HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

4.00 - Egy mérkőzés kezdése és befejezése.


4.01 Kivéve ha a hazai csapat korábban bejelentést tett, hogy a mérkőzést elhalasztották vagy a kezdése később lesz, a bírónak vagy bíróknak öt perccel a mérkőzés kezdetének ideje előtt be kell menniük a pályára és egyenesen a hazai tányérhoz kell menniük ahol találkoznak a szembenálló csapatok vezetőedzőivel.

Egymásutánban -

(a) Először a hazai vezetőedző odaadja az ütősorrendjét a főbírónak, két példányban.

(b) Azután a vendég vezetőedző odaadja az ütősorrendjét a főbírónak, két példányban.

(c) A főbírónak meg kell győződnie arról, hogy az összetartozó ütősorrendek eredetije és másolata azonos, azután átad egy másolatot mindegyik ütősorrendből az ellenfél vezetőedzőjének. A bíró által megtartott ütősorrend lesz a hivatalos ütősorrend. Az ütősorrendek bíró általi átadása, megalapozza az ütősorrendeket. Azután egyik vezetőedző sem cserélhet, csak ha ezen szabályok lehetővé teszik.

(d) Amint a hazai csapat ütősorrendjét átadják a főbírónak, a bírók szava dönt a pályán és attól a pillanattól fogva egyedüli joguk eldönteni, mikor maradjon félbe, függesztődjön fel vagy folytatódjon egy mérkőzés az időjárás vagy a játéktér állapota miatt.

Az ütősorrendbeli nyilvánvaló hibákra, melyeket a főbíró észrevesz mielőtt bemondja a "Játék"-ot a mérkőzés kezdéséhez, fel kell hívni a vétkes csapat vezetőedzőjének vagy csapatkapitányának figyelmét, úgy hogy a javítást el lehessen végezni mielőtt a mérkőzés elkezdődik. Például ha a vezetőedző figyelmetlenségből csak nyolc embert sorolt fel az ütősorrendben, vagy két ugyanolyan családnevű játékost is felsorolt, de azonosító kezdőbetű nélkül és a hibákat észreveszi a bíró mielőtt bemondja, hogy "Játék", ki kell javíttatnia az ilyen hibákat mielőtt bemondja a "Játék"-ot a mérkőzés megkezdéséhez.

4.02 A hazai csapat tagjai elfoglalják védekező pozícióikat, a vendégcsapat első ütője elfoglalja helyét az ütőhelyen, a bíró bemondja hogy "Játék" és a mérkőzés elkezdődik.

4.03 Amikor a labdát játékba hozzák egy mérkőzés kezdetekor és annak folyamán, minden védőnek az elkapót kivéve az érvényes területen kell lennie.

(a) Az elkapó közvetlenül a tányér mögött helyezkedjen el. Ő elhagyhatja a pozícióját bármikor, hogy elkapjon egy dobódobást vagy akciót csináljon, kivéve amikor az ütőnek szándékos sétát adnak, az elkapónak mindkét lábbal az elkapóhely vonalain belül kell lennie amíg a labda el nem hagyja a dobó kezét.

BÜNTETÉS:Balk.

(b) A dobónak, miközben a labdát az ütőhöz dobja, a szabályos pozíciójában kell lennie;

(c) A dobót és elkapót kivéve bármelyik védő bárhol elhelyezkedhet az érvényes területen;

(d) Az ütőt vagy egy befutni próbáló futót kivéve, támadó játékos nem keresztezheti az elkapó vonalait amikor a labda játékban van.

4.04 Az ütősorrendet követni kell az egész mérkőzésen, kivéve ha egy játékost lecserélnek egy másikra. Abban az esetben a cserejátékos átveszi a lecserélt játékos helyét az ütősorrendben.

4.05 (a) A támadó csapatnak el kell helyeznie két base-edzőt a pályán az ütésnél töltött ideje közben, egyet az egyes base és egyet a hármas base közelében.

(b) A base-edzők száma kettőre korlátozott és (1) a csapat szerelésében kell lenniük, (2) mindenkor a segédedző helyen kell maradniuk.

