HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

6.00 - Az ütőjátékos

 

6.01 (a) A támadó csapat minden tagjának abban a sorrendben kell ütnie, ahogy a neve szerepel a csapatának az ütősorrendjében.

(b) Minden játékrész első ütője az első játékrészt követően az a játékos lesz, akinek a neve követi az utolsó olyan játékosét, aki a szabályok szerint befejezte ütésnél töltött idejét az előző játékrészben.

6.02 (a) Az ütőnek el kell foglalnia pozícióját az ütőhelyen azonnal, amikor az ő ütési ideje van.

(b) Az ütőnek nem szabad elhagynia az ütőhelyi pozícióját miután a dobó Set pozícióba kerül vagy elkezdi a windup-ot.

BÜNTETÉS: Ha a dobó dob, a bíró bemondja a "Ball"-t vagy "Strike"-ot, amely eset fennáll.

Az ütő azzal a kockázattal hagyja el az ütőhelyet, hogy strike-ot kap és bemondják, kivéve ha kéri a bírót, hogy mondjon "Idő"-t. Az ütőnek nincs szabadságában kedvére be- és kilépni az ütőhelyről.

Amint egy ütő elfoglalta pozícióját az ütőhelyen, nem engedhető meg neki, hogy azért lépjen ki a helyéről, hogy használja a gyanta- vagy fenyőkátrány-rongyot, kivéve ha áll a játék, vagy a bírók megítélése szerint, az időjárási viszonyok indokolttá teszik a kivételt.

A bírók nem mondhatnak be "Idő"-t az ütő vagy bármelyik csapattagjának kérésére amint a dobó elkezdte a windup-ot vagy set pozícióba került, még ha az ütő azt állítja is, hogy "por ment a szemébe", "bepárásodott a szemüvege", "nem kapta meg a jelet", vagy bármely más ok miatt.

A bírók engedélyezhetik az ütő "Idő" kérését, amint ő az ütőhelyen van, de a bírónak ki kell küszöbölnie, hogy ütők kisétálgassanak a helyükről ok nélkül. Ha a bírók nem elnézőek, az ütők meg fogják érteni, hogy ők az ütőhelyen vannak és ott is kell maradniuk amíg a labdát nem dobják.

Ha egy dobó késlekedik miután az ütő a helyén van és a bíró úgy érzi, hogy a késlekedés nem indokolt, megengedheti hogy az ütő átmenetileg kilépjen a helyéről.

Ha miután a dobó elkezdi a windup-ot vagy set pozícióba kerül és van futó, és a dobó azért nem viszi végig a dobását mert az ütő kilépett a helyéről, azt nem szabad megtorpanásnak ítélni. Mind a dobó, mind az ütő megsértette a szabályt és a bírónak időt kell bemondania, ezután mind a dobó, mind az ütő "tiszta lappal" indul.

(c) Ha az ütő nem foglalja el a helyét az ütőhelyen az ütési ideje alatt, a bírónak el kell rendelnie, hogy a dobó dobjon, és "Strike"-ot kell bemondania minden ilyen dobásra. Az ütő elfoglalhatja a pozícióját bármely ilyen dobás után, és a szokásos ball és strike számlálás folytatódik, de ha nem foglalja el a megfelelő pozícióját mielőtt három strike-ot bemondanak, őt out‑nak kell ítélni.

6.03 Az ütőjátékos szabályos pozíciója mindkét lábbal az ütőhelyen belül van.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Az ütőhelyet meghatározó vonalak az ütőhelyen belül vannak.

6.04 Egy ütő akkor fejezte be a szabályok szerint az ütési idejét, amikor kiejtették vagy futóvá válik.

6.05 Az ütő out amikor -

(a) Az érvényes vagy érvénytelen magas labdáját (ami nem foul érintés) szabályosan elkapja egy védő;

(b) Egy harmadik strike-ot szabályosan elkap az elkapó;

A "szabályosan elkap" azt jelenti, hogy az elkapó  kesztyűjében van mielőtt a földet érintené. Az nem elkapás, ha a labda beleszorul az öltözékébe vagy felszerelésébe; vagy ha érinti a bírót és a visszapattanó labdát kapja el az elkapó.

