HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

2.00 - Kifejezések meghatározása.


(A 2.00 szabály minden meghatározása betűrendben van felsorolva.)

ABBAHAGYOTT MÉRKŐZÉS (called game) egy olyan, amelyben bármely ok miatt, a főbíró beszünteti a játékot.

AKADÁLYOZÁS (obstruction) egy védő cselekedete aki, miközben nem birtokolja a labdát és nem a labda lekezelésének folyamata közben van, gátolja bármely futó haladását.

Ha egy védő egy dobott labda megkapását várja és a labda repülés közben van közvetlenül a védő felé és eléggé közel hozzá, úgyhogy el kell foglalnia a pozícióját a labda fogadásához, akkor lehet őt "a labda lekezelésének folyamata közben" levőnek tekinteni. Az teljesen a bírói megítélésre tartozik, hogy a védő a lekezelés folyamata közben van-e. Miután egy védő kísérletet tett a labda lekezelésére és elvétette, ő már nem lehet tovább a labda "lekezelésének folyamata" közben. Például: egy belső védő vetődik egy pattant labdára és a labda túlmegy rajta és ő továbbra is a földön fekszik feltartva a futó haladását, akkor ő nagy valószínűséggel akadályozta a futót.

BALL egy dobódobás, amely nem érinti az ütőzónát és az ütőjátékos nem üt rá.

Ha a dobás érinti a földet és keresztülpattan az ütőzónán, az egy "ball". Ha egy ilyen dobás érinti az ütőjátékost, meg kell neki adni az egyes base‑t. Ha az ütő rálenget egy ilyen dobásra két strike után, a labda nem lehet elkapott a 6.05 (c) és 6.09 (b) szabály céljai miatt. Ha a játékos megüt egy ilyen dobást, a rákövetkező esemény ugyanaz lesz, mintha repülés közben ütötte volna meg a labdát.

BALL-OK MIATTI SÉTA (base on balls) egy ütőjátékosnak odaítélt egyes base aki, az ütésnél töltött ideje alatt, négy dobást fogad az ütőzónán kívül.

BASE a négy pont egyike, amelyeket meg kell érintenie egy futónak, hogy pontot szerezzen; általánosabban a vászonzsákokra és a gumitányérokra alkalmazzák, amelyek a base-pontokat jelzik.

BASE-EDZŐ (base coach) szerelésbe öltözött csapattag, aki a segédedző helyen helyezkedik el egyes vagy hármas base-nél, hogy irányítsa az ütőt és a futókat.

BELSŐ VÉDŐ (infielder) egy védő aki a belső pályán foglal el egy pozíciót.

BESZORÍTÁS (run-down) a védelem cselekedete megpróbálva kiejtetni egy futót base-ek között.

BUNT egy megütött labda melyre nem lengetnek, hanem az ütőt szándékosan a labda útjába teszik és lassan érintik a belső pályán belülre.

BÜNTETÉS (penalty) ezen szabályok alkalmazása egy szabálytalan esetet követően.

DOBÁS (throw) a labda mozgatása kézzel és karral egy adott cél felé, amelyet mindig meg kell különböztetni a dobódobástól (pitch).

DOBÓ (pitcher) az a védő aki arra van jelölve, hogy az ütő felé dobja a labdát.

DOBÓDOBÁS (pitch) a dobó által az ütő felé dobott labda.

A labda minden más átadása egyik játékostól a másiknak, az dobott labda (thrown ball).

DÖNTETLEN MÉRKŐZÉS (tie game) egy lejátszottnak számító mérkőzés, melyet akkor hagynak abba, amikor mindkét csapatnak azonos számú pontja van.

DUGOUT (lásd a KISPAD definícióját.)

DUPLA JÁTÉK (double play) a védelem olyan játéka amelyben két támadó játékos kiesik folyamatos akció eredményeként, feltéve hogy nincs hiba a kiejtetések között.

(a) A kényszerítő dupla játék az, amelyben mindkét kiejtetés kényszerítő játék.

(b) A fordított kényszerítő dupla játék az, amikor az első out kényszerítő játék és a második out-ot egy olyan futón csinálják meg, akinek a futáskényszere megszűnt az első out miatt.

A fordított kényszerítő dupla játék példái: futó egyesen, egy out, az ütő az egyes védőhöz pattant labdát üt, aki rálép az egyes base-re (egy out), és a kettes védőhöz vagy beállóshoz (shortstop) dob a második out végett (érintéses akció). Egy másik példa: a base-ek tele vannak, nincs out; az ütő hármas védőhöz üt guruló labdát, aki rálép a hármas base-re (egy out), aztán dob az elkapóhoz a második out végett (érintéses akció).