BÜNTETÉS: A szabálytalan base-edzőt ki kell állítani a mérkőzésről és el kell hagynia a játékteret.

Általános gyakorlat sok éve, hogy néhány segédedző kiteszi az egyik lábát a segédedző helyről vagy a vonal fölé áll vagy másképpen van kissé a segédedző hely vonalain kívül. Ez a segédedző nem tekintendő a helyén kívülinek, hacsak az ellenfél vezetőedzője nem panaszkodik, és azután a bírónak szigorúan meg kell követelnie minden segédedzőtől (mindkét csapatban), hogy maradjanak mindenkor a segédedző helyen.

Szintén általános gyakorlat, hogy a segédedző akinek a base-énél akció van, kilép a segédedző helyről hogy jelezze a játékosnak a becsúszást, továbbmenést vagy egy base-re visszatérést. Ez megengedhető ha a segédedző nem zavarja a játékot semmilyen módon.

4.06 (a) Vezetőedző, játékos, csere, edző vagy ütőszedő, akár a kispadról, segédedző helyről, a játéktéren vagy máshol,  soha -

(1) Nem uszíthat vagy próbálhat uszítani, szóban vagy mutoga-tással tüntetést a nézőktől;

(2) Nem használhat olyan szavakat, amelyek bármely módon utalnak vagy rossz fényt vetnek az ellenfél játékosaira, egy bíróra vagy bármely nézőre;

(3) Nem mondhat be "Idő"-t és nem használhat bármilyen más szót vagy kifejezést vagy követhet el olyan cselekvést amikor a labda élő és játékban van, amivel az a nyilvánvaló szándéka, hogy megtorpanást követtessen el a dobóval.

(4) Nem teremthet szándékos érintkezést a bíróval bármilyen formában.

(b) Védő nem foglalhat el pozíciót az ütő látási vonalában, és szándékos sportszerűtlen céllal nem viselkedhet olyan módon, hogy elvonja az ütő figyelmét.

BÜNTETÉS: A szabálytalankodót ki kell állítani a mérkőzésről, el kell hagynia a játékteret és ha megtorpanást csináltak, azt érvényteleníteni kell.

4.07 Amikor egy vezetőedzőt, játékost, segédedzőt vagy edzőt kiállítanak a mérkőzésről, neki azonnal el kell hagynia a pályát és nem vehet további részt a játékban. A klubházban kell maradnia vagy átöltözik utcai ruhába és vagy elhagyja a baseball parkot vagy helyet foglal a nagylelátón, messze a csapata kispadjának és a melegítőhelynek a közelségétől.

Ha egy vezetőedző, segédedző vagy játékos fel van függesztve, ő nem lehet a kispadon vagy a sajtópáholyban a mérkőzés ideje alatt.

4.08 Amikor egy kispad tagjai heves nemtetszést mutatnak egy bírói döntés ellen, a bírónak először figyelmeztetést kell adnia, hogy az ilyen rosszallás szűnjön meg. Ha az ilyen cselekvés folytatódik -

BÜNTETÉS: A bíró a tetteseket a kispadról a klubházba utasítja. Ha nem tudja megállapítani a tettest, megtisztíthatja a padot minden cserejátékostól. A szabálytalan csapat vezetőedzője csak arra lesz felhatalmazva, hogy a mérkőzésen cseréhez szükséges játékosokat visszahívja a pályára.

4.09 HOGYAN SZEREZ PONTOT EGY CSAPAT.

(a) Egy pontot kell számítani minden alkalommal, amikor egy futó szabályosan előrehalad és érinti egyes, kettes, hármas és a hazai base‑t mielőtt három ember kiesne és befejeződne a játékrész. KIVÉTEL: Pont nem számít, ha egy futó olyan akcióban jut a hazai base-re amelyben a harmadik out-ot megcsinálják (1) az ütő-futón mielőtt megérinti az egyes base‑t; (2) bármelyik tolás miatt kiesett futón; vagy (3) egy előző futón akit azért ítélnek out‑nak, mert nem érintette meg az egyik base‑t.

