HTML

Rovatok

Baseball Szabályok

Hivatalos baseball szabályok. Értelmezés, kommentelés.

Friss topikok

10.00 - A hivatalos jegyzőkönyv-vezető.

10.01 (a) A liga elnökének ki kell jelölnie egy hivatalos jegyzőkönyv-vezetőt (továbbiakban HJV) minden liga bajnoki mérkőzésre. A HJV egy sajtópáholybeli pozícióból figyelje a mérkőzést. A JV-nek egyedüli joga meghatározni megítéléssel kapcsolatos döntéseket, mint pl. hogy egy ütő egyes base-re jutása biztos ütésnek vagy hibának a következménye-e. Ő továbbítja ezeket a döntéseket a sajtópáholynak és műsorközlő fülkéknek kézjelekkel vagy a sajtópáholy hangosbemondó rendszerén keresztül és értesíti az ilyen döntések bemondóját ha ezt kérik.

A HJV-nek minden döntést meg kell hoznia a megítélésekkel kapcsolatban huszonnégy (24) órán belül azután, hogy a mérkőzést hivatalosan befejezték. Megítélési döntést azután már nem lehet megváltoztatni, kivéve a liga elnökének való azonnali átadás esetén a JV kérhet változtatást, annak okára hivatkozva. Minden esetben igaz, hogy a HJV-nek nem megengedett olyan könyvelési döntést hoznia amely ellentétben áll a jegyzőkönyv-vezetési szabályokkal.

Minden mérkőzés után, beleértve az eljátszott és abbahagyott mérkőzéseket, a JV-nek beszámolót kell készítenie a liga elnöke által előírt formában, felsorolva a mérkőzés dátumát, hogy hol játszották, a vetélkedő csapatok és a bírók neveit, a mérkőzés teljes eredményét és az egyéni játékosok minden feljegyzését, ezen Hivatalos jegyzőkönyv-vezetési szabályokban részletezett rendszer szerint összeállítva. Neki továbbítania kell ezt a beszámolót a liga hivatalának harminchat órán belül azután, hogy a mérkőzés véget ér. Bármilyen felfüggesztett mérkőzés beszámolóját 36 órával azután kell továbbítani, hogy a mérkőzést befejezik, vagy miután hivatalos mérkőzéssé válik mert nem lehet befejezni, a Hivatalos Játékszabályok rendelkezései szerint.

(b)(1) A bajnoki mérkőzések feljegyzései egységességének elérése érdekében, a JV-nek szigorúan tartania kell magát a Hivatalos jegyzőkönyv-vezetési szabályokhoz. Jogában áll dönteni bármely dologban, amelyekre ezek a szabályok nem térnek ki.

(2) Ha a csapatok helyet cserélnek mielőtt 3 ember kiesne, a JV-nek azonnal értesítenie kell a bírót a tévedésről.

(3) Ha a mérkőzést megóvják vagy felfüggesztik, a JV-nek fel kell jegyeznie a pontos helyzetet a tiltakozás vagy felfüggesztődés idején, beleértve az állást, az out-ok számát, a futók helyzetét és az ütő ball és strike számlálását.

MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy egy felfüggesztett mérkőzés pontosan ugyanazzal a helyzettel folytatódjon, mint ami a felfüggesztődés idején állt fenn. Ha egy megóvott mérkőzés újrajátszását az óvás pontjától rendelik el, pontosan ugyanazzal a helyzettel kell folytatni, ami közvetlenül a megóvott akció előtt állt fenn.

(4) A JV-nek nem szabad olyan döntést hoznia ami ellenkezik a Hivatalos Játékszabályokkal vagy egy bírói döntéssel.

(5) A JV-nek nem szabad felhívnia sem a bíró sem bármely csapat játékosának a figyelmét arra, hogy egy játékos rossz sorrendben üt.

(c) A JV hivatalos képviselője a ligának és kijár neki a hivatalával járó tisztelet és méltóság és teljes védelmet kell élveznie a liga elnökétől. A JV jelentsen az elnöknek minden méltánytalanságot amit bármelyik vezetőedző, játékos, klub alkalmazott vagy klub tisztviselő kifejez a teendői ellátásának folyamatáról vagy annak eredményéről.

10.02 A liga elnöke által előírt hivatalos eredmény-jelentésnek tartalmaznia kell az alább felsorolt információkat, az állandó statisztikai feljegyzések összeállításához kényelmes formában:

(a) A következő feljegyzéseket minden ütőről és futóról:

(1) ütéshez állások száma, kivéve hogy nem szabad ütéshez állást felróni egy játékosnak amikor

(i)  Feláldozott bunt-ot vagy feláldozott magas labdát üt

(ii) Megkapja az egyes base‑t négy bemondott ball miatt

(iii) Eltalálja egy dobódobás

(iv) Megkapja az egyes base‑t zavarás vagy akadályozás miatt

(2) Szerzett pontok száma

(3) Biztos ütések száma

(4) A pontok száma melyeket behozott

(5) Két base-es ütések száma

(6) Három base-es ütések száma

(7) Hazafutások

(8) Biztos ütéseken elért összes base-ek

(9) Ellopott base-ek

(10) Feláldozott bunt-ok

(11) Feláldozott magas labdák

(12) Ball-ok miatti séták teljes száma

(13) Különálló lista bármilyen szándékos sétáltatásról

(14) Hányszor találja el dobódobás

(15) Hányszor kapja meg az egyes base‑t zavarás vagy akadályozás miatt

(16) Strikeout-ok

(b) A következő feljegyzéseket minden védőről:

(1) Kiejtetések száma

(2) Segédkezések száma

(3) Hibák száma

(4) Dupla játékok száma, melyben részt vett

(5) Tripla játékok száma, melyben részt vett

(c) A következő feljegyzéseket minden dobóról:

(1) Játékrészek száma amikor dobott

MEGJEGYZÉS: a dobott játékrészek számának kiszámításában számíts minden kiesést egyharmad játékrésznek. Ha egy kezdő dobót lecserélnek amikor egy out van a hatodik játékrészben, írj jóvá annak a dobónak 5 1/3 játékrészt. Ha egy kezdő dobót nulla out esetén cserélnek le a hatodik játékrészben, adj annak a dobónak 5 játékrészt, és jegyezd fel hogy ... ütővel szembenézett a hatodikban Ha egy felváltó dobó nyugalmaz két ütőt és lecserélik, írj jóvá annak a dobónak 2/3 dobott játékrészt.

