HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

9.00 - A bíró


9.01 (a) A liga elnökének ki kell neveznie egy vagy több bírót, aki ténykedik a liga bajnoki mérkőzéseken. A bírók felelősek lesznek a mérkőzés lefolyásáért ezen hivatalos játékszabályoknak megfelelően, valamint a fegyelem és rend megtartásáért a pályán a mérkőzés alatt.

(b) Minden bíró a liga és a professzionális baseball képviselője, így fel van hatalmazva és kötelező neki érvényesíteni e szabályok mindegyikét. Minden bírónak jogosultsága van utasítani egy játékost, segédedzőt, vezetőedzőt vagy klub tisztviselőt vagy alkalmazottat, hogy tegyen meg vagy tartózkodjon bármitől ami kihat e szabályok alkalmazására és hogy érvényesítse az előírt büntetéseket.

(c) Minden bírónak jogosultsága van dönteni bármely kérdésben, amellyel e szabályok nem foglalkoznak.

(d) Minden bírónak jogosultsága van kizárni bármelyik játékost, segédedzőt, vezetőedzőt vagy cserejátékost a döntések elleni tiltakozás, illetve sportszerűtlen viselkedés vagy beszéd miatt, és hogy leküldje az ilyen kizárt személyt a pályáról. Ha egy bíró olyankor zár ki egy személyt amikor akció van folyamatban, a kizárás nem lép hatályba amíg abban az akcióban további játék már nem lesz lehetséges.

(e) Minden bírónak jogosultsága van a saját belátása szerint leküldeni a pályáról (1) bármely személyt akinek a kötelességei engedélyezik neki a jelenlétet a pályán, mint pl. pályaszemélyzet tagjai, jegyszedők, fotósok, újságírók, közvetítő stáb tagjai, stb. és (2) bármely nézőt vagy más személyt aki nem jogosult a pályán lenni.

9.02 (a) Bármely bírói döntés amely megítéléssel kapcsolatos, mint például, de nem kizárólag, hogy egy megütött labda érvényes-e vagy érvénytelen, hogy egy dobódobás strike vagy ball, vagy hogy egy futó safe vagy out, végleges lesz. Semelyik játékos, vezetőedző, segédedző vagy cserejátékos sem tiltakozhat bármely ilyen megítélési döntés ellen.

(a) Az, hogy játékosok akik a védelemben vagy base-en elfoglalt pozíciójukat elhagyva, vagy vezetőedzők illetve segédedzők a kispadot vagy a segédedző helyet elhagyva vitatkoznak BALL-okon vagy STRIKE-okon, nem engedhető meg. Figyelmeztetni kell őket ha elindulnak a tányér felé az ítélet ellen tiltakozni. Ha tovább folytatják, ki kell őket küldeni a mérkőzésről.

(b) Ha indokolt kétely merül fel, hogy egy bírói döntés ellentétben állhat a szabályokkal, a vezetőedző fellebbezhet a döntés ellen és kérheti, hogy helyes döntést hozzanak. Az ilyen fellebbezést csak ahhoz a bíróhoz lehet intézni, aki meghozta a vitatott döntést.

(c) Ha egy döntést megfellebbeznek, a döntést hozó bíró kérhet másik bírótól információt mielőtt végső döntést hozna. Semelyik bíró sem kritizálhat, másíthat meg vagy avatkozhat bele egy másik bíró döntésébe kivéve ha az azt meghozó bíró kéri erre.

(c) A vezetőedző vagy az elkapó kérheti a tányér bírót, hogy kérdezze meg a társát segítségért egy fél lengetéskor amikor a hazai tányér bíró ballnak ítéli a dobást, de akkor nem amikor a dobást strike-nak ítélték. A vezetőedző nem panaszkodhat, hogy a bíró helytelen ítéletet hozott, csak arra hogy nem kérdezte meg a társa segítségét. A pályabíróknak fel kell készülniük a tányér bíró kérésére és gyorsan válaszolni. Vezetőedzők nem kifogásolhatnak ball vagy strike ítéletet azt színlelve, hogy egy fél lengetésről kérnek információt.

Egy fél lengetésre kérelem csak ball ítélet esetén tehető és amikor kérelmet intéznek, a tányér bírónak jeleznie kell egy base bíró felé az ő megítéléséért a fél lengetésről. Ha a base bíró strike-nak ítélné a dobást, akkor a strike ítélet érvényesül.

