondolja, hogy a legjobban megfelel a base-eken várható döntések meghozásához. A teendői a következők:

(1) Meghoz minden döntést a base-eken, kivéve azokat amelyek kifejezetten a főbírónak vannak fenntartva;

(2) A főbíróval egyező hatáskört vállal az "Idő", megtorpanás, szabálytalan dobások, vagy a labdának bármely játékos általi megrongálásának vagy elszínezésének bemondásában;

(3) Segíti a főbírót minden formában a szabályok érvényesítésekor, és a mérkőzés eljátszottnak ítélését kivéve, egyenlő jogosultsága lesz a főbíróval a szabályok alkalmazásában és érvényesítésében valamint a fegyelem fenntartásában.

(c) Ha különböző bírók különböző döntéseket hoznának egy akcióban, a főbírónak össze kell hívnia minden bírót tanácskozásra, ahol vezetőedző és játékos nincs jelen. A megbeszélés után a főbíró (kivéve ha egy másik bírót jelölt ki a liga elnöke) eldönti melyik döntés lesz meghatározó az alapján, hogy melyik bíró volt a legjobb pozícióban és melyik döntés volt legvalószínűbben helyes. A játék megy tovább, mintha csak a végső döntést hozták volna meg.

9.05 (a) A főbírónak jelentést kell tennie a liga elnöke felé a mérkőzés végétől számított tizenkét órán belül bármilyen említésre méltó szabálytalanságról vagy más incidensről, beleértve bármelyik edző, vezetőedző, segédedző vagy játékos kizárását és azoknak okait.

(b) Amikor bármelyik edzőt, vezetőedzőt, segédedzőt vagy játékost olyan botrányos szabálytalanságért zárnak ki, mint pl. obszcén vagy trágár nyelv használata vagy rátámadás egy bíróra, edzőre, vezetőedzőre, segédedzőre vagy játékosra, a bírónak részletes adatokat kell továbbítania a liga elnökének a mérkőzés végétől számított négy órán belül.

(c) A liga elnökének, miután megkapja a főbíró jelentését, hogy egy edző, vezetőedző, segédedző vagy játékos ki lett állítva, ki kell rónia olyan büntetést amelyet igazoltnak tart, és értesítenie kell a büntetett személyt és annak a klubnak a vezetőedzőjét, amelynek a büntetett személy a tagja. Ha a büntetés pénzbírságot is magába foglal, a büntetett személynek be kell fizetnie a bírságot a ligánál öt napon belül miután értesítést kapott a bírságról. Ilyen büntetés öt napon belüli befizetésének elmulasztása a szabályszegő eltiltását eredményezze bármely mérkőzésen való részvételtől és a kispadon ülés lehetőségétől, amíg a bírság ki nincs fizetve.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁS BÍRÓK RÉSZÉRE

A pályán levő bírók ne beszélgessenek játékosokkal. Maradj a segédedző helyen kívül és ne beszélj az ott levő edzővel.

Tartsd az öltözéked jó állapotban. Legyél aktív és figyelmes a pályán.

Légy mindig udvarias a klubtisztviselőkkel; kerüld el klubirodák látogatását és a meggondolatlan bizalmaskodást mérkőző klubok tisztviselőivel és alkalmazottaival. Amikor baseball parkba lépsz, egyetlen feladatod bíráskodni egy mérkőzésen a baseball képviselőjeként.

Ne hagyd, hogy kritizálás megzavarja nehéz helyzetek megvizsgálását, amelyek megóvott mérkőzésekhez vezethetnek. Hordd a szabálykönyvet magaddal. Jobb a szabályokhoz fordulni és feltartani a mérkőzést tíz percig egy fogas kérdést eldönteni, mint semmisnek nyilváníttatni a mérkőzést óvás miatt és újrajátszatni.

Tartsd lendületben a mérkőzést. A meccset gyakran segíti a bírók erélyes és komoly munkája.

Te vagy a baseball egyetlen hivatalos képviselője a pályán. Ez gyakran embert próbáló pozíció, amely sok türelem és jó megítélés gyakorlását követeli meg, de ne feledd, hogy a leglényegesebb dolog egy rossz szituáció megoldásában az, hogy megőrizd a hidegvéred és az önuralmadat.

Kétségtelen, hogy fogsz hibázni, de sohase próbáld "visszaadni", miután hibáztál. Minden döntést úgy hozz meg, ahogy látod és felejtsd el melyik a hazai és a vendég csapat.

Tartsd a szemed örökké a labdán amíg az játékban van. Többet ér tudni, hol esett le egy magas labda vagy hova került egy dobott labda, mint hogy egy futó érintett-e egy base‑t vagy nem. Ne mondd be az akciókat túl gyorsan és ne fordulj el túl hamar, amikor egy védő dob, hogy befejezzen egy dupla játékot. Figyeld a kiejtett labdákat, miután out‑nak ítéltél egy embert.

Ne siesd el a kezedet fel- vagy letenni, jelezve hogy "out" vagy "safe". Várj amíg az akció befejeződik mielőtt bármilyen karmozdulatot tennél.

Minden bírói csapat dolgozzon ki egy egyszerű jelkészletet, hogy a megfelelő bíró mindig javíthasson egy nyilvánvalóan rossz döntést, amikor biztos benne hogy hibázott. Ha biztos vagy benne, hogy jól láttad az akciót, ne futamodj meg játékosok kérelmére, hogy "kérdezze meg a másikat." Ha nem vagy biztos, kérdezd meg a társaidat. Ne vidd ezt túlzásba, figyelj oda és állapítsd meg az akciókat. De ne feledd! A legelső kívánalom a döntések helyes meghozása. Ha kétség merül fel, ne habozz megbeszélni a társaddal. A bírói méltóság fontos, de sohasem olyan fontos, mint hogy igazad legyen.

A legfontosabb szabály bíróknak, hogy mindig "LEGYÉL OLYAN HELYEN AHOL LÁTSZ MINDEN AKCIÓT." Még ha a döntésed száz százalékig igaz is, a játékosok így is megkérdőjelezik, ha úgy érzik nem voltál olyan ponton, ahol tisztán és határozottan láthattad az akciót.

Végül, légy udvarias, elfogulatlan és erélyes, így kényszeríts tiszteletre mindenkit.

 

Szólj hozzá!

10.00 - A hivatalos jegyzőkönyv-vezető.