Ha egy foul érintés először az elkapó kesztyűjét találja el, aztán továbbmegy és mindkét kézzel a testnek vagy mellvédőnek szorítva kapják el, mielőtt a labda érintené a földet, az egy strike, és ha a harmadik strike, akkor az ütő out. Ha megfogják a labdát a testhez vagy mellvédőhöz szorítva, azzal a feltétellel lehet elkapás, hogy a labda először az elkapó kesztyűjét vagy kezét érte.

(c) Egy harmadik strike-ot nem kap el az elkapó amikor egyes base foglalt mielőtt két out lenne;

(d) Érvénytelen labdát buntol a harmadik strike-ra;

(e) Bemondják az Infield Fly-t;

(f)  Megpróbál megütni egy harmadik strike-ot és a labda érinti őt;

(g) Az érvényes labdája érinti őt mielőtt érintene egy védőt;

(h) Miután üt vagy buntol egy érvényes labdát, az ütője érinti a labdát másodszor is az érvényes területen. A labda halott és futók nem haladhatnak. Ha az ütő-futó leejti az ütőjét és a labda az ütőnek gurul az érvényes területen és a bíró megítélése szerint nem volt szándékos a labda útjába avatkozás, akkor a labda élő és játékban van;

Ha egy ütő eltörik és egy része az érvényes területen van és eltalálja egy megütött labda vagy az ütő egy része eltalál egy futót vagy védőt, a játék folytatódik és nincs zavarás. Ha egy megütött labda eltalálja egy törött ütő részét a pályán kívül, az egy foul ball.

Ha egy egész ütőt bedobnak az érvényes területre és az zavar egy védőjátékost, aki akciót próbál csinálni, a zavarást meg kell ítélni, akár szándékos akár nem.

Olyan esetekben, amikor az ütősisakot véletlenül eltalálja egy ütött vagy dobott labda, a labda játékban marad ugyanúgy, mintha nem találta volna el a sisakot.

Ha egy megütött labda eltalál egy ütősisakot vagy bármely más, a természetes földtől idegen tárgyat miközben a pályán kívül van, az egy foul ball és a labda halott.

Ha a bíró véleménye szerint szándékosság van a futó részéről, hogy zavarjon egy ütött vagy dobott labdát azáltal, hogy leejti a sisakot vagy a labdára dobja, akkor a futó out, a labda halott és a futók visszatérnek a szabályosan megérintett utolsó base-re.

(i)  Miután üt vagy buntol egy érvénytelen labdát, szándékosan eltéríti a labda útját bármilyen módon, mialatt egyes base-re fut. A labda halott és a futó vagy futók visszatérnek az eredeti base-ükre;

(j)  Egy harmadik strike után vagy miután ütött egy érvényes labdát, őt vagy az egyes base‑t megérintik mielőtt ő érintené az egyes base‑t;

(k) Hazai base-ről egyes base-re futásánál a távolság második felében, miközben a labdát egyes base felé játszák, ő kifut a három-láb vonalon kívülre (a jobb oldalára), vagy az alapvonalon belülre (a bal oldalára), és a bíró megítélése szerint zavarja ezzel a védőt, aki fogadja a dobást egyes base-en; kivéve hogy kifuthat a három-láb vonalon kívülre (a jobb oldalára), vagy az alapvonalon belülre (a bal oldalára), hogy kikerüljön egy védőt aki lekezel egy ütött labdát;

(l)  Egy belső védő szándékosan elejt egy magas labdát vagy vízszintes ütést, ha egyes, egyes és kettes, egyes és hármas, vagy egyes, kettes és hármas base foglalt mielőtt két out lenne. A labda halott és a futó vagy futók visszatérnek az eredeti base-ükre.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Ebben a helyzetben az ütő nem out, ha a belső védő érintetlenül leesni hagyja a labdát, kivéve amikor az Infield Fly szabály érvényes.

(m) Egy előző futó, a bíró megítélése szerint, szándékosan zavar egy védőt aki megpróbál elkapni egy dobott labdát vagy dobni egy labdát megpróbálva befejezni bármilyen akciót;

E szabály célja az, hogy büntesse a támadó csapat szándékos, indokolhatatlan sportszerűtlen tettét, amikor a futó elhagyja a base-vonalat azzal a nyilvánvaló céllal, hogy ledöntse a főembert egy dupla játékban, ahelyett hogy megpróbálná elérni a base‑t. Nyilvánvalóan ez egy bíró megítélése szerinti dolog.