(b) Amikor a győztes pontot megszerzik egy lejátszottnak számító mérkőzés utolsó fél-játékrészében, vagy egy ráadás játékrész (extra inning) végében, ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos vagy bármilyen más akció eredményeként amikor tele vannak a base-ek, amely előretolja a hármason levő futót, a bíró nem nyilváníthatja befejezettnek a mérkőzést, amíg a hármas base-ről előretolt játékos meg nem érinti a hazai base‑t és az ütő-futó nem érinti az egyes base‑t.

Olyan kivétel lehet, hogy szurkolók futnak be a pályára és fizikailag meggátolják, hogy a futó megérintse a hazai tányért vagy hogy az ütő megérintse az egyes base‑t. Ilyen esetekben, a bíróknak oda kell ítélniük a base‑t a futónak a szurkolók akadályozása miatt.

BÜNTETÉS: Ha a hármason levő futó nem halad előre és nem érinti a hazai base‑t méltányos időn belül, a bírónak érvényteleníteni kell a pontot, out‑nak ítélni a szabálytalan játékost és elrendelni a játék folytatását. Ha mielőtt két out lenne, az ütő-futó nem halad előre és nem érinti az egyes base‑t, a pont számítani fog, de a szabálytalan játékost out‑nak kell ítélni.

Elfogadott elbírálás: Pont nem szerezhető olyan akció közben amikor a harmadik out-ot megcsinálják az ütő-futón mielőtt ő érinti az egyes base‑t. Példa: Egy out, Kiss van kettesen, Kovács egyesen. Az ütő, Tóth biztosat üt. Kiss pontot szerez, Kovács kiesik a hazadobástól. Két out. De Tóth kihagyta az egyes base‑t. A labdát egyesre dobják, kérelmet intéznek és Tóth out lesz. Három out. Mivel Kiss olyan akcióban keresztezte a tányért amelyben a harmadik out-ot az ütő-futón csinálták mielőtt érintette volna az egyes base‑t, Kiss pontja nem számít.

Elfogadott elbírálás: A következő futókat nem érinti egy előző futó tette, kivéve ha két out van.

Példa: Egy out. Kiss van kettesen, Kovács egyesen és az ütő, Tóth hazafutást üt a pályán belülre. Kiss nem érinti meg a hármast útban a tányér felé. Kovács és Tóth pontot szereznek. A védelem tartja a labdát hármason, kérelmet intéz és Kiss out lesz. Kovács és Tóth pontjai számítanak.

Elfogadott elbírálás: Két out, Kiss van kettesen, Kovács egyesen és az ütő, Tóth hazafutást üt a pályán belülre. Mind a három pont bejön, de Kiss kihagyta a hármas base‑t és kérelemre out‑nak ítélik. Három out. Kovács és Tóth pontjait érvénytelenítik. Nincs pont az akcióban.

Elfogadott elbírálás: Egy out, Kiss hármason van, Kovács kettesen. Az ütő, Tóth flyout lesz a középkülső pályán. Két out. Kiss pontot szerez az elkapás után és Kovács pontot szerez egy hazai tányérhoz menő rossz dobás miatt. De Kisst kérelemre úgy bírálják el, hogy elhagyta a hármas base‑t a dobás előtt és out lesz. Három out. Nincs pont.

Elfogadott elbírálás: Két out, base-ek tele, az ütő hazafutást üt a kerítés felett. Az ütőt kérelemre out‑nak ítélik az egyes base kihagyása miatt. Három out. Egy pont sem számít.

Itt egy általános leírás, ami érvényes:

Amikor egy futó kihagy egy base‑t és egy védő tartja a labdát egy kihagyott base-en, vagy a futó által eredetileg elfoglalt base-en ha egy magas labdát elkaptak, és kérelmet intéz bírói döntéshez, a futó out lesz, amikor a bíró helyben hagyja a kérelmet; minden futó pontot szerezhet ha lehetséges, kivéve hogy két out esetén egy futó abban a pillanatban kiesik ahogy elvéti a táskát, ha egy kérelmet helyben hagynak, ami a következő futók vonatkozását illeti.