10.01 (a) A liga elnökének ki kell jelölnie egy hivatalos jegyzőkönyv-vezetőt (továbbiakban HJV) minden liga bajnoki mérkőzésre. A HJV egy sajtópáholybeli pozícióból figyelje a mérkőzést. A JV-nek egyedüli joga meghatározni megítéléssel kapcsolatos döntéseket, mint pl. hogy egy ütő egyes base-re jutása biztos ütésnek vagy hibának a következménye-e. Ő továbbítja ezeket a döntéseket a sajtópáholynak és műsorközlő fülkéknek kézjelekkel vagy a sajtópáholy hangosbemondó rendszerén keresztül és értesíti az ilyen döntések bemondóját ha ezt kérik.

A HJV-nek minden döntést meg kell hoznia a megítélésekkel kapcsolatban huszonnégy (24) órán belül azután, hogy a mérkőzést hivatalosan befejezték. Megítélési döntést azután már nem lehet megváltoztatni, kivéve a liga elnökének való azonnali átadás esetén a JV kérhet változtatást, annak okára hivatkozva. Minden esetben igaz, hogy a HJV-nek nem megengedett olyan könyvelési döntést hoznia amely ellentétben áll a jegyzőkönyv-vezetési szabályokkal.

Minden mérkőzés után, beleértve az eljátszott és abbahagyott mérkőzéseket, a JV-nek beszámolót kell készítenie a liga elnöke által előírt formában, felsorolva a mérkőzés dátumát, hogy hol játszották, a vetélkedő csapatok és a bírók neveit, a mérkőzés teljes eredményét és az egyéni játékosok minden feljegyzését, ezen Hivatalos jegyzőkönyv-vezetési szabályokban részletezett rendszer szerint összeállítva. Neki továbbítania kell ezt a beszámolót a liga hivatalának harminchat órán belül azután, hogy a mérkőzés véget ér. Bármilyen felfüggesztett mérkőzés beszámolóját 36 órával azután kell továbbítani, hogy a mérkőzést befejezik, vagy miután hivatalos mérkőzéssé válik mert nem lehet befejezni, a Hivatalos Játékszabályok rendelkezései szerint.

(b)(1) A bajnoki mérkőzések feljegyzései egységességének elérése érdekében, a JV-nek szigorúan tartania kell magát a Hivatalos jegyzőkönyv-vezetési szabályokhoz. Jogában áll dönteni bármely dologban, amelyekre ezek a szabályok nem térnek ki.

(2) Ha a csapatok helyet cserélnek mielőtt 3 ember kiesne, a JV-nek azonnal értesítenie kell a bírót a tévedésről.

(3) Ha a mérkőzést megóvják vagy felfüggesztik, a JV-nek fel kell jegyeznie a pontos helyzetet a tiltakozás vagy felfüggesztődés idején, beleértve az állást, az out-ok számát, a futók helyzetét és az ütő ball és strike számlálását.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy egy felfüggesztett mérkőzés pontosan ugyanazzal a helyzettel folytatódjon, mint ami a felfüggesztődés idején állt fenn. Ha egy megóvott mérkőzés újrajátszását az óvás pontjától rendelik el, pontosan ugyanazzal a helyzettel kell folytatni, ami közvetlenül a megóvott akció előtt állt fenn.

(4) A JV-nek nem szabad olyan döntést hoznia ami ellenkezik a Hivatalos Játékszabályokkal vagy egy bírói döntéssel.

(5) A JV-nek nem szabad felhívnia sem a bíró sem bármely csapat játékosának a figyelmét arra, hogy egy játékos rossz sorrendben üt.

(c) A JV hivatalos képviselője a ligának és kijár neki a hivatalával járó tisztelet és méltóság és teljes védelmet kell élveznie a liga elnökétől. A JV jelentsen az elnöknek minden méltánytalanságot amit bármelyik vezetőedző, játékos, klub alkalmazott vagy klub tisztviselő kifejez a teendői ellátásának folyamatáról vagy annak eredményéről.

10.02 A liga elnöke által előírt hivatalos eredmény-jelentésnek tartalmaznia kell az alább felsorolt információkat, az állandó statisztikai feljegyzések összeállításához kényelmes formában:

(a) A következő feljegyzéseket minden ütőről és futóról:

(1) ütéshez állások száma, kivéve hogy nem szabad ütéshez állást felróni egy játékosnak amikor

(i)  Feláldozott bunt-ot vagy feláldozott magas labdát üt

(ii) Megkapja az egyes base‑t négy bemondott ball miatt

(iii) Eltalálja egy dobódobás

(iv) Megkapja az egyes base‑t zavarás vagy akadályozás miatt

(2) Szerzett pontok száma

(3) Biztos ütések száma

(4) A pontok száma melyeket behozott

(5) Két base-es ütések száma

(6) Három base-es ütések száma

(7) Hazafutások

(8) Biztos ütéseken elért összes base-ek

(9) Ellopott base-ek

(10) Feláldozott bunt-ok

(11) Feláldozott magas labdák

(12) Ball-ok miatti séták teljes száma

(13) Különálló lista bármilyen szándékos sétáltatásról

(14) Hányszor találja el dobódobás

(15) Hányszor kapja meg az egyes base‑t zavarás vagy akadályozás miatt

(16) Strikeout-ok

(b) A következő feljegyzéseket minden védőről:

(1) Kiejtetések száma

(2) Segédkezések száma

(3) Hibák száma

(4) Dupla játékok száma, melyben részt vett

(5) Tripla játékok száma, melyben részt vett

(c) A következő feljegyzéseket minden dobóról:

(1) Játékrészek száma amikor dobott

MEGJEGYZÉS: a dobott játékrészek számának kiszámításában számíts minden kiesést egyharmad játékrésznek. Ha egy kezdő dobót lecserélnek amikor egy out van a hatodik játékrészben, írj jóvá annak a dobónak 5 1/3 játékrészt. Ha egy kezdő dobót nulla out esetén cserélnek le a hatodik játékrészben, adj annak a dobónak 5 játékrészt, és jegyezd fel hogy ... ütővel szembenézett a hatodikban Ha egy felváltó dobó nyugalmaz két ütőt és lecserélik, írj jóvá annak a dobónak 2/3 dobott játékrészt.

(2) Az összes ütők száma akivel szembenézett

(3) Az ütők száma, akiknek hivatalos az ütéshez állásuk a dobó ellen, a 10.02 (a)(1) szerint számítva.

(4) Átengedett biztos ütések száma

(5) Átengedett pontok száma

(6) Átengedett kiérdemelt pontok száma

(7) Átengedett hazafutások száma

(8) Átengedett feláldozott ütések száma

(9) Átengedett feláldozott magas labdák száma

(10) Átengedett ball-ok miatti séták teljes száma

(11) Különálló lista bármilyen átengedett szándékos sétáltatásról

(12) Ütőjátékosok száma akiket dobódobás eltalált

(13) Strikeout-ok száma

(14) Vad dobódobások száma

(15) Megtorpanások száma

(d) A következő járulékos adatokról:

(1) Győztes dobó neve

(2) Vesztes dobó neve

(3) A kezdő és befejező dobók nevei mindkét csapatnál.

