HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

7.00 - A futó


7.01 Egy futó megszerzi a jogot egy nem-foglalt base-re amikor érinti azt mielőtt out lenne. Ő azután jogosult arra, amíg ki nem esik vagy kénytelen szabaddá tenni egy másik futónak akinek a szabály szerint jár az a base.

Ha egy futó szabályosan megszerzi egy base jogcímét, és a dobó felveszi a dobási pozícióját, a futó nem térhet vissza egy korábban elfoglalt base-re.

7.02 Haladásakor a futónak meg kell érintenie egyes, kettes, hármas és a hazai base‑t sorrendben. Ha visszatérési kényszere van, újra kell érintenie minden base‑t fordított sorrendben, kivéve ha a labda halott az 5.09 Szabály bármelyik rendelkezése szerint. Ilyen esetekben a futó közvetlenül az eredeti base-re mehet.

7.03 Két futó nem foglalhat el egy base‑t, de ha két futó érint egy base‑t miközben a labda élő, a későbbi futó out lesz ha megérintik. A korábbi futó jogosult a base-re.

7.04 Minden futó az ütőt nem számítva kiejtetés lehetősége nélkül haladhat egy base‑t amikor -

(a) Megtorpanás volt;

(b) Az ütő kiejtetés lehetősége nélküli haladása kényszeríti a futót a base szabaddá tételére, vagy amikor az ütő üt egy érvényes labdát amely érint egy másik futót vagy a bírót mielőtt az ilyen labdát érintette egy védő, vagy az túlhaladt rajta, ha a futót továbbtolják;

Egy futó akit továbbtolnak kiejtetés lehetősége nélkül, csak saját veszélyére mehet túl azon a base-en, amelyre jogosult. Ha egy ilyen továbbtolt futót kiejtetnek a harmadik out-ként mielőtt egy szintén továbbtolt korábbi futó érinti a hazai tányért, a pont számítani fog.

Akció. Két out, tele a pálya, az ütő sétál, de a futó kettesről túlbuzgó és túlfut hármas base-en hazafelé és kiérintik az elkapó dobásával. Még ha két out van is, a pont számít azon nézet miatt, hogy a pontot hazatolta a ball-ok miatti séta és hogy minden futónak csak annyit kellett tennie, hogy továbbmenjen és érintse a következő base‑t.

(c) Egy védő, miután elkap egy magas labdát beesik egy kispadba vagy lelátóra, vagy átesik köteleken egy tömegbe amikor a nézők a pályán vannak.

Egy védő vagy elkapó benyúlhat, beléphet vagy bemehet a kispadba egyik vagy mindkét lábbal hogy elkapást csináljon, és ha megtartja a labdát, az elkapásnak helyt kell adni. A labda játékban van.

Ha a védő vagy elkapó, miután szabályos elkapást csinált, beesne egy lelátóra, nézők közé vagy a kispadba, vagy elesik a kispadban miután szabályos elkapást csinált, akkor a labda halott és a futók haladnak egy base–t kiejtetés lehetősége nélkül.

(d) Miközben megpróbál ellopni egy base‑t, az ütőt zavarja az elkapó vagy bármely más védő.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy futó jogosult egy base-re kiejtetés lehetősége nélkül, miközben a labda játékban van, vagy bármely szabály szerint amelyben a labda játékban van miután a futó továbbhaladt arra a base-re amelyre jogosult, és a futó nem érinti meg a base‑t amelyre jogosult mielőtt megpróbál továbbmenni a következő base-re, akkor a futó eljátsza a mentességét a kiejtetés lehetősége alól, és ő kiejthető a base vagy a futó érintésével, mielőtt visszatér a kihagyott base-re.

7.05 Minden futó, az ütő-futót is beleértve a kiejtetés lehetősége nélkül haladhat

(a) A hazai base-re pontot szerezve, ha egy érvényes labda kimegy a játéktérről repülés közben és a futó szabályosan érint minden base‑t; vagy ha egy érvényes labdát, amely a bíró megítélése szerint kiment volna a játéktérről repülés közben, eltéríti egy védő olyan cselekedete, hogy eldobja a kesztyűjét, sapkáját, vagy öltözékének bármely részét;

(b) Három base‑t, ha egy védő szándékosan érint egy érvényes labdát a sapkájával, maszkjával vagy szerelésének bármelyik, a megfelelő helyétől eltávolított részével. A labda játékban van és az ütő továbbmehet a hazai base-re saját kockázatára;