(n) Két out van, futó hármason, az ütőnek két strike-ja van és a futó megpróbálja ellopni a hazai base‑t egy szabályos dobáson és a labda eltalálja a futót az ütőzónában. A bírónak "Harmadik Strike"-ot kell mondania, az ütő out és a pont nem számít; ha nincs még két out, a bíró bemondja a "Harmadik Strike"-ot, a labda halott és a pont számít.

6.06 Az ütő out szabálytalankodás miatt, amikor -

(a) Megüt egy labdát egyik vagy mindkét lábával teljesen az ütőhelyen kívül állva.

Ha egy ütő érvényes vagy érvénytelen labdát üt miközben az ütőhelyen kívül van, out‑nak kell bemondani. A bíróknak különös figyelemmel kell lenniük az ütő lábainak pozíciójára ha olyankor próbálja megütni a labdát, amikor szándékosan sétáltatják. Az ütő nem ugorhat vagy léphet ki az ütőhelyről hogy megüsse a labdát.

(b) Átlép egyik ütőhelyről a másikba, miközben a dobó dobási pozícióban van;

(c) Zavarja az elkapó labdakezelését vagy dobását azzal, hogy kilép az ütőhelyről vagy bármely más mozdulatot tesz amely gátolja az elkapó játékát a hazai base-nél. KIVÉTEL: Az ütő nem lesz out, ha bármelyik továbbhaladni próbáló futót kiejtetik, vagy ha a pontot szerezni próbáló futót out‑nak mondják be az ütő zavarása miatt.

Ha az ütő zavarja az elkapót, a tányér-bírónak "zavarás"-t kell bemondania. Az ütő kiesett és a labda halott. Semelyik játékos sem haladhat ilyen zavarás közben (támadó zavarás) és minden futónak vissza kell térnie az utolsó base-re amelyet, a bíró megítélése szerint, szabályosan megérintett a zavarás ideje előtt.

Ha azonban az elkapó akciót csinál és egy haladni próbáló futót kiejtetnek, úgy kell venni mintha valójában nem lett volna zavarás és az a futó lesz out - nem az ütő. Bármelyik másik futó, aki akkor base-en van továbbhaladhat, mivel az elbírálás az, hogy nincs tényleges zavarás ha egy futót kiejtetnek. Abban az esetben a játék megy tovább, éppúgy mintha semmilyen szabálytalanság nem lett volna bemondva.

Ha egy ütő ráüt egy labdára és elvéti és olyan erősen lenget, hogy körbeviszi az ütőjét és a bíró szerint szándék nélkül eltalálja az elkapót vagy a labdát a háta mögött a visszalendülésnél, mielőtt az elkapó biztosan tartaná a labdát, azt csak strike-nak kell mondani (nem zavarásnak). A labda halott lesz azonban, és futók nem haladhatnak az akcióban.

(d) Használ vagy megpróbál használni egy olyan ütőt, amelyet a bíró véleménye szerint megváltoztattak vagy megbabráltak olyan módon, hogy javítsák a távolságfaktorát vagy hogy szokatlan hatást gyakoroljon a labdára. Ez magába foglal olyan ütőket, amit megtöltenek, lapítanak, megszegelnek, üregessé tesznek, barázdálnak, vagy olyan anyaggal kenik be, mint paraffinolaj, viasz, stb.

Semmilyen haladás a base-ek között nem engedhető meg és bármelyik out vagy out-ok az akció közben érvényesek lesznek.

Azonkívül, hogy out‑nak ítélik, a játékost ki kell állítani a mérkőzésről és további büntetéseknek is elébe nézhet, amit a Liga Elnöke határoz meg.

6.07 SORON KÍVÜL ÜTÉS.

(a) Az ütőt out‑nak kell ítélni kérelemre, amikor elmulasztja az ütést a megfelelő sorrendjében és egy másik ütő befejez egy ütésnél töltött időt az ő helyében.

(1) A helyes ütő elfoglalhatja a helyét az ütőhelyen bármikor, mielőtt a helytelen ütő futóvá válik vagy kiesik, és minden ball és strike beszámítódik a megfelelő ütő ütési idejébe.