(4) A dobó neve, akinek mentést írtak a javára.

(e) Túlment labdák száma mindegyik elkapónál

(f)  Játékosok nevei akik részt vettek dupla vagy tripla játékban.

PÉLDA: Dupla játékok - Kiss, Biró és Kovács (2). Tripla játék - Kiss és Kovács.

(g) Futók száma akik base-en maradtak mindkét csapatnál. Ez az összesen kell hogy tartalmazzon minden futót akik bármilyen módon base-re jutnak, nem szereznek pontot és nem esnek ki. Vedd bele ebbe a számba azt az ütő-futót akinek az elütött labdája egy másik futó kiesését eredményezi, aki a harmadik out lesz.

(h) Ütők nevei akik hazafutást ütnek amikor teli a pálya.

(i)  Ütők nevei akiknek az ütése dupla játékot vagy fordított kényszerítő dupla játékot eredményez.

(j)  Lopás közben elkapott futók nevei.

(k) Az out-ok száma amikor a győztes pontot szerzik, ha a mérkőzést az utolsó fél játékrészben nyerik meg.

(l)  Az eredmény játékrészenként mindegyik csapatnál.

(m) Bírók nevei, ebben a sorrendben: (1) hazai tányér bíró, (2) egyes base bíró, (3) kettes base bíró, (4) hármas base bíró.

(n) A mérkőzés lejátszásához szükséges idő, az időjárás vagy a világítás hibája miatti szüneteket leszámítva.

10.03 (a) A hivatalos eredményjelentés összeállításakor a HJV-nek fel kell sorolnia minden játékos nevét és védekezési pozícióját vagy pozícióit abban a sorrendben ahogy a játékos ütött vagy ütött volna, ha a játék befejeződik mielőtt ütéshez kerülne.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy játékos nem cserél pozíciót egy másik védővel, hanem csak más helyre állítják egy bizonyos ütőhöz, ne sorold ezt fel új pozícióként.

PÉLDÁK:  (1) A kettes védő a külső pályára megy, hogy négyemberes külső pályát képezzen. (2) A hármas védő a beállós és a kettes védő közötti pozícióba megy.

(b) Bármely játékost aki beáll csereütőként vagy cserefutóként, akár folytatja utána a játékot akár nem, azonosítani kell az ütési sorban egy speciális jellel amely hivatkozik a csereütők és cserefutók egy különálló feljegyzésére. Kisbetűk ajánlatosak a csereütők jeleihez és számok a cserefutókhoz. A csereütőkről levő feljegyzés írja le, mit ért el a csereütő.

PÉLDÁK: "a" szimplát ütött ... helyett a harmadik játékrészben, "b" flyout lett ... helyett a hatodikban, "c" ... helyetti ütésén ... tolással kiesett a hetedikben, "d" kiesett az egyesen ... helyett a 9. játékrészben, "1" futott ... helyett a kilencedikben.

A csereütők és cserefutók feljegyzésének tartalmaznia kell bármely ilyen cserejátékos nevét, akit bejelentenek de lecserélik őt egy második cserejátékosra mielőtt ténylegesen játékba kerülne. Az ilyen cserét úgy kell feljegyezni, hogy "e-t bejelentették cserének ... helyett a hetedik játékrészben." Bármely ilyen második cserejátékost úgy kell felírni, hogy az első bejelentett csere helyett üt vagy fut.

HOGYAN KELL A SAROKEREDMÉNYT IGAZOLNI

(c) A sarokeredmény egyensúlyban (vagy igazolva) van amikor a csapat összes hivatalos ütéshez állása, a kapott ball-ok miatti séták, az eltalált ütőjátékosok, feláldozott bunt-ok, feláldozott magas labdák és zavarás vagy akadályozás miatt megkapott egyes base-ek összesenje egyenlő a csapat pontjainak, base-en hagyott játékosainak és out-jainak összegével.

AMIKOR EGY JÁTÉKOS ROSSZ SORRENDBEN ÜT

(d) Amikor valaki rossz sorrendben üt, kiesik és a megfelelő ütőt is out‑nak mondják be mielőtt eldobják a labdát a következő ütőnek, rójál fel egy ütéshez állást a helyes ütőnek és írd be a kiejtetést és segédkezést éppúgy mintha a helyes ütősorrendet követték volna. Ha egy helytelen ütő futó lesz és a helyeset out‑nak mondják be mert elmulasztotta az ütéshez következését, rójál fel egy ütéshez állást a helyes ütőnek, írd be a kiejtetést az elkapónak és hagyj figyelmen kívül mindent ami a helytelen ütő base-re érkezésével kapcsolatos. Ha több mint egy ütő üt rossz sorrendben egymás után, írj fel minden történést ahogy megtörténnek, kihagyva azoknak a játékosoknak az ütéshez következését akik először mulasztották el a helyes sorrendben ütést.

ABBAHAGYOTT ÉS ELJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK

(e)(1) Ha egy lejátszottnak számító mérkőzés abbamarad, számítsd a feljegyzéseket az egyénekre és csapatra addig a pillanatig amíg a játék befejeződik, amint az a 4.10 és 4.11 Szabályokban meg van határozva. Ha döntetlen a mérkőzés ne írj be győztes és vesztes dobót.

(2) Ha egy lejátszottnak számító mérkőzés eljátszott lesz, számítsd be az összes egyén és csapat eredményeket az eljátszás idejéig. Ha az eljátszás által győztes csapat vezet a beszüntetés pillanatában, írd be győztes és vesztes dobónak azokat akik félbeszakadás esetén feleltek volna meg ennek. Ha az eljátszás által győztes csapat hátrányban van vagy az eredmény döntetlen az abbahagyás pillanatában, ne írj be győztes és vesztes dobót. Ha egy mérkőzés eljátszott lesz mielőtt lejátszottnak számítana, ne számíts be semmilyen feljegyzést. Csak az eljátszás tényét jelentsd.

BEHOZOTT PONTOK

10.04 (a) Írj jóvá egy behozott pontot (run batted in, RBI) az ütőnek minden olyan pont után amelynek hazai base-re érkezése a játékos biztos ütésének, feláldozott bunt-jának, feláldozott magas labdának, belső pályán kiesésének vagy védő választásának az eredménye; vagy amelyet előretolnak a hazaira azon okból, hogy az ütőből futó lesz amikor tele vannak a base-ek (ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos, zavarás vagy akadályozás miatt).

(1) Írj jóvá egy behozott pontot azért a pontért is amit az az ütő szerez aki hazafutást üt. Számíts egy-egy behozott pontot minden futóért aki base-en van a hazafutás ütésekor és pontot szerez az ütő előtt aki a hazafutást ütötte.