(c) Három base‑t, ha egy védő szándékosan egy érvényes labda felé dobja a kesztyűjét és érinti azt. A labda játékban van és az ütő továbbmehet a hazai base-re saját kockázatára;

(d) Két base‑t, ha egy védő szándékosan érint egy dobott labdát a sapkájával, maszkjával vagy szerelésének bármelyik, a megfelelő helyétől eltávolított részével. A labda játékban van;

(e) Két base‑t, ha egy védő szándékosan egy dobott labda felé dobja a kesztyűjét és érinti azt. A labda játékban van;

A (b-c-d-e) alkalmazásakor az eldobott kesztyűnek vagy levett sapkának vagy maszknak, stb. érintenie kell a labdát. Nincs büntetés, ha a labdát nem érintik.

A (c-e) pontokbeli büntetést nem szabad olyan védő ellen felhozni, akinek a kesztyűjét leviszi a kezéről az ütött vagy dobott labda ereje, vagy amikor a kesztyűje lerepül a kezéről, amikor nyilvánvalóan egy szabályos elkapásra tesz erőfeszítést.

(f)  Két base‑t, ha egy érvényes labda a lelátóra pattan vagy eltérítik oda az egyes vagy hármas base alapvonalain kívül; vagy ha pályakerítésen keresztül vagy alatt, eredményjelzőn keresztül vagy alatt, vagy bozóton illetve a kerítésen levő kúszónövényen keresztül vagy alatt kimegy; vagy ha beleszorul ilyen kerítésbe, eredményjelzőbe, bozótba vagy kúszónövénybe;

(g) Két base‑t, amikor nincsenek nézők a játéktéren és egy dobott labda bemegy a lelátóra, egy kispadba (akár visszapattan a labda a pályára, akár nem), vagy egy pályakerítés felett vagy alatt, vagy a hátsó akadály feletti védőháló lejtős részére, vagy a nézőket védő drótháló szemei között marad. A labda halott. Amikor az ilyen vad dobás a belső védők első akciója, a bírót ilyen base-ek odaítélésekor a futóknak a dobódobás idején elfoglalt pozíciója vezérelje; minden más esetben a bírót a futóknak a vad dobás idején elfoglalt pozíciója vezérelje;

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Ha minden futó, az ütő-futót is beleértve haladt legalább egy base‑t amikor egy belső védő vad dobást csinál a dobódobás utáni első akcióban, az odaítélést a futóknak a vad dobás idején elfoglalt helyzete vezérelje.

Bizonyos körülmények között nem lehetséges egy futónak két base‑t odaítélni. Példa: Futó egyesen. Az ütő rövid fly-t üt a jobbkülső pályára. A futó megáll egyes és kettes között, az ütő továbbfut egyesről és mögé ér. A labda leesik. A külső védő egyesre dobáskor a lelátóra dobja a labdát.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Mivel, amikor a labda halott, futó nem haladhat azon a base-en túl amelyre jogosult, az eredetileg egyes base-en levő futó hármasra megy és az ütő csak kettes base-ig juthat.

A "vad dobás ideje" azt jelenti, amikor a dobás valójában elhagyta a védő kezét és nem azt, amikor a dobott labda földet érint, túlmegy egy labdát fogadó védőn vagy kimegy játékon kívül a lelátóra.

Az ütő-futó pozíciója amikor a vad dobás elhagyta a védő kezét a kulcs a base-ek odaítélésének eldöntésekor. Ha az ütő-futó nem érte el az egyes base‑t, az ítélet két base a dobódobás idejétől minden futónak. Annak eldöntése, hogy az ütő-futó elérte-e az egyes base‑t a dobás előtt, az egy megítélési döntés.

Ha egy szokatlan akció adódik, ahol egy belső védő első dobása lelátóra vagy kispadba megy, de az ütő nem lett futó (mint hogy az elkapó bedobja a labdát a lelátóra megpróbálva megfogni a futót, aki a hármasról próbál befutni túlment labda vagy vad dobódobás után) a két base odaítélése a futók dobáskori pozíciójától legyen. (A 7.05 (g) szabály célja miatt az elkapó belső védőnek tekintendő.)

AKCIÓ. Futó az egyes base-en, az ütő a beállóshoz üt egy labdát, aki kettes base-re dob, túl későn hogy elkapja a futót, és a kettes védő az egyes base felé dob miután az ütő keresztezte az egyes base‑t. Elbírálás - A futó kettesen pontot szerez. (Ebben az akcióban, csak akkor kapja meg az ütő-futó a hármas base‑t, ha túl van egyes base-en amikor a dobást csinálják.)