DUPLAMECCS (double-header) két szabályosan betervezett vagy újra kiírt mérkőzés, melyeket közvetlenül egymás után játszanak.

ELJÁTSZOTT MÉRKŐZÉS (forfeited game) egy mérkőzés amelyet a főbíró befejezettnek jelent ki a vétlen csapat javára 9-0 eredménnyel, a szabályok megszegése miatt.

ELKAPÁS (catch) egy védő cselekedete amellyel a kezében vagy a kesztyűjében biztonsággal birtokába keríti a repülés közben levő labdát és szorosan tartja azt; feltéve, hogy nem használja a sapkáját, védőfelszerelését, zsebét vagy öltözékének bármely más részét a birtokba vételkor. Az nem elkapás azonban, ha a labda érintésével egyidejűleg vagy közvetlenül utána összeütközik egy játékossal vagy fallal, vagy ha ő elesik, és ennek az ütközésnek vagy esésnek a következtében elejti a labdát. Az nem elkapás, ha egy védő érint egy magas labdát, amely aztán eltalálja a támadó csapat egy tagját vagy egy bírót, és azután kapja el egy másik védekező játékos. Ha a védő megcsinálta az elkapást és elejti a labdát az elkapást követő dobás végzése közben, a labdát elkapottnak kell megítélni. Az elkapás érvényességének megalapozásához a védőnek elég hosszan kell tartania a labdát, hogy bizonyítsa a labda feletti teljes uralmát és hogy a labda elengedése önkéntes és szándékos.

Az elkapás érvényes ha a labdát végül bármely védő megtartja, még ha először kipattan is, vagy egy másik védő fogja meg mielőtt a földet érintené. A futók elhagyhatják a base‑t abban a pillanatban amikor az első védő érinti a labdát. A védő átnyúlhat kerítésen, gáton, kötélen vagy másféle elválasztó vonalon hogy megcsinálja az elkapást. Ráugorhat egy gát tetejére, vagy vászonra amely érvénytelen területen lehet. Zavarás nem vehető figyelembe amikor a védő kerítés, gát, kötél vagy lelátó fölé nyúl, hogy elkapja a labdát. A saját kockázatára teszi ezt.

Ha egy elkapást megkísérlő védőt a kispad szélénél "megtartanak" és megkímélnek egy nyilvánvaló eleséstől bármely csapat játékosai és az elkapást megcsinálja, azt helyben kell hagyni.

ELKAPÓ (catcher) az a védő aki a hazai base mögött foglal helyet.

ELKAPÓHELY (catcher's box) az a terület amelyen belül az elkapónak állnia kell, amíg a dobó el nem dobja a labdát.

ÉLŐ LABDA (live ball) az a labda amely játékban van.

ÉRINTÉS (touch) Érinteni egy játékost vagy bírót azt jelenti, hogy valami vagy valaki érinti a testének, öltözetének vagy felszerelésének bármely részét.

ÉRVÉNYES LABDA (fair ball) egy megütött labda amely megáll az érvényes területen a hazai vagy egyes base között, vagy a hazai és hármas base között, vagy amely pályán belüli vagy feletti területen van amikor a külső pályára pattan elhagyva az egyes vagy hármas base‑t, vagy amely érinti az egyes, kettes vagy hármas base‑t, vagy amely miközben pályán belüli vagy feletti területen van, érinti egy bíró vagy játékos személyét, vagy az, amely miközben a pálya feletti területen van, elhagyja a játékteret repülés közben.

Az érvényes magas labdát a labda és az alapvonal (beleértve a jelzőoszlopot) relatív helyzetéhez képest kell megítélni, és nem az szerint, hogy a védő érvényes vagy érvénytelen területen van-e amikor érinti a labdát.

Ha egy magas labda az érvényes pályán ér földet a hazai és egyes base, vagy a hazai és hármas base között, és aztán érvénytelen területre pattan anélkül, hogy érintene játékost vagy bírót és mielőtt elhagyná az egyes vagy hármas base‑t, az egy foul ball. Ha egy magas labda egyes vagy hármas base-en vagy az mögött ér földet és aztán pattan érvénytelen területre, az egy érvényes ütés.