A futóknak ébereknek kell lenniük arra a lehetőségre, hogy a base bíró a tányér bíró kérésére megfordíthat egy ball ítéletet strike ítéletté, amely esetben a futó a kiejtetés veszélyében van az elkapó dobásától. Szintúgy az elkapónak is ébernek kell lennie a base lopás esetén ha egy ball ítéletet strike-ra módosít a base bíró a tányér bíró kérésére.

A labda játékban van egy fél lengetésre tett kérelem közben.

Fél lengetés esetén, ha a vezetőedző kijön vitatkozni az egyes vagy hármas base bíróval és ha miután figyelmeztették, ő továbbra is vitatkozik, ki lehet állítani mivel ő már egy bemondott ball vagy strike miatt vitatkozik.

(d) Bíró nem cserélhető le egy mérkőzés közben, kivéve ha sérült vagy beteg lesz.

9.03 (a) Ha csak egy bíró van, neki teljes a hatásköre a szabályok alkalmazásában. Elfoglalhat bármilyen pozíciót a pályán, amely lehetővé teszi hogy ellássa teendőit (általában az elkapó mögött, de néha a dobó mögött ha vannak futók).

(b) Ha két vagy több bíró van, az egyik a kijelölt főbíró lesz és a többiek pályabírók.

9.04 (a) A főbírónak az elkapó mögött kell állnia. (Őt általában a tányér bírónak nevezik.) A teendői a következők:

(1) Teljes irányítást és felelősséget vállal a mérkőzés megfelelő igazgatására;

(2) Bemondja és számolja a ball és strike dobásokat;

(3) Bemondja és jelzi az érvényes és érvénytelen labdákat, kivéve azokat melyeket általánosan a pályabírók mondanak be;

(4) Meghoz minden döntést az ütőjátékossal kapcsolatban;

(5) Meghoz minden döntést, kivéve azokat melyek általánosan a pályabíróknak vannak fenntartva;

(6) Dönt, hogy mikor lesz a mérkőzés eljátszott;

(7) Ha időkorlát lett megadva, kihirdeti ennek tényét és a megadott időt mielőtt a mérkőzés elkezdődik;

(8) Informálja a hivatalos jegyzőkönyv-vezetőt a hivatalos ütősorrendről, és kérésre a felállásbeli és ütősorrendbeli bármely változásról;

(9) Kihirdet bármilyen különleges pályaszabályt, a saját belátása szerint.

(b) Egy pályabíró elfoglalhat bármely pozíciót a pályán, amelyről úgy gondolja, hogy a legjobban megfelel a base-eken várható döntések meghozásához. A teendői a következők:

(1) Meghoz minden döntést a base-eken, kivéve azokat amelyek kifejezetten a főbírónak vannak fenntartva;

(2) A főbíróval egyező hatáskört vállal az "Idő", megtorpanás, szabálytalan dobások, vagy a labdának bármely játékos általi megrongálásának vagy elszínezésének bemondásában;

(3) Segíti a főbírót minden formában a szabályok érvényesítésekor, és a mérkőzés eljátszottnak ítélését kivéve, egyenlő jogosultsága lesz a főbíróval a szabályok alkalmazásában és érvényesítésében valamint a fegyelem fenntartásában.

(c) Ha különböző bírók különböző döntéseket hoznának egy akcióban, a főbírónak össze kell hívnia minden bírót tanácskozásra, ahol vezetőedző és játékos nincs jelen. A megbeszélés után a főbíró (kivéve ha egy másik bírót jelölt ki a liga elnöke) eldönti melyik döntés lesz meghatározó az alapján, hogy melyik bíró volt a legjobb pozícióban és melyik döntés volt legvalószínűbben helyes. A játék megy tovább, mintha csak a végső döntést hozták volna meg.

9.05 (a) A főbírónak jelentést kell tennie a liga elnöke felé a mérkőzés végétől számított tizenkét órán belül bármilyen említésre méltó szabálytalanságról vagy más incidensről, beleértve bármelyik edző, vezetőedző, segédedző vagy játékos kizárását és azoknak okait.

(b) Amikor bármelyik edzőt, vezetőedzőt, segédedzőt vagy játékost olyan botrányos szabálytalanságért zárnak ki, mint pl. obszcén vagy trágár nyelv használata vagy rátámadás egy bíróra, edzőre, vezetőedzőre, segédedzőre vagy játékosra, a bírónak részletes adatokat kell továbbítania a liga elnökének a mérkőzés végétől számított négy órán belül.

