HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

8.00 - A dobó.


8.01 Szabályos dobás végrehajtás. Két szabályos dobási pozíció van, a Windup (felhúzás) Pozíció és a Set (beállítás) Pozíció, és bármelyik pozíció bármikor használható.

A dobóknak a gumin állva kell fogadni a jeleket az elkapótól.

A dobók szabaddá tehetik a gumit miután megkapták a jeleiket de nem léphetnek gyorsan a gumira, hogy dobjanak. Ezt a bíró "gyors dobás"-nak bírálhatja el. Amikor a dobó szabaddá teszi a gumit, le kell engednie kezeit a teste mellé.

A dobóknak nem szabad megengedni, hogy szabaddá tegyék a gumit minden egyes jel megkapása után.

(a) A Windup Pozíció. A dobónak az ütővel szemben kell állnia, a teljes támaszkodó lába a dobógumin, vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb szabad. Ebből a pozícióból a labdának az ütőhöz dobásával kapcsolatos bármilyen természetes mozdulat kötelezi őt a dobásra megszakítás vagy változtatás nélkül. Nem szabad felemelnie egyik lábat sem a földről, kivéve hogy a labda tényleges eldobásakor az ütő felé, tehet egy lépést hátrafelé és egy lépést előre a szabad lábával.

Amikor egy dobó mindkét kézzel tartja a labdát a teste előtt, a teljes támaszkodó lába a dobógumin, vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb szabad, akkor őt Windup Pozícióban levőnek kell tekinteni.

A dobónak lehet az egyik lába, nem a támaszkodó láb, a gumin kívül és kívánság szerinti távolságban a vonal mögött, amely kiterjesztése a dobógumi hátsó szélének, de nem lehet a dobógumi egyik oldala mellett sem.

A "szabad" lábával a dobó tehet egy lépést hátrafelé és egy lépést előre, de semmilyen körülmények között sem léphet akármelyik oldalra, vagyis akár a gumi egyes base akár a hármas base oldalára.

Ha egy dobó mindkét kézzel tartja a labdát a teste előtt, a teljes támaszkodó lába a dobógumin, vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb szabad, akkor őt Windup Pozícióban levőnek kell tekinteni.

Ebből a pozícióból neki szabad:

(1) eldobni a labdát az ütőnek, vagy

(2) ellépni és base-re dobni megpróbálva elcsípni egy futót, vagy

(3) szabaddá tenni a gumit (ha ezt teszi a kezeit le kell engednie a teste mellé).

A gumi szabaddá tételekor a dobónak a támaszkodó lábával kell ellépnie és nem először a szabad lábával.

Nem mehet át set vagy stretch (nyújtózás) pozícióba - ha ezt teszi, az egy megtorpanás.

(b) A Set Pozíció. A Set Pozíciót akkor jelzi a dobó, amikor az ütővel szemben áll a teljes támaszkodó lábával a dobógumin vagy előtte van és érinti és nincs túl annak végén, és a másik láb a dobógumi előtt van, a labdát mindkét kezében tartja a teste előtt és mozdulatlan helyzetbe kerül. Ilyen Set Pozícióból eldobhatja a labdát az ütőnek, base-re dobhat vagy leléphet hátrafelé a dobógumiról a támaszkodó lábával. Mielőtt felvenné a Set Pozíciót, a dobó dönthet úgy, hogy végez bármilyen előkészületi mozdulatot, mint például azt, ami "nyújtózásként" ismert. De ha így dönt, Set Pozícióba kell kerülnie mielőtt eldobja a labdát az ütőnek. Miután felveszi a Set Pozíciót, a labdának az ütőhöz dobásával kapcsolatos bármilyen természetes mozdulat kötelezi őt a dobásra változtatás vagy megszakítás nélkül.

A set pozícióba kerülés előkészületeként, a dobó egy kezének a teste mellett kell lennie; ebből a pozícióból kell átmennie a set pozíciójába ahogy az a 8.01 (b) szabályban meg van határozva, megszakítás nélkül és egyetlen folyamatos mozdulattal.