(b) Amikor egy helytelen ütő futóvá válik vagy kiesik, és a védekező csapat kérelmet intéz a bíróhoz bármelyik csapat következő ütője felé végzett első dobódobás előtt, vagy bármilyen akció vagy megkísérelt akció előtt, a bírónak (1) a megfelelő ütőt out‑nak kell nyilvánítania; és (2) semlegesíteni bármilyen haladást vagy pontot, amit a helytelen ütő ütése miatt, vagy a helytelen ütő base-re jutása miatt szereztek, biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen.

MEGJEGYZÉS: Ha egy futó továbbhalad miközben a helytelen ütő van ütésnél, ellopott base, megtorpanás, vad dobódobás vagy túlment labda miatt, az ilyen haladás szabályos.

(c) Amikor egy helytelen ütő futóvá válik vagy kiesik, és egy dobódobást dobnak bármelyik csapat következő ütőjének mielőtt kérelmet intéznének, a helytelen ütő ezáltal a helyes ütővé válik, és az ütésnél töltött idejének eredménye szabályos lesz.

(d)(1) Amikor a helyes ütőt out‑nak ítélték mert elmulasztotta a sorrendben ütést, a rákövetkező ütő lesz az új ütő, akinek a neve követi azét, akit out‑nak ítéltek; (2) Amikor egy helytelen ütő a helyes ütővé válik, mert nem intéznek kérelmet a következő dobódobás előtt, a következő ütő az lesz, akinek a neve követi az így érvényesített helytelen ütőét. Abban a pillanatban, hogy egy helytelen ütő tevékenysége szabályossá válik, az ütősorrend továbbmegy attól a névtől, amely az érvényesített helytelen ütőt követi.

A bírónak nem szabad egyetlen személy figyelmét sem arra irányítani, hogy helytelen ütő tartózkodik az ütőhelyen. Ezt a szabályt arra tervezték, hogy mindkét csapat játékosaitól és vezetőedzőitől állandó éberséget követeljen meg.

Két alapvető dolgot kell szem előtt tartani: Amikor egy játékos soron kívül üt, a helyes ütő az out‑nak ítélt játékos. Ha egy helytelen ütő üt és eléri a base‑t vagy kiesik és nem intéznek kérelmet a következő ütő felé végzett dobódobás előtt, vagy bármilyen akció vagy megkísérelt akció előtt, a helytelen ütőt úgy tekintik, hogy a megfelelő sorrendben ütött és megalapozza az őt követő sorrendet.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS

A soron kívül ütéskor felmerülő különféle szituációk illusztrálására, tételezzünk fel egy következő első-játékrészbeli ütősorrendet:

Antal - Biró - Ceglédi - Dobos - Erdős - Fodor - Gáti - Hajdú - Imrei.

1. AKCIÓ. Biró üt. 2 ball és 1 strike számláláskor (a) a támadó csapat felfedezi a hibát vagy (2) a védekező csapat kérelmet intéz a bíróhoz. ELBÍRÁLÁS: Mindegyik esetben Antal felváltja Birót, és a számlálás nála 2 ball és 1 strike.

2. AKCIÓ. Biró üt és duplát ér el. A védekező csapat kérelmet intéz (a) azonnal vagy (b) egy Ceglédinek végzett dobódobás után. ELBÍRÁLÁS: (a) Antalt out‑nak ítélik és Biró a következő ütő, (b) Biró marad kettesen és Ceglédi a megfelelő ütő.

3. AKCIÓ. Antal sétál. Biró sétál. Ceglédi ütésén Biró kiesik. Erdős üt Dobos helyén. Miközben Erdős ütésnél van, Antal pontot szerez és Ceglédi kettesre ér egy vad dobódobás miatt. Erdős egyesen kiesik, Ceglédit hármasra juttatva. A védekező csapat kérelmet intéz (a) azonnal vagy (b) egy Dobosnak végzett dobódobás után. ELBÍRÁLÁS: (a) Antal pontja számít és Ceglédi jogosult a kettes base-re, mivel ezek a haladások nem a helytelen ütő ütése vagy egyesre jutása miatt voltak. Ceglédinek vissza kell mennie kettesre, mert a haladását hármasra az eredményezte, hogy a helytelen ütő megütött egy labdát. Dobost out‑nak ítélik és Erdős a következő ütő; (b) Antal pontja számít és Ceglédi hármason marad. A megfelelő ütő Fodor.