(h) Egy base‑t, ha az ütőnek dobott labda vagy a dobó dobóhelyről base-re dobott labdája egy futó megfogására, kimegy a lelátóra vagy egy kispadba, vagy egy pályakerítés illetve hátsó akadály felett vagy azon keresztül. A labda halott;

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Amikor egy vad dobódobás vagy túlment labda az elkapón átmegy vagy mellette elmegy, vagy eltérül az elkapón és közvetlenül a kispadba, lelátóra, vagy bármilyen területre megy ahol a labda halott, egy base‑t kell odaítélni. Akkor is egy base‑t kell megadni, ha a dobó, miközben érintkezik a gumival, base-re dob és a dobás közvetlenül a lelátóra megy, vagy bármilyen területre ahol a labda halott.

Ha azonban a dobódobás vagy dobott labda az elkapón átmegy vagy mellette elmegy illetve egy védőn megy át és a játéktéren marad, és azután a kispadba, lelátóra vagy más területre rúgják vagy eltérítik ahol a labda halott, a base-ek odaítélése két base lesz a futóknak a dobáskor elfoglalt pozíciójától.

(i)  Egy base‑t, ha egy ütő futóvá válik egy Negyedik Ball vagy Harmadik Strike esetén, amikor a dobódobás túlmegy az elkapón és beleszorul a bíró maszkjába vagy felszerelésébe.

Ha az ütő olyan vad dobódobás miatt válik futóvá amikor a futók jogosultak egy base haladására, az ütő-futó csak egyes base-re lesz jogosult.

Az a tény, hogy egy futó megkap egy base‑t vagy base-eket kiejtetés lehetősége nélkül, nem mentesíti a kötelezettség alól, hogy meg kell érintenie a megkapott base‑t és minden közbeeső base‑t. Például: az ütő üt egy pattant labdát, amelyet a belső védő a lelátóra dob, de az ütő-futó kihagyta az egyes base‑t. Őt out‑nak lehet ítélni kérelemre az egyes base kihagyása miatt miután a labda játékba került, még akkor is ha neki "odaítélték" a kettes base‑t.

Ha egy futó visszatérni kényszerül egy base-re egy elkapás után, újra kell érintenie az eredeti base‑t még akkor is, ha valamilyen pálya-szabály vagy más szabály miatt, további base-eket kap meg. Visszaérinthet miközben a labda halott és az odaítélés azután történik az eredeti base‑től számítva.

7.06 Amikor akadályozás történik, a bírónak "Akadályozás"-t (Obstruction) kell bemondania vagy jeleznie.

(a) Ha az akadályozott futón csinálnak akciót, vagy ha az ütő-futót akadályozzák mielőtt érinti az egyes base‑t, a labda halott és minden futó haladhat a kiejtetés lehetősége nélkül arra a base-re, amelyet elért volna a bíró megítélése szerint, ha nem lett volna akadályozás. Az akadályozott futónak legalább egy base jár azon túl, amit utoljára szabályosan megérintett az akadályozás előtt. Bármely előző futó, akit az akadályozás büntetéseként odaítélt base-ek miatt továbbtolnak, továbbhaladhat a kiejtetés lehetősége nélkül.

Amikor az akciót egy akadályozott futón csinálják, a bírónak ugyanolyan módon kell az akadályozást jeleznie, ahogy az "Idő"-t bemondja, mindkét kézzel a feje fölött. A labda azonnal halott, amikor ezt a jelet adják; azonban ha egy dobott labda repülés közben van mielőtt a bíró bemondaná az akadályozást, a futóknak a vad dobások alapján kell odaítélni a base-eket, ahogy azokat odaítélnék ha nem történne akadályozás. Olyan akcióban ahol egy futó beszorult kettes és hármas base között és akadályozta a hármas védő a hármasra futásában miközben a dobás a levegőben volt, és az ilyen dobás bemegy a kispadba, az akadályozott futónak a hazai base‑t kell odaítélni. Bármely más base-en levő futó szintén két base‑t kapna attól a base‑től amit utoljára szabályosan megérintett mielőtt az akadályozást bemondták.

(b) Ha nem csinálnak akciót az akadályozott futón, a játék folytatódik, amíg további esemény már nem lehetséges. A bírónak azután "Idő"-t kell mondania és kiszabni olyan büntetéseket, ha szükséges, amely a megítélése szerint érvényteleníti az akadályozás tettét.

A 7.06 (b) alapján, amikor a labda nem halott akadályozás esetén és egy akadályozott futó túlhalad azon a base-en, amely a bíró megítélése szerint megkapott volna mert akadályozták, ő a saját veszélyére teszi ezt és ki lehet érinteni. Ez egy megítélési döntés.

