HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

1.00 A játék céljai.


1.01 A baseball két egyenként kilenc játékosból álló, vezetőedző irányítása alatt levő csapatok közötti, zárt pályán e szabályok szerint, egy vagy több bíró bíráskodása mellett játszott játék.

1.02 Mindkét csapatnak a győzelem a célja, úgy hogy több pontot szerez mint az ellenfél.

1.03 A mérkőzés győztese az a csapat lesz, amely e szabályok szerint, a nagyobb számú pontot szerzi egy lejátszottnak számító mérkőzés befejeztével.

1.04 A JÁTÉKTÉR. A pályát az alábbi útmutatások alapján kell lefektetni, az 1. és 2. ábrák kiegészítésével.

A belső pálya (infield) egy 90 láb (27,43 m) oldalhosszúságú négyzet. A külső pálya (outfield) a négyzet két oldalának meghosszabbításával kapott két alapvonal (foul line) közötti terület, mint az 1. ábrán látható. A távolság a hazai base‑től (home base) a legközelebbi kerítésig, lelátóig vagy más akadályig az érvényes területen legalább 250 lábnak (76,20 m) kell lennie. 320 vagy több lábnyi (97,54 m) távolság az alapvonalak mentén, és 400 vagy több láb (121,92 m) a középkülső pálya felé ajánlatos. A belső pályát úgy kell szintezni, hogy a base vonalak és a hazai tányér (home plate) egy szintben legyenek. A dobógumi (pitcher’s plate) 10 hüvelykkel (25,4 cm) legyen a hazai tányér szintje felett. A lejtés mértéke egy 6 hüvelykkel (15,2 cm) a dobógumi előtti ponttól egy hazai tányér felé 6 lábra (183 cm) levő pontig 1 hüvelyk legyen 1 láb távolságonként, és az ilyen lejtési fokozatnak egységesnek kell lennie. A belső és külső pálya, a határvonalakat is beleértve az érvényes terület és minden más terület érvénytelen terület.

Kívánatos, hogy a hazai base‑től a dobógumin keresztül a kettes base felé meghúzott vonal kelet-északkeleti irányú legyen.

Javasolt, hogy a távolság a hazai tányértól a hátsó akadályig (backstop), és a base-vonalaktól a legközelebbi kerítésig, lelátóig vagy más akadályig az érvénytelen területen 60 láb (18,29 m) vagy több legyen. Lásd az 1.sz. ábrát.

Miután a kiinduló base helyzete meghatározásra került, mérj acélszalaggal 127 láb 3/8 hüvelyket (38,82 m) a kívánt irányba a kettes base elhelyezéséhez. A hazai base‑től mérj 90 lábat az egyes base felé; a kettes base‑től mérj 90 lábat az egyes base felé; e vonalak metszéspontja határozza meg az egyes base‑t. A hazai base‑től mérj 90 lábat a hármas base felé; a kettes base‑től mérj 90 lábat a hármas base felé; e vonalak metszéspontja határozza meg a hármas base‑t. A távolság az egyes base és hármas base között 127 láb 3/8 hüvelyk. Minden hazai base‑től tett mérést attól a ponttól kell végezni, ahol az egyes és hármas base-ek vonalai metszik egymást.

Az elkapóhelyet, az ütőhelyeket, a segédedző helyeket, a három-láb vonalakat egyes base-nél és a következő ütő helyeit az 1.sz. és 2.sz. ábrán bemutatott módon kell lefektetni.

Az alapvonalakat és az ábrákon folyamatos fekete vonalakkal jelzett minden más játékvonalat nedves oltatlan mésszel, krétával vagy más fehér anyaggal kell megjelölni.

Az ábrákon bemutatott fűvonalak és távolságok azok, amelyeket sok pályán használnak, de nem kötelezőek és minden klubnak meg kell határoznia a pályája füves és kopár területeinek méretét és formáját.

MEGJEGYZÉS (a) Bármelyik pályán, amit egy professzionális klub 1958. június 1-je után épít, 325 lábnyi (99,06 m) minimális távolságot kell biztosítani a hazai base‑től a legközelebbi kerítésig, lelátóig vagy más akadályig a pálya jobb oldali vagy bal oldali alapvonalain, és 400 lábnyi minimális távolságot a középkülső pálya felé.

(b) Meglevő pályát nem szabad átalakítani 1958. június 1-je után olyan módon, hogy csökkentik a távolságot a hazai base‑től a foul oszlopokig és a középkülső pálya kerítésig a fenti (a) bekezdésben meghatározott minimum alá.

