HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

3.00 - Mérkőzés előtti intézkedések.


3.01 Mielőtt elkezdődik a mérkőzés a bírónak -

(a) Minden olyan szabály szigorú betartását meg kell követelnie, amely a játékeszközöket és a játékosok felszerelését írja elő;

(b) Meg kell győződnie, hogy minden vonalat (vastag vonalak az 1. és 2. sz. ábrákon) mésszel, krétával vagy más, a földtől vagy fűtől jól megkülönböztethető fehér anyaggal megjelöltek;

(c) Kapnia kell a hazai csapattól egy készlet szabályos labdát, olyan számban és fajtában, amelyet a liga elnöke hitelesít a hazai csapat részére. Minden labdát a liga elnökének aláírásával ellátott lepecsételt csomagban kell tartani, és a pecsétet nem szabad feltörni közvetlenül a mérkőzés ideje előttig, amikor a bíró felbont minden csomagot, hogy megvizsgáljon minden labdát és eltávolítsa az írását. A bíró lesz az egyedüli eldöntője a játékban használt labdák megfelelő állapotának;

(d) Meg kell győződnie, hogy a hazai csapatnak van legalább egy tucat szabályos tartalék labdája, amelyek azonnal rendelkezésre állnak használatra, ha szükség van rájuk;

(e) Magánál kell tartania legalább két váltás-labdát és ennek a készletnek a feltöltését el kell várnia szükség szerint a mérkőzés folyamán. Ezeket a váltás-labdákat kell játékba hozni, amikor -

(1) Egy labdát kiütöttek a játéktérről vagy a közönség közé;

(2) Egy labda elszíneződött vagy alkalmatlanná vált további használatra;

(3) A dobó kér egy ilyen váltás-labdát.

A bíró nem adhat váltás-labdát a dobónak, amíg egy akció be nem fejeződött és a korábban használt labda halott. Miután egy dobott vagy ütött labda kimegy a játéktérről, a játékot nem szabad folytatni másik labdával addig, amíg a futók el nem érték azt a base‑t amelyre jogosultak. Egy játékterületről kiütött hazafutás után, a bíró addig nem adhat új labdát a dobónak vagy elkapónak, amíg a hazafutást ütő játékos nem keresztezi a hazai tányért.

3.02 Egyetlen játékos sem színezheti el vagy rongálhatja meg a labdát azzal, hogy földdel, gyantával, parafinolajjal, édesgyökérrel, csiszolópapírral, dörzspapírral vagy más idegen anyaggal dörzsöli.

BÜNTETÉS: A bíró magához kéri a labdát és a szabálytalankodót kiállítja a mérkőzésről. Abban az esetben, amikor a bíró nem tudja megállapítani a tettest és a dobó eldob egy ilyen elszínezett vagy megrongált labdát az ütő felé, a dobót kell azonnal kiállítani a mérkőzésről és automatikusan fel kell függeszteni tíz napra.

3.03 Egy játékos vagy játékosok cserélhetők a mérkőzés folyamán bármikor, ha a labda halott. A cserejátékos a lecserélt játékosnak a pozícióján üt a csapat ütősorrendjében. Az egyszer lecserélt játékos nem térhet vissza arra a mérkőzésre. Ha egy játékos a játékos-vezetőedző helyén áll be a mérkőzésre, a vezetőedző attól kezdve odamehet a segédedző vonalakhoz, saját belátása szerint. Ha a védekező csapat két vagy több cserejátékosa ugyanakkor áll be a mérkőzésre, a vezetőedzőnek azonnal ki kell jelölnie a főbíró felé ezen játékosok helyeit a csapat ütősorrendjében, mielőtt elfoglalnák pozícióikat védőkként, és a főbíró értesíti a hivatalos jegyzőkönyv-vezetőt. Ha ezt az információt nem adják meg azonnal a főbírónak, ő fel lesz hatalmazva, hogy kijelölje a cserék helyeit az ütősorrendben.

Egy dobó csak egyszer cserélhet másik pozícióra ugyanazon játékrész közben; vagyis a dobónak nem engedhető meg, hogy elfoglaljon egy dobótól különböző pozíciót egynél többször ugyanabban a játékrészben.

Bármely játékosnak, kivéve egy sérült játékos helyett becserélt dobót, öt bemelegítő dobást kell megengedni. (Lásd a 8.03 Szabályt a dobókra vonatkozóan.)

3.04 Egy játékos akinek a neve rajta van a csapatának az ütősorrendjén, nem lehet a csapatának másik tagja helyett cserefutó.