Elfogadott elbírálás: Egy out, Kiss hármason van, Kovács egyesen és Tóth flyout lesz a jobbkülső pályán. Két out. Kiss visszaérint és pontot szerez az elkapás után. Kovács megpróbált visszatérni egyesre, de a jobb külsős (right fielder) dobása előbb a base-re ért. Három out. De Kiss pontot szerzett mielőtt a dobás ami megfogta Kovácsot odaért volna egyes base-re, így Kiss pontja számít. Ez nem volt kényszerítő akció.

4.10 (a) Egy lejátszottnak számító mérkőzés kilenc játékrészből áll, kivéve ha meghosszabbodik döntetlen eredmény miatt vagy megrövidül (1) mert a hazai csapatnak nincs szüksége a kilencedik játékrészének a felére vagy annak egy részére, vagy (2) mert a bíró abbahagyatja a mérkőzést. KIVÉTEL: A Nemzeti Szövetség ligái alkalmazhatnak olyan szabályt, hogy egy duplameccs egyik vagy mindkét mérkőzése hét játékrész hosszúságú legyen. Ilyen mérkőzéseken e szabályok bármelyike amelyik a kilencedik játékrészre vonatkozik, a hetedik játékrészre fog vonatkozni.

(b) Ha az eredmény döntetlen kilenc befejezett játékrész után, a játék folytatódik amíg (1) a vendégcsapat több összes pontot szerzett mint a hazai csapat egy befejezett játékrész végén, vagy (2) a hazai csapat megszerzi a győztes pontot egy befejezetlen játékrészben.

(c) Ha egy mérkőzést abbahagynak, lejátszottnak számító mérkőzés lesz:

(1) Ha öt játékrész be lett fejezve;

(2) Ha a hazai csapat több pontot szerzett négy vagy négy és egy töredék fél-játékrész alatt, mint ahányat a vendégcsapat szerzett öt befejezett fél-játékrész alatt;

(3) Ha a hazai csapat egy vagy több pontot szerez az ötödik játékrésze aljában és kiegyenlíti az eredményt.

(d) Ha mindkét csapatnak ugyanannyi pontja van amikor a mérkőzés befejeződik, a bíró "Döntetlen mérkőzés"-nek (Tie Game) nyilvánítja.

(e) Ha egy mérkőzést abbahagynak mielőtt lejátszottnak számítana, a bíró "Érvénytelen mérkőzés"-nek (No Game) nyilvánítja.

(f)  Esőnapok nem fogadhatók el bármilyen lejátszottnak számító vagy felfüggesztett mérkőzésen, amely elérte vagy túlhaladt a 4.10 (c)-ben leírt ponton.

4.11 Egy lejátszottnak számító mérkőzés eredménye a mindkét csapat által szerzett pontok összes száma abban a pillanatban amikor a mérkőzés befejeződik.

(a) A mérkőzés véget ér amikor a vendégcsapat befejezi kilencedik játékrészének a felét ha a hazai csapat vezet.

(b) A mérkőzés véget ér amikor a kilencedik játékrész befejeződik, ha a vendégcsapat vezet.

(c) Ha a hazai csapat a kilencedik játékrészének az aljában (vagy döntetlen után egy ráadás játékrész aljában) szerzi meg a győztes pontot, a mérkőzés azonnal befejeződik amikor a győztes pontot megszerzik. KIVÉTEL: Ha a mérkőzés utolsó ütője hazafutást üt a pályán kívülre, az ütő-futó és minden base-en levő futó pontot szerezhet, a base futás szabályai szerint, és a mérkőzés befejeződik amikor az ütő-futó megérinti a hazai tányért.

ELFOGADOTT ELBÍRÁLÁS: Az ütő hazafutást üt a pályán kívülre és megnyeri a mérkőzést a kilencedik vagy ráadás játékrész utolsó felében, de out‑nak ítélik, mert megelőz egy korábbi futót. A mérkőzés azonnal befejeződik amikor a győztes pont befut.