(2) Az összes ütők száma akivel szembenézett

(3) Az ütők száma, akiknek hivatalos az ütéshez állásuk a dobó ellen, a 10.02 (a)(1) szerint számítva.

(4) Átengedett biztos ütések száma

(5) Átengedett pontok száma

(6) Átengedett kiérdemelt pontok száma

(7) Átengedett hazafutások száma

(8) Átengedett feláldozott ütések száma

(9) Átengedett feláldozott magas labdák száma

(10) Átengedett ball-ok miatti séták teljes száma

(11) Különálló lista bármilyen átengedett szándékos sétáltatásról

(12) Ütőjátékosok száma akiket dobódobás eltalált

(13) Strikeout-ok száma

(14) Vad dobódobások száma

(15) Megtorpanások száma

(d) A következő járulékos adatokról:

(1) Győztes dobó neve

(2) Vesztes dobó neve

(3) A kezdő és befejező dobók nevei mindkét csapatnál.

(4) A dobó neve, akinek mentést írtak a javára.

(e) Túlment labdák száma mindegyik elkapónál

(f)  Játékosok nevei akik részt vettek dupla vagy tripla játékban.

PÉLDA: Dupla játékok - Kiss, Biró és Kovács (2). Tripla játék - Kiss és Kovács.

(g) Futók száma akik base-en maradtak mindkét csapatnál. Ez az összesen kell hogy tartalmazzon minden futót akik bármilyen módon base-re jutnak, nem szereznek pontot és nem esnek ki. Vedd bele ebbe a számba azt az ütő-futót akinek az elütött labdája egy másik futó kiesését eredményezi, aki a harmadik out lesz.

(h) Ütők nevei akik hazafutást ütnek amikor teli a pálya.

(i)  Ütők nevei akiknek az ütése dupla játékot vagy fordított kényszerítő dupla játékot eredményez.

(j)  Lopás közben elkapott futók nevei.

(k) Az out-ok száma amikor a győztes pontot szerzik, ha a mérkőzést az utolsó fél játékrészben nyerik meg.

(l)  Az eredmény játékrészenként mindegyik csapatnál.

(m) Bírók nevei, ebben a sorrendben: (1) hazai tányér bíró, (2) egyes base bíró, (3) kettes base bíró, (4) hármas base bíró.

(n) A mérkőzés lejátszásához szükséges idő, az időjárás vagy a világítás hibája miatti szüneteket leszámítva.

10.03 (a) A hivatalos eredményjelentés összeállításakor a HJV-nek fel kell sorolnia minden játékos nevét és védekezési pozícióját vagy pozícióit abban a sorrendben ahogy a játékos ütött vagy ütött volna, ha a játék befejeződik mielőtt ütéshez kerülne.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy játékos nem cserél pozíciót egy másik védővel, hanem csak más helyre állítják egy bizonyos ütőhöz, ne sorold ezt fel új pozícióként.

PÉLDÁK:  (1) A kettes védő a külső pályára megy, hogy négyemberes külső pályát képezzen. (2) A hármas védő a beállós és a kettes védő közötti pozícióba megy.

(b) Bármely játékost aki beáll csereütőként vagy cserefutóként, akár folytatja utána a játékot akár nem, azonosítani kell az ütési sorban egy speciális jellel amely hivatkozik a csereütők és cserefutók egy különálló feljegyzésére. Kisbetűk ajánlatosak a csereütők jeleihez és számok a cserefutókhoz. A csereütőkről levő feljegyzés írja le, mit ért el a csereütő.

PÉLDÁK: "a" szimplát ütött ... helyett a harmadik játékrészben, "b" flyout lett ... helyett a hatodikban, "c" ... helyetti ütésén ... tolással kiesett a hetedikben, "d" kiesett az egyesen ... helyett a 9. játékrészben, "1" futott ... helyett a kilencedikben.

A csereütők és cserefutók feljegyzésének tartalmaznia kell bármely ilyen cserejátékos nevét, akit bejelentenek de lecserélik őt egy második cserejátékosra mielőtt ténylegesen játékba kerülne. Az ilyen cserét úgy kell feljegyezni, hogy "e-t bejelentették cserének ... helyett a hetedik játékrészben." Bármely ilyen második cserejátékost úgy kell felírni, hogy az első bejelentett csere helyett üt vagy fut.

HOGYAN KELL A SAROKEREDMÉNYT IGAZOLNI

(c) A sarokeredmény egyensúlyban (vagy igazolva) van amikor a csapat összes hivatalos ütéshez állása, a kapott ball-ok miatti séták, az eltalált ütőjátékosok, feláldozott bunt-ok, feláldozott magas labdák és zavarás vagy akadályozás miatt megkapott egyes base-ek összesenje egyenlő a csapat pontjainak, base-en hagyott játékosainak és out-jainak összegével.

AMIKOR EGY JÁTÉKOS ROSSZ SORRENDBEN ÜT

(d) Amikor valaki rossz sorrendben üt, kiesik és a megfelelő ütőt is out‑nak mondják be mielőtt eldobják a labdát a következő ütőnek, rójál fel egy ütéshez állást a helyes ütőnek és írd be a kiejtetést és segédkezést éppúgy mintha a helyes ütősorrendet követték volna. Ha egy helytelen ütő futó lesz és a helyeset out‑nak mondják be mert elmulasztotta az ütéshez következését, rójál fel egy ütéshez állást a helyes ütőnek, írd be a kiejtetést az elkapónak és hagyj figyelmen kívül mindent ami a helytelen ütő base-re érkezésével kapcsolatos. Ha több mint egy ütő üt rossz sorrendben egymás után, írj fel minden történést ahogy megtörténnek, kihagyva azoknak a játékosoknak az ütéshez következését akik először mulasztották el a helyes sorrendben ütést.