Ez a szabály az úgynevezett udvariassági futók használatának kiküszöbölését hivatott szolgálni. A mérkőzés egyetlen játékosának sem engedhető meg, hogy udvariassági futóként szerepeljen egy csapattárs helyett. Semelyik játékos, aki a mérkőzésen szerepelt és lehozták egy csere helyett, nem térhet vissza udvariassági futóként. Bármely, a felállásban nem szereplő játékost, ha futóként használják, akkor becserélt játékosnak kell tekinteni.

3.05 (a) A főbíró részére a 4.01 (a) és 4.01 (b) Szabályban leírtak szerint átadott ütősorrendben megnevezett dobónak dobnia kell az első ütőhöz vagy bármely csereütőhöz amíg az ilyen ütőt kiejtetik vagy eléri az egyes base‑t, kivéve ha a dobó sérülést szenved vagy megbetegszik, amely a főbíró megítélése szerint alkalmatlanná teszi őt a dobásra.

(b) Ha a dobót lecserélik, a cseredobónak dobnia kell az azután ütésnél levő ütőnek, vagy bármely csereütőnek amíg az ilyen ütőt kiejtetik vagy eléri az egyes base‑t, kivéve ha a dobó sérülést szenved vagy megbetegszik, amely a főbíró megítélése szerint alkalmatlanná teszi őt dobókénti további játékra.

(c) Ha helytelen csere történik a dobónál, a bíró visszaküldi a helyes dobót a mérkőzésre, amíg e szabály rendelkezései végrehajtódnak. Ha a helytelen dobót engedik dobni, bármilyen akció amit ez eredményez szabályos lesz. A helytelen dobó helyes dobóvá válik amint megcsinálta első dobását az ütő felé, vagy amint bármelyik futót kiejtették.

Ha egy vezetőedző megpróbál lecserélni egy dobót a 3.05 (c) Szabály megsértésével, a bírónak jeleznie kell a szabálytalan csapat vezetőedzője felé, hogy azt nem teheti meg. Ha a főbíró véletlenül elnézte és kihirdette a bejövő helytelen dobót, ezután is korrigálnia kell a helyzetet mielőtt a helytelen dobó dobna. Amint a helytelen dobó dobódobást végez, ő lesz a megfelelő dobó.

3.06 A vezetőedzőnek azonnal értesítenie kell a főbírót bármely cseréről és meg kell mondania a főbírónak a cserejátékos helyét az ütősorrendben.

A lecserélt játékosok a csapatukkal maradhatnak a kispadon vagy bemelegíthetnek dobókat. Ha egy vezetőedző becserél egy másik játékost maga helyett, ő folytathaja csapatának irányítását a kispadról vagy a segédedző helyről. A bírók nem engedhetik meg azt, hogy a lecserélt játékosok akik a kispadon maradhattak, bármilyen megjegyzést tegyenek az ellenfél bármely játékosára, vezetőedzőjére vagy a bírókra.

3.07 A főbíró, miután értesítették őt, azonnal bejelent vagy bejelentet minden cserét.

3.08 (a) Ha egy cseréről nem történik bejelentés, a cserejátékost akkor kell a mérkőzésre beálltnak tekinteni, amikor -

(1) Ha dobó, elfoglalja helyét a dobógumin;

(2) Ha ütő, elfoglalja helyét az ütőhelyen;

(3) Ha védő, eléri azt a pozíciót amit az általa lecserélt védő rendszerint elfoglal és megkezdődik a játék;

(4) Ha futó, átveszi annak a futónak a helyét akit lecserélt.

(b) Bármely fent említett nem-bejelentett cserejátékos által vagy ellen csinált bármilyen akció szabályos lesz.

3.09 Szerelésbe öltözött játékosok nem szólíthatnak meg nézőket és nem vegyülhetnek el nézők között, illetve nem ülhetnek a lelátón a mérkőzés előtt, alatt és után. Vezetőedző, segédedző vagy játékos nem szólíthat meg egyetlen nézőt sem a mérkőzés előtt vagy alatt. Szembenálló csapatok játékosai nem barátkozhatnak semmikor miközben szerelésbe vannak öltözve.

3.10 (a) A hazai csapat vezetőedzője lesz az egyetlen eldöntője annak, hogy a mérkőzést elkezdjék-e nem megfelelő időjárási viszonyok vagy a pálya alkalmatlan állapota miatt, kivéve egy duplameccs második mérkőzésén. KIVÉTEL: Bármely liga bármikor felhatalmazhatja az elnökét, hogy felfüggessze e szabály alkalmazását arra a ligára a bajnoki szezonjának utolsó heteiben, hogy biztosítva legyen a bajnokság eldöntése minden évben megfelelő időben. Amikor egy mérkőzés elhalasztása és lehetséges elmaradása egy bajnoki szezon végső sorozatában bármely két csapat között érintheti a liga bármelyik csapatának végső állását, az elnök a liga bármely csapatának kérésére átveheti az e szabály által a hazai csapat vezetőedzőjének biztosított felhatalmazást.