(d) Az abbahagyott mérkőzés befejeződik abban a pillanatban, amikor a bíró beszünteti a játékot. KIVÉTEL: Ha a mérkőzést abbahagyják amikor egy játékrész folyamatban van és mielőtt befejezik azt, a mérkőzés FELFÜGGESZTETT mérkőzéssé válik a következő szituációk bármelyikében:

(1) A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy kiegyenlítse az állást és a hazai csapat nem szerzett pontot;

(2) A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy megszerezze a vezetést és a hazai csapat nem egyenlített ki és nem vette vissza a vezetést.

A Nemzeti Szövetség ligái átvehetik a következő szabályt is a felfüggesztett mérkőzésekre vonatkozóan a fenti 4.11 (d)(1) és (2) pontok mellett. (Ha egy Nemzeti Szövetségi Liga átveszi ezt, a 4.10 (c) (d) és (e) nem vonatkozik a mérkőzéseikre.):

(3) A mérkőzés nem vált lejátszottnak számítóvá (4 1/2 játékrész ha a hazai csapat vezet, vagy 5 játékrész ha a vendégcsapat vezet vagy döntetlen).

(4) Bármely lejátszottnak számító mérkőzés, amit időjárás, kijárási tilalom vagy más ok miatt állítanak meg.

(5) Ha egy mérkőzést felfüggesztenek mielőtt lejátszottnak számítana és egy másik rendesen betervezett mérkőzés előtt folytatják, a rendesen betervezett mérkőzés hét játékrészre lesz korlátozva.

(6) Ha egy mérkőzést felfüggesztenek miután lejátszottnak számít és egy másik rendesen betervezett mérkőzés előtt folytatják, a rendesen betervezett mérkőzés kilenc játékrészes lesz.

KIVÉTEL: A fenti (3), (4), (5) és (6) szakaszok nem vonatkoznak két csapat közötti utolsó betervezett mérkőzésre a bajnoki szezon vagy a liga rájátszása közben.

Bármelyik, két csapat közötti utolsó betervezett mérkőzés előtt nem befejezett felfüggesztett mérkőzés a bajnoki szezonban, abbahagyott mérkőzéssé válik.

4.12 FELFÜGGESZTETT MÉRKŐZÉSEK.

(a) Egy ligának át kell vennie a következő okok miatt megszakított mérkőzések későbbi időpontbeli befejezésével foglalkozó szabályokat:

(1) Törvény által előírt kijárási tilalom;

(2) A liga szabályok által megengedhető időkorlát;

(3) A világítás hibája vagy a hazai csapat által kezelt pályán levő gépi berendezés rossz működése. (A pályán levő gépi berendezés magába foglalja az automatikus vízhatlan ponyvát vagy vízelvezető berendezést).

(4) Sötétség, amikor törvény tiltja a lámpák bekapcsolását.

(5) Időjárás, ha egy mérkőzést abbahagynak amikor egy játékrész folyamatban van és mielőtt befejeznék, és a következő szituációk egyike áll fenn:

(i)  A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy kiegyenlítse az állást és a hazai csapat nem szerzett pontot;

(ii) A vendégcsapat egy vagy több pontot szerzett hogy megszerezze a vezetést és a hazai csapat nem egyenlített ki és nem vette vissza a vezetést.

(b) Az ilyen mérkőzéseket felfüggesztett mérkőzéseknek nevezzük. Semelyik kijárási tilalom, időjárás, vagy időkorlát miatt abbahagyott mérkőzés sem lehet felfüggesztett kivéve ha elég sokáig eljutott, hogy lejátszottnak számító legyen a 4.10 Szabály rendelkezései alapján. A 4.12 (a)(3) vagy (4) rendelkezései szerint abbahagyott mérkőzés felfüggesztett lesz a kezdete után bármikor.

MEGJEGYZÉS: Az időjárás és hasonló körülményeknek - 4.12 (a)(1-5) - elsőbbsége lesz annak meghatározásakor, hogy egy abbahagyott mérkőzés felfüggesztett legyen-e. Egy mérkőzést csak akkor lehet felfüggesztett mérkőzésnek tekinteni ha az (a) Szakaszban kifejtett öt (5) ok egyike miatt állítják le. Bármelyik lejátszottnak számító mérkőzés, amit időjárás miatt hagynak abba amikor az eredmény döntetlen (kivéve ha a 4.12 (a)(5)(i)-ben körvonalazott szituáció áll fenn), az egy döntetlen mérkőzés és újra kell játszani teljességében.