ABBAHAGYOTT ÉS ELJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK

(e)(1) Ha egy lejátszottnak számító mérkőzés abbamarad, számítsd a feljegyzéseket az egyénekre és csapatra addig a pillanatig amíg a játék befejeződik, amint az a 4.10 és 4.11 Szabályokban meg van határozva. Ha döntetlen a mérkőzés ne írj be győztes és vesztes dobót.

(2) Ha egy lejátszottnak számító mérkőzés eljátszott lesz, számítsd be az összes egyén és csapat eredményeket az eljátszás idejéig. Ha az eljátszás által győztes csapat vezet a beszüntetés pillanatában, írd be győztes és vesztes dobónak azokat akik félbeszakadás esetén feleltek volna meg ennek. Ha az eljátszás által győztes csapat hátrányban van vagy az eredmény döntetlen az abbahagyás pillanatában, ne írj be győztes és vesztes dobót. Ha egy mérkőzés eljátszott lesz mielőtt lejátszottnak számítana, ne számíts be semmilyen feljegyzést. Csak az eljátszás tényét jelentsd.

BEHOZOTT PONTOK

10.04 (a) Írj jóvá egy behozott pontot (run batted in, RBI) az ütőnek minden olyan pont után amelynek hazai base-re érkezése a játékos biztos ütésének, feláldozott bunt-jának, feláldozott magas labdának, belső pályán kiesésének vagy védő választásának az eredménye; vagy amelyet előretolnak a hazaira azon okból, hogy az ütőből futó lesz amikor tele vannak a base-ek (ball-ok miatti séta, megdobott ütőjátékos, zavarás vagy akadályozás miatt).

(1) Írj jóvá egy behozott pontot azért a pontért is amit az az ütő szerez aki hazafutást üt. Számíts egy-egy behozott pontot minden futóért aki base-en van a hazafutás ütésekor és pontot szerez az ütő előtt aki a hazafutást ütötte.

(2) Számíts behozott pontot azért a pontért amikor kettőnél kevesebb out-nál hibát vétenek egy akcióban amelyben egy futó a hármasról közönséges esetben is pontot szerezne.

(b) Ne számíts behozott pontot ha az ütés nyomán dupla játék vagy fordított kényszerítő dupla játékot érnek el.

(c) Ne számíts behozott pontot amikor egy védőnek hibát kell beírni, mert elbénázott egy dobást egyesre amivel meg lett volna a kényszerítő dupla játék.

(d) A JV megítélésének kell eldönteni hogy behozott pontot be kell-e írni egy pont esetén amikor egy védő megtartja a labdát vagy rossz base-re dob. Általában ha egy futó megállás nélkül fut, írd be a behozott pontot; ha egy futó megáll és újra elindul amikor észreveszi a hibázást, számítsd a pontot védő választása miatt szerzett pontnak.

BIZTOS ÜTÉSEK

10.05 Biztos ütést (base hit) kell elkönyvelni a következő esetekben:

(a) Amikor egy ütő biztosan egyes (vagy bármelyik rákövetkező) base-re ér egy érvényes labdán amely megállapodik a földön vagy kerítést érint mielőtt bármely védő érintené, vagy amely túlmegy egy kerítésen;

(b) Amikor egy ütő biztosan eléri az egyes base‑t egy olyan erővel vagy olyan lassan megütött érvényes labdán, hogy egyik olyan védőnek sincs esélye akciót csinálni, aki megpróbálja azt;

MEGJEGYZÉS: Biztos ütést kell beírni ha a védő aki a labdát lekezeli, nem tud akciót csinálni, még ha ez a védő eltérítette is a labdát valaki elől vagy elvágta egy olyan védőnek az útját, aki kiejthette volna a futót.

(c) Amikor egy ütő biztosan eléri az egyes base‑t egy érvényes labdán amely természetellenesen pattan úgy, hogy a védő nem tudja közönséges erőfeszítéssel lekezelni, vagy amely eltalálja a dobógumit vagy bármelyik base‑t (beleértve a hazai base‑t is) mielőtt érintené egy védő és úgy pattan, hogy egy védő sem tudja közönséges erőfeszítéssel lekezelni;

(d) Amikor egy ütő biztosan eléri az egyes base‑t egy olyan érvényes ütésen, amelyet nem érintett védő és amely érvényes területen van amikor eléri a külső pályát, kivéve ha a JV megítélése szerint lekezelhető lett volna közönséges erőfeszítéssel;

(e) Amikor egy érvényes labda, amelyet nem érintett védő eltalál egy futót vagy bírót. KIVÉTEL: Ne számíts biztos ütést amikor egy futó kiesik mert eltalálta egy infield fly;

(f)  Amikor egy védő sikertelenül próbál meg kiejtetni egy előző futót és a JV megítélése szerint az ütő-futót nem ejtették volna ki egyes base-en közönséges erőfeszítéssel.

MEGJEGYZÉS: A fenti szabályok alkalmazásakor mindig az ütőt részesítsd előnyben kétséges esetben. Egy biztos követendő út akkor beírni a biztos ütést amikor a labda különlegesen jó lekezelése sem eredményez out-ot.

10.06 Biztos ütést nem szabad beírni a következő esetekben:

(a) Amikor egy futó tolás miatt kiesik egy elütött labda által, vagy kiesett volna ha nem lett volna védekezési hiba;

(b) Amikor egy ütő nyilvánvalóan biztosat üt, és egy futó akit ezzel előretolt nem érinti meg a rákövetkező base‑t ahova halad és kérelemre kiesik. Terheld meg az ütőt ütéshez állással de biztos ütést ne írj be;

(c) Amikor a dobó, az elkapó vagy bármely belső védő lekezel egy labdát és kiejtet egy megelőző futót aki megpróbál továbbfutni egy base‑t vagy visszatérni az eredeti base-ére, vagy kiejtetne egy ilyen futót közönséges erőfeszítéssel ha nem lenne védekezési hiba. Terheld meg az ütőt ütéshez állással de biztos ütést ne írj be;

(d) Amikor egy védőnek nem sikerül a próbálkozása kiejtetni egy előző futót és a JV megítélése szerint az ütő-futót ki lehetett volna ejteni egyes base-en.