MEGJEGYZÉS: Az elkapónak a labda birtoklása nélkül nincs joga elállni a pontot szerezni próbáló futó útját. A base-vonal a futóhoz tartozik, és az elkapó csak akkor lehet ott, ha lekezel egy labdát vagy amikor már a kezében van a labda.

7.07 Ha egy futó hármasról próbál befutni szoros játék vagy lopás útján és az elkapó vagy bármely más védő a hazai base-re vagy az elé lép a labda birtoklása nélkül, vagy érinti az ütőjátékost vagy az ütőjét, a dobónak megtorpanást kell ítélni, az ütő megkapja az egyes base‑t a zavarás miatt és a labda halott.

7.08 Bármely futó out amikor -

(a)(1) Több mint három láb távolságra kifut a base-ek közötti egyenes vonaltól hogy elkerülje a megérintést, kivéve ha azért tesz így, hogy elkerülje egy védő zavarását aki megütött labdát kezel le; vagy (2) egyes base érintése után, elhagyja a base-vonalat, láthatóan feladva az erőfeszítését, hogy érintse a következő base‑t;

Bármely futó aki az egyes base elérése után elhagyja a base-vonalat a kispadja vagy a pozíciója felé, mert azt hiszi, hogy nincs további akció, out‑nak nyilvánítható ha a bíró a futó cselekedetét úgy ítéli meg, hogy a base-ek közötti futás erőfeszítéseit feladja. Bár egy out-ot bemondanak, a labda játékban marad ami a többi futót illeti.

Ez a szabály kiterjed a következő és hasonló akciókra is: Kettőnél kevesebb out, döntetlen állás a kilencedik játékrész aljában, az ütő kiüti a labdát a pályáról a győztes pontért, a futó egyesről túlmegy a kettesen és azt hiszi, hogy a hazafutás automatikusan megnyerte a meccset és keresztülvág a belső pályán a kispadja felé miközben az ütő-futó körbefut a base-eken. Ebben az esetben a base-futót out‑nak ítélnék "a következő base érintésére irányuló erőfeszítéseinek feladása miatt" és az ütő-futónak megengedik a körbefutását a base-eken, hogy érvényessé tegye a hazafutását. Ha két out van, a hazafutás nem számítana (lásd a 7.12 Szabályt). Ez nem kérelem akció.

AKCIÓ. Egy futót, aki azt hiszi, hogy out lett érintés miatt egyes vagy hármas base-nél, elindul a kispad felé és halad egy megfelelő távolságot továbbra is azt jelezve a tettével, hogy ő out, be kell mondani out‑nak a base-ek elhagyása miatt.

A fenti két akcióban a futókat úgy tekintik, hogy ténylegesen a base-vonalat hagyják el és máshogy kezelik őket, mint az ütőt aki strikeout lett a leírtak szerint.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Amikor egy ütő egy nem elkapott harmadik strike esetén válik futóvá, és elindul a kispadja vagy pozíciója felé, elmehet egyes base-re bármikor, mielőtt belépne a kispadba. A kiejtetéséhez a védelemnek érintenie kell őt vagy egyes base‑t, mielőtt ő érintené az egyes base‑t.

(b) Szándékosan zavar egy dobott labdát; vagy gátol egy védőt, aki akciót próbál csinálni a megütött labdával;

A futót, akit úgy ítéltek meg, hogy gátolt egy védőt aki akciót próbál csinálni egy megütött labdával, out lesz, akár szándékos volt akár nem.

Ha azonban a futó érintkezik egy szabályosan elfoglalt base-zel amikor gátolja a védőt, őt nem lehet out‑nak ítélni, kivéve ha a bíró megítélése szerint az ilyen gátolás szándékos, akár érvényes akár érvénytelen területen történik. Ha a bíró szándékosnak jelenti ki a gátolást, a következő büntetés vonatkozik erre: Kettőnél kevesebb out esetén, a bírónak mind a futót mind az ütőt out‑nak kell nyilvánítania. Két out esetén a bírónak az ütőt kell out‑nak nyilvánítania.

Ha egy hármas és a hazai base közötti beszorításkor, a követő futó továbbment és hármas base-en áll amikor a beszorított futót out‑nak ítélik támadó zavarás miatt, a bírónak vissza kell küldeni a hármason álló futót a kettes base-re. Ugyanez az elv érvényesül ha beszorítás van kettes és hármas base között és egy követő futó elérte a kettest (az indoklás az, hogy futó nem haladhat egy zavarásos akcióban és egy futót addig tekintjük úgy, hogy elfoglal egy base‑t, amíg szabályosan el nem éri a rákövetkező base‑t).