(2) Számíts behozott pontot azért a pontért amikor kettőnél kevesebb out-nál hibát vétenek egy akcióban amelyben egy futó a hármasról közönséges esetben is pontot szerezne.

(b) Ne számíts behozott pontot ha az ütés nyomán dupla játék vagy fordított kényszerítő dupla játékot érnek el.

(c) Ne számíts behozott pontot amikor egy védőnek hibát kell beírni, mert elbénázott egy dobást egyesre amivel meg lett volna a kényszerítő dupla játék.

(d) A JV megítélésének kell eldönteni hogy behozott pontot be kell-e írni egy pont esetén amikor egy védő megtartja a labdát vagy rossz base-re dob. Általában ha egy futó megállás nélkül fut, írd be a behozott pontot; ha egy futó megáll és újra elindul amikor észreveszi a hibázást, számítsd a pontot védő választása miatt szerzett pontnak.

BIZTOS ÜTÉSEK

10.05 Biztos ütést (base hit) kell elkönyvelni a következő esetekben:

(a) Amikor egy ütő biztosan egyes (vagy bármelyik rákövetkező) base-re ér egy érvényes labdán amely megállapodik a földön vagy kerítést érint mielőtt bármely védő érintené, vagy amely túlmegy egy kerítésen;

(b) Amikor egy ütő biztosan eléri az egyes base‑t egy olyan erővel vagy olyan lassan megütött érvényes labdán, hogy egyik olyan védőnek sincs esélye akciót csinálni, aki megpróbálja azt;

MEGJEGYZÉS: Biztos ütést kell beírni ha a védő aki a labdát lekezeli, nem tud akciót csinálni, még ha ez a védő eltérítette is a labdát valaki elől vagy elvágta egy olyan védőnek az útját, aki kiejthette volna a futót.

(c) Amikor egy ütő biztosan eléri az egyes base‑t egy érvényes labdán amely természetellenesen pattan úgy, hogy a védő nem tudja közönséges erőfeszítéssel lekezelni, vagy amely eltalálja a dobógumit vagy bármelyik base‑t (beleértve a hazai base‑t is) mielőtt érintené egy védő és úgy pattan, hogy egy védő sem tudja közönséges erőfeszítéssel lekezelni;

(d) Amikor egy ütő biztosan eléri az egyes base‑t egy olyan érvényes ütésen, amelyet nem érintett védő és amely érvényes területen van amikor eléri a külső pályát, kivéve ha a JV megítélése szerint lekezelhető lett volna közönséges erőfeszítéssel;

(e) Amikor egy érvényes labda, amelyet nem érintett védő eltalál egy futót vagy bírót. KIVÉTEL: Ne számíts biztos ütést amikor egy futó kiesik mert eltalálta egy infield fly;

(f)  Amikor egy védő sikertelenül próbál meg kiejtetni egy előző futót és a JV megítélése szerint az ütő-futót nem ejtették volna ki egyes base-en közönséges erőfeszítéssel.

MEGJEGYZÉS: A fenti szabályok alkalmazásakor mindig az ütőt részesítsd előnyben kétséges esetben. Egy biztos követendő út akkor beírni a biztos ütést amikor a labda különlegesen jó lekezelése sem eredményez out-ot.

10.06 Biztos ütést nem szabad beírni a következő esetekben:

(a) Amikor egy futó tolás miatt kiesik egy elütött labda által, vagy kiesett volna ha nem lett volna védekezési hiba;

(b) Amikor egy ütő nyilvánvalóan biztosat üt, és egy futó akit ezzel előretolt nem érinti meg a rákövetkező base‑t ahova halad és kérelemre kiesik. Terheld meg az ütőt ütéshez állással de biztos ütést ne írj be;

(c) Amikor a dobó, az elkapó vagy bármely belső védő lekezel egy labdát és kiejtet egy megelőző futót aki megpróbál továbbfutni egy base‑t vagy visszatérni az eredeti base-ére, vagy kiejtetne egy ilyen futót közönséges erőfeszítéssel ha nem lenne védekezési hiba. Terheld meg az ütőt ütéshez állással de biztos ütést ne írj be;

(d) Amikor egy védőnek nem sikerül a próbálkozása kiejtetni egy előző futót és a JV megítélése szerint az ütő-futót ki lehetett volna ejteni egyes base-en.

MEGJEGYZÉS: Ez nem áll fenn ha egy védő csupán odanéz egy másik base-re vagy ijesztget mielőtt megpróbálna out-ot csinálni egyes base-en.

(e) Amikor egy futó kiesik egy védő akadályozása miatt, aki megpróbál lekezelni egy ütött labdát, kivéve ha a JV megítélése szerint az ütő-futó biztonságban egyes base-re érne ha akadályozás nem történne.

BIZTOS ÜTÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

10.07 Azt hogy a biztos ütést egy-, két-, három base-esnek vagy hazafutásnak kell-e beírni amikor hiba vagy kiesés nem történik, a következőképpen kell meghatározni:

(a) A 10.07 (b) és (c) rendelkezések figyelembe vételével, egy base-es az ütés, ha az ütő megáll egyes base-en; két base-es ha az ütő megáll kettes base-en; három base-es az ütés ha az ütő hármas base-en áll meg; hazafutás ha az ütő érinti az összes base‑t és pontot szerez.

(b) Amikor van egy vagy több futó base-en és az ütő több mint egy base‑t halad egy biztos ütésen és a védekező csapat kísérletet tesz egy előző futó kiejtetésére, a JV-nek kell eldöntenie, hogy az ütő igazi két- vagy három base-es ütést ért-e el, vagy pedig a védő választása miatt haladt-e tovább az egyes base-nél.

MEGJEGYZÉS: Ne számíts az ütőnek három base-es ütést ha egy előző futó kiesik a hazai tányérnál, vagy kiesne ha nem lenne hiba. Ne írj be két base-es ütést ha egy korábbi futó az egyes base-ről indul és kiesik a hármas base-en, vagy kiesne ha nem lenne hiba. Azonban, a fentiek kivételével, ne az szerint határozd meg az ütés értékét, hogy egy korábbi futó hány base‑t haladt előre. Az ütő kiérdemli a két base-es ütést, még ha egy előző egy base‑t vagy egyet sem megy előre; és az is lehet, hogy az ütő csak egy base-es ütést érdemel pedig a kettes base-re ér és egy korábbi futó is két base‑t halad előre.