1.05 A hazai base‑t egy ötoldalú fehérített gumilap jelezze. Ez egy 17 hüvelykes (43,2 cm) oldalhosszúságú négyzet legyen két sarkát eltávolítva úgy, hogy egyik széle 17 hüvelyk hosszú, a két szomszédos oldal 8 1/2 hüvelyk (21,6 cm) és a megmaradó két oldal 12 hüvelykes (30,5 cm) és olyan szögbe állítva, hogy csúcsot képezzen. Úgy kell ezt beállítani a földbe, hogy a csúcs a hazai base‑től egyes base és hármas base felé kiterjedő vonalak metszéspontjában legyen; a 17-hüvelykes széle nézzen a dobógumi felé, és a két 12-hüvelykes széle egybeessen az egyes és hármas base vonalakkal. A hazai base felső széleit le kell faragni és a base‑t a föld szintjére kell lerögzíteni a föld felszínével. (Lásd a D rajzot a 2.sz. ábrán.)

1.06 Az egyes, kettes és hármas base‑t fehér vászontáskákkal kell jelezni, amik biztosan a földre vannak rögzítve, ahogy a 2.sz. ábra jelzi. Az egyes és hármas base táskáknak teljesen a belső pályán belül kell lenniük. A kettes base táskát a kettes base-re kell központosítani. A táskáknak 15 hüvelykes (38,1 cm) négyzeteknek kell lenniük, nem kevesebb mint három és nem több mint öt hüvelyk vastagságúnak, és puha anyaggal kitömve.

1.07 A dobógumi egy szögletes gumilap legyen, 24-szer 6 hüvelyk (61 × 15,2 cm) nagyságú. Az 1.sz. és a 2.sz. ábra alapján kell letenni a földbe úgy, hogy a dobógumi és a hazai base (a hazai tányér hátsó pontja) közötti távolság 60 láb 6 hüvelyk legyen.

1.08 A hazai csapatnak kell kispadokat biztosítani, egyet-egyet a hazai és a vendégcsapatnak. Az ilyen padok nem lehetnek 25 lábnál (7,62 m) közelebb az alapvonalakhoz. Fedettnek kell lenniük és zártnak hátul és oldalt.

1.09 A labda olyan gömb, amit parafa, gumi vagy hasonló anyag köré tekert fonállal alakítanak ki, beborítva két csík fehér lóbőrrel vagy tehénbőrrel, szorosan összevarrva. A súlya nem lehet kevesebb 5 és nem lehet több 5 1/4 unciánál (142-149 g) és a kerülete nem lehet kevesebb 9 és nem lehet több 9 1/4 hüvelyknél (22,9-23,5 cm).

1.10 (a) Az ütő egy sima, kerek bot, legvastagabb részénél 2 3/4 hüvelyknél (7 cm) nem nagyobb átmérőjű és hosszában nem több mint 42 hüvelyk (106,7 cm). Az ütőnek egyetlen darab tömör fának kell lennie.

MEGJEGYZÉS: Rétegelt vagy kísérleti ütő nem használható professzionális mérkőzésen (akár bajnoki szezonban akár bemutató mérkőzésen) amíg a gyártó jóváhagyást nem nyert a Szabály Bizottságtól a tervéről és gyártási módszereiről.

(b) Csészés ütők. Az ütő végén max. 1 hüvelyk mélységű befaragás engedélyezett és az átmérője nem lehet szélesebb 2 hüvelyknél és nem lehet kevesebb 1 hüvelyknél. A bemetszésnek kerekítettnek kell lennie, idegen anyag hozzáadása nélkül.

(c) Az ütő nyele, nem több mint 18 hüvelyk (45,7 cm) hosszúságban a végétől beborítható vagy kezelhető bármilyen anyaggal a fogás javítására. Bármely ilyen anyag ami a 18 hüvelykes határon túl húzódik, az ütő mérkőzésről eltávolítását eredményezi.

MEGJEGYZÉS: Ha a bíró felfedezi, hogy az ütő nem felel meg a (c) pontnak, egy korábbi időpont amikor az ütőt használták a játékban nem lehet alap az ütőjátékos out‑nak ítéléséhez, vagy a mérkőzésről kiállításához.

(d) Színes ütő nem használható professzionális mérkőzésen, kivéve ha jóváhagyta a Szabály Bizottság.

1.11 (a)(1) Egy csapat minden játékosának egyenszerelést kell viselnie, színében, állapotában és stílusában azonosat és minden játékos szerelésének hátán legalább 6 hüvelyk (15,2 cm) magas szám legyen. (2) Egy alsó ing bármely látható részének egyformán egyszínűnek kell lennie a csapat összes játékosánál. Bármely játékosnak a dobón kívül lehetnek számok, betűk, jelvények az alsó ing ujjához erősítve. (3) Olyan játékosnak, akinek a szerelése nem egyezik a csapattársaiéval, nem engedhető meg hogy részt vegyen egy mérkőzésen.