A gumival érintkező láb teljes szélessége a gumin kell, hogy legyen. A dobó nem dobhat a gumi hátulja mellől, ha csak a lába széle érinti a gumit.

A dobónak, a nyújtózást követően, kötelező (a) mindkét kézben tartani a labdát a teste előtt és (b) mozdulatlan helyzetbe kerülni. Ezt meg kell követelni. A bíróknak figyelniük kell ezt. A dobók állandóan megkísérlik kijátszani a szabályt hogy így próbálják base-en tartani a futókat és azokban az esetekben amikor a dobó elmulasztja a mozdulatlan helyzetbe kerülést, amit a szabályok megkövetelnek, a bírónak azonnal be kell mondania a "balk"-ot.

(c) Bármikor a dobó előkészületi mozdulatai közben amíg a természetes dobómozdulata nem kötelezi őt a dobásra, odadobhatja a labdát akármelyik base-re, feltéve hogy közvetlenül annak a base-nek az irányába lép mielőtt eldobja a labdát.

A dobónak lépnie kell "a dobás előtt". Egy hirtelen dobás amit követ a lépés a base felé, az megtorpanás.

(d) Ha a dobó szabálytalan dobást hajt végre amikor a base-ek nem foglaltak, azt ball-nak kell bemondani, kivéve ha az ütő eléri az egyes base‑t biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen.

Azt a labdát ami kicsúszik a dobó kezéből és áthalad az alapvonalon, ball-nak kell mondani; máskülönben nem számító dobásnak (no pitch) kell bemondani. Ez megtorpanás lenne ha emberek vannak base-en.

(e) Ha a dobó elveszi a támaszkodó lábát a dobógumi érintéséből úgy, hogy hátralép azzal a lábával, ő ezzel belső védővé válik és ha vadul dob abból a pozícióból, azt ugyanúgy kell tekinteni mint a vad dobásokat bármely más belső védőtől.

A dobó, miközben a gumin kívül van, bármelyik base-re dobhat. Ha vadul dob, az egy belső védő dobása és a következményeket a védő által dobott labdával foglalkozó szabályok határozzák meg.

8.02 A dobónak nem szabad -

(a)(1) A dobókezét érintkezésbe hozni a szájával vagy ajkaival amíg a dobó gumit körülvevő "18 láb körben" van. KIVÉTEL: Feltéve, hogy mindkét vezetőedző hozzájárul, a bíró a hideg időben játszott mérkőzés kezdete előtt, megengeheti a dobónak, hogy a kezére leheljen.

BÜNTETÉS: A szabály ezen részének megsértéséért a bírónak azonnal ball-t kell mondania. Azonban, ha a dobás megtörténik és az ütő eléri az egyes base‑t biztos ütés, hiba, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és semelyik másik futó sem esik ki mielőtt legalább egy base‑t haladna, a játéknak folytatódnia kell a szabálytalanság említése nélkül. Ismételt szabálytalankodók ki vannak téve a liga elnöke által meghatározott bírságnak.

(2) Bármilyen fajta idegen anyagot adni a labdához;

(3) ráköpni a labdára, bármelyik kézre vagy a kesztyűjére;

(4) megdörzsölni a labdát a kesztyűjén, testén vagy ruháján;

(5) megrongálni a labdát bármilyen módon;

(6) eldobni azt, amit "fénylő" labdának, "köpött" labdának, "sár" labdának vagy "dörzs" labdának neveznek. A dobó természetesen megdörzsölheti a labdát a puszta kezei között.

BÜNTETÉS: A 8.02 (a)(2-6) szabály bármely részének megsértéséért a bírónak:

(a) A dobást ball-nak kell mondania, figyelmeztetni a dobót és bemondatni a hangosbemondó rendszeren a cselekvés okát.

(b) Ugyanannak a dobónak ugyanazon a mérkőzésen elkövetett második szabálytalansága esetén a dobót ki kell zárni a játékból.