4. AKCIÓ. A base-ek tele vannak és két out, Hajdú üt Fodor helyén és triplát ér el, három pontot behozva. A védekező csapat kérelmet intéz (a) azonnal vagy (b) egy Gátinak végzett dobódobás után. ELBÍRÁLÁS: (a) Fodor out és egyik pont sem ér. Gáti lesz a második játékrész kezdő ütője; (b) Hajdú marad hármason és három pontot szereznek. Imrei a megfelelő ütő.

5. AKCIÓ. A fönti 4.(b) akció után Gáti folytatja az ütést. (a) Hajdút megérintik a hármas base mellett a harmadik outként, vagy (b) Gáti flyout lesz és nem történik kérelem. Ki lesz a második játékrész megfelelő kezdő ütője? ELBÍRÁLÁS: (a) Imrei. Ő akkor lett a megfelelő ütő amint az első dobódobás Gáti felé szabályossá tette Hajdú tripláját; (b) Hajdú. Amikor nem intéztek kérelmet, az első dobódobás az ellenfél kezdő ütőjének szabályossá tette Gáti ütési idejét.

6. AKCIÓ. Dobos sétál és Antal jön ütni. Dobos helytelen ütő volt, és ha kérelmet intéznek az Antal felé végzett első dobódobás előtt, akkor Antal out, Dobos lejön a pályáról és Biró a megfelelő ütő. Nincs kérelem és dobnak Antalnak. Dobos sétája így szabályos, ezzel Erdős válik a megfelelő ütővé. Erdős felválthatja Antalt bármikor, mielőtt Antal kiesik vagy futóvá válik. Ő nem teszi ezt. Antal flyout lesz, és Biró jön ütéshez. Antal helytelen ütő volt, és ha kérelmet intéznek a Biró felé végzett első dobódobás előtt, Erdős lesz out és Fodor a megfelelő ütő. Nincs kérelem, és dobnak Birónak. Antal out-ja most már szabályos, és a megfelelő ütő Biró. Biró sétál. Ceglédi a megfelelő ütő. Ceglédi flyout lesz. Most Dobos a megfelelő ütő, de ő kettesen van. Ki a következő ütő? ELBÍRÁLÁS: A megfelelő ütő Erdős. Amikor a megfelelő ütő base-en van, ő kimarad, és a következő ütő válik a megfelelő ütővé.

6.08 Az ütő futóvá válik és jogosult az egyes base-re a kiejtetés lehetősége nélkül (feltéve hogy előrehalad és megérinti az egyes base‑t), amikor

(a) Négy "ball"-t bemondott a bíró;

Egy ütőnek aki jogosult az egyes base-re egy ball-ok miatti séta után, egyes base-re kell mennie és megérintenie a base‑t mielőtt más futókat előretolna. Ez akkor áll fenn, amikor tele van a pálya és akkor, amikor cserefutót állítanak be a mérkőzésre.

Ha haladás közben a futó azt hiszi, hogy akció van és túlcsúszik a base-en mielőtt vagy miután érinti azt, ő kiejthető ha egy védő megérinti. Ha nem érinti meg a base‑t, amelyre jogosult és megpróbál attól a base‑től továbbhaladni, akkor ő kiejthető ha érintik őt vagy a base‑t amit kihagyott.

(b) Érinti őt egy dobó által dobott labda amelyet nem próbál megütni, kivéve ha (1) A labda az ütőzónában van amikor érinti az ütőjátékost, vagy (2) A játékos nem tesz kísérletet, hogy elkerülje a labda érintését.

Ha a labda az ütőzónában van amikor érinti az ütőjátékost, azt strike-nak kell ítélni, akár próbálja elkerülni a játékos, akár nem. Ha a labda az ütőzónán kívül van amikor érinti a játékost, ball-nak kell ítélni, ha nem tesz kísérletet, hogy elkerülje az érintést.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Amikor az ütőjátékost érinti egy dobódobás, amely nem jogosítja fel egyes base-re, a labda halott és semelyik futó sem haladhat.

(c) Az elkapó vagy bármely védő zavarja őt. Ha akció követi a zavarást, a támadók vezetőedzője jelezheti a bírónak, hogy a zavarás büntetésének elutasítása mellett dönt és elfogadja az akciót. Ilyen elhatározást azonnal meg kell hozni az akció végén. Azonban, ha az ütő egyes base-re ér biztos ütés, hiba, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos miatt vagy másképpen, és minden más futó legalább egy base‑t haladt, a játék továbbmegy a zavarásra történő hivatkozás nélkül.