(c) Egy felfüggesztett mérkőzést a következők alapján kell folytatni és befejezni:

(1) Közvetlenül a két csapat közötti következő betervezett szimpla mérkőzés előtt ugyanazon a pályán; vagy

(2) Közvetlenül a két csapat közötti következő betervezett duplameccs előtt ugyanazon a pályán, ha szimpla mérkőzés nem maradt a tervezetben; vagy

(3) Ha egy városban a két csapat közötti utolsó betervezett napon függesztik fel, az ellenfél klubjának pályájára helyezik át és ott játszák ha lehetséges;

(i)  Közvetlenül a következő betervezett szimpla mérkőzés előtt, vagy

(ii) Közvetlenül a következő betervezett duplameccs előtt, ha szimpla mérkőzés nem maradt a tervezetben.

(4) Ha egy felfüggesztett mérkőzést nem folytatnak és fejeznek be a két klubnak betervezett utolsó napon, az abbahagyott mérkőzés lesz.

(d) A felfüggesztett mérkőzést az eredeti mérkőzés felfüggesztődésének pontjától kell folytatni. Egy felfüggesztett mérkőzés befejezése az eredeti mérkőzésnek a folytatása. Mindkét csapat felállásának és ütősorrendjének pontosan ugyanannak kell lennie, mint a felfüggesztés pillanatának felállása és ütősorrendje, a cseréről rendelkező szabályok figyelembe vételével. Bármely játékos lecserélhető olyan játékossal aki nem volt a mérkőzésen a felfüggesztés előtt. Felfüggesztés előtt lecserélt játékos nem térhet vissza a felállásba.

Egy játékos, aki nem volt a klubbal, amikor a mérkőzést felfüggesztették, használható cserének, még ha olyan játékos helyét vette is át, aki nincs már a klubbal és nem felelne meg a feltételeknek, mert lecserélték mielőtt a mérkőzést felfüggesztették.

Ha közvetlenül egy felfüggesztett mérkőzés beszüntetése előtt egy cseredobót bejelentettek, de nem ejtett ki ellenfelet és nem dobott amíg az ütő futóvá vált, az ilyen dobó, amikor a felfüggesztett mérkőzést később folytatják, kezdheti a mérkőzés folytatódó szakaszát, de nem kötelező neki. Azonban ha nem kezd, úgy tekintik hogy lecserélték és nem használható azon a mérkőzésen.

(e) Esőnapok nem fogadhatók el bármilyen lejátszottnak számító vagy felfüggesztett mérkőzésen, amely elérte vagy túlhaladt a 4.10 (c)-ben leírt ponton.

4.13 A DUPLAMECCSEK SZABÁLYOZÁSA.

(a)(1) Csak két bajnoki mérkőzés játszható egy napon. Egy felfüggesztett mérkőzés befejezése nem szegi meg ezt a szabályt.

(2) Ha két mérkőzést terveznek lejátszani egy belépődíjért egy napon, az első mérkőzés lesz a rendesen betervezett mérkőzés arra a napra.

(b) Egy duplameccs első mérkőzésének kezdete után, azt a mérkőzést be kell fejezni mielőtt a duplameccs második mérkőzése elkezdődik.

(c) A duplameccs második mérkőzése huszonöt perccel azután kezdődik, hogy az első mérkőzést befejezték, kivéve ha hosszabb (harminc percet nem meghaladó) szünetet hirdet ki a főbíró és bejelenti a szembenálló vezetőedzőknek az első mérkőzés végén. KIVÉTEL: Ha a liga elnöke jóváhagyta a hazai csapat kérését a mérkőzések közötti hosszabb szünetre valamilyen különleges esemény miatt, a főbírónak ki kell hirdetnie az ilyen hosszabb szünetet és be kell jelentenie a szembenálló vezetőedzőknek. Az első mérkőzés főbírója lesz az időmérő, a mérkőzések közötti szünetet ellenőrizve.