(b) Az első mérkőzés főbírója lesz az egyedüli eldöntője annak, hogy egy duplameccs második mérkőzését ne kezdjék el nem megfelelő időjárási viszonyok vagy a pálya alkalmatlan állapota miatt.

(c) A főbíró lesz az egyedüli eldöntője annak, hogy a játékot mikor kell felfüggeszteni egy mérkőzés közben nem megfelelő időjárási viszonyok vagy a pálya alkalmatlan állapota miatt; hogy a játékot mikor kell folytatni egy ilyen felfüggesztés után; és hogy a mérkőzést mikor kell befejezni egy ilyen felfüggesztés után. Nem szabad befejeznie a mérkőzést amíg legalább 30 perc el nem telik azután, hogy felfüggesztette a játékot. Meghosszabbíthatja a felfüggesztést mindaddig míg úgy hiszi, hogy van esély a játék folytatására.

A főbírónak minden esetben meg kell próbálnia befejezni a mérkőzést. A felhatalmazása a játék folytatására egy vagy több, egyenként akár 30 perces felfüggesztéseket követően teljes lesz és csak akkor szabad beszüntetnie a mérkőzést, amikor már nem látszik lehetőség a befejezésére.

3.11 Egy duplameccs mérkőzései között, vagy akármikor ha a játékot felfüggesztik a pálya alkalmatlansága miatt, a főbíró írányítása alá kerülnek a pályakarbantartók és segédek a pálya játékra alkalmassá tételének céljából.

BÜNTETÉS: Ennek megszegéséért a főbíró eljátszottnak ítélheti a mérkőzést a vendégcsapat javára.

3.12 Amikor a bíró felfüggeszti a játékot, "Idő"-t kell bemondania. A bíró "Játék" kiáltására a felfüggesztődés megszűnik és a játék folytatódik. Az "Idő" és "Játék" bemondások között a labda halott.

3.13 A hazai csapat vezetőedzője előadja a főbírónak és az ellenfél vezetőedzőjének az általa szükségesnek tartott pályaszabályokat a nézők pályára benyúlására, a tömegbe dobott vagy ütött labdákra, és minden más eshetőségre vonatkozóan. Ha ezek a szabályok elfogadhatóak az ellenfél vezetőedzőjének, akkor szabályosak lesznek. Ha ezek a szabályok elfogadhatatlanok az ellenfél vezetőedzőjének, akkor a főbírónak kell kitalálni és megkövetelni bármilyen különleges pályaszabályt, amit szükségesnek gondol a pályafeltételek miatt, melyek nem mondhatnak ellent a hivatalos játékszabályoknak.

3.14 A támadó csapat tagjainak minden kesztyűt és más felszerelést le kell vinniük a pályáról a kispadba, amíg az ő csapatuk van ütésnél. Felszerelés nem hagyható a pályán letéve, sem érvényes, sem érvénytelen területen.

3.15 Semmilyen személyt sem lehet a pályára engedni a mérkőzés alatt, kivéve a szerelésbe öltözött játékosokat és edzőket, vezetőedzőket, a hazai csapat által felhatalmazott fotósokat, bírókat, egyenruhában levő rendőröket és őröket vagy a hazai klub más alkalmazottait. A pályán tartózkodásra itt felhatalmazott bármely személy (kivéve a mérkőzésen szereplő támadó csapat tagjait, vagy edzőt a segédedző helyen, vagy egy bírót) általi szándéktalan zavarás esetén a labda élő és játékban van. Ha a közbeavatkozás szándékos, a labda halott lesz a zavarás pillanatában és a bíró kivet olyan büntetéseket, amelyek a véleménye szerint semlegesítik a zavarást.

MEGJEGYZÉS: Lásd a 7.11 Szabályt a fent kivételezett egyénekre vonatkozóan, ezenkívül lásd a 7.08 (b) Szabályt.

A szándékos vagy szándéktalan zavarás kérdését a személy cselekvése alapján kell eldönteni. Például: egy ütőszedő, labdaszedő, rendőr, stb. aki megpróbálja elkerülni, hogy a dobott vagy ütött labda érintse őt, de a labda mégis eltalálja, ő szándéktalan zavarás részese lenne. Ha azonban belerúg a labdába vagy felveszi vagy ellöki, az szándékos zavarásnak számít, függetlenül attól, mi lehetett a gondolata.