MEGJEGYZÉS: Ez nem áll fenn ha egy védő csupán odanéz egy másik base-re vagy ijesztget mielőtt megpróbálna out-ot csinálni egyes base-en.

(e) Amikor egy futó kiesik egy védő akadályozása miatt, aki megpróbál lekezelni egy ütött labdát, kivéve ha a JV megítélése szerint az ütő-futó biztonságban egyes base-re érne ha akadályozás nem történne.

BIZTOS ÜTÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

10.07 Azt hogy a biztos ütést egy-, két-, három base-esnek vagy hazafutásnak kell-e beírni amikor hiba vagy kiesés nem történik, a következőképpen kell meghatározni:

(a) A 10.07 (b) és (c) rendelkezések figyelembe vételével, egy base-es az ütés, ha az ütő megáll egyes base-en; két base-es ha az ütő megáll kettes base-en; három base-es az ütés ha az ütő hármas base-en áll meg; hazafutás ha az ütő érinti az összes base‑t és pontot szerez.

(b) Amikor van egy vagy több futó base-en és az ütő több mint egy base‑t halad egy biztos ütésen és a védekező csapat kísérletet tesz egy előző futó kiejtetésére, a JV-nek kell eldöntenie, hogy az ütő igazi két- vagy három base-es ütést ért-e el, vagy pedig a védő választása miatt haladt-e tovább az egyes base-nél.

MEGJEGYZÉS: Ne számíts az ütőnek három base-es ütést ha egy előző futó kiesik a hazai tányérnál, vagy kiesne ha nem lenne hiba. Ne írj be két base-es ütést ha egy korábbi futó az egyes base-ről indul és kiesik a hármas base-en, vagy kiesne ha nem lenne hiba. Azonban, a fentiek kivételével, ne az szerint határozd meg az ütés értékét, hogy egy korábbi futó hány base‑t haladt előre. Az ütő kiérdemli a két base-es ütést, még ha egy előző egy base‑t vagy egyet sem megy előre; és az is lehet, hogy az ütő csak egy base-es ütést érdemel pedig a kettes base-re ér és egy korábbi futó is két base‑t halad előre.

PÉLDÁK: (1) Futó az egyesen, az ütő a jobb külsőshöz üt, aki sikertelenül dob hármas base-re megpróbálva kiejtetni a futót. Az ütő a kettes base-re ér. Egy base-es ütést írj be neki. (2) Futó a kettesen. Az ütő érvényes magas labdát üt. A futó hátramarad amíg eldönti, hogy a labdát elkapják-e és csak a hármas base-ig halad, mialatt az ütő a kettesre ér. Írj be az ütőnek egy két base-es ütést.  (3) Futó a hármason. Az ütő magas érvényes labdát üt. A futó kilép előnybe, aztán visszafut visszaérinteni a base‑t, arra gondolva hogy a labdát elkapják. A labda leesik, de a futó nem tud befutni, bár az ütő kettesre ér. Hitelezz az ütőnek egy két base-es ütést.

(c) Amikor az ütő megpróbál két- vagy három base-es ütést elérni becsúszással, meg kell tartania az utolsó base‑t ahova halad. Ha túlcsúszik és érintéssel kiesik mielőtt biztonságban visszaérne a base-re, csak annyi base‑t szabad megadni neki, amennyit biztosan megszerzett. Ha túlcsúszik a kettes base-en és kiérintik, be kell írni neki az egy base-es ütést; ha túlcsúszik a hármas base-en és kiérintik, be kell írni neki a két base-es ütést.

MEGJEGYZÉS: Ha az ütő túlfut kettesen vagy hármason és kiesik amikor megpróbál visszaérni, az utolsó base‑t kell megadni amit megérintett. Ha túlfut a kettesen miután elérte azt a base‑t a lábán, megpróbál visszatérni, de kiejtetik, két base-es ütést kell neki megadni. Ha túlfut a hármason miután elérte azt a base‑t a lábán, megpróbál visszatérni, de kiejtetik, három base-es ütést kell neki megadni.

(d) Amikor az ütőt, miután biztos ütést csinált, out‑nak mondják be, mert nem érintett meg egy base‑t, az utolsó elért base határozza meg, hogy neki egy-, két- vagy három base-es ütést kell-e megadni. Ha out‑nak mondják be miután kihagyja a hazai base‑t, három base-es ütést kell neki beírni. Ha out‑nak mondják be mert kihagyja a hármas base‑t, két base-es ütést kell neki beírni. Ha out‑nak mondják be mert kihagyja a kettes base‑t, egy base-es ütést kell neki beírni. Ha out‑nak mondják be mert kihagyja az egyes base‑t, fel kell róni neki egy ütéshez állást de biztos ütést nem.

(e) Amikor az ütő-futó két base‑t, három base‑t vagy hazafutást kap meg a 7.05 és 7.06 (a) szabályok rendelkezései szerint, neki két- vagy három base-es ütést illetve hazafutást kell beírni, amely eset éppen fennáll.

MÉRKŐZÉST BEFEJEZŐ ÜTÉSEK

(f)  A 10.07 (g) kikötéseinek megfelelően, amikor egy ütő befejez egy mérkőzést egy biztos ütéssel amely annyi pontot hoz be amennyi szükséges a csapat vezetéshez jutásához, az ütőnek csak annyi base‑t szabad adni az ütés miatt, amennyit a győztes pontot elérő játékos halad, és akkor is csak ha az ütő végigfut annyi base‑t amennyit a győztes pontot elérő játékos.