PÉLDÁK: (1) Futó az egyesen, az ütő a jobb külsőshöz üt, aki sikertelenül dob hármas base-re megpróbálva kiejtetni a futót. Az ütő a kettes base-re ér. Egy base-es ütést írj be neki. (2) Futó a kettesen. Az ütő érvényes magas labdát üt. A futó hátramarad amíg eldönti, hogy a labdát elkapják-e és csak a hármas base-ig halad, mialatt az ütő a kettesre ér. Írj be az ütőnek egy két base-es ütést.  (3) Futó a hármason. Az ütő magas érvényes labdát üt. A futó kilép előnybe, aztán visszafut visszaérinteni a base‑t, arra gondolva hogy a labdát elkapják. A labda leesik, de a futó nem tud befutni, bár az ütő kettesre ér. Hitelezz az ütőnek egy két base-es ütést.

(c) Amikor az ütő megpróbál két- vagy három base-es ütést elérni becsúszással, meg kell tartania az utolsó base‑t ahova halad. Ha túlcsúszik és érintéssel kiesik mielőtt biztonságban visszaérne a base-re, csak annyi base‑t szabad megadni neki, amennyit biztosan megszerzett. Ha túlcsúszik a kettes base-en és kiérintik, be kell írni neki az egy base-es ütést; ha túlcsúszik a hármas base-en és kiérintik, be kell írni neki a két base-es ütést.

MEGJEGYZÉS: Ha az ütő túlfut kettesen vagy hármason és kiesik amikor megpróbál visszaérni, az utolsó base‑t kell megadni amit megérintett. Ha túlfut a kettesen miután elérte azt a base‑t a lábán, megpróbál visszatérni, de kiejtetik, két base-es ütést kell neki megadni. Ha túlfut a hármason miután elérte azt a base‑t a lábán, megpróbál visszatérni, de kiejtetik, három base-es ütést kell neki megadni.

(d) Amikor az ütőt, miután biztos ütést csinált, out‑nak mondják be, mert nem érintett meg egy base‑t, az utolsó elért base határozza meg, hogy neki egy-, két- vagy három base-es ütést kell-e megadni. Ha out‑nak mondják be miután kihagyja a hazai base‑t, három base-es ütést kell neki beírni. Ha out‑nak mondják be mert kihagyja a hármas base‑t, két base-es ütést kell neki beírni. Ha out‑nak mondják be mert kihagyja a kettes base‑t, egy base-es ütést kell neki beírni. Ha out‑nak mondják be mert kihagyja az egyes base‑t, fel kell róni neki egy ütéshez állást de biztos ütést nem.

(e) Amikor az ütő-futó két base‑t, három base‑t vagy hazafutást kap meg a 7.05 és 7.06 (a) szabályok rendelkezései szerint, neki két- vagy három base-es ütést illetve hazafutást kell beírni, amely eset éppen fennáll.

MÉRKŐZÉST BEFEJEZŐ ÜTÉSEK

(f)  A 10.07 (g) kikötéseinek megfelelően, amikor egy ütő befejez egy mérkőzést egy biztos ütéssel amely annyi pontot hoz be amennyi szükséges a csapat vezetéshez jutásához, az ütőnek csak annyi base‑t szabad adni az ütés miatt, amennyit a győztes pontot elérő játékos halad, és akkor is csak ha az ütő végigfut annyi base‑t amennyit a győztes pontot elérő játékos.

MEGJEGYZÉS: Akkor is ezt a szabályt alkalmazd, amikor az ütőnek elméletileg több base jár, mert megkapott egy "automatikus" több base-es ütést a 6.09 és 7.05 Szabályok különböző rendelkezéseinek értelmében.

(g) Amikor az ütő egy pályán kívülre ütött hazafutással fejezi be a mérkőzést, ő és bármely base-en levő futó jogosult a pontszerzésre.

ELLOPOTT BASE-EK

10.08 Ellopott base‑t (stolen base, steal) kell beírni egy futónak amikor ő előrehalad egy base‑t biztos ütés, kiejtetés, hiba, tolás miatti out, védő választása, túlment labda, vad dobódobás vagy megtorpanás segítsége nélkül, az alábbiak figyelembe vételével:

(a) Amikor a futó elindul a következő base-re mielőtt a dobó eldobja a labdát és a dobás eredménye olyan amit közönséges esetben vad dobódobásnak vagy túlment labdának számítanak, add meg a futónak az ellopott base‑t és ne ródd fel a hibát. KIVÉTEL: Ha a hiba eredményeként a lopakodó futó egy további base‑t halad vagy egy másik futó szintén előremegy, írd be a vad dobódobást vagy túlment labdát és az ellopott base‑t is.

(b) Amikor egy futó megpróbál lopni és az elkapó a dobás elkapása után vad dobást csinál megpróbálva megakadályozni a lopást, számíts ellopott base‑t. Ne írj be hibát, hacsak a vad dobás lehetővé nem teszi, hogy a lopakodó futó egy vagy több további base‑t haladjon, vagy hogy egy másik futó továbbjusson, amely esetekben írj be ellopott base‑t és számíts egy hibát az elkapónak.

(c) Amikor egy futót lopakodás közben vagy base-en kívül elcsípnek, elkerüli a kiesést a beszorításos akcióban és továbbmegy a következő base-re hiba segítsége nélkül, add meg a futónak az ellopott base‑t. Ha egy másik futó is előrehalad az akcióban, add meg mindkét futónak az ellopott base‑t. Ha egy futó előrejut miközben egy másik lopni próbáló futó elkerüli a kiesést egy beszorításos akcióban és biztonságban visszatér az eredetileg elfoglalt base-re hiba segítsége nélkül, írj be ellopott base‑t a futónak aki előrehaladt.

(d) Amikor dupla vagy tripla lopást próbálnak meg és az egyiket kiejtetik mielőtt elérné és megtartaná a base‑t amit megpróbált ellopni, semelyik másik futónak sem lehet ellopott base‑t beírni.

(e) Amikor egy futó érintéssel kiesik miután túlcsúszott egy base-en, miközben vagy visszatérni vagy továbbmenni próbált meg, neki nem szabad ellopott base‑t számítani.

(f)  Amikor a JV megítélése szerint a lopni próbáló futó egy kiejtett dobás miatt  lesz biztonságban, ne írj be ellopott base‑t. A segédkezést add meg annak a védőnek aki dobta a labdát; írd be a hibát annak aki nem kapta el a dobást és számíts a futónak egy "lopás közben elkapva" kategóriát.

(g) Ellopott base nem számítható ha a futó haladása pusztán a védekező csapat lopással kapcsolatos közönyének tudható be. Írd be a védő választását.

LOPÁS KÖZBEN ELKAPVA

(h) A futót lopás közben elkapottnak (caught stealing) kell beírni ha kiejtetik, vagy hiba nélküli játékban kiejtették volna, amikor a futó:

(1) Megpróbál lopni.