Növekvő számú klubok emelnek már magas jelzőoszlopokat a kerítés vonalában, a rúd mellett húzódó drótfonattal az érvényes területen a kerítés felett, hogy lehetővé tegye a bíróknak pontosabban megítélni az érvényes és az érvénytelen labdákat.

ÉRVÉNYES TERÜLET (fair territory) a játéktér része az alapvonalakon belül és azokat is beleértve, a hazai base‑től a hazafutás kerítés aljáig és függőlegesen felfelé. Minden alapvonal az érvényes területen van.

ÉRVÉNYTELEN TERÜLET (foul territory) a játéktér része az alapvonalakon kívül egészen a kerítésig és függőlegesen felfelé.

FELFÜGGESZTETT MÉRKŐZÉS (suspended game) egy abbahagyott mérkőzés amit egy későbbi napon kell befejezni.

FOUL BALL vagy ÉRVÉNYTELEN LABDA egy megütött labda amely megáll az érvénytelen területen a hazai és egyes base között, vagy a hazai és hármas base között, vagy amely túlpattan egyes vagy hármas base-en az érvénytelen területen vagy az felett, vagy amely először a pályán kívül esik le egyes vagy hármas base-en túl, vagy az, amely miközben érvénytelen területen vagy az felett van, érinti egy bíró vagy játékos személyét, vagy bármilyen a természetes talajtól idegen tárgyat.

Egy magas foul ball-t a labda és az alapvonal (beleértve a jelzőoszlopot) relatív helyzetéhez képest kell megítélni, és nem az szerint, hogy a védő érvénytelen vagy érvényes területen van-e amikor érinti a labdát.

Egy megütött labda amit védő nem érint és a dobógumit találja el és visszapattan érvénytelen területre a hazai és egyes base vagy a hazai és hármas base között, az egy foul ball.

FOUL ÉRINTÉS (foul tip) egy megütött labda amely egyenesen és közvetlenül az elkapó kezeibe megy és szabályosan elkapják. Nem lehet foul érintés ha nem kapják el és minden foul érintés amit elkaptak az strike, és a labda játékban van. Nem lehet elkapás, ha pattanás volt, kivéve ha a labda először az elkapó kesztyűjét vagy kezét érintette.

FUTÓ (runner) egy támadó játékos aki bármelyik base felé halad, vagy érinti vagy visszatér oda.

GYORS DOBÁS (quick return) olyan dobódobás amit szándékosan a nem-egyensúlyban levő ütőjátékos megfogásáért dobnak. Ez egy szabálytalan dobás.

HALOTT LABDA (dead ball) játékon kívüli labda a mérkőzés szabályok szerinti átmeneti felfüggesztődése miatt.

HAZAI CSAPAT (home team) az a csapat akinek a pályáján játszák a mérkőzést, vagy ha a mérkőzést semleges pályán játszák, a hazai csapatot közös megegyezés alapján jelölik ki.

HIVATALOS JEGYZŐKÖNYV-VEZETŐ (official scorer) lásd a 10.00 Szabályt.

"IDŐ" ("time") a bíró bejelentése a játék szabályos megszakításáról, amely közben a labda halott.

INFIELD FLY egy érvényes magas labda (nem számítva a vízszintes ütést és a megkísérelt buntot) amelyet egy belső védő elkaphat közönséges erőfeszítéssel, amikor egyes és kettes, vagy egyes, kettes és hármas base foglalt, mielőtt két out lenne. A dobót, elkapót és bármely külső védőt aki az akciókor a belső pályán helyezkedik el, belső védőnek kell tekinteni e szabály céljából.

Amikor nyilvánvalóan látszik, hogy egy megütött labda Infield Fly lesz, a bírónak azonnal be kell mondania, hogy "Infield Fly" a futók javára. Ha a labda az alapvonalak közelében van, a bírónak azt kell mondania, hogy "Infield Fly, ha érvényes."

A labda élő és a futók haladhatnak azzal a veszéllyel, hogy a labdát elkapják, vagy visszaérinthetnek és haladhatnak miután a labdát érintették, ugyanúgy mint bármelyik magas labda esetén. Ha az ütés foul ball lesz, ugyanúgy kell tekinteni, mint bármelyik érvénytelen labdát.

Ha egy bemondott Infield Fly-t hagynak érintetlenül leesni a földre és érvénytelenre pattan mielőtt elhagyná az egyes vagy hármas base‑t, az egy foul ball. Ha egy bemondott Infield Fly érintetlenül leesik a földre az alapvonalon kívül és bepattan mielőtt elhagyná az egyes vagy hármas base‑t, az egy Infield Fly.