MEGJEGYZÉS: Akkor is ezt a szabályt alkalmazd, amikor az ütőnek elméletileg több base jár, mert megkapott egy "automatikus" több base-es ütést a 6.09 és 7.05 Szabályok különböző rendelkezéseinek értelmében.

(g) Amikor az ütő egy pályán kívülre ütött hazafutással fejezi be a mérkőzést, ő és bármely base-en levő futó jogosult a pontszerzésre.

ELLOPOTT BASE-EK

10.08 Ellopott base‑t (stolen base, steal) kell beírni egy futónak amikor ő előrehalad egy base‑t biztos ütés, kiejtetés, hiba, tolás miatti out, védő választása, túlment labda, vad dobódobás vagy megtorpanás segítsége nélkül, az alábbiak figyelembe vételével:

(a) Amikor a futó elindul a következő base-re mielőtt a dobó eldobja a labdát és a dobás eredménye olyan amit közönséges esetben vad dobódobásnak vagy túlment labdának számítanak, add meg a futónak az ellopott base‑t és ne ródd fel a hibát. KIVÉTEL: Ha a hiba eredményeként a lopakodó futó egy további base‑t halad vagy egy másik futó szintén előremegy, írd be a vad dobódobást vagy túlment labdát és az ellopott base‑t is.

(b) Amikor egy futó megpróbál lopni és az elkapó a dobás elkapása után vad dobást csinál megpróbálva megakadályozni a lopást, számíts ellopott base‑t. Ne írj be hibát, hacsak a vad dobás lehetővé nem teszi, hogy a lopakodó futó egy vagy több további base‑t haladjon, vagy hogy egy másik futó továbbjusson, amely esetekben írj be ellopott base‑t és számíts egy hibát az elkapónak.

(c) Amikor egy futót lopakodás közben vagy base-en kívül elcsípnek, elkerüli a kiesést a beszorításos akcióban és továbbmegy a következő base-re hiba segítsége nélkül, add meg a futónak az ellopott base‑t. Ha egy másik futó is előrehalad az akcióban, add meg mindkét futónak az ellopott base‑t. Ha egy futó előrejut miközben egy másik lopni próbáló futó elkerüli a kiesést egy beszorításos akcióban és biztonságban visszatér az eredetileg elfoglalt base-re hiba segítsége nélkül, írj be ellopott base‑t a futónak aki előrehaladt.

(d) Amikor dupla vagy tripla lopást próbálnak meg és az egyiket kiejtetik mielőtt elérné és megtartaná a base‑t amit megpróbált ellopni, semelyik másik futónak sem lehet ellopott base‑t beírni.

(e) Amikor egy futó érintéssel kiesik miután túlcsúszott egy base-en, miközben vagy visszatérni vagy továbbmenni próbált meg, neki nem szabad ellopott base‑t számítani.

(f)  Amikor a JV megítélése szerint a lopni próbáló futó egy kiejtett dobás miatt  lesz biztonságban, ne írj be ellopott base‑t. A segédkezést add meg annak a védőnek aki dobta a labdát; írd be a hibát annak aki nem kapta el a dobást és számíts a futónak egy "lopás közben elkapva" kategóriát.

(g) Ellopott base nem számítható ha a futó haladása pusztán a védekező csapat lopással kapcsolatos közönyének tudható be. Írd be a védő választását.

LOPÁS KÖZBEN ELKAPVA

(h) A futót lopás közben elkapottnak (caught stealing) kell beírni ha kiejtetik, vagy hiba nélküli játékban kiejtették volna, amikor a futó:

(1) Megpróbál lopni.

(2) Elcsípik base-en kívül és megpróbál továbbhaladni (bármilyen mozdulat a következő base felé továbbhaladási próbálkozásnak számít).

(3) Túlcsúszik lopás közben.

MEGJEGYZÉS: Azokban az esetekben, amikor egy dobódobás kikerüli az elkapót és a futót kiejtetik ahogy megpróbál előrehaladni, nem lehet lopás közben elkapást számítani. Nem számíthat lopás közben elkapásnak amikor egy futó megkap egy base‑t akadályozás miatt.

FELÁLDOZOTT ÜTÉSEK (SACRIFICES)

10.09 (a) Számíts "feláldozott bunt"-ot (sacrifice bunt) amikor, mielőtt két out lenne, az ütő előrejuttat egy vagy több futót egy buntolással és kiesik egyes base-en, vagy kiesne ha nem lenne védekezési hiba.

(b) Számíts "feláldozott bunt"-ot amikor, mielőtt két out lenne, a védők hiba nélkül lekezelnek egy buntolt labdát és sikertelenül próbálnak meg kiejtetni egy előző futót. KIVÉTEL: Amikor egy bunt után egy előző futó kiejtetésére irányuló kísérlet meghiúsul és a JV megítélése szerint tökéletes játékkal sem esne ki az ütő egyes base-en, az ütőnek egy base-es ütést kell adni és nem feláldozott ütést.

(c) Ne számíts feláldozott buntot amikor bármelyik futó kiesik megpróbálva egy base‑t haladni a bunt ütésen. Számíts be az ütőnek egy ütésnél töltött időt (at bat).

(d) Ne számíts feláldozott buntot amikor a JV megítélése szerint az ütő elsődlegesen a biztos ütésért buntol és nem a futók előrejuttatása céljából. Írd be az ütőnek az ütésnél töltött időt.

MEGJEGYZÉS: A fenti szabály alkalmazásakor mindig az ütőt részesítsd előnyben kétséges esetben.

(e) Számíts "feláldozott magas labdát" (sacrifice fly) amikor, mielőtt két out lenne, az ütő magas labdát vagy vízszintes ütést üt amelyet egy külső védő vagy a külső pályára kifutó belső védő kezel le, amelyet

(1) elkapnak, és egy futó pontot szerez az elkapás után, vagy

(2) leejtenek és egy futó pontot szerez, ha a JV megítélése szerint a futó pontot szerezhetett volna az elkapás után, ha a magas labdát elkapták volna.