(c) Megérintik, miközben a labda élő és a futó base-en kívül áll. KIVÉTEL: Egy ütő-futót nem lehet kiérinteni miután túlfutott vagy túlcsúszott egyes base-en ha azonnal visszatér a base-re;

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: (1) Ha egy futó érintkezése elmozdít egy base‑t a helyzetéből, azon a futón annál a base-nél nem csinálható akció ha biztosan elérte a base‑t.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: (2) Ha egy base kimozdul a helyzetéből egy akció közben, ugyanabban az akcióban bármelyik következő futót úgy kell tekinteni, hogy érint vagy elfoglal egy base‑t, ha a bíró véleménye szerint, érinti vagy elfoglalja az elmozdult táska által jelölt pontot.

(d) Nem érinti vissza a base-ét miután egy érvényes vagy érvénytelen labdát szabályosan elkaptak, mielőtt őt vagy a base-ét megérinti egy védő. Őt nem lehet out‑nak ítélni a base visszérintésének elmulasztása miatt az első rákövetkező dobódobás után, vagy bármilyen akció vagy megkísérelt akció után. Ez egy kérelem akció;

A futóknak nem kell visszaérinteni egy foul érintés esetén. Lophatnak foul érintés esetén. Ha egy úgynevezett érintést nem kapnak el, közönséges foul ball lesz. A futók azután visszatérnek a base-ükre.

(e) Nem éri el a következő base‑t mielőtt egy védő érinti őt vagy a base‑t, miután haladni kényszerült az ütő futóvá válása (tolás) miatt. Azonban, ha egy későbbi futót kiejtetnek toláskor, a kényszer megszűnik és a futót kell érinteni, hogy kiessen. A tolás megszűnik, amint a futó érinti a base‑t, ahová kénytelen haladni, és ha túlfut vagy túlcsúszik a base-en, a futót érinteni kell a kiejtetéshez. Azonban, ha a továbbtolt futó miután érintette a base‑t, visszaindul bármilyen okból az utoljára elfoglalt base felé, a tolás visszaáll, és ő újra kiejthető ha a védelem érinti a base‑t amelyre őt tolták;

AKCIÓ. Futó egyesen és három ball az ütőnek: A futó lopni kezd a következő dobáson, ami a negyedik ball, de miután érinti a kettest, túlcsúszik vagy túlfut azon a base-en. Az elkapó dobása megfogja őt mielőtt vissza tudna térni. Az elbírálás szerint a futó out. (A tolás megszűnt.)

A túlcsúszási és túlfutási szituációk az egyes base-en kívüli base-eken adódnak. Például, mielőtt két out lenne és futó van egyesen és kettesen, vagy egyes-kettes-hármason, a labdát egy belső védőhöz ütik, aki megpróbálja a dupla játékot. Az egyesen levő futó megelőzi a dobást kettes base-re, de túlcsúszik a base-en. A továbbítás megtörténik egyesre és az ütő-futó out. Az egyes védő, látva hogy a futó kettesen nincs a base-en, visszadob kettesre és a futót megérintik a base-en kívül. Eközben futók értek be. A kérdés az: Kényszerítő játék-e ez? Megszűnt-e a tolás amikor az ütő-futó out lett egyesen? Számítanak-e az akció közben elért pontok, amik beértek mielőtt a harmadik out-ot megcsinálták amikor a futót érintették kettesnél? Válasz: A pontok számítanak. Ez nem kényszerítő játék. Ez érintéses akció.

(f)  Érinti egy érvényes labda az érvényes területen mielőtt a labda érintett vagy túlhaladt egy védőn. A labda halott és egyetlen futó sem szerezhet pontot, és futók nem haladhatnak, kivéve a továbbtolt futók. KIVÉTEL: Ha egy futó érinti a base-ét, amikor érinti őt egy Infield Fly, ő nem out, viszont az ütő out;

Ha két futót érint ugyanaz az érvényes labda, csak az első futó out, mert a labda azonnal halott.

Ha egy futót érint egy Infield Fly amikor nem érinti a base-ét, mind a futó mind az ütő out.