(b) Egy liga előírhatja, hogy (1) minden csapat saját megkülönböz-tető szerelést hordjon minden alkalommal, vagy (2) hogy minden csapatnak két öltözékkészlete legyen, fehér a hazai mérkőzésekre és egy különböző színű az idegenbeli mérkőzésekre.

(c)(1) Az ujjhosszak változhatnak az egyes játékosoknál, de minden egyéni játékos ingujjának körülbelül ugyanolyan hosszúnak kell lennie. (2) Semelyik játékos sem viselhet rongyos, rojtos vagy repedt ingujjat.

(d) Egyetlen játékos sem rögzíthet a ruhájához attól különböző színű szalagot vagy más anyagot.

(e) Az öltözék semelyik része sem tartalmazhat olyan mintát, ami utánozza vagy emlékeztet a baseball labda formájára.

(f)  Üveggombok és fényezett fém nem használható a szerelésen.

(g) Játékosok nem rögzíthetnek semmit a cipőjük orrához vagy sar-kához, kivéve a közönséges cipőpatkót vagy spitz-vasat. A golf- vagy futócipőkhöz hasonló hegyes spike cipők nem viselhetők.

(h) Az öltözék semmilyen része nem tartalmazhat kereskedelmi hir-detésekkel kapcsolatos felvarrót vagy mintát.

(i)  Egy liga előírhatja, hogy a tagcsapatainak szerelése tartalmazza a játékosok nevét a hátukon. A családnéven kívüli bármely névhez a Liga Elnökének a hozzájárulása szükséges. Ha alkalmazzák ezt, egy csapat minden szerelésén rajta kell lennie a játékosai nevének.

1.12 Az elkapó viselhet bőr kétujjas kesztyűt, melynek átmérője nem több mint 38 hüvelyk (96,5 cm), és a tetejétől az aljáig nem több mint 15 és fél hüvelyk (39,4 cm). Az ilyen határérték magába foglal minden fűzést vagy bármilyen bőrpántot vagy szegélyt, amit a kesztyű külső szélére erősítenek. A kesztyű hüvelykujj része és ujjrésze közötti tér nem haladhatja meg a hat hüvelyket (15,2 cm) a kesztyű tetejénél valamint a négy hüvelyket (10,2 cm) a hüvelykujj-elágazás alapjánál. A zseb nem lehet több hét hüvelyknél (17,8 cm) a tetején keresztül vagy hat hüvelyknél több a tetejétől a hüvelykujj-elágazás alapjáig. A zseb lehet fűzés vagy bőralagutakon keresztüli fűzés, vagy bőr középrész amely lehet kiterjesztése a tenyérnek, fűzéssel kapcsolva a kesztyűhöz és úgy összeállítva, hogy ne haladja meg a fent említett mértékek bármelyikét.

1.13 Az egyes védő (first baseman) viselhet bőr kesztyűt vagy kétujjas kesztyűt, amely nem hosszabb tizenkét hüvelyknél (30,5 cm) a tetejétől az aljáig és nem több mint nyolc hüvelyk (20,3) széles a tenyéren keresztül, a hüvelykujj-elágazás alapjától a kesztyű külső széléig mérve. A kesztyű hüvelykujj része és az ujjrésze közötti tér nem haladhatja meg a négy hüvelyket a kesztyű tetejénél valamint a három és fél hüvelyket (8,9 cm) a hüvelykujj-elágazás alapjánál. A kesztyűt úgy kell összeállítani, hogy ez a tér állandóan kötött legyen és ne lehessen nagyítani, kiterjeszteni, szélesíteni vagy mélyíteni bármilyen anyag, eljárás, stb. használatával. A kesztyű zsebe nem lehet több mint öt hüvelyk (12,7 cm) a tetejétől a hüvelykujj-elágazás aljáig. A zseb lehet fűzés vagy bőralagutakon keresztüli fűzés, vagy bőr középrész amely lehet kiterjesztése a tenyérnek, fűzéssel kapcsolva a kesztyűhöz és úgy összeállítva, hogy ne haladja meg a fent említett mértékek bármelyikét. A zsebet nem szabad becsavart vagy beburkolt fűzőből kialakítani vagy kimélyíteni háló típusú csapdává. A kesztyű bármilyen súlyú lehet.