MEGJEGYZÉS: Számíts feláldozott magas labdát a 10.09(e)(2) szabály szerint még akkor is, ha egy másik futó kiesik az ütő futóvá válása (tolás) miatt.

KIEJTETÉSEK

10.10 Egy kiejtetés (putout) jár minden védőnek aki (1) elkap egy magas labdát vagy vízszintes ütést, akár érvényes akár érvénytelen területen; (2) elkap egy dobott labdát, amely kiejtet egy ütőt vagy egy futót, vagy (3) labdával érint egy futót amikor a futó nem érinti azt a base‑t amelyre a szabályok szerint jogosult.

(a) Az automatikus kiejtetések az elkapónak járnak az alábbiak szerint:

(1) Amikor az ütőt out‑nak ítélik szabálytalanul megütött labda miatt;

(2) Amikor az ütőt out‑nak ítélik mert érvénytelen labdát buntol a harmadik strike-ra; (Lásd még a kivételt 10.17 (a)(4)-ben).

(3) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert megérinti a saját megütött labdája;

(4) Amikor az ütőt out‑nak ítélik az elkapó akadályozása miatt;

(5) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert elmulasztja a megfelelő sorrendben ütését; (Lásd. 10.03 (d) ).

(6) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert nem érinti meg az egyes base‑t miután ball-ok miatti sétát kapott;

(7) Amikor az ütőt out‑nak ítélik, mert nem megy hármas base-ről haza a győztes ponttal.

(b) Más automatikus kiejtetéseket az alábbiak szerint kell megadni (Ne számíts segédkezéseket ezekben az akciókban, kivéve az előírtak szerint):

(1) Amikor az ütő egy Infield Fly miatt esik ki, amit nem kaptak el, add meg a kiejtetést annak a védőnek aki a JV szerint elkaphatta volna a labdát;

(2) Amikor egy futó azért esik ki, mert érinti egy érvényes labda (beleértve az Infield Fly-t), írd be a kiejtetést a labdához legközelebb levő védőnek;

(3) Amikor egy futót azért ítélnek out‑nak, mert a vonalon kívülre fut, hogy elkerülje a megérintést, számítsd a kiejtetést annak a védőnek, akit a futó kikerült;

(4) Amikor egy futót azért ítélnek out‑nak, mert megelőz egy másik futót, add meg a kiejtetést annak a védőnek aki az előzés pontjához legközelebb van;

(5) Amikor a futó azért esik ki, mert fordított sorrendben fut a base-ek között, számítsd a kiejtetést azt a base‑t fedező védőnek amelyet a futó elhagy a visszafelé futás megkezdésekor;

(6) Amikor egy futót out‑nak ítélnek egy védő zavarása miatt, írd be a kiejtetést annak a védőnek, akit a futó zavart, kivéve ha a védő a labda eldobása közben volt amikor a zavarás történt, amely esetben számítsd a kiejtetést annak a védőnek, aki felé a dobás irányult, és írd be a segédkezést annak a védőnek akinek a dobását zavarták;

(7) amikor az ütő-futót ítélik out‑nak egy korábbi futó általi zavarás miatt, a 6.05 (m) Szabály szerint, számítsd a kiejtetést az egyes védő-nek. Ha az akadályozott védő a labda eldobása közben volt, adj meg neki egy segédkezést, de csak egy segédkezést írj be bármely olyan akcióban, amelyről a 10.10 (b)(6) és (7) rendelkezik.

SEGÉDKEZÉSEK

10.11 Egy segédkezést (assist) kell megadni annak, aki dob vagy eltérít egy ütött vagy dobott labdát olyan módon, hogy az kiejtetést eredményez, vagy eredményezett volna ha nem lett volna egy későbbi hiba akármelyik védőtől. Csakis egy segédkezés és nem több írható be annak a védőnek aki dob vagy eltérít egy labdát egy beszorításos akcióban, amely kiejtetést eredményez, vagy eredményezett volna ha nem lett volna egy későbbi hiba.

MEGJEGYZÉS: A jelentőségtelen érintkezés a labdával nem számítható segédkezésnek. Az "eltérítés" a labda lelassítását vagy irányváltoztatását jelentse és ezáltal hatékonyan segítenie kell az ütőnek vagy egy futónak a kiejtetését.

(a) Számíts segédkezést minden védőnek aki dob vagy eltérít egy labdát olyan akcióban amely egy futónak akadályozás vagy vonalon kívül futás miatti kiesését eredményezi.

(b) Ne adj a dobónak segédkezést strikeout esetén. KIVÉTEL: Írj be segédkezést ha a dobó lekezel egy el nem kapott harmadik strike-ot és a dobása a kiejtetést eredményezi.

(c) Ne számíts segédkezést a dobónak amikor, egy elkapó által fogadott szabályos dobódobás eredményeként kiejtetnek egy futót, mint amikor az elkapó elcsíp valakit base‑től távol, kidob egy lopni próbáló futót, vagy érint egy pontot szerezni próbáló futót.

(d) Ne adj meg segédkezést olyan védőnek akinek a vad dobása lehetővé teszi egy futó előrejutását, még ha később kiejtetik is a futót folyamatos akció eredményeként. A rossz megjátszást (akár hiba akár nem) követő akció újnak számít, és a rossz játékot elkövető védő nem kaphat segédkezést, kivéve ha egy újabb akcióban is részt vesz.

DUPLA ÉS TRIPLA JÁTÉKOK

10.12 Írj be dupla játékban (double play) vagy tripla játékban (triple play) részvételt minden olyan védőnek aki kiejtetést vagy segédkezést csinál amikor két vagy három futó esik ki egy dobódobás és azon idő között amikor a labda legközelebb halottá válik vagy legközelebb a dobó birtokában lesz dobási pozícióban, hacsak hiba nem játszik közre a kiejtetések között.