(g) Megpróbál pontot szerezni olyan akcióban, amelyben az ütő zavarja az akciót a hazai base-nél mielőtt két out lenne. Két out esetén az ütő kiesik a zavarással és a pont nem számít;

(h) Megelőz egy korábbi futót mielőtt az a futó out lenne;

(i)  Miután szabályosan birtokba vett egy base‑t, fordított sorrendben fut a base-ek között a védelem összezavarásának vagy a mérkőzés nevetségessé tételének céljából. A bírónak azonnal "Idő"-t kell bemondania és out‑nak nyilvánítani a futót;

Ha egy futó érint egy nem foglalt base‑t és aztán úgy gondolja, hogy a labdát elkapták vagy megtévesztik, hogy visszatérjen az utoljára érintett base-re, ő kiejthető a base-re visszafutás közben, de ha eléri a korábban elfoglalt base‑t, akkor nem ejthető ki, amíg érintkezik a base-zel.

(j)  Nem tér vissza azonnal egyes base-re miután túlfutott vagy túlcsúszott azon a base-en. Ha megpróbál kettesre futni, kiesik ha megérintik őt. Ha miután túlfutott vagy túlcsúszott egyes base-en, elindul a kispad felé, vagy a pozíciója felé és nem tér vissza azonnal egyes base-re, ő out lesz kérelemre, amikor őt vagy a base‑t megérintik;

A futó aki érinti a base‑t túlfutás közben és safe-nek ítélte a bíró, a 4.09 (a) Szabály szándéka szerint ő "elérte az egyes base‑t" és bármely pont, ami beér egy ilyen akcióban, az számít, még ha egy futó később a harmadik out lesz is mert nem tért vissza "azonnal", ahogy a 7.08 (j) Szabály kitér rá.

(k) A hazai base-re futás vagy csúszás közben, nem érinti a hazai base‑t és nem tesz kísérletet, hogy visszatérjen a base-re, amikor egy védő a kezében tartja a labdát és érinti a hazai base‑t, és kérelmet intéz a bíróhoz az ítélet meghozására.

Ez a szabály csak akkor érvényesül, amikor a futó útban van a kispad felé és az elkapótól azt kívánná meg, hogy üldözőbe vegye. Ez nem vonatkozik arra a közönséges akcióra, amikor a futó elvéti a base‑t és aztán azonnal erőfeszítést tesz, hogy érintse azt mielőtt megérintenék. Abban az esetben meg kell érinteni a futót.

7.09 Zavarás egy ütő vagy futó részéről az, amikor -

(a) Egy harmadik strike után gátolja az elkapót aki próbálja megjátszani a labdát;

(b) Miután érvényes labdát üt vagy buntol, az ütője érinti a labdát másodszor is az érvényes területen. A labda halott és futók nem haladhatnak. Ha az ütő-futó eldobja az ütőjét és a labda nekigurul az ütőnek az érvényes területen és a bíró megítélése szerint nem volt szándékosság a labda útjába avatkozásban, akkor a labda élő és játékban van;

(c) Szándékosan eltéríti egy érvénytelen labda útját bármely módon;

(d) Mielőtt két out lenne és futó van hármas base-en, az ütő gátol egy védőt aki a hazai base-en akciót próbál csinálni; a futó out;

(e) A támadó csapat bármely tagja vagy tagjai bármelyik base körül állnak vagy gyülekeznek, amelyre egy futó halad, hogy összezavarják, gátolják, vagy növeljék a védők nehézségeit. Az ilyen futó out‑nak ítélendő a csapattársának vagy csapattársainak zavarása miatt;

(f)  Bármely ütő vagy futó akit éppen kiejtettek, gátol vagy feltart egy rákövetkező akciót, amit egy futón csinálnak. Az ilyen futó out‑nak ítélendő a csapattársának zavarása miatt;

Ha az ütő vagy egy futó továbbra is halad miután kiejtették, egyedül e tette miatt nem tekinthető a védőket összezavarónak, gátlónak vagy feltartónak.

(g) Ha a bíró megítélése szerint egy futó szándékosan és akarattal zavar egy megütött labdát vagy egy védőt, aki a megütött labda lekezelését végzi, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megakadályozzon egy dupla játékot, akkor a labda halott. A bíró out‑nak ítéli a futót zavarás miatt és out‑nak ítéli az ütő-futót is a csapattársának tette miatt. Semmi esetre sem érhető el base vagy pont egy futó ilyen cselekedete esetén.

(h) Ha a bíró véleménye szerint egy ütő-futó szándékosan és akarattal zavar egy megütött labdát vagy egy védőt, aki a megütött labda lekezelését végzi, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megakadályozzon egy dupla játékot, akkor a labda halott. A bíró out‑nak ítéli az ütő-futót zavarás miatt és out‑nak ítéli azt a futót is aki a hazai base-hez legközelebb került, függetlenül attól, hogy a dupla játék hol lett volna lehetséges. Semmi esetre sem érhető el base ilyen zavarás esetén.