(c) Ha egy akció követi a bíró által bemondott szabálytalanságot, a támadó csapat vezetőedzője jelezheti a tányér bírónak, hogy az akció elfogadása mellett döntött. Ilyen elhatározást azonnal meg kell tenni az akció végén. Azonban ha az ütő eléri az egyes base‑t biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és semelyik másik futó sem esik ki mielőtt legalább egy base‑t haladna, a játéknak folytatódnia kell a szabálytalanság említése nélkül.

(d) Még ha a támadó csapat az akció elfogadása mellett dönt is, a szabálytalanságot akkor is meg kell jegyezni és az (a) és (b)-beli büntetések továbbra is élnek.

(e) A bíró az egyedüli eldöntője annak, hogy e szabály bármely része ellen vétettek-e.

Minden bírónak hordania kell magával egy hivatalos gyantatáskát. A főbíró felelős a gyantatáska elhelyezéséért a dobógumi mögött a földön. Ha a labda bármikor eltalálja a gyantatáskát, játékban marad. Eső vagy nedves pálya esetén a bíró utasíthatja a dobót, hogy hordja a gyantatáskát a csípőzsebében. A dobó használhatja a gyantatáskát arra a célra, hogy gyantát tegyen a puszta kezére vagy kezeire. Sem a dobó, sem akármelyik másik játékos nem piszkíthatja be a labdát a gyantatáskával; valamint sem a dobónak, sem akármelyik másik játékosnak nem engedhető meg, hogy gyantát tegyen a kesztyűjére vagy bepiszkítsa a szerelésének bármely részét a gyantatáskával.

(b) A testén vagy birtokában tartania bármilyen idegen anyagot. Ezen (b) bekezdés ilyen megszegéséért a büntetés a mérkőzésről való azonnali kizárás legyen.

(c) Szándékosan feltartani a mérkőzést azzal, hogy a labdát az elkapótól különböző játékosokhoz dobja, amikor az ütő a helyén van, kivéve egy futó kiejtetésének megkísérlésekor.

BÜNTETÉS: Ha a dobó, miután a bíró figyelmeztette, megismétel egy ilyen cselekedetet, ki kell állítani a mérkőzésről.

(d) Szándékos dobás egy ütőjátékosra.

Ha a bíró megítélése szerint ilyen szabályszegés történik, a bíró eldöntheti, hogy:

1. Kizárja a dobót, vagy a vezetőedzőt és a dobót a mérkőzésről, vagy

2. figyelmeztetheti mindkét csapat dobóját és vezetőedzőjét, hogy egy újabb ilyen dobás annak a dobónak és a vezetőedzőnek az azonnali kizárását (vagy eltávolítását) fogja eredményezni.

Ha a bíró megítélése szerint a körülmények szükségessé teszik, mindkét csapat hivatalosan "figyelmeztethető" a mérkőzés előtt vagy bármikor a mérkőzés közben.

(A liga elnökök további eljárást indíthatnak a 9.05 szabályban biztosított felhatalmazás által.)

Egy ütőjátékos feje felé dobni nem sportemberhez méltó és igen veszélyes. Ezt mindenkinek el kell ítélnie. A bíróknak habozás nélkül érvényesíteniük kell ezt a szabályt.

8.03 Amikor a dobó elfoglalja helyét minden játékrész kezdetekor, vagy amikor felvált egy másik dobót, meg kell engedni neki nyolcnál nem több felkészülő dobást az elkapónak, amely alatt a játék felfüggesztődik. Ilyen felkészülő dobások nem tarthatnak tovább egy percnél. Ha egy váratlan vészhelyzet miatt egy dobót a mérkőzésre be kell állítani bemelegítés lehetősége nélkül, a főbírónak meg kell engednie neki annyi dobást, amenyit a bíró szükségesnek tart.

8.04 Amikor a base-ek nem foglaltak, a dobónak el kell dobnia a labdát az ütő felé 20 másodpercen belül miután megkapja a labdát. Ahányszor csak feltartja a dobó a mérkőzést e szabály megszegésével, a bírónak "Ball"-t kell ítélnie.