(d) A bírónak el kell kezdenie a duplameccs második mérkőzését ha egyáltalán lehetséges és a játék folytatódik amíg a pályaviszonyok, helyi időkorlátozások és az időjárás megengedi.

(e) Amikor egy rendesen betervezett duplameccs kezdése késlekedik bármilyen ok miatt, bármely elkezdett mérkőzés a duplameccs első mérkőzése.

(f)  Amikor egy újrakiírt mérkőzés része egy duplameccsnek, az újrakiírt mérkőzés a második lesz, és az első mérkőzés lesz a rendesen aznapra betervezett mérkőzés.

4.14 A főbírónak el kell rendelnie a pályavilágítás bekapcsolását amikor véleménye szerint a sötétség veszélyessé teszi a természetes fénynél történő további játékot.

4.15 Egy mérkőzés eljátszottnak ítélhető az ellenfél csapatának, amikor egy csapat -

(a) Nem jelenik meg a pályán, vagy amikor a pályán van, megtagadja a játék elkezdését öt percen belül, miután a bíró "Játék"-ot mond be a mérkőzés kezdetére kijelölt órában, kivéve ha ez az elkésett megjelenés a bíró megítélése szerint elkerülhetetlen;

(b) Olyan taktikát alkalmaz, amelyet érzékelhetően a mérkőzés feltartására vagy megrövidítésére terveznek;

(c) Megtagadja a játék folytatását egy mérkőzés folyamán, kivéve ha a mérkőzést felfüggesztette vagy beszüntette a bíró;

(d) Nem folytatja a játékot felfüggesztés után egy percen belül azután, hogy a bíró "Játék"-ot mondott;

(e) A bíró figyelmeztetése után, akarattal és makacsul megszegi a játék bármelyik szabályát;

(f)  Nem engedelmeskedik méltányos időn belül a bíró utasítására egy játékos mérkőzésről kiállítására vonatkozóan;

(g) Nem jelenik meg egy duplameccs második mérkőzésére az első mérkőzés végét követő húsz percen belül, kivéve ha az első mérkőzés főbírója meghosszabbította a szünet idejét.

4.16 Egy mérkőzést eljátszottnak kell ítélni az ellenfél csapata javára, ha miután felfüggesztették, a pályakarbantartók nem teljesítik a bíró utasításait a pálya felkészítésére vonatkozóan a játék folytatásához.

4.17 Egy mérkőzést eljátszottnak kell ítélni az ellenfél csapata javára, ha egy csapat képtelen kiállni vagy megtagadja kilenc játékos felállítását a pályán.

4.18 Ha a bíró eljátszottnak nyilvánít egy mérkőzést, írott jelentést kell továbbítania a liga elnökének huszonnégy órán belül, de az ilyen továbbítás elmulasztása nem érinti az eljátszás tényét.

4.19 MÉRKŐZÉSEK MEGÓVÁSA. Minden ligának alkalmaznia kell egy mérkőzés megóvásának eljárásáról rendelkező szabályokat, amikor egy vezetőedző azt állítja, hogy egy bírói döntés ellentétes ezekkel a szabályokkal. Sohasem engedhető meg óvás a bíró megítélési döntései ellen. Minden megóvott mérkőzésen a liga elnökének a döntése végleges lesz.

Ha fennáll is az, hogy a kifogásolt döntés sértette a szabályokat, a mérkőzés újrajátszását nem szabad elrendelni, kivéve ha a liga elnökének véleménye szerint a szabálysértés komolyan befolyásolta a tiltakozó csapat nyerési esélyeit.

Mindahányszor egy vezetőedző megóv egy mérkőzést a szabályok állítólagos rossz alkalmazása miatt, az óvás nem vehető figyelembe, csak ha a bíróknak közlik ezt amikor az óvás tárgyát képző akció megtörténik, mielőtt a következő dobódobást elvégzik vagy egy futót kiejtetnek. Egy mérkőzést befejező akcióban keletkező tiltakozást be lehet nyújtani a következő napon déli 12 óráig a Liga Hivatalában.  

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr743512246

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.