(i)  A bíró megítélése szerint, a base-edző hármas base-nél, vagy egyes base-nél, a futó érintésével vagy megtartásával fizikailag segít neki a hármas vagy egyes base-re visszatéréskor vagy annak elhagyásakor.

(j)  Amikor futó van hármason, a base-edző elhagyja a helyét és bármilyen módon dobást kényszerít ki egy védőtől;

(k) A hazai base-ről egyes base-re futásánál a távolság második felében, miközben a labdát egyes base felé játszák, ő kifut a három-láb vonalon kívülre (a jobb oldalára), vagy az alapvonalon belülre (a bal oldalára), és a bíró megítélése szerint zavarja ezzel a védőt, aki fogadja a dobást egyes base-en, vagy megpróbál lekezelni egy megütött labdát;

A három-láb sávot jelző vonalak részei annak a "sávnak" de a helyes értelmezés az, hogy a futó mindkét lábának a három-láb "sávon" belül vagy a "sávot" jelölő vonalakon kell lennie.

(l)  Nem kerüli el a védőt, aki megpróbál lekezelni egy megütött labdát, vagy szándékosan zavar egy dobott labdát, feltéve hogy ha két vagy több védő próbál lekezelni egy megütött labdát, és a futó érintkezésbe kerül egyikükkel vagy közülük többel, a bírónak kell meghatároznia, melyik védőnek jár e szabály előnye, és nem nyilváníthatja out‑nak a futót azért, mert érintkezésbe kerül egy másik védővel, mint akit a bíró meghatároz az ilyen labda kezelésére jogosultnak;

Amikor az elkapó és az egyesre menő ütő-futó érintkeznek amikor az elkapó lekezeli a labdát, általában nincs szabálytalanság és semmit nem kell ítélni. A labdát lekezelni próbáló védő általi "Akadályozást" csak nagyon kirívó és erőszakos esetekben kell megítélni, mert a szabályok neki biztosítják az út jogát, de természetesen ez az "út joga" nem jogosítvány arra, hogy például szándékosan elgáncsoljon egy futót, még ha a labdát kezeli is. Ha az elkapó kezeli a labdát és az egyes védő vagy a dobó akadályoz egy egyesre menő futót, az "akadályozást" be kell mondani és a futónak odaítélni az egyes base‑t.

(m) Egy érvényes labda érinti őt az érvényes területen mielőtt érintene egy védőt. Ha egy érvényes labda a védőn átmegy vagy mellette elmegy, és közvetlenül mögötte érint egy futót, vagy futót érint miután egy belső védő eltérítette, a labda játékban van és a bírónak nem szabad a futót out‑nak nyilvánítani mert érintette egy megütött labda. Ilyen döntés meghozásakor a bírónak bizonyosnak kell lennie abban, hogy a labda a védőn átment vagy mellette ment el, és más belső védőnek nem volt esélye akciót csinálni a labdával. Ha a bíró véleménye szerint, a futó szándékosan és akarattal belerúg egy ilyen ütött labdába, amit a belső védő elvétett, akkor a futót out‑nak kell ítélni zavarás miatt.

A ZAVARÁS BÜNTETÉSE: A futó out és a labda halott.

7.10 Bármely futót out‑nak kell bemondani kérelemre, amikor -

(a) Miután egy magas labdát elkaptak, nem érinti vissza az eredeti base-ét mielőtt őt vagy az eredeti base‑t megérintik;

A "visszaérintés" ebben a szabályban azt jelenti, hogy vissza kell lépni és a base érintéséből elindulni miután a labdát elkapták. Egy futónak nem engedhető meg, hogy lendületből induljon egy base mögötti pozícióból.

(b) Amikor a labda játékban van, miközben továbbhalad vagy visszatér egy base-re, nem érint meg minden base‑t sorrendben, mielőtt őt vagy a kihagyott base‑t megérintik.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: (1) Futó nem térhet vissza egy kihagyott base‑t érinteni, miután egy következő futó pontot szerzett. (2) Amikor a labda halott, futó nem térhet vissza egy kihagyott base‑t érinteni vagy egy olyat amit elhagyott, miután továbbment és megérintett egy kihagyott base-en túli base‑t.