Az infield fly szabálynál a bírónak azt kell felmérnie, hogy a labdát közönséges esetben le tudta volna-e kezelni egy belső védő - és nem valamiféle önkényes határvonal alapján, mint a fűvonal vagy a base-vonalak. A bírónak infield fly-t kell ítélnie, még akkor is ha egy külső védő kezeli a labdát, ha a bíró megítélése szerint a labdát ugyanolyan könnyen lekezelhette volna egy belső védő is. Az infield fly semmilyen értelemben nem tekinthető kérelem akciónak. A bíró megítélésének kell határozni, és a döntést azonnal meg kell hozni.

Amikor az infield fly szabályt bemondják, a futók haladhatnak saját kockázatukra. Ha egy infield fly szabálykor a belső védő szándékosan elejt egy érvényes labdát, a labda játékban marad a 6.05. (l) Szabály rendelkezései ellenére. Az infield fly szabály elsőbbséget élvez.

"JÁTÉK" ("play") a bíró utasítása a játék megkezdésére vagy a folytatására bármelyik halott labdát követően.

JÁTÉKRÉSZ (inning) a mérkőzés azon része amelyen belül a csapatok felváltva támadnak és védekeznek egyszer és amelyben három kiejtetés van mindegyik csapat részéről. Mindegyik csapat ütésnél töltött ideje egy fél-játékrész.

KÉNYSZERÍTŐ JÁTÉK (force play) vagy TOLÁS egy olyan akció amelyben egy futó a szabályok szerint elveszti a jogát hogy elfoglaljon egy base‑t az ütő futóvá válása miatt.

Az ilyen akcióval kapcsolatos zavar megszűnik, ha szem előtt tartjuk hogy gyakran a "kényszerítő" szituáció megszűnik az akció közben. Példa: Ember az egyesen, egy out, a labdát pontosan az egyes védőhöz ütik, aki érinti a base‑t és az ütő-futó out. A tolás megszűnik abban a pillanatban és a kettesre haladó futót érinteni kell. Ha futó lett volna hármason vagy kettesen és bármelyik közülük pontot szerezne a kettesen történő érintés-out előtt, a pont számít. Ha az egyes védő kettesre dobott volna és a labdát azután játszák egyesre, az akció a kettesen kényszerítő-out lenne, a második out, és a visszadobás egyesre a dobó előtt a harmadik out lenne. Abban az esetben nem lehet pontot elérni.

Példa: Nem kényszerítő-out. Egy out. Futó egyesen és hármason. Az ütő flyout lesz. Két out. A hármason levő futó visszaérint és pontot szerez. A futó egyesen megpróbál visszaérni mielőtt a védő dobása elérné az egyes védőt, de nem jut vissza időben és out lesz. Három out. Ha, a bíró megítélése szerint, a futó hármasról megérintette a hazai base‑t mielőtt a labdát megtartották az egyesen, a pont számít.

KÉRELEM (appeal) egy védőjátékos cselekedete amivel a támadó csapat szabálytalanságát állítja.

KISPAD (bench) vagy DUGOUT a játékosoknak, cseréknek és más szerelésbe öltözött csapattagoknak fenntartott ülőalkalmatosságok, amikor ők nem aktívan elfoglaltak a játéktéren.

KLUB (club) egy személy vagy csoport akik a csapat személyzetének összegyűjtéséért, a játéktér és a szükséges eszközök biztosításáért, és a csapat ligabeli képviseletéért felelősek.

KÜLSŐ VÉDŐ (outfielder) egy védő aki elfoglal egy pozíciót a külső pályán, amely a játéktérnek a hazai base‑től legtávolabbi területe.

LEJÁTSZOTTNAK SZÁMÍTÓ MÉRKŐZÉS (regulation game) Lásd a 4.10 és 4.11 Szabályokat.

A LIGA (the league) klubok egy csoportja akiknek a csapatai egymással játszanak egy előre meghatározott tervezet alapján, e szabályok szerint a liga bajnoki címért.

A LIGA ELNÖKE (the league president) érvényesíti a hivatalos szabályokat, határoz a szabályokkal kapcsolatos vitákban és dönt a megóvott mérkőzésekről. A liga elnöke megbírságolhatja vagy felfüggesztheti bármelyik játékost, edzőt, vezetőedzőt vagy bírót ezen szabályok megszegéséért, saját belátása szerint.

MAGAS LABDA (fly ball) egy megütött labda, amely magasra megy a levegőben repülés közben.