E szabály célja a szükségtelen késleltetések elkerülése. A bíró ragaszkodjon ahhoz, hogy az elkapó azonnal visszadobja a labdát a dobónak, és hogy a dobó elfoglalja a helyét a gumin azonnal. A dobó általi nyilvánvaló késleltetést azonnal büntetnie kell a bírónak.

8.05 Ha van futó, vagy futók, megtorpanás az amikor -

(a) A dobó, miközben érinti a gumit, bármilyen olyan mozdulatot tesz, ami természetszerűen azonosítható a dobással és nem fejezi be a végrehajtást;

Ha egy balkezes vagy jobbkezes dobó a szabad lábát a dobógumi hátsó széle mögé lendíti, ő kénytelen az ütő felé dobni, kivéve ha kettes base-re dob egy elfogásos akcióban.

(b) A dobó, miközben érinti a gumit, dobást tettet egyes base-re és nem fejezi be a dobást;

(c) A dobó, miközben érinti a gumit, nem lép közvetlenül egy base felé mielőtt dobna arra a base-re;

Ez megköveteli a dobótól, hogy miközben érinti a gumit, közvetlenül egy base felé lépjen mielőtt arra a base-re dobna. Ha egy dobó kifordul vagy kicsavarodik a szabad lábán anélkül, hogy ténylegesen lépne vagy ha megfordítja a testét és a lépés előtt dob, az egy megtorpanás.

A dobónak közvetlenül egy base felé kell lépni mielőtt dobna arra a base-re, de ez nem követeli meg tőle, hogy dobjon (kivéve egyes base-re) azért mert lép. Lehetséges az, ha futók vannak egyesen és hármason, hogy a dobó hármas felé lépjen és ne dobjon, pusztán hogy visszaijessze a futót hármasra; aztán látva, hogy a futó egyesen elindul kettesre, megfordul, egyes base felé lép és dob. Ez szabályos. Azonban, amikor futó van egyesen és hármason, a dobó miközben érintkezik a gumival, hármas felé lép és aztán azonnal és gyakorlatilag ugyanazzal a mozdulattal körbefordul és egyes base-re dob, ez nyilvánvalóan kísérlet az egyesen levő futó megtévesztésére, és ilyen mozdulattal gyakorlatilag lehetetlen közvetlenül egyes base felé lépni az egyesre dobás előtt, és az ilyen mozdulatot megtorpanásnak kell ítélni. Természetesen, ha a dobó lelép a gumiról és aztán tesz ilyen mozdulatot, az nem megtorpanás.

(d) A dobó, miközben érinti a gumit, nem foglalt base-re dob vagy dobást tettet, kivéve akció végzése céljából;

(e) A dobó szabálytalan dobást csinál;

A gyors dobás az szabálytalan dobás. A bíróknak azt kell gyors dobásnak megítélni, amelyet akkor dobnak, mielőtt az ütő elfogadhatóan beállt volna az ütőhelyre. Ha futók vannak base-en, a büntetés megtorpanás; ha nincs futó base-en, egy ball. A gyors dobás veszélyes és nem szabad megengedni.

(f)  A dobó olyankor dobja a labdát az ütőjátékos felé, amikor nem néz szembe vele;

(g) A dobó bármilyen mozdulatot tesz, ami természetszerűen kapcsolatba hozható a dobásával miközben nem érinti a dobógumit;

(h) A dobó szükségtelenül késlelteti a mérkőzést;

(i)  A dobó, a labda birtoklása nélkül rááll vagy terpeszben föléáll a dobóguminak vagy miközben a gumin kívül van dobódobást tettet;

(j)  A dobó, miután szabályos dobási pozícióba került, leveszi egyik kezét a labdáról, kivéve a tényleges dobódobáskor vagy base-re dobáskor;

(k) A dobó, miközben érinti a gumit, véletlenül vagy szándékosan elejti a labdát;

(l)  A dobó, amikor szándékos sétát ad, olyankor dob amikor az elkapó nincs az elkapóhelyen;

(m) A dobó Set pozícióból dob anélkül, hogy mozdulatlan helyzetbe kerülne.