(2) Elcsípik base-en kívül és megpróbál továbbhaladni (bármilyen mozdulat a következő base felé továbbhaladási próbálkozásnak számít).

(3) Túlcsúszik lopás közben.

MEGJEGYZÉS: Azokban az esetekben, amikor egy dobódobás kikerüli az elkapót és a futót kiejtetik ahogy megpróbál előrehaladni, nem lehet lopás közben elkapást számítani. Nem számíthat lopás közben elkapásnak amikor egy futó megkap egy base‑t akadályozás miatt.

FELÁLDOZOTT ÜTÉSEK (SACRIFICES)

10.09 (a) Számíts "feláldozott bunt"-ot (sacrifice bunt) amikor, mielőtt két out lenne, az ütő előrejuttat egy vagy több futót egy buntolással és kiesik egyes base-en, vagy kiesne ha nem lenne védekezési hiba.

(b) Számíts "feláldozott bunt"-ot amikor, mielőtt két out lenne, a védők hiba nélkül lekezelnek egy buntolt labdát és sikertelenül próbálnak meg kiejtetni egy előző futót. KIVÉTEL: Amikor egy bunt után egy előző futó kiejtetésére irányuló kísérlet meghiúsul és a JV megítélése szerint tökéletes játékkal sem esne ki az ütő egyes base-en, az ütőnek egy base-es ütést kell adni és nem feláldozott ütést.

(c) Ne számíts feláldozott buntot amikor bármelyik futó kiesik megpróbálva egy base‑t haladni a bunt ütésen. Számíts be az ütőnek egy ütésnél töltött időt (at bat).

(d) Ne számíts feláldozott buntot amikor a JV megítélése szerint az ütő elsődlegesen a biztos ütésért buntol és nem a futók előrejuttatása céljából. Írd be az ütőnek az ütésnél töltött időt.

MEGJEGYZÉS: A fenti szabály alkalmazásakor mindig az ütőt részesítsd előnyben kétséges esetben.

(e) Számíts "feláldozott magas labdát" (sacrifice fly) amikor, mielőtt két out lenne, az ütő magas labdát vagy vízszintes ütést üt amelyet egy külső védő vagy a külső pályára kifutó belső védő kezel le, amelyet

(1) elkapnak, és egy futó pontot szerez az elkapás után, vagy

(2) leejtenek és egy futó pontot szerez, ha a JV megítélése szerint a futó pontot szerezhetett volna az elkapás után, ha a magas labdát elkapták volna.

MEGJEGYZÉS: Számíts feláldozott magas labdát a 10.09(e)(2) szabály szerint még akkor is, ha egy másik futó kiesik az ütő futóvá válása (tolás) miatt.

KIEJTETÉSEK

10.10 Egy kiejtetés (putout) jár minden védőnek aki (1) elkap egy magas labdát vagy vízszintes ütést, akár érvényes akár érvénytelen területen; (2) elkap egy dobott labdát, amely kiejtet egy ütőt vagy egy futót, vagy (3) labdával érint egy futót amikor a futó nem érinti azt a base‑t amelyre a szabályok szerint jogosult.

(a) Az automatikus kiejtetések az elkapónak járnak az alábbiak szerint:

(1) Amikor az ütőt out‑nak ítélik szabálytalanul megütött labda miatt;

(2) Amikor az ütőt out‑nak ítélik mert érvénytelen labdát buntol a harmadik strike-ra; (Lásd még a kivételt 10.17 (a)(4)-ben).

(3) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert megérinti a saját megütött labdája;

(4) Amikor az ütőt out‑nak ítélik az elkapó akadályozása miatt;

(5) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert elmulasztja a megfelelő sorrendben ütését; (Lásd. 10.03 (d) ).

(6) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert nem érinti meg az egyes base‑t miután ball-ok miatti sétát kapott;

(7) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert nem megy hármas base-ről haza a győztes ponttal.

(b) Más automatikus kiejtetéseket az alábbiak szerint kell megadni (Ne számíts segédkezéseket ezekben az akciókban, kivéve az előírtak szerint):

(1) Amikor az ütő egy Infield Fly miatt esik ki, amit nem kaptak el, add meg a kiejtetést annak a védőnek aki a JV szerint elkaphatta volna a labdát;

(2) Amikor egy futó azért esik ki, mert érinti egy érvényes labda (beleértve az Infield Fly-t), írd be a kiejtetést a labdához legközelebb levő védőnek;

(3) Amikor egy futót azért ítélnek out‑nak, mert a vonalon kívülre fut, hogy elkerülje a megérintést, számítsd a kiejtetést annak a védőnek, akit a futó kikerült;

(4) Amikor egy futót azért ítélnek out‑nak, mert megelőz egy másik futót, add meg a kiejtetést annak a védőnek aki az előzés pontjához legközelebb van;

(5) Amikor a futó azért esik ki, mert fordított sorrendben fut a base-ek között, számítsd a kiejtetést azt a base‑t fedező védőnek amelyet a futó elhagy a visszafelé futás megkezdésekor;

(6) Amikor egy futót out‑nak ítélnek egy védő zavarása miatt, írd be a kiejtetést annak a védőnek, akit a futó zavart, kivéve ha a védő a labda eldobása közben volt amikor a zavarás történt, amely esetben számítsd a kiejtetést annak a védőnek, aki felé a dobás irányult, és írd be a segédkezést annak a védőnek akinek a dobását zavarták;

(7) amikor az ütő-futót ítélik out‑nak egy korábbi futó általi zavarás miatt, a 6.05 (m) Szabály szerint, számítsd a kiejtetést az egyes védő-nek. Ha az akadályozott védő a labda eldobása közben volt, adj meg neki egy segédkezést, de csak egy segédkezést írj be bármely olyan akcióban, amelyről a 10.10 (b)(6) és (7) rendelkezik.

SEGÉDKEZÉSEK

10.11 Egy segédkezést (assist) kell megadni annak, aki dob vagy eltérít egy ütött vagy dobott labdát olyan módon, hogy az kiejtetést eredményez, vagy eredményezett volna ha nem lett volna egy későbbi hiba akármelyik védőtől. Csakis egy segédkezés és nem több írható be annak a védőnek aki dob vagy eltérít egy labdát egy beszorításos akcióban, amely kiejtetést eredményez, vagy eredményezett volna ha nem lett volna egy későbbi hiba.

MEGJEGYZÉS: A jelentőségtelen érintkezés a labdával nem számítható segédkezésnek. Az "eltérítés" a labda lelassítását vagy irányváltoztatását jelentse és ezáltal hatékonyan segítenie kell az ütőnek vagy egy futónak a kiejtetését.