AKCIÓ. (a) Az ütő kiüti a labdát a pályáról vagy pályaszabályok szerinti duplát üt és kihagyja az egyes base‑t (a labda közben halott) - ő visszatérhet egyes base-re kijavítani a hibáját mielőtt érinti a kettest, de ha megérinti a kettest, nem térhet vissza egyesre és ha a védekező csapat kérelmet intéz, őt out‑nak ítélik egyesen.

AKCIÓ. (b) Az ütő a beállóshoz üt egy labdát, aki vad dobást csinál a lelátóra (a labda halott) - az ütő-futó kihagyja az egyes base‑t, de a kettest odaítélik neki a túldobás miatt. Még ha a bíró odaítélte is a futónak a kettes base‑t a túldobás miatt, a futónak érintenie kell az egyest mielőtt továbbmegy kettes base-re.

Ezek kérelem akciók.

(c) Túlfut vagy túlcsúszik egyes base-en és nem tér vissza a base-re azonnal, és őt vagy a base‑t megérintik;

(d) Nem érinti meg a hazai base‑t és nem tesz kísérletet, hogy visszatérjen arra a base-re, és a hazai base‑t megérintik.

E szabály szerinti bármely kérelmet meg kell tenni a következő dobódobás vagy bármely akció vagy megkísérelt akció előtt. Ha a szabálytalanság olyan akcióban történik, amely befejez egy fél-játékrészt, a kérelmet addig kell megtenni amíg a védekező csapat elhagyja a pályát.

A kérelmet nem lehet akciónak vagy megkísérelt akciónak értelmezni.

Egymást követő kérelmeket nem lehet intézni egy futó ellen ugyanannál a base-nél. Ha a védekező csapat az első kérelemkor hibát vét, egy második kérelmet ugyanazon futónál, ugyanannál a base-nél nem engedélyezhet a bíró. (A "hibát véteni" kifejezés szándék szerinti értelme az, hogy a védekező csapat a kérelemkor játékon kívül dobta a labdát. Például, ha a dobó egyes base-re dobott, hogy kérelmet tegyen és a lelátóra dobta a labdát, akkor második kérelmet nem lehet helyben hagyni.)

A kérelem akciók megkívánják, hogy a bíró felismerjen egy látszólagos "negyedik out"-ot. Ha a harmadik out-ot olyan akcióban csinálják meg, amelyben egy kérelem akciót helyben hagynak egy újabb futónál, a kérelem akció döntése elsőbbséget élvez az out meghatározásában. Ha egynél több kérelem van olyan akcióban, amely befejez egy fél-játékrészt, a védelem dönthet annak az out‑nak az elfogadásáról, amely előnyös a számára. E szabály céljából, a védekező csapat akkor hagyta el a pályát, amikor a dobó és minden belső védő elhagyta az érvényes területet, útban a kispad vagy klubház felé.

Ha két futó érkezik a hazai base-re körülbelül ugyanakkor és az első futó elvéti a hazai tányért, de a második futó szabályosan megérinti a tányért, az első futót out‑nak mondják be kérelemre. Ha két out van és az első futót kiérintik a próbálkozása közben, hogy visszajöjjön és megérintse a base‑t vagy out‑nak ítélik kérelemre, akkor úgy kell tekinteni, hogy kiejtették őt mielőtt a második futó pontot szerzett, és ő a harmadik out. A második futó pontja nem fog számítani, ahogy a 7.12 Szabály leírja.

Ha egy dobó megtorpanást követ el kérelem közben, ez a tett akció lesz. A kérelmet tisztán kérelemnek kell szánni, vagy egy játékos szóbeli kérése által, vagy olyan cselekvéssel, amely félreérthetetlenül jelzi a kérelmet a bírónak. Egy játékos, aki szándéktalanul rálép a base-re labdával a kezében, nem alkot kérelmet. Idő nem adható amikor kérelmet intéznek.

7.11 A támadó csapat játékosai, edzői vagy bármely tagja szabaddá kell, hogy tegyen bármilyen teret (beleértve mindkét kispadot) amire egy védőnek szüksége van, aki lekezelni próbál egy ütött vagy dobott labdát.

BÜNTETÉS: Zavarást kell ítélni és az ütőt vagy futót, akin az akciót csinálják out‑nak kell nyilvánítani.

7.12 Kivéve ha két out van, egy következő futó státuszát nem érinti, hogy egy előző futó nem érint meg vagy nem érint vissza egy base‑t. Ha kérelemre az előző futó a harmadik out lesz, egyik őt követő futó sem szerezhet pontot. Ha egy ilyen harmadik out egy kényszerítő játék eredménye, sem előző sem következő futók nem szerezhetnek pontot.  

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr763512238

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.