(c) A liga elnökének, miután megkapja a főbíró jelentését, hogy egy edző, vezetőedző, segédedző vagy játékos ki lett állítva, ki kell rónia olyan büntetést amelyet igazoltnak tart, és értesítenie kell a büntetett személyt és annak a klubnak a vezetőedzőjét, amelynek a büntetett személy a tagja. Ha a büntetés pénzbírságot is magába foglal, a büntetett személynek be kell fizetnie a bírságot a ligánál öt napon belül miután értesítést kapott a bírságról. Ilyen büntetés öt napon belüli befizetésének elmulasztása a szabályszegő eltiltását eredményezze bármely mérkőzésen való részvételtől és a kispadon ülés lehetőségétől, amíg a bírság ki nincs fizetve.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁS BÍRÓK RÉSZÉRE

A pályán levő bírók ne beszélgessenek játékosokkal. Maradj a segédedző helyen kívül és ne beszélj az ott levő edzővel.

Tartsd az öltözéked jó állapotban. Legyél aktív és figyelmes a pályán.

Légy mindig udvarias a klubtisztviselőkkel; kerüld el klubirodák látogatását és a meggondolatlan bizalmaskodást mérkőző klubok tisztviselőivel és alkalmazottaival. Amikor baseball parkba lépsz, egyetlen feladatod bíráskodni egy mérkőzésen a baseball képviselőjeként.

Ne hagyd, hogy kritizálás megzavarja nehéz helyzetek megvizsgálását, amelyek megóvott mérkőzésekhez vezethetnek. Hordd a szabálykönyvet magaddal. Jobb a szabályokhoz fordulni és feltartani a mérkőzést tíz percig egy fogas kérdést eldönteni, mint semmisnek nyilváníttatni a mérkőzést óvás miatt és újrajátszatni.

Tartsd lendületben a mérkőzést. A meccset gyakran segíti a bírók erélyes és komoly munkája.

Te vagy a baseball egyetlen hivatalos képviselője a pályán. Ez gyakran embert próbáló pozíció, amely sok türelem és jó megítélés gyakorlását követeli meg, de ne feledd, hogy a leglényegesebb dolog egy rossz szituáció megoldásában az, hogy megőrizd a hidegvéred és az önuralmadat.

Kétségtelen, hogy fogsz hibázni, de sohase próbáld "visszaadni", miután hibáztál. Minden döntést úgy hozz meg, ahogy látod és felejtsd el melyik a hazai és a vendég csapat.

Tartsd a szemed örökké a labdán amíg az játékban van. Többet ér tudni, hol esett le egy magas labda vagy hova került egy dobott labda, mint hogy egy futó érintett-e egy base‑t vagy nem. Ne mondd be az akciókat túl gyorsan és ne fordulj el túl hamar, amikor egy védő dob, hogy befejezzen egy dupla játékot. Figyeld a kiejtett labdákat, miután out‑nak ítéltél egy embert.

Ne siesd el a kezedet fel- vagy letenni, jelezve hogy "out" vagy "safe". Várj amíg az akció befejeződik mielőtt bármilyen karmozdulatot tennél.

Minden bírói csapat dolgozzon ki egy egyszerű jelkészletet, hogy a megfelelő bíró mindig javíthasson egy nyilvánvalóan rossz döntést, amikor biztos benne hogy hibázott. Ha biztos vagy benne, hogy jól láttad az akciót, ne futamodj meg játékosok kérelmére, hogy "kérdezze meg a másikat." Ha nem vagy biztos, kérdezd meg a társaidat. Ne vidd ezt túlzásba, figyelj oda és állapítsd meg az akciókat. De ne feledd! A legelső kívánalom a döntések helyes meghozása. Ha kétség merül fel, ne habozz megbeszélni a társaddal. A bírói méltóság fontos, de sohasem olyan fontos, mint hogy igazad legyen.

A legfontosabb szabály bíróknak, hogy mindig "LEGYÉL OLYAN HELYEN AHOL LÁTSZ MINDEN AKCIÓT." Még ha a döntésed száz százalékig igaz is, a játékosok így is megkérdőjelezik, ha úgy érzik nem voltál olyan ponton, ahol tisztán és határozottan láthattad az akciót.

Végül, légy udvarias, elfogulatlan és erélyes, így kényszeríts tiszteletre mindenkit.

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr443512231

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.