(a) Számíts segédkezést minden védőnek aki dob vagy eltérít egy labdát olyan akcióban amely egy futónak akadályozás vagy vonalon kívül futás miatti kiesését eredményezi.

(b) Ne adj a dobónak segédkezést strikeout esetén. KIVÉTEL: Írj be segédkezést ha a dobó lekezel egy el nem kapott harmadik strike-ot és a dobása a kiejtetést eredményezi.

(c) Ne számíts segédkezést a dobónak amikor, egy elkapó által fogadott szabályos dobódobás eredményeként kiejtetnek egy futót, mint amikor az elkapó elcsíp valakit base‑től távol, kidob egy lopni próbáló futót, vagy érint egy pontot szerezni próbáló futót.

(d) Ne adj meg segédkezést olyan védőnek akinek a vad dobása lehetővé teszi egy futó előrejutását, még ha később kiejtetik is a futót folyamatos akció eredményeként. A rossz megjátszást (akár hiba akár nem) követő akció újnak számít, és a rossz játékot elkövető védő nem kaphat segédkezést, kivéve ha egy újabb akcióban is részt vesz.

DUPLA ÉS TRIPLA JÁTÉKOK

10.12 Írj be dupla játékban (double play) vagy tripla játékban (triple play) részvételt minden olyan védőnek aki kiejtetést vagy segédkezést csinál amikor két vagy három futó esik ki egy dobódobás és azon idő között amikor a labda legközelebb halottá válik vagy legközelebb a dobó birtokában lesz dobási pozícióban, hacsak hiba nem játszik közre a kiejtetések között.

MEGJEGYZÉS: Akkor is számíts dupla vagy tripla játékot, ha egy kérelem akció újabb kiejtetést eredményez, miután a labda a dobó birtokában van.

HIBÁK

10.13 Hibát (error) kell felróni minden egyes rossz megjátszásért (elügyetlenkedés, labda kiejtése vagy vad dobás) amely meghosszab–bítja egy ütő ütésnél töltött idejét vagy meghosszabbítja egy futó életét, vagy amely lehetővé teszi hogy egy futó haladjon egy vagy több base‑t.

MEGJEGYZÉS: (1) Lassú labdakezelés, ami nem köthető rossz mozdulathoz, nem értelmezhető hibának.

MEGJEGYZÉS: (2) A védőnek nem kell szükségszerűen a labdához érnie, hogy hibát kövessen el. Ha egy pattant labda átmegy egy játékos lábai között, vagy egy magas labda érintetlenül leesik és a JV megítélése szerint a védő lekezelhette volna a labdát közönséges erőfeszítéssel, hibát kell felróni.

MEGJEGYZÉS: (3) Gondolati rontások vagy rossz helyzetfelismerés nem számítandóak hibának kivéve ha ezek a szabályok kifejezetten említik.

(a) Hibát kell beírni bármely védő ellen amikor ő elejt egy érvénytelen magas labdát meghosszabbítva az ütő ütésnél töltött idejét, akár elér az ütő  később egyes base-re, akár kiesik.

(b) Hibát kell beírni bármely védő ellen amikor ő idejében elkap egy dobott vagy pattant labdát ahhoz, hogy kiejtse az ütő-futót és elmulasztja érinteni az egyes base‑t vagy az ütő-futót.

(c) Hibát kell beírni bármely védő ellen amikor ő idejében elkap egy dobott vagy pattant labdát ahhoz, hogy kiejtse bármelyik futót toláskor és elmulasztja érinteni a base‑t vagy a futót.

(d)(1) Hibát kell beírni bármely védő ellen akinek a vad dobása lehetővé teszi, hogy egy futó biztonságban elérjen egy base‑t amikor a JV megítélése szerint egy jó dobás kiejtette volna a futót. KIVÉTEL: Nem számítható hiba ezen bekezdés alapján ha a vad dobás egy lopást volt hivatott megakadályozni.

(2) Hibát kell beírni bármely védő ellen akinek egy futó továbbhaladásának megakadályozását célzó vad dobása lehetővé teszi, hogy az a futó vagy bármely más futó továbbjusson egy vagy több base‑t azon a base-en túl amit elért volna, ha a dobás nem lett volna vad.

(3) Hibát kell beírni bármely védő ellen akinek a dobása természetellenesen pattan vagy base‑t illetve a dobógumit érinti vagy eltalál egy futót, védőt vagy egy bírót, ezáltal lehetővé téve, hogy egy futó előrejusson.

MEGJEGYZÉS: Akkor is alkalmazd ezt a szabályt, amikor igazságtalannak tűnik egy védőhöz, akinek a dobása pontos volt. Minden base-ről, amit egy futó halad számot kell adni.

(4) Csak egy hibát számíts be bármely vad dobásra, figyelmen kívül hagyva az egy vagy több futó által megtett base-ek számát.

(e) Hibát kell beírni bármely védő ellen aki nem állít meg egy pontosan dobott labdát és emiatt egy futó továbbhalad, feltéve hogy a dobáshoz indíték volt. Ha egy ilyen dobás a kettes base-re megy, a JV-nek kell megállapítani, hogy a kettes védő vagy a beállós dolga lett volna-e a labda megállítása, és a hanyag játékosnak kell beszámítani a hibát.

MEGJEGYZÉS: Ha a JV megítélése szerint a dobásnak nem volt indítóoka, annak a védőnek kell beírni egy hibát, aki dobta a labdát.

(f)  Amikor a bíró az ütőnek vagy bármely futónak egy vagy több base‑t megad akadályozás vagy zavarás miatt, az akadályozást vagy zavarást elkövető védőnek egy hibát írj be, nem számít hány base‑t haladt az ütő vagy a futók.

MEGJEGYZÉS: Ne számíts hibát ha az akadályozás nem változtat az akción a JV véleménye szerint.

10.14 Nem írható be hiba a következő esetekben:

(a) Nem írható be hiba az elkapónak, amikor a dobás fogadása után vad dobást csinál egy lopás megakadályozására, kivéve ha a vad dobás lehetővé teszi, hogy a lopakodó futó továbbmenjen egy vagy több további base‑t.

(b) Nem írható be hiba egyik védőnek sem aki vad dobást csinál ha a JV megítélése szerint a futó egyébként sem esne ki közönséges erőfeszítéssel jó dobás esetén, kivéve ha az ilyen vad dobás lehetővé teszi, hogy bármely futó továbbjusson annál a base-nél amit elért volna ha a dobás nem lett volna vad.

(c) Nem írható be hiba egyik védőnek sem amikor ő vad dobást egy dupla vagy tripla játék elérése érdekében csinál, kivéve ha az ilyen dobás lehetővé teszi, hogy bármely futó továbbjusson annál a base-nél amit elért volna ha a dobás nem lett volna vad.