MEGÉRINTÉS (tag) egy védő cselekedete miközben testével érint egy base‑t és biztosan és szorosan tartja a labdát a kezében vagy a kesztyűjében; vagy megérint egy futót a labdával, vagy a labdát tartó kezével vagy kesztyűjével, miközben biztosan és szorosan tartja a labdát a kezében vagy a kesztyűjében.

MEGÍTÉLT (adjudged) a bíró által hozott megítélési döntés.

MEGTORPANÁS (balk) a dobó szabálytalan cselekedete amikor futó vagy futók vannak base-en, feljogosítva minden futót, hogy előrehaladjon egy base‑t.

OUT egyike a támadó csapat elleni három szükséges kiejtetésnek az ütésnél töltött idejük közben.

PATTANT LABDA (ground ball) egy megütött labda amely a földhöz közel gurul vagy pattog.

PONT (run / score) egy támadó játékos eredménye aki ütőből futóvá lesz és érinti az egyes, kettes, hármas és a hazai base‑t ebben a sorrendben.

REPÜLÉS KÖZBEN (in flight) egy ütött vagy dobott labdát jelent amely még nem érintette a földet vagy valami más tárgyat a védőn kívül.

"SAFE" a bíró kijelentése, hogy egy futó jogosult egy base-re amelyre törekedett.

SEGÉDEDZŐ (coach) szerelésbe öltözött csapattag, akit a vezetőedző jelöl ki hogy elvégezzen olyan feladatokat amelyeket a vezetőedző kijelöl, mint például, de nem kizárólag a base-edző szerepének betöltése.

SET POZÍCIÓ (set position) egyike a két szabályos, dobó által használható pozíciónak.

STRIKE egy szabályos dobódobás amikor a bíró annak ítéli és

(a) Az ütő ráüt és elvéti;

(b) Nem ütnek rá és a labda bármely része áthalad az ütőzóna bármely részén;

(c) Az ütő érvénytelenre üti amikor kettőnél kevesebb strike-ja van;

(d) Érvénytelenre buntolják;

(e) Érinti az ütőjátékost miközben az lendít rá;

(f)  Érinti az ütőjátékost repülés közben az ütőzónában; vagy

(g) Foul érintés lesz belőle.

SZABÁLYOS (legal) e szabályoknak megfelelő.

SZABÁLYTALAN (illegal) e szabályokkal ellentétes.

SZABÁLYTALAN DOBÁS (illegal pitch)  (1) az ütő felé dobott labda amikor a dobó támaszkodó lába nem érintkezik a dobógumival; (2) egy gyors dobás. A szabálytalan dobás amikor futók vannak base-en, az megtorpanás.

SZEMÉLY (person) a játékos vagy bíró személye a testének, öltözékének vagy felszerelésének bármely részét jelenti.

SZOROS JÁTÉK (squeeze play) egy olyan akciót jelző kifejezés, amikor egy csapat futója a hármas base-ről pontot próbál szerezni bunt segítségével.

TÁMADÓ (offense) az ütésnél levő csapat, vagy a csapat bármelyik játékosa.

TÁMASZKODÓ LÁB (pivot foot) a dobónak az a lába, amely érintkezik a dobógumival miközben ő dobja a labdát.

TOLÁS (Lásd a KÉNYSZERÍTŐ JÁTÉK definícióját.)

TRIPLA JÁTÉK (triple play) a védelem olyan játéka amelyben három támadó játékos kiesik folyamatos akció eredményeként, feltéve hogy nincs hiba a kiejtetések között.

TÚLCSÚSZÁS (overslide) egy támadó játékos cselekedete amikor a becsúszása egy base-re, kivéve amikor a hazairól egyes base-re halad, olyan lendületű hogy elveszíti az érintkezését a base-zel.

TÜZÉRSÉG (battery) a dobó és az elkapó.

ÜTŐ-FUTÓ (batter-runner) egy kifejezés, amely azt a támadó játékost azonosítja, aki éppen befejezte ütésnél töltött idejét, addig amíg kiejtetik őt vagy amíg az akció amelyben futóvá vált befejeződik.

ÜTŐHELY (batter's box) az a terület amelyen belül az ütőjátékosnak állnia kell az ütésnél töltött ideje alatt.

ÜTŐ(JÁTÉKOS) (batter) egy támadó játékos aki elfoglalja helyét az ütőhelyen.