MEGJEGYZÉS: Akkor is számíts dupla vagy tripla játékot, ha egy kérelem akció újabb kiejtetést eredményez, miután a labda a dobó birtokában van.

HIBÁK

10.13 Hibát (error) kell felróni minden egyes rossz megjátszásért (elügyetlenkedés, labda kiejtése vagy vad dobás) amely meghosszab–bítja egy ütő ütésnél töltött idejét vagy meghosszabbítja egy futó életét, vagy amely lehetővé teszi hogy egy futó haladjon egy vagy több base‑t.

MEGJEGYZÉS: (1) Lassú labdakezelés, ami nem köthető rossz mozdulathoz, nem értelmezhető hibának.

MEGJEGYZÉS: (2) A védőnek nem kell szükségszerűen a labdához érnie, hogy hibát kövessen el. Ha egy pattant labda átmegy egy játékos lábai között, vagy egy magas labda érintetlenül leesik és a JV megítélése szerint a védő lekezelhette volna a labdát közönséges erőfeszítéssel, hibát kell felróni.

MEGJEGYZÉS: (3) Gondolati rontások vagy rossz helyzetfelismerés nem számítandóak hibának kivéve ha ezek a szabályok kifejezetten említik.

(a) Hibát kell beírni bármely védő ellen amikor ő elejt egy érvénytelen magas labdát meghosszabbítva az ütő ütésnél töltött idejét, akár elér az ütő  később egyes base-re, akár kiesik.

(b) Hibát kell beírni bármely védő ellen amikor ő idejében elkap egy dobott vagy pattant labdát ahhoz, hogy kiejtse az ütő-futót és elmulasztja érinteni az egyes base‑t vagy az ütő-futót.

(c) Hibát kell beírni bármely védő ellen amikor ő idejében elkap egy dobott vagy pattant labdát ahhoz, hogy kiejtse bármelyik futót toláskor és elmulasztja érinteni a base‑t vagy a futót.

(d)(1) Hibát kell beírni bármely védő ellen akinek a vad dobása lehetővé teszi, hogy egy futó biztonságban elérjen egy base‑t amikor a JV megítélése szerint egy jó dobás kiejtette volna a futót. KIVÉTEL: Nem számítható hiba ezen bekezdés alapján ha a vad dobás egy lopást volt hivatott megakadályozni.

(2) Hibát kell beírni bármely védő ellen akinek egy futó továbbhaladásának megakadályozását célzó vad dobása lehetővé teszi, hogy az a futó vagy bármely más futó továbbjusson egy vagy több base‑t azon a base-en túl amit elért volna, ha a dobás nem lett volna vad.

(3) Hibát kell beírni bármely védő ellen akinek a dobása természetellenesen pattan vagy base‑t illetve a dobógumit érinti vagy eltalál egy futót, védőt vagy egy bírót, ezáltal lehetővé téve, hogy egy futó előrejusson.

MEGJEGYZÉS: Akkor is alkalmazd ezt a szabályt, amikor igazságtalannak tűnik egy védőhöz, akinek a dobása pontos volt. Minden base-ről, amit egy futó halad számot kell adni.

(4) Csak egy hibát számíts be bármely vad dobásra, figyelmen kívül hagyva az egy vagy több futó által megtett base-ek számát.

(e) Hibát kell beírni bármely védő ellen aki nem állít meg egy pontosan dobott labdát és emiatt egy futó továbbhalad, feltéve hogy a dobáshoz indíték volt. Ha egy ilyen dobás a kettes base-re megy, a JV-nek kell megállapítani, hogy a kettes védő vagy a beállós dolga lett volna-e a labda megállítása, és a hanyag játékosnak kell beszámítani a hibát.

MEGJEGYZÉS: Ha a JV megítélése szerint a dobásnak nem volt indítóoka, annak a védőnek kell beírni egy hibát, aki dobta a labdát.

(f)  Amikor a bíró az ütőnek vagy bármely futónak egy vagy több base‑t megad akadályozás vagy zavarás miatt, az akadályozást vagy zavarást elkövető védőnek egy hibát írj be, nem számít hány base‑t haladt az ütő vagy a futók.

MEGJEGYZÉS: Ne számíts hibát ha az akadályozás nem változtat az akción a JV véleménye szerint.

10.14 Nem írható be hiba a következő esetekben:

(a) Nem írható be hiba az elkapónak, amikor a dobás fogadása után vad dobást csinál egy lopás megakadályozására, kivéve ha a vad dobás lehetővé teszi, hogy a lopakodó futó továbbmenjen egy vagy több további base‑t.

(b) Nem írható be hiba egyik védőnek sem aki vad dobást csinál ha a JV megítélése szerint a futó egyébként sem esne ki közönséges erőfeszítéssel jó dobás esetén, kivéve ha az ilyen vad dobás lehetővé teszi, hogy bármely futó továbbjusson annál a base-nél amit elért volna ha a dobás nem lett volna vad.

(c) Nem írható be hiba egyik védőnek sem amikor ő vad dobást egy dupla vagy tripla játék elérése érdekében csinál, kivéve ha az ilyen dobás lehetővé teszi, hogy bármely futó továbbjusson annál a base-nél amit elért volna ha a dobás nem lett volna vad.

MEGJEGYZÉS: Ha egy védő leejt egy dobott labdát, amely ha megtartják, teljessé tenné a dupla vagy tripla játékot, számíts egy hibát annak a védőnek aki elejti a labdát és hitelezz meg egy segédkezést annak a védőnek aki dobta azt.

(d) Nem írható be hiba egyik védőnek sem amikor, miután elügyetlenkedik egy pattant labdát vagy elejt egy magas labdát, vízszintes ütést vagy egy dobott labdát, idejében visszaszerzi a labdát, hogy kiejtsen egy védőt bármely base-nél.

(e) Nem írható be hiba egyik védőnek sem aki hagyja, hogy leessen egy érvénytelen magas labda amikor futó van a hármas base-en és nincs még két out, ha a JV megítélése szerint a védő szándékosan azért nem kapta el a labdát, hogy a hármason levő futó ne szerezhessen pontot.