MEGJEGYZÉS: Ha egy védő leejt egy dobott labdát, amely ha megtartják, teljessé tenné a dupla vagy tripla játékot, számíts egy hibát annak a védőnek aki elejti a labdát és hitelezz meg egy segédkezést annak a védőnek aki dobta azt.

(d) Nem írható be hiba egyik védőnek sem amikor, miután elügyetlenkedik egy pattant labdát vagy elejt egy magas labdát, vízszintes ütést vagy egy dobott labdát, idejében visszaszerzi a labdát, hogy kiejtsen egy védőt bármely base-nél.

(e) Nem írható be hiba egyik védőnek sem aki hagyja, hogy leessen egy érvénytelen magas labda amikor futó van a hármas base-en és nincs még két out, ha a JV megítélése szerint a védő szándékosan azért nem kapta el a labdát, hogy a hármason levő futó ne szerezhessen pontot.

(f)  Mivel a dobó és az elkapó sokkal többet van a labdával mint más védők, bizonyos rontásokat dobódobásoknál a 10.15 szabály határoz meg, mint vad dobódobás és túlment labda. Hibát nem szabad beírni vad dobódobás vagy túlment labda elkönyvelése esetén.

(1) Nem írható be hiba amikor az ütő négy ball vagy labdával eltalálás miatt kapja meg az egyes base‑t, vagy ha az ütő vad dobódobás vagy túlment labda eredményeként ér el egyes base-re.

(i)  Amikor a harmadik strike egy vad dobódobás, lehetővé téve, hogy az ütő egyes base-re jusson, írd be a strikeout-ot és a vad dobódobást.

(ii) Amikor a harmadik strike egy túlment labda, lehetővé téve, hogy az ütő egyes base-re jusson, írd be a strikeout-ot és a túlment labdát.

(2) Nem írható be hiba amikor egy futó vagy futók túlment labda, vad dobódobás vagy megtorpanás miatt haladhatnak.

(i)  Amikor a negyedik bemondott ball vad dobódobás vagy túlment labda és ennek eredményeként (a) az ütő-futó egyes base-nél tovább ér; (b) bármely futó akit előretol a séta több mint egy base‑t halad előre, vagy (c) bármely futó akit nem tolnak előre, továbbjut egy vagy több base‑t, írd be a ball-ok miatti sétát és a vad dobódobást vagy túlment labdát is, amelyik eset éppen fennáll;

(ii) Amikor az elkapó visszaszerzi a labdát vad dobódobás vagy túlment labda után harmadik strike esetén, és kidobja az ütő-futót egyes base-en, vagy érinti az ütő-futót, de egy másik futó vagy futók továbbhaladnak, írd be a strikeout-ot, a kiejtetést, a segédkezéseket ha van, és számítsd a többi futó haladását, mint akcióban történteket.

VAD DOBÓDOBÁSOK - TÚLMENT LABDÁK

10.15 (a) Vad dobódobást (wild pitch) kell felróni, amikor egy szabályosan dobott labda olyan magas, széles vagy alacsony, hogy az elkapó nem állítja meg és uralja a labdát közönséges erőfeszítéssel, ezzel lehetővé téve egy futónak vagy futóknak az előrehaladást.

(1) Vad dobódobásnak számítandó amikor egy szabályosan dobott labda a földet érinti, mielőtt a hazai tányérhoz érne és az elkapó nem kezeli le, lehetővé téve egy futónak vagy futóknak az előrehaladást.

(b) Az elkapót meg kell terhelni egy túlment labdával (passed ball) ha nem tart meg és nem ural egy szabályosan dobott labdát, amelyet meg kellett volna tartani vagy uralni közönséges erőfeszítéssel, ezzel lehetővé téve egy futónak vagy futóknak az előrehaladást.

BALL-OK MIATTI SÉTÁK

10.16 (a) Ball-ok miatti sétát (base on balls) kell beírni akárhányszor egy ütő megkapja az egyes base‑t mert négy labdát az ütőzónán kívülre dobtak, de amikor a negyedik ilyen labda eltalálja az ütőt, "megdobott ütőjátékost" (hit by pitch) kell beírni. (Lásd 10.18 (h)-t arra az esetre ha több, mint egy dobó érintett a sétáltatásban. Lásd még a 10.17 (b)-t a csereütőre vonatkozóan, aki ball-ok miatti sétát kap.)

(b) Szándékos ball-ok miatti sétát kell beírni amikor a dobó nem tesz kísérletet, hogy az utolsó dobást az ütőnek bedobja az ütőzónába, hanem szándékosan széleset dob az elkapóhelyről kilépő elkapónak.

(1) Ha egy ütőt aki megkapta a sétát, out‑nak mondják be, mert nem megy előre az egyes base-re, ne adj meg ball-ok miatti sétát. Számíts egy ütésnél töltött időt.

STRIKEOUT-OK

10.17 (a) Strikeout-ot kell beírni amikor:

(1) Az ütő egy elkapó által elkapott harmadik strike esetén esik ki;

(2) Az ütő egy nem elkapott harmadik strike esetén esik ki, amikor futó van az egyesen mielőtt két out lenne;

(3) az ütő futóvá válik, mert a harmadik strike-ot nem kapják el;

(4) az ütő érvénytelen labdát buntol a harmadik strike-ra. KIVÉTEL: Ha az ilyen harmadik strike olyan érvénytelen magas labdát eredményez, amit elkap bármely védő, ne számíts strikeout-ot. Írd be az ilyen magas labdát elkapó védőnek a kiejtetést.

(b) Amikor az ütőt két strike után lecserélik és a csereütő befejezi a strikeout-ot, számítsd azt és az ütéshez állást az első ütőnek. Ha a csereütő bármely más módon fejezi be az ütéshez állást, írd az akciót a csereütőének.

KIÉRDEMELT PONTOK

10.18 A kiérdemelt pont (earned run) egy olyan ellenfél által szerzett pont, amelyért a dobó tartható felelősnek. A kiérdemelt pontok meghatározásában a játékrészt újra kell gondolni a hibák (amibe beleszámít az elkapó zavarása) és a túlment labdák leszámításával, és kétes esetben mindig a dobót kell előnyben részesíteni annak meghatározásakor, mely base-eket érték volna el hiba nélküli játékban. A kiérdemelt pontok meghatározásának céljából a szándékos sétáltatást, a körülményektől függetlenül, pontosan ugyanúgy kell beszámítani, mint bármely más ball-ok miatti sétát.

(a) Kiérdemelt pontot minden olyan esetben fel kell róni amikor egy futó a hazai base-re ér biztos ütések, feláldozott bunt-ok, feláldozott magas labdák, ellopott base-ek, mások ki

Szólj hozzá!