Ha bemondják az elkapó zavarását egy akció közben, a bírónak engednie kell a játék folytatódását, mert a vezetőedző úgy dönthet, hogy elfogadja az akciót.

Ha egy ütő-futó elvétette az egyes base‑t, vagy egy futó kihagyja a neki következő base‑t, őt úgy kell tekinteni, hogy elérte a base‑t, ahogy azt a 7.04 (d) Szabály megjegyzése kifejti.

Példák akciókra, amelyek elfogadása mellett dönthet a vezetőedző:

1. Futó hármason, egy out, az ütő magas labdát üt a külső pályára, amelyen a futó pontot szerez de bemondták az elkapó zavarását. A támadók vezetőedzője dönthet úgy, hogy elfogadja a pontot és out‑nak mondatja az ütőt vagy a futót hármason tartatja és az ütő megkapja az egyes base‑t.

2. Futó kettes base-en. Az elkapó zavarja az ütőt amikor az a pályára buntolja a labdát, a futót hármas base-re küldve ezzel. A vezetőedző inkább akarhatja, hogy futó legyen hármason és egy out az akcióból, minthogy futó legyen kettesen és egyesen. Olyan esetekben, amikor a vezetőedző azt akarja, hogy a "zavarás" büntetése érvényesüljön, a 6.08 (c)-t az alábbi módon kell értelmezni:

Ha az elkapó (vagy bármely más védő) zavarja az ütőt, az ütő megkapja az egyes base‑t. Ha ilyen zavaráskor egy futó pontot próbál szerezni lopással vagy szoros játékkal hármas base-ről, a labda halott és a futó hármasról pontot szerez és az ütő megkapja az egyes base‑t. Ha az elkapó olyankor zavarja az ütőt, amikor futó nem próbál pontot szerezni szoros játékkal vagy lopással, akkor a labda halott, az ütő megkapja az egyes base‑t és a továbbtolt futók haladhatnak. A futók, akik nem próbálnak lopni és nem tolják őket, azon a base-en maradnak amit elfoglaltak a zavarás idején.

Ha az elkapó zavarja az ütőt mielőtt a dobó eldobja a labdát, azt nem kell az ütő zavarásának tekinteni a 6.05 (c) Szabály szerint. Ilyen esetekben a bírónak "Idő"-t kell mondania, a dobó és az ütő ezután "tiszta lappal" indulnak.

(d) Egy érvényes labda érint egy bírót vagy futót az érvényes területen, mielőtt érintene egy védőt.

Ha egy érvényes labda akkor érint egy bírót miután túlhaladt egy védőn a dobót nem számítva, vagy érintett egy védőt a dobót is beleszámítva, a labda játékban van.

6.09 Az ütő futóvá válik amikor -

(a) Érvényes labdát üt;

(b) A bíró által bemondott harmadik strike-ot nem kapják el, feltéve hogy (1) egyes base nem foglalt vagy (2) egyes base foglalt és két out van.

Amikor egy ütő futóvá válik egy harmadik strike esetén, amit nem kapott el az elkapó és elindul a kispad vagy a pozíciója felé, és aztán veszi észre a helyzetét és megpróbálja elérni az egyes base‑t, ő nem out kivéve ha őt vagy az egyes base‑t érintik mielőtt eléri az egyes base‑t. Ha azonban eléri a kispadot vagy annak lépcsőit, akkor azután már nem próbálhat meg egyes base-re menni és out lesz.

(c) Egy érvényes labda, miután túlhaladt egy védőn a dobót nem számítva, vagy miután érinti egy védő a dobót is beleszámítva, érint egy bírót vagy futót az érvényes területen;

(d) Egy érvényes magas labda átmegy egy kerítés felett vagy a lelátóra a hazai base‑től 250 láb (76,2 m) távolságra vagy messzebbre. Egy ilyen ütés feljogosítja az ütőt egy hazafutásra miután szabályosan megérintett minden base‑t. Egy érvényes magas labda amely a hazai base‑től 250 lábnál közelebbi ponton hagyja el a játékteret, csak arra jogosítja fel az ütőt, hogy kettes base-ig haladjon;