ÜTŐZÓNA (strike zone) az a hazai tányér feletti terület, amelynek a felső határa a vállak teteje és az öltözék nadrágjának teteje közötti vízszintes vonal, és az alsó szint a térdek tetejénél meghúzott vonal. Az ütőzónát a játékos testtartása szerint kell megállapítani, miközben ő fel van készülve lengetni egy dobott labdára.

VAD DOBÓDOBÁS (wild pitch) az, ami olyan magas, olyan alacsony, vagy olyan széles a tányértól hogy az elkapó nem tudja lekezelni közönséges erőfeszítéssel.

VÉDELEM (defense or defensive) a pályán levő csapat vagy annak bármely játékosa.

VÉDŐ (fielder) bármelyik védekező játékos.

VÉDŐ VÁLASZTÁSA (fielder's choice) egy védő cselekedete, aki lekezel egy érvényes "pattant" labdát, és ahelyett hogy egyes base-re dobna hogy kiejtse az ütő-futót, másik base-re dob megpróbálva kiejtetni egy korábbi futót. A kifejezést jegyzőkönyv-vezetők is használják (a) az ütő-futó haladásának magyarázatára aki egy vagy több ráadás base‑t ér el amikor a védő, aki lekezeli az ütését egy előző futót akar kiejtetni; (b) egy futó haladásának magyarázatára (ami nem lopás vagy hiba) miközben egy védő egy másik futót próbál kiejtetni; (c) egy futó haladásának magyarázatára, melyet csak a védekező csapat közönye miatt tesz meg. (Nem megvédett lopás).

VESZÉLYBEN (in jeopardy) egy kifejezés ami azt jelzi, hogy a labda játékban van és egy támadó játékos kiejthető.

A VEZETŐEDZŐ (the manager) egy személy, akit a klub jelöl ki, hogy felelős legyen a csapat cselekedeteiért a pályán, és hogy képviselje a csapatot a bíróval és az ellenfél csapatával való kommunikációban. Egy játékos kinevezhető vezetőedzőnek.

(a) A klubnak meg kell neveznie a vezetőedzőt a liga elnökének vagy a főbírónak a mérkőzés betervezett kezdési ideje előtt nem kevesebb mint 30 perccel.

(b) A vezetőedző jelezheti a bírónak, hogy bizonyos szabályok által előírt kötelezettségeket átruházott egy játékosnak vagy edzőnek, és az ilyen kijelölt képviselőnek minden cselekedete hivatalos lesz. A vezetőedzőnek mindig felelnie kell a csapata viselkedéséért, a hivatalos szabályok betartásáért és a bírók tiszteletben tartásáért.

(c) Ha a vezetőedző nem jelöli ki a helyettesítőjét távozás előtt, a főbírónak kell kijelölnie egy csapattagot csere-vezetőedzőnek.

VISSZAÉRINTÉS (retouch) egy futó cselekedete amikor visszatér egy base-re, mivel a szabályok megkövetelik.

VÍZSZINTES ÜTÉS (line drive) egy megütött labda, amely élesen és közvetlenül az ütőről egy védő felé tart anélkül, hogy érintené a földet.

WIND-UP POZÍCIÓ (wind-up position) egyike a két szabályos, dobó által használható pozíciónak.

ZAVARÁS (interference)

(a) A támadó zavarás az ütésnél levő csapat cselekedete, amely zavarja, akadályozza, gátolja, feltartja vagy összezavarja bármelyik védőt aki akciót akar csinálni. Ha a bíró out‑nak nyilvánítja az ütőt, ütő-futót vagy futót zavarás miatt, minden más futónak vissza kell mennie arra a base-re amelyet, a bíró megítélése szerint, szabályosan megérintett a zavarás idejéig, kivéve ha e szabályok máshogy rendelkeznek.

Abban az esetben ha az ütő-futó nem érte el az egyes base‑t, minden futónak a dobó dobása idején elfoglalt base-re kell visszatérnie.

(b) Védekező zavarás egy védő cselekedete amely gátol vagy akadályoz egy ütőt a dobódobás megütésében.

(c) Bírói zavarás történik (1) Amikor egy bíró feltartja, gátolja vagy akadályozza az elkapó dobását aki megkísérel megakadályozni egy ellopott base‑t, vagy (2) Amikor egy érvényes labda érint egy bírót az érvényes területen mielőtt elhagyna egy védőt.

(d) Nézői zavarás történik amikor egy néző kinyúl a lelátóról, vagy a játéktérre megy, és megérint egy élő labdát.

Bármilyen zavaráskor a labda halott.  

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr673512253

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.