BÜNTETÉS: A labda halott és minden futó halad egy base‑t a kiejtetés lehetősége nélkül, kivéve ha az ütő egyesre ér biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és minden más futó legalább egy base‑t haladt, amely esetben a játék folytatódik a megtorpanásra történő hivatkozás nélkül.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Olyan esetekben, ahol a dobó megtorpanást csinál és vadul dob, akár egy base-re akár hazai tányér felé, egy futó vagy futók haladhatnak azon a base-en túl, amelyre jogosultak, a saját kockázatukra.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Egy futó, aki elvéti az első base‑t amelyre halad és akit kérelemre out‑nak ítélnek, e szabály céljából úgy kell tekinteni, mint aki haladt egy base‑t.

A bíróknak nem szabad elfelejteniük, hogy a megtorpanás szabály célja, hogy megakadályozza a dobót a futó szándékos megtévesztésében. Ha kétség adódik a bíróban, a dobó "szándéka" kell hogy döntő legyen. Azonban bizonyos dolgokat fejben kell tartani:

(a) A terpeszállásban állást a dobógumi fölött a labda nélkül, azt megtévesztési szándéknak kell értelmezni és megtorpanásnak ítélni.

(b) Amikor futó van egyesen a dobó tehet egy teljes fordulatot, egyes base felé habozás nélkül, és kettesre dobhat. Ezt nem kell foglalatlan base-re dobásnak értelmezni.

8.06 A professzionális ligáknak át kell venniük a következő szabályt a vezetőedző vagy segédedző dobóhoz tett látogatásaira vonatkozóan:

(a) Ez a szabály korlátozza az utak számát, amit egy vezetőedző vagy segédedző tehet bármely dobóhoz bármely játékrészen belül; (b) Ugyanahhoz a dobóhoz ugyanabban a játékrészben tett második út, ennek a dobónak az automatikus lecserélését eredményezi; (c) A vezetőedzőnek vagy segédedzőnek tilos második utat tennie a dombra amíg ugyanaz az ütő van ütésnél, de (d) ha egy csereütőt behoznak ezen ütő helyett, a vezetőedző vagy segédedző tehet második utat a dombra, de le kell cserélnie a dobót.

A vezetőedző vagy segédedző akkor fejezte be a látogatását a dombon, amikor elhagyja a dobógumit körülvevő 18-láb kört.

Ha a vezetőedző vagy segédedző az elkapóhoz vagy belső védőhöz megy és az a játékos azután a dombra megy vagy a dobó jön hozzá a pozíciójára mielőtt közbeeső akció történne (dobódobás vagy más akció), az ugyanaz lesz mintha a vezetőedző vagy segédedző ment volna a dombra.

Minden e szabály kijátszására vagy megkerülésére tett kísérlet a vezetőedző vagy segédedző által, aki az elkapóhoz vagy egy belső védőhöz megy és aztán az a játékos a dombra megy tanácskozni a dobóval, az dombhoz tett utat képez.

Ha a segédedző a dombra megy és lecseréli a dobót, és aztán a vezetőedző megy a dombra beszélni az új dobóval, az egy utat képez annál az új dobónál abban a játékrészben.

Olyan esetben, amikor a vezetőedző megtette az első útját a dombra és aztán visszatér másodszor is a dombra ugyanabban a játékrészben, ugyanannál a dobónál és ugyanaz az ütő van ütésnél, miután a bíró figyelmezteti hogy nem térhet vissza a dombra, a vezetőedzőt ki kell állítani a mérkőzésről és a dobótól meg kell követelni, hogy dobjon annak az ütőnek amíg ő kiesik vagy base-re jut. Miután az ütőt kiejtették, vagy futóvá vált, akkor ezt a dobót le kell cserélni a mérkőzésről. A vezetőedzőt figyelmeztetni lehet, hogy a dobóját le kell majd cserélni miután dobott egy ütőnek, hogy bemelegíttessen egy cseredobót.

A cseredobónak meg kell engedni nyolc előkészületi dobást vagy még többet, ha a bíró megítélése szerint a körülmények indokolttá teszik.  

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr423512236

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.