(e) Egy érvényes labda, miután érinti a földet, kipattan a lelátóra vagy egy kerítésen keresztül, felett vagy alatt, egy eredmény-jelzőn keresztül vagy alatt, vagy bozóton illetve a kerítésen levő kúszónövényen keresztül vagy alatt kimegy, amely esetben az ütő és a futók két base haladására lesznek jogosultak;

(f)  Bármely érvényes labda, amely vagy a föld érintése előtt vagy utána, egy kerítésen keresztül vagy alatt, egy eredményjelzőn keresztül vagy alatt, a kerítésen levő nyíláson keresztül, vagy bozóton illetve a kerítésen levő kúszónövényen keresztül kimegy, vagy amely beleszorul egy kerítésbe vagy eredményjelzőbe, amely esetben az ütő és a futók két base haladására lesznek jogosultak;

(g) Bármely pattanó érvényes labdát eltérít egy védő a lelátóra, vagy egy pályán belüli vagy kívüli kerítés fölé vagy alá, amely esetben az ütő és a futók két base haladására lesznek jogosultak;

(h) Bármely érvényes magas labdát eltérít a védő a lelátóra, vagy a kerítés fölött érvénytelen területre, amely esetben az ütő két base haladására lesz jogosult; de ha érvényes területen térítik el a lelátóra vagy a kerítés fölött, az ütő jogosult lesz egy hazafutásra. Azonban, ha egy ilyen érvényes magas labdát a hazai base‑től 250 lábnál közelebb térítenek el, az ütő csak két base-re lesz jogosult.

6.10 Bármely liga dönthet úgy, hogy használja a Kijelölt Ütő (designated hitter) Szabályt.

(a) A DH-szabályt használó és nem használó ligák klubjainak ligaközi mérkőzésén a szabályt a következőképpen kell használni:

1. World Series vagy bemutató mérkőzésen, a szabályt a hazai csapat gyakorlata szerint használják vagy nem használják.

2. All-Star mérkőzéseken a szabály csak akkor használható, ha mindkét liga és mindkét csapat úgy egyezik meg.

(b) A Szabály a következőkről rendelkezik:

Egy ütőt ki lehet jelölni ütésre a kezdő dobó és minden későbbi dobó helyett bármely mérkőzésen úgy, hogy az másképpen nem érinti a dobó(k) státuszát a mérkőzés alatt. A dobó helyetti kijelölt ütőt a mérkőzés előtt ki kell választani és rá kell írni a bírónak leadott felállási lapokra. A kezdő felállásban megnevezett kijelölt ütőnek legalább egyszer ütéshez kell állnia, kivéve ha az ellenfél csapata dobót cserél.

Nem kötelező, hogy egy klub ütőt jelöljön a dobó helyett, de ha nem tesznek így a mérkőzés előtt, az kizárja a kijelölt ütő használatát arra a mérkőzésre.

A kijelölt ütőhöz használható csereütő (pinch hitter). A kijelölt ütő helyetti bármelyik csereütő kijelölt ütővé válik. Egy lecserélt kijelölt ütő semmilyen minőségben sem térhet vissza a mérkőzésre.

A kijelölt ütő használható védekezésre, folytatva az ütést az ütősorrend ugyanazon pozíciójában, de a dobónak ütnie kell azután a lecserélt védekező játékos helyén, kivéve ha több csere is történt, és a vezetőedzőnek akkor ki kell jelölnie a helyeiket az ütősorrendben.

Egy futót be lehet cserélni a kijelölt ütő helyett és a futó átveszi a kijelölt ütő szerepét. A kijelölt ütő nem lehet cserefutó.

A kijelölt ütő le van "láncolva" az ütősorrendben. Többszörös cserével nem lehet megváltoztatni a kijelölt ütő ütésbeli sorrakerülését.

Amint a mérkőzés dobóját átcserélik a dombról egy másik védekező pozícióba, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére.

Amint egy csereütő üt az ütősorrend bármelyik játékosa helyett és aztán beáll a mérkőzésre dobni, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére.

Amint a mérkőzés dobója üt egyszer a kijelölt ütő helyett, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére. (A mérkőzés dobója csak a kijelölt ütő helyett lehet csereütő.)

Amint egy kijelölt ütő elfoglal egy védekező pozíciót, ez a lépés megszünteti a kijelölt ütő szerepét a mérkőzés hátralevő részére. A kijelölt ütő cseréjét nem kell bejelenteni, amíg a kijelölt ütő sorra nem kerül ütésre.  

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr703512242

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.