(f)  Mivel a dobó és az elkapó sokkal többet van a labdával mint más védők, bizonyos rontásokat dobódobásoknál a 10.15 szabály határoz meg, mint vad dobódobás és túlment labda. Hibát nem szabad beírni vad dobódobás vagy túlment labda elkönyvelése esetén.

(1) Nem írható be hiba amikor az ütő négy ball vagy labdával eltalálás miatt kapja meg az egyes base‑t, vagy ha az ütő vad dobódobás vagy túlment labda eredményeként ér el egyes base-re.

(i)  Amikor a harmadik strike egy vad dobódobás, lehetővé téve, hogy az ütő egyes base-re jusson, írd be a strikeout-ot és a vad dobódobást.

(ii) Amikor a harmadik strike egy túlment labda, lehetővé téve, hogy az ütő egyes base-re jusson, írd be a strikeout-ot és a túlment labdát.

(2) Nem írható be hiba amikor egy futó vagy futók túlment labda, vad dobódobás vagy megtorpanás miatt haladhatnak.

(i)  Amikor a negyedik bemondott ball vad dobódobás vagy túlment labda és ennek eredményeként (a) az ütő-futó egyes base-nél tovább ér; (b) bármely futó akit előretol a séta több mint egy base‑t halad előre, vagy (c) bármely futó akit nem tolnak előre, továbbjut egy vagy több base‑t, írd be a ball-ok miatti sétát és a vad dobódobást vagy túlment labdát is, amelyik eset éppen fennáll;

(ii) Amikor az elkapó visszaszerzi a labdát vad dobódobás vagy túlment labda után harmadik strike esetén, és kidobja az ütő-futót egyes base-en, vagy érinti az ütő-futót, de egy másik futó vagy futók továbbhaladnak, írd be a strikeout-ot, a kiejtetést, a segédkezéseket ha van, és számítsd a többi futó haladását, mint akcióban történteket.

VAD DOBÓDOBÁSOK - TÚLMENT LABDÁK

10.15 (a) Vad dobódobást (wild pitch) kell felróni, amikor egy szabályosan dobott labda olyan magas, széles vagy alacsony, hogy az elkapó nem állítja meg és uralja a labdát közönséges erőfeszítéssel, ezzel lehetővé téve egy futónak vagy futóknak az előrehaladást.

(1) Vad dobódobásnak számítandó amikor egy szabályosan dobott labda a földet érinti, mielőtt a hazai tányérhoz érne és az elkapó nem kezeli le, lehetővé téve egy futónak vagy futóknak az előrehaladást.

(b) Az elkapót meg kell terhelni egy túlment labdával (passed ball) ha nem tart meg és nem ural egy szabályosan dobott labdát, amelyet meg kellett volna tartani vagy uralni közönséges erőfeszítéssel, ezzel lehetővé téve egy futónak vagy futóknak az előrehaladást.

BALL-OK MIATTI SÉTÁK

10.16 (a) Ball-ok miatti sétát (base on balls) kell beírni akárhányszor egy ütő megkapja az egyes base‑t mert négy labdát az ütőzónán kívülre dobtak, de amikor a negyedik ilyen labda eltalálja az ütőt, "megdobott ütőjátékost" (hit by pitch) kell beírni. (Lásd 10.18 (h)-t arra az esetre ha több, mint egy dobó érintett a sétáltatásban. Lásd még a 10.17 (b)-t a csereütőre vonatkozóan, aki ball-ok miatti sétát kap.)

(b) Szándékos ball-ok miatti sétát kell beírni amikor a dobó nem tesz kísérletet, hogy az utolsó dobást az ütőnek bedobja az ütőzónába, hanem szándékosan széleset dob az elkapóhelyről kilépő elkapónak.

(1) Ha egy ütőt aki megkapta a sétát, out‑nak mondják be, mert nem megy előre az egyes base-re, ne adj meg ball-ok miatti sétát. Számíts egy ütésnél töltött időt.

STRIKEOUT-OK

10.17 (a) Strikeout-ot kell beírni amikor:

(1) Az ütő egy elkapó által elkapott harmadik strike esetén esik ki;

(2) Az ütő egy nem elkapott harmadik strike esetén esik ki, amikor futó van az egyesen mielőtt két out lenne;

(3) az ütő futóvá válik, mert a harmadik strike-ot nem kapják el;

(4) az ütő érvénytelen labdát buntol a harmadik strike-ra. KIVÉTEL: Ha az ilyen harmadik strike olyan érvénytelen magas labdát eredményez, amit elkap bármely védő, ne számíts strikeout-ot. Írd be az ilyen magas labdát elkapó védőnek a kiejtetést.

(b) Amikor az ütőt két strike után lecserélik és a csereütő befejezi a strikeout-ot, számítsd azt és az ütéshez állást az első ütőnek. Ha a csereütő bármely más módon fejezi be az ütéshez állást, írd az akciót a csereütőének.

KIÉRDEMELT PONTOK

10.18 A kiérdemelt pont (earned run) egy olyan ellenfél által szerzett pont, amelyért a dobó tartható felelősnek. A kiérdemelt pontok meghatározásában a játékrészt újra kell gondolni a hibák (amibe beleszámít az elkapó zavarása) és a túlment labdák leszámításával, és kétes esetben mindig a dobót kell előnyben részesíteni annak meghatározásakor, mely base-eket érték volna el hiba nélküli játékban. A kiérdemelt pontok meghatározásának céljából a szándékos sétáltatást, a körülményektől függetlenül, pontosan ugyanúgy kell beszámítani, mint bármely más ball-ok miatti sétát.

(a) Kiérdemelt pontot minden olyan esetben fel kell róni amikor egy futó a hazai base-re ér biztos ütések, feláldozott bunt-ok, feláldozott magas labdák, ellopott base-ek, mások ki

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbrules.blog.hu/api/trackback/id/tr173512220

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.