AKCIÓ: Az ütő a beállóshoz üt, aki lekezeli a labdát de vadul dob az egyes védőn túlra. Az egyes base-nél levő támadó segédedző, elkerülendő hogy a labda eltalálja, a földre esik és az egyes védő útban, hogy visszaszerezze a vadul dobott labdát, belefut a segédedzőbe; az ütő-futó végül hármas base-en köt ki. Az a kérdés, hogy a bírónak zavarást kell-e ítélnie a segédedző részéről. Ez a bíró megítélése szerinti lesz és ha a bíró úgy érezte, hogy a segédedző mindent megtett amit tudott, hogy elkerülje az akció zavarását, akkor nem kell zavarást ítélni. Ha úgy tűnt a bírónak, hogy a segédedző nyilvánvalóan csak úgy tett, hogy próbál nem közbeavatkozni, akkor a bírónak zavarást kell ítélni.

3.16 Amikor nézői zavarás van bármely dobott vagy ütött labdával, a labda halott lesz a zavarás pillanatában és a bírónak ki kell osztani olyan büntetéseket amelyek a véleménye szerint érvénytelenítik a zavarás tettét.

ELFOGADOTT ELBIRÁLÁS: Ha nézői zavarás egyértelműen megakadályoz egy védőt egy magas labda elkapásában, az ütőt out‑nak kell ítélni.

Különbség van olyan labda között, amit kidobtak vagy kiütöttek a lelátóra és érint egy nézőt, így játékon kívül kerül, még ha visszapattan is a pályára, és az között, hogy egy néző bemegy a pályára vagy átnyúl egy gát felett, alatt vagy azon keresztül és érint egy játékban levő labdát vagy érint illetve másképpen zavar egy játékost. Az utóbbi eset nyilvánvalóan szándékos és úgy kell kezelni, mint szándékos zavarást ahogy a 3.15 Szabályban áll. Az ütőt és futókat oda kell küldeni ahol a bíró megítélése szerint lettek volna ha nem történt volna zavarás.

Zavarásnak nem lehet helyt adni amikor egy védő átnyúl egy kerítés, korlát, kötél felett vagy lelátóra, hogy elkapjon egy labdát. Saját kockázatára teszi ezt. Azonban ha egy néző kinyúlna az ilyen kerítés, korlát vagy kötél játéktér oldalára és nyíltan megakadályozza, hogy a védő elkapja a labdát, akkor az ütőjátékost out‑nak kell ítélni a néző zavarása miatt.

Példa: Futó hármas base-en, egy out és az ütő magas labdát üt mélyen a külső pályára (érvényes vagy érvénytelen területen). A néző tisztán zavarja a külső védőt, aki megkísérli elkapni a magas labdát. A bíró out‑nak ítéli az ütőt nézői zavarás miatt. A labda halott a bemondás pillanatában. A bíró úgy határoz, hogy a távolság miatt ameddig a labdát ütötték, a futó hármas base-en pontot szerzett volna az elkapás után ha a védő elkapta volna a labdát amit zavartak, ezért a futót megengedi befutni. Nem lehet ez az eset, ha az ilyen magas labdát a hazai tányértól rövid távolságra zavartak.

3.17 Mindkét csapat játékosainak és cseréinek korlátozniuk kell magukat a csapatuk kispadján belülre, kivéve ha ténylegesen részt vesznek a játékban vagy készülnek bemenni a mérkőzésre, vagy segédedzősködnek egyes vagy hármas base-nél. Játékosokat, cseréket, vezetőedzőket, segédedzőket, edzőket és ütőszedőket kivéve senki sem foglalhatja el a kispadot egy mérkőzés közben.

BÜNTETÉS: Ennek megszegéséért a bíró, figyelmeztetés után, kiküldheti a szabálytalankodót a pályáról.

A sérültek listáján levő játékosoknak részt szabad venni mérkőzés előtti tevékenységben és a kispadon ülni a mérkőzés közben, de nem vehetnek részt semmilyen tevékenységben a mérkőzés alatt, mint pl. egy dobó bemelegítése, stb. Sérült játékosoknak nem megengedett felmenni a játékfelületre semmikor és semmilyen célból a mérkőzés közben.

3.18 A hazai csapatnak kell a rend fenntartásához elegendő rendőri védelmet biztosítani. Ha egy személy vagy személyek bemennek a játéktérre egy mérkőzés közben és bármilyen módon zavarják a játékot, a vendégcsapat megtagadhatja a játékot amíg a pályát megtisztítják.

BÜNTETÉS: Ha a pályát nem tisztítják meg méltányos időn belül, amely semmilyen esetben sem lehet 15 percnél kevesebb azután, hogy a vendégcsapat megtagadta a játékot, a bíró eljátszottnak ítélheti a mérkőzést a vendégcsapat javára.  

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr773512249

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.