1.14 Minden védő, az egyes védőn és az elkapón kívül, többujjas bőrkesztyűt használhat vagy viselhet. A kesztyű méretére vonatkozó adatokat a kesztyű elülső vagy labdafogadó oldalán kell mérni. Az eszközt vagy mérőszalagot úgy kell elhelyezni, hogy érintkezzen a mért dolog felszínével vagy adott részlettel és kövessen minden körvonalat a folyamat során. A kesztyű nem lehet hosszabb 12 hüvelyknél (30,5 cm) a 4 ujj bármelyikének hegyétől a labdazseben át a kesztyű alsó széléig vagyis a sarkáig. A kesztyű szélessége nem lehet több 7 3/4 (19,7 cm) hüvelyknél, az első ujj alapjának belső öltésétől, a többi ujjak töve mentén a kesztyű kisujjszélének külső széléig mérve. A hüvelykujj és az első ujj közötti elágazásnak nevezett rész kitölthető bőrfonattal vagy hátsó megállítóval. A fonat kialakítható kétszálas normál bőrből, hogy teljesen bezárja az elágazás-területet, vagy kialakítható bőrből készült csatornák sorozatából, vagy bőrlapok sorozatából vagy fűző bőrszíjakkal. A zsebet nem szabad becsavart vagy beburkolt fűzőből kialakítani vagy kimélyíteni háló típusú csapdává. Amikor a fonat befedi a teljes elágazás-területet, a fonatot ki lehet alakítani úgy, hogy rugalmas legyen. Amikor több szelvényből állítják össze, azokat össze kell kapcsolni. Ezek a szelvények nem lehetnek úgy kialakítva, hogy megengedjenek horpadást kialakulni a szelvényoldalak görbületeiben. A fonatot úgy kell megcsinálni, hogy korlátozza az elágazás nyílásának méretét. Az elágazás nyílása nem lehet több mint 4 1/2 hüvelyk (11,4 cm) a tetejénél, nem több mint 5 3/4 hüvelyk (14,6 cm) mély és az aljánál 3 1/2 hüvelyk (8,9 cm) széles lehet. Az elágazás nyílása nem lehet több 4 1/2 hüvelyknél egy ponton sem a teteje alatt. A fonatot mindkét oldalon, és az elágazás tetején és alján is biztosítani kell. A összekapcsolást bőr fűzéssel kell végezni, ezeket a kapcsolatokat kell biztosítani. Ha megnyúlnak vagy lazává válnak, igazítani kell azokat a megfelelő állapothoz. A kesztyű bármilyen súlyú lehet.

1.15 (a) A dobó kesztyűjének egyszínűnek kell lennie, beleértve az összes öltést, fűzést és fonást. A dobó kesztyűje nem lehet fehér vagy szürke.

(b) Egyetlen dobó sem erősíthet a kesztyűjéhez a kesztyűtől külön-böző színű idegen anyagot.

1.16 A Professzionális Ligáknak át kell venniük a következő szabályt a sisakok használatára vonatkozóan:

(a) Minden játékosnak használnia kell valamiféle védősisakot amikor ütésnél van.

(b) A Nemzeti Szövetség Ligáiban szereplő minden játékosnak dupla fülvédős sisakot kell használnia amikor ütésnél van.

(c) Minden Major League-be belépő játékosnak az 1983-as bajnoki szezontól kezdve viselnie kell egy szimpla fülvédős sisakot (vagy a játékos választása szerint egy dupla fülvédős sisakot), kivéve azok a játékosok akik a Major League-ben voltak az 1982-es bajnoki szezonban és akik, ahogy abban a szezonban rögzítették, megtagadták a szimpla fülvédős sisak viselését.

(d) Minden elkapónak viselnie kell elkapó védősisakot, miközben védekeznek a pozíciójukban.

(e) Minden ütőszedő fiúnak vagy lánynak védősisakot kell viselnie teendőinek ellátása közben.

Ha a bíró észreveszi ezen szabályok megsértését, utasítania kell annak kijavítására. Ha a szabálytalanságot nem szüntetik meg a bíró megítélése szerinti méltányos időn belül, a bíró kiállítja a vétkest a mérkőzésről, és fegyelmi eljárás javasolható ha szükséges.

1.17 A játékfelszerelések, beleértve de nem kizárólag a base-ek, dobógumi, labda, ütők, szerelés, elkapó kesztyű, egyes base kesztyű, belső és külső védők kesztyűi és védősisakok, amint azok e szabályban részletezve vannak, nem tartalmazhatnak jogtalan reklámot a termékről. A gyártó általi rajzoknak bármely ilyen terméken ízlésesnek kell lenniük a gyártó logojának méretére és tartalmára vagy a cikk típusnevére vonatkozóan. Ezen 1.17 Bekezdés rendelkezései csak professzionális ligákra vonatkoznak.

MEGJEGYZÉS: Azon gyártóknak akik újszerű változtatásokat terveznek a baseball felszerelésekben professzionális baseball ligák számára, elő kell azt terjesztenie a Hivatalos Baseball Szabályok Bizottságának a gyártás előtt.  